Daglige arkiver: 11. april 2024

Data Café of the Faculty of Medicine

We are excited to invite you to the next Data Café of the Faculty of Medicine on the 25th of April, from 9:00 to 12:00. We will have a special guest: Prof. David Grellscheid from the department of informatics will give an entry-level workshop on how to use Large Language Models (LLMs) and build specialized LLMs.

Please note that we are still working on the program, more details will come. This time we will be located at the conference room of the BBB (between the stairs in front of the auditoriums). If you have questions or suggestions, please do not hesitate to get in touch. In order for us to plan the food and workshop, please register before the 18th of April using the form at the link below:
https://forms.gle/wc7rvzBWhVCmXKy9A

Hvordan bruke KI for å redusere arbeid i forbindelse med undervisning?

Undervisningsseminar 23. april

12.00-12.30 Lunsj og mingling (OBS! Hugså melde deg på via lenke under dersom du vil ha lunsj).
12.30-12.40 Innledning v professor Silje Mæland (IGS) – «Hvordan kan jeg starte å bruke KI i eget arbeid og undervisning?»
12.40-13.05 It avdelingen v Robert Heltlelid – Hva og hvordan bruke KI trygt som ansatt ved UiB?
13.05-13.35 Professor Olav Tenstad v Institutt for biomedisin – Deler erfaringer med bruk av KI i formativ vurdering.
13.35- 14.00 Diskusjon/spørsmål med Robert og Olav (ledet av Silje)

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=16810497

Webinar: Forskningsetikk i internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å utvikle kunnskap for å kunne løse store samfunnsutfordringer i vår tid. Samtidig er det økt vektlegging av behovet for sikkerhet og nasjonale interesser. På dette webinaret spør vi blant annet: Hva er gode modeller for å håndtere beslutninger knyttet til internasjonalt samarbeid på institusjonene?

Tid: 25. april kl. 14.00 – 15.30.

Mer informasjon og påmelding https://hkdir.no/arrangementer/ansvarlig-internasjonalt-samarbeid-forskningsetikk-i-internasjonale-samarbeidsrelasjoner

Arrangementet er et samarbeid mellom HK-dir, Forskningsrådet og De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Hva skal medisinen med refleksjon og klokskap, når vi har kunstig intelligens?

Utforsk grensesnittet mellom kunstig intelligens og menneskelig refleksjon på Filosofisk Poliklinikks seminar: en seks timers fordypning i potensialet i AI og dets forhold til menneskelig tenkning.

Filosofisk Poliklinikk ønsker å invitere deg til en tankevekkende utforskning av forholdet mellom kunstig intelligens og menneskelig visdom på vårt kommende seminar med temaet “Hva skal medisinen med refleksjon og klokskap, når vi har kunstig intelligens?” Gjennom seks timer med intens diskusjon og analyse vil vi utforske dybden av kunstig intelligens, sammenligne dens potensial med den menneskelige tenkningen, og utfordre våre egne forutsetninger.

Fredag 3 mai kl 9-15 på Alrek

https://www.uib.no/igs/169783/hva-skal-medisinen-med-refleksjon-og-klokskap-n%C3%A5r-vi-har-kunstig-intelligens

Ny og bedre teknologi betyr ikke alltid økt verdi. For å lykkes må menneskene stå i sentrum!

Teknologi er viktig, men menneskene som skal bruke den er viktigere. For å lykkes med store IT-investeringer er endringsledelse, innkjøpskompetanse og god innføring avgjørende. Sammen med Helse Vest og Bergen kommune ved DesignLab og Responssenteret ser vi på hvordan

Sykehus og kommunale helseforetak er storforbrukere av IT-løsninger. Hvordan lykkes disse virksomhetene med å få introdusert og innført systemene i organisasjonen og samtidig engasjere og hensynta både ansatte og pasienter? I dette arbeidet er det store gevinster å hente og mye risiko som kan reduseres.

I denne utgaven av Hjerterom vil to store helseaktører på Vestlandet, Bergen kommune og Helse Vest, dele sine metoder og erfaringer med teknologi og endringsledelse. Som vanlig vil vi få høre fra oppstartsselskap og få en kort presentasjon fra et knippe bedrifter hos Eitri og hva de driver med – kanskje dette er første gang du treffer et nytt Dynamon?

Agenda
13:15 Registrering
13:30 Velkommen v/ Kristian Amlie fra Bouvet, programleder Hjerterom
13:40 Teknologi ut i organisasjonen, hvordan få med menneskene v/ Marie Elvik Næss og Øystein Mongstad fra Design Lab, Lars Olav Gåsdal og Lisbet Mortensen fra Responssenteret
14:10 Gruppeprat og mingling
14:25 Eitri/NSCC – Startuppresentasjon – fysisk innovasjon og næringsutvikling
14:40 Elsket, hatet og ignorert – En endringsfortelling i 37 000 versjoner. Stina Steingildra fra Helse Vest og Anne Torhild Mettenes fra Bouvet
15:10 Gruppeprat og mingling
15:25 Åpen diskusjon med foredragsholdere og gjester ledet av Kristian Amlie
15:50 Oppsummering av dagen

https://www.bouvet.no/kurs/kategorier/seminarer/ny-teknologi-betyr-ikke-okt-verdi.a-lykkes-krever-mer–vi-ser-pa-hva

FORSKER GRAND PRIX 2024

Ti forskere. Fire minutter. Én vinner. 

Lyst å bli en fremragende formidler? Er du Ph.d student? Da kan vi hjelpe deg!

Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskningsformidling og en glimrende sjanse å forbedre formidlingsevnene dine. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum.

Vi gir deg individuell coaching der du får vite mer om storytelling, presentasjonsteknikker, stemmebruk, kronikkskriving, mediehåndtering og kreativ tenkning. Du får også tilgang på et stort nettverk i andre fagmiljøer. Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine.

Konkurransen er åpen også for engelsktalende kandidater. Av hensyn til den allmenrettede formidlingen og den generelle hensikten med konkurransen bør likevel flertallet av deltakerne være norskspråklige.

Forsker Grand Prix arrangeres 25. september i Mimes Brønn på Høgskulen på Vestlandet. Nasjonal finale blir i Oslo enten 27. eller 28. september.

https://www.forskningsdagenebergen.com/bergen/forsker-grand-prix-2024/

Välkommen att ansöka om anslag från Olle Engkvists Stiftelse

Vilka forskningsområden kan jag söka anslag för?

Stiftelsen har möjlighet att stödja alla typer av vetenskaplig forskning, men stiftelsens fokus är forskningsfinansiering med anknytning till medicin mm.

Vem kan söka?

Huvudsökanden ska som huvudregel ha minst två års väldokumenterad forskningsverksamhet efter doktorsexamen. Stiftelsen godtar examen från såväl svenskt som utländskt lärosäte.

För att söka anslag från stiftelsen ska forskningsprojektet som huvudregel vara kopplad till nordiskalärosäten.

Vilka kostnader kan jag söka anslag för?

Anslag kan sökas för personalkostnader och andra kostnader relaterade till forskningsprojektet.

Personalkostnader inbegriper stipendier eller lön för postdoktorer och doktorander samt lön för forskningspersonal. Notera att lön för huvudsökande ska motiveras.

Indirekta kostnader (overhead) beviljas som huvudregel med högst 10% av stipendier eller lönekostnader inklusive lönekostnadspåslag.

https://oes.se/att-ansoka/ansokan-vetenskaplig-forskning/

COST Joint-Nordic Information Day

Velkommen til et informasjonsmøte med fokus på å informere om COST-programmets rolle og innvirkning, samt fordelene med å delta i COST. Møtet er rettet mot forskere og innovatører på alle karrierenivåer og innen alle forskningsområder.

Arrangørene av webinaret er Vetenskapsrådet i samarbeid med andre nordiske COST CNC-er.

Dato: 23 april 2024
Tid: 13.00–15.30
Sted: Digitalt via Zoom
Siste påmeldingsfrist: 22. april klokken 12.59.

Møtet blir hold på engelsk

Registrering https://sv-se.eu.invajo.com/event/theswedishresearchcouncilincollaborationwiththeothernordiccostcncs/costjointnordicinformationday

Adaptive Immunity All you should know

Bergen Research School in Inflammation and the Broegelmann Research Laboratory presents the advanced immunology course/workshop: HUIMM905 – Advanced Immunology (3 credits ECTS) with leading theme : “Adaptive Immunity, All you should know!”

Targeted audience: Master, PhD students, post docs, clinicians interested in immunology or those looking to update their immunological knowledge. The workshop has a number of international and local experts in adaptive immunity in infection, cancer and autoimmunity, and includes networking lunches and dinners, flash talks and a poster session.

Invited speakers include Carmen Gerlach, Alexander Espinosa, Søren Egedal Degn, Bergithe Eikeland Oftedal, Anette Susanne Bøe Wolff, Salwa Suliman, Sonia Gavasso, Yenan Bryceson, Corelia Schuster and Mai Chi Trieu.

No fee for master and PhD students!

Time and place: 22 – 24 May 2024, VilVite Bergen Science Centre
Registration deadline : April 29th