Månedlige arkiver: september 2023

Ukens leder

Forskningsdagen på MED – en inspirasjon til samarbeid

Forskningsdagen på MED samlet om lag 100 vitebegjærlige K2-ansatte denne uken. Hovedtema var samarbeid og nye allianser, både innad på instituttet og utad formidlet via foredrag og posterpresentasjoner og uformelle diskusjoner.

To arbeidsgrupper presenterte tiltak for å bedre samarbeidet. Den mest spennende var en «matchmakerfunksjon» kalt Science Match som skal fasilitere samarbeid både på K2 og fakultetet. Som app eller hjemmeside er det tenkt at Science Match skal hjelpe K2-ansatte og studenter til å finne kompetanse, instrumenter, utstyr og kjemikalier som finnes i miljøet. Man trenger kanskje ikke dra til California for en kompetanse som finnes i etasjen under. I den etterfølgende diskusjonen ble det løftet fram at en del uniiversiteter har en ordning der PhD og Masterstudenter roterer mellom flere forsningsgrupper. Dette synes jeg er et spennende konsept som vil kunne øke studentenes kompetanse og stimulere til samarberide – kanskje kan implementeres i det 4-årige PhD-løpet ved fakultet? Oppfordring til fakultetsledelsen nå oversendt!

Men forskning og samarbeid krever midler. Eystein Jansen, kanskje den mest meriterte forskeren på UiB og visepresident i det Europeiske forskningsrådet (European Research Council, ERC) , fortalte om søkemulighetene der.  Fra ERC kan både unge (starting grant), de som er underveis (consolidator) og etablerte (advanced) få penger. Det utlyses også Synergy Grants for banebrytende forskning der 2-4 partnere går sammen om å skape noe helt nytt. Unikt for ERC-bevilgningene er at det bare er et kriterium, scientific excellence! Norge kommer ikke så godt ut i denne konkurransen verken i foprhold til våre nordiske naboer, og i hvert fall ikke i forhold til land som Israel, Sveits, og Nederland som ligger i verdenstoppen på innovasjon og teknologi. Det er for få fra UiB som søker. De som vil søke kan få god støtte av Forskningsavdelingen og det kan søkes om posisjoneringsmidler. Det er også mulighet å melde seg som paneldeltager og slik lære mer om søknadsprosessen og hva som kreves.

Senere på dagen fikk vi en redegjørelse fra Ole Johan Borge, avdelingsdirektør i avd. helseforskning og helseinnovasjon i Norges Forskningsråd. Vi kan ikke forvente at forskningsrådet får mer midler fremover og konkurransen er hard, men det finnes muligheter og det er K2’ere som lykkes. Blant annet fikk Øystein Flugeog Johan Tronstad nå tilslag under Kvinnehelseprogrammet for forskning på ME – gratulerer!

Kvinnehelse er en av de tematiske paraplyene ved fakultetet som har flere sterke miljøer, og der det kan forventes at det kommer øremerkede midler i tiden fremover – jeg tror de fleste gruppene kan ha et kvinne- eller kjønnsperspektiv på forskningen sin, så her er det bare å jobbe strategisk.

Et annen tematisk paraply er bioinformatikk som blir en viktigere og viktigere del av forskningen på fakultetet. Her trenger vi å bygge opp et sterkere miljø på fakultetet og bedre servicen til gruppene slik at ikke bioinformatiske analyser ikke blir den store bremseklossen i prosjektene – hvis det tar år å få analyserte dataset taper vi i konkurransen.

Sist, men ikke minst var posterkonkurransen en forfriskende og interagerende øvelse, men svært gode og varierte presentasjoner. I hard konkurranse stakk Marianne Hannisdal og medarbeidere fra K2 og Biomedisin av med seieren med en poster om bruk av MRI og kunstig intelligens for å prognostisere utviklingen av gliomer – gratulerer!

Forskningsdagen var en suksess og vil helt sikkert stimulere til mer samarbeid på tvers av grupper og institutter og fakulteter – dette trenger vi mer av.

 

Eystein Husebye
Nestleder K2

Frokostseminar 3.oktober: Lov og rett/rett og galt – hva er bioetikk?

Ny bioteknologi gir fantastiske nye muligheter: gentesting, genmodifisering, kloning og assistert befruktning kan både skape, endre og redde liv. Men alt bør ikke være lov, og alt er heller ikke lov. Hvor grensen skal gå, eller hva som er rett eller galt, er ofte vanskelig å bestemme.

Seniorrådgiver Eirik Joakim Tranvåg, lege og medisinsk etiker, skal i dette frokostforedraget snakke om hvordan bioetikk hjelper deg å rydde i mylderet av argumenter, verdier og muligheter. Hva står egentlig på spill, og for hvem? Hva er de viktigste argumentene? Og hva er det rette valget for deg?

Tid: 3. oktober kl. 8.30-9.15.
Sted: Litteraturhuset i Bergen, sal Olav H. Hauge og digitalt.

Les mer og påmelding. 

DKNVS priser for yngre forskere

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab inviterer fagmiljø ved norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner til å nominere forskere under 35 år til to vitenskapelige priser, én innen humaniora og én innen naturvitenskap (medisin er under naturvitenskap). Prisene er på 75.000 kroner hver. Nominasjonsfristen er 15. oktober.

https://www.dknvs.no/priserutmerkelser/vitenskapelige-priser/

UTENLANDSOPPHOLD – NYE NETTSIDER – NYTT SØKNADSSKJEMA

Denne uken publiseres nye nettsider som gjelder finansiering av utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer – søknad om støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer.

De viktigste endringene:

 1. Man kan søke hele året, og søknader blir behandlet fortløpende! (Hurra!)
 2. Fakultetet må ha søknadene senest 3 måneder før utenlandsoppholdet starter
 3. Instituttleder trenger dermed ikke å samle opp og prioritere søknadene, bare skrive en uttalelse/godkjenning av utenlandsoppholdet (kan gjøres pr epost)
 4. Søker må også legge ved en anbefaling/uttalelse fra sin veileder/mentor, som må vurdere ut fra de kriterier som gjelder (står listet opp på nettsiden),
 5. og kanskje best av alt: søknadene sendes i Skjemaker, hvor de også kan laste opp vedlegg

Engelsk side og skjemaker publiseres litt senere! (jobber med saken)

Vi håper dette gjør prosessen enklere, og at det går raskere for den enkelte å få svar på sin søknad.

Søknadsfrist 1.10. gjelder ikke mer, så dersom noen er i prosess med søknad nå, så bør de vente med å sende inn til ny nettside er oppe.

Der finner de lenke til skjemaker (søknadsskjema).

SFI-utlysing i 2024: Info- og innspelsmøte

Passer for: Bedrifter, universitet og forskingsorganisasjonar, offentleg sektor, forskarar

Påmeldingsfrist: 9. oktober kl 08.00

Digitalt: Arrangementet strømmes

 1. okt kl 13:30 – 15:30

Forskingsrådet vil i løpet av 2024 kunngjere midlar til ca. åtte Sentre for forskingsdriven innovasjon (SFI). Vi vurdere endringar og ønske dialog med interessentar om slike. I møtet ber vi også om innspel om kva som kjenneteiknar eit vellykka SFI og korleis senterordninga kan føre til meir innovasjon.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/sfi-utlysing-mote/


Young Researchers Night

Join us for an ‘Energetic’ evening of science, socializing and music on 29th September!

 The Young Academy of Norway (AYF) and UIBdoc cordially invite you to join us at the Young Researchers Night in Bergen which will take place at EITRI on 29th September. This year’s theme for the “Forskningsdagene” is centred around Energy. This event will delve into offshore wind generation, the perspectives of Norwegians regarding energy production, burnout, and the advancement of academic career paths.

Hosts: Mari Skuggedal Myksvoll (AYF) and Salwa Suliman (AYF)

Program
19:00 Doors open
19:00 – 19:30 Mingling with pizza & drinks
19:30 Welcome (short info about AYF and UiBdoc)
19:35 Thea Gregersen, Senior Researcher, Norce: ‘Norwegians’ view on energy production’
20:00 Lise Doksæter Sivle, Researcher, Institute of Marine Research: ‘Offshore wind production and noise in the ocean’
20:20 Break + Drinks (Violinist Masoumeh Jahani Kadousaraei, PhD student, UiB)
20:30 Silje Mæland, Professor, Department of Global Public Health and Primary Care, UiB: ‘Burnout (Work/Life Energy)’
21:00 Career Development dialogue: Salwa Suliman (UiB), Mari Skuggedal Myksvoll (Institute of Marine Research) and Valentyn Oksenych (UiB)
21:30 Mini-Concert by ‘Specific Moments’ (Funky Indie Pop/ Rock)
23:59 Doors close

The primary audience is early career researchers, including PhD students. However, the event is open to everyone, and we extend a warm welcome to students who have an interest in science to join us.

The event is free of charge and will take place at EITRI (Haukelandsbakken 31).

A complimentary bar and pizza will be provided for early arrivals. 

Please register for the YRN Bergen 2023 event here: https://app.checkin.no/event/61744/young-researchers-night-bergen

More information is found at the Facebook-event: https://fb.me/e/GJ2U46xJ  

Seminarserie Senter for ernæring, mandag 2. oktober

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: Research projects at the Center for Sustainable Diet, Norwegian Institute of Public Health 

Foreleser: Mari Mohn Paulsen, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Moderator: Hanne Rosendahl-Riise

Tid: Mandag 2. oktober 2023 kl. 14.30-15.30

Sted: Aud. 4, BB-bygget 

The Center for Sustainable Diet was established in January 2023 and aims to be a leading knowledge and research center that paves the way towards a more sustainable diet. In the presentation, I will, among other things, talk about the research projects NOR-Eden and NewTools which deal with sustainable diet and food systems in Norway, in addition to NUTREAT and GAIN which are more clinically oriented and deal with the prevention and treatment of malnutrition for patients with cancer.

Det blir lett servering.

Velkommen!

Disputas – Karen Galta Sørensen 06. Oktober .2023

Prøveforelesning:      6. oktober 2023 kl. 09.15
Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Oppgitt emne:                «The role of infant nutrition in asthma and allergy development»

Bilde / ill: Svein Gabrielsen Lunde

Disputas:                     6. oktober 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel:      «Asthma, atopy, and lung function in young adults after hospitalization for bronchiolitis in infancy»

 1. opponent: Professor Klaus Bønnelykke, Københavns Universitet, Danmark
 2. opponent: Førsteamanuensis Emma Goksör, Gøteborgs Universitet, Sverige
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Katrine Brække Norheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tor Ketil Larsen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Ukes leder

Det er tid for medarbeidersamtaler igjen

Medarbeidersamtalene er et ledd i målrettet ledelse og medarbeiderutvikling. Derfor skal de være årlige, systematiske og gjensidig forberedte personlige samtaler mellom en medarbeider og nærmeste overordnede. Alle ansatte som har hovedstilling ved UiB, skal ha medarbeidersamtaler. Dette inkluderer også stipendiater. For ansatte med bistilling kan leder bli enig med den ansatte at det ikke er nødvendig.

Medarbeidersamtalene er en viktig arena for å avklare forventninger til prestasjoner, gi gjensidig tilbakemelding og innsikt i hverandres arbeidssituasjon og ta opp arbeidsmiljø og forhold ved arbeidsplassen. Samtalen skal knyttes opp til K2s strategiske planer og være et reelt og resultatorientert ledelsesverktøy for å oppnå fastsatte mål.

Elementer knyttet til livsfase kan tas opp som tema. Samtalen skal videre nyttes til å avdekke kompetansebehov, endring og utvikling. Innholdet i medarbeidersamtalen skal fokuseres rundt forhold leder og medarbeider kan gjøre noe med.

Det er viktig å kommunisere hva man ønsker å oppnå i medarbeidersamtalen og tilrettelegge for den fortrolighet som trengs for at samtalen skal ha merverdi for begge parter. Dette kan være en gradvis prosess som kan ta noe tid.

Overfor utenlandske medarbeidere er det viktig å ha oppmerksomhet på deres behov for å forstå overordnede strategier og mål for virksomheten, betydningen av et godt og inkluderende arbeidsmiljø og den enkeltes muligheter for bidrag til felleskapet. Aktuelle tema kan også være deres sosiale nettverk, tillit vis a vis leder og kolleger, opplevelse av tilhørighet og i noen tilfeller tilrettelegging og integrering også utenfor arbeidsplassen.

Som en naturlig del av resultatvurderingen og forventningsavklaringen inngår den avtalefestete samtalen rundt lønnsforhold som en del av medarbeidersamtalen. Det er da viktig å huske på at vi har etablerte systemer for lønnsforhandlinger. Det pågår som dere vet lønnsforhandlinger nå i høst.

Jeg har som instituttleder ansvar for at alle medarbeidere gjennomfører årlige medarbeidersamtaler og er ansvarlig for at resultatene fra samtalene tas med i enhetens planer og budsjett. Det er ikke mulig å gjennomføre dette for alle K2s ansatte, slik at gjennomføring av samtalene er delegert. Jeg har medarbeidersamtaler med forskningsgruppelederne, mens de igjen har ansvar for deres gruppemedlemmer. Når det gjelder administrativt ansatte, har administrasjonssjef Maria Holmaas ansvaret. I utgangspunktet skal stipendiatene få medarbeidersamtale med en som ikke er veileder, feks. en gruppeleder. Dette kan være vanskelig å gjennomføre ved K2 siden vi har så veldig mange stipendiater, og her er stipendiatenes ønske viktig å møte.

Minner om å registrere ferien innen 1. oktober. Dette er ikke bare viktig for å ha oversikt over når den enkelte tar ut ferie og hvor mye som ev. skal overføres til neste år, men får betydning i vårt budsjett ved et større underskudd.

Vil til slutt minne om Fakultetets forskningsdag på tirsdag!

Ha en fin helg!
Pål

Intern kontroll av GMO areal og arbeid

Alle institusjoner som bruker genmodifiserte organismer, er pliktige å føre kontroll med den innesluttede bruken

(https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1600/§16). Det er lenge siden dette ble gjennomført. K2 vil derfor ha en gjennomgang med

alle forskningsgrupper som har utført GMO forsøk/arbeid i 2022 og 2023.  Fokus vil være på inneslutningstiltak og andre vernetiltak som for eksempel sikkerhetsrutiner og håndtering av avfall, i tillegg til registreringsprotokoll  og labjournaler. Før gjennomgangen vil vi be om at risikovurderinger og arbeidsprosedyrer sendes til HMS-koordinator Siv Lise Bedringaas (Siv.Bedringaas@uib.no).

Forskingsgrupper som dette gjelder, kan bruke denne lenken for å reservere tidspunkt for møte. Vennligst bruk navn og forskningsgruppe.  https://doodle.com/meeting/participate/id/bqZBOjDd

Ta kontakt om ingen av tidspunktene passer.

Kontrollen vil bli gjennomført av HMS-koordinator Siv Lise Bedringaas og vernetjenesten.

Life Science Research Data Management course

We (ELIXIR Norway and Digital Life Norway) are pleased to announce the Life Science RDM course for current and future life scientists in Norway.
All Norwegian universities require a DMP for all projects. All projects that receive funding from the Norwegian RCN are required to submit a data management plan as soon as possible after the contract with the RCN has been signed. This course focuses on how to generate a data management plan for a Life Science research project that will meet both requirements.

We would like to invite researchers (PhD candidates, Post Doctoral Fellows, Researchers, Associate Professors and Professors) in existing and upcoming Life Science projects to develop their DMP in this course.
Maximum number of participants: 45
The course will take place if there are at least 10 participants.

Program:

06.10.2023: Introduction to DMP and DSW

13.10.2023: Data classification + Information on national storage & analysis infrastructures

20.10.2023 Metadata standards, identifiers/Vocabularies/Ontologies

27.10.2023 Ethical, Legal and Social Implications (ELSI)

03.11.2023 Archive and Deposition repositories

10.11.2023 Intellectual Property Rights & Licensing

More information: https://www.uib.no/en/ii/164749/life-science-data-management-planning-workshop

Registration: https://nettskjema.no/a/353512#/page/1

Redelegheit og fusk

Akademisk redelegheit er ei overordna norm som styrer kva som er forventa av mellom andre UiB sine studentar. Vi forventar at studentane stolar på eigne ferdigheiter, gjer sjølvstendige vurderingar og tar standpunkt. Samarbeid er sentralt på universitetet, men arbeida som skal leverast skal som regel vere sjølvstendige.

Det finst faglege og pedagogiske grunnar bak kravet om at ein (sjølv) må skrive som student. Skrivinga er ikkje berre ein måte å vise kva ein har lært, det er også ein måte å lære akademiske ferdigheiter. Studenten kan gjennom språket betre ta stilling til om eigen argumentasjon og eigne standpunkt held faglege mål.

Samstundes vil store delar av desse arbeida bygge på andre personar sitt arbeid – vurderingar, premiss, faktagrunnlag, konklusjonar, mv. Når du bygger på andre personar sitt arbeid må du vise kor det er henta frå. Det beste rådet er å ha eit bevisst forhold til bruk av arbeid du ikkje sjølv har produsert, og å referere på ein måte som er godkjent i fagmiljøet.

https://www.uib.no/sa/164162/redelegheit-og-fusk

New call for innovation projects

Our goal is to contribute to more efficient healthcare services and expedite the translation of research into patient benefits. For instance, we recognize that one critical area for improvement lies in the patients’ transitions from large hospitals to their home municipalities.  

In partnership with Helse Vest, we have allocated earmarked funds of up to NOK 5 million specifically for innovative projects aimed at addressing challenges in the field of cancer research and treatment.

The application deadline is Tuesday 17th of October at 13.00

We look forward to receiving your application!

https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/#h-utlysninger

FORSKER GRAND PRIX

Ni forskere. Fire minutter. Én vinner.

Bli med og hei på K2s egen Christiane Helgestad Gjerde!

27.september i Mimes Brønn på Høgskulen på Vestlandet.

Dørene åpner kl. 18.00. Showet starter kl. 19.00

Dette er en formidlingskonkurranse der ni forskere får fire minutter hver til å engasjere publikum og dommere.

I den innledende runden vil de ni forskerne presentere sin forskning på fire minutter, men kun tre går videre til finalerunden. Her får de fire nye minutter til å fenge både publikum og dommerne. Forskerne har brukt lang tid til å forberede seg, men hvem klarer å gå til topps når det virkelig gjelder?

https://www.forskningsdagenebergen.com/bergen/forsker-grand-prix-2023/

KNOCKING ON THE DOOR OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: the AU-EU Innovation Agenda and the involvement of Nordic actors

On behalf of Nordic Universities, it is our great pleasure to invite you to the HYBRID event:

KNOCKING ON THE DOOR OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS:
the AU-EU Innovation Agenda and the involvement of Nordic actors”

 27th of September 2023, 14:30-17:00
During this event we will discuss the current state of the development of the joint European–African Research & Innovation agenda, its priorities and future implementation through Horizon Europe. The event also aims to build on already existing research cooperation between Nordic and African Universities to contribute to the implementation of the EU-AU R&I agenda. We will pay
 particular attention to the cooperation between Nordic and African universities during this event and what role universities can play in this process. More information about the event can be found here.

Other invited speakers include Umesh Bawa – Director of SANORD & Director of International Relations at the University of the Western Cape, Lora Borissova – Cabinet Expert of European Commissioner of International Partnerships Jutta Urpilainen, and Professor Kenneth Matengu – Vice-Chancellor at the University of Namibia & Chair of the Pan African University Council. In addition, high-level representatives of Nordic Universities will also be attending ready to engage in fruitful exchanges.

Registration is closed, but online participation is still possible. E-mail til Charlotte Eide (charlotte.eide@uib.no) to get online access.

BRSI guest lecture, Juhi Bagaitkar, Ph.D.

On the 5th October Dr Bagaitkar, will give a lecture on her research titled “Type III Interferons and oral mucosal antiviral immunity”.

The lecture starts at 1pm in BB-Bygget Auditorium 4

Everyone is welcome, no registration required.
This event is proudly organized by the Bergen Research School of Inflammation.

Invitasjon til bidragsytere til Lærernes dag 2024

Invitasjon til Lærernes dag 2024

Lærernes dag skal arrangeres 26. januar 2024. Vi ønsker med dette å inviterer fagmiljøer fra alle fakulteter og institutter til å melde inn forelesninger, seminar, workshops og andre faglige bidrag som profilerer aktuell forskning ved UiB. Vi ønsker derfor at denne invitasjonen spres til alle relevante fagmiljø både på fakultet og institutt.

Om arrangementet
Lærernes dag[1] har siden 1992 vært et åpent arrangement ved Universitetet i Bergen rettet mot lærere i grunn- og videregående skole. Arrangementet har blitt universitetets største etterutdanningstiltak for lærere, og har tradisjonelt sett samlet ca. 1 200 deltakere på kampus. I pandemiårene ble arrangementet holdt digitalt og i 2023 som et hybrid arrangement.

For UiB har Lærernes dag flere viktige funksjoner; den fungerer som en etterutdanningsarena og en møteplass overfor skolesektoren, en profileringsarena for forskning, et årvisst tilbud til en stor og viktig gruppe UiB-alumner, og en kontaktflate mot skolene og lærerne til mange potensielle søkere til UiBs studietilbud.

Evalueringen av det hybride arrangementet i 2023 viste at det hybride formatet har noen utfordringer og vi ønsker i 2024 å ta arrangementet tilbake til kampus, slik det ble gjennomført før pandemien. Vi vil åpne kampus og vise frem hva UiB har å by på, og håper dere vil være med og bidra til at denne dagen skal bli en flott opplevelse!

Lærernes dag vil bli arrangert ved forskjellige lokasjoner på kampus. Det kommer nærmere informasjon om rom/steder når programmet er klart. Kulturoperatørene vil bistå UiB i det arrangementstekniske og følge opp bidragsyterne både frem mot arrangementet og på selve dagen. Det vil altså være god teknisk støtte og oppfølging for alle bidragsytere.

Koordinerende enhet for Lærernes dag 2024 er Lektorsenteret, som samarbeider med UiB Videre, Kommunikasjonsavdelingen og fakultetene om arrangementet.

Hvilke bidrag ønsker vi i 2024?
Det samlede programmet skal være variert og ta utgangspunkt i fakultetenes bredde i forskning og formidling. Du som bidragsyter bør legge til grunn at målgruppen for arrangementet er lærere og andre ansatte i skolen, fra både ungdomsskoler og videregående skoler. Vurder derfor hvordan du best mulig kan formidle fagkunnskapen til disse målgruppene. Bidragene bør ha relevans enten for undervisningsfag, tverrfaglige tema i skolen eller mer profesjonsrettet mot læreryrket og skolen generelt, med alt av tematikk knyttet til ungdom og samfunn som dette innebærer.

Bidragene kan være i form av 1) foredrag eller 2) samtale/debatt mellom to eller flere bidragsytere.

Vi regner med å sette av omkring 45 minutter per bidrag. Innenfor denne tiden ønsker vi at det settes av i hvert fall 10 minutter til spørsmål og eventuelle innlegg fra deltakerne. Evalueringene fra de siste par årene har vist at deltakerne ønsker muligheten for interaksjon, og vi vil derfor sikre at det blir satt av tid til dette i neste års arrangement.

Meld deg som bidragsholder
I første omgang trenger vi en tilbakemelding som består av navn og foreløpig tittel på bidraget innen 28.09.23. Benytt dette nettskjemaet[2] for å melde inn bidrag til Lærenes dag. Det er også et engelsk nettskjema[3] for innmelding av bidrag.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med prosjektkomiteen på laerernesdag@uib.no

Du kan gjerne kontakte ditt fakultets representant i den utvidede programkomiteen for å lufte ideer og forslag. Kommunikasjonsrådgiverne på ditt fakultet kan også bistå.

Programkomiteen består av:

Jus Henning Simonsen Henning.simonsen@uib.no
HF Helge Restad Helge.restad@uib.no
MN Ragnhild Hannaas ragnhild.hannaas@uib.no
SV Anna Kristina Polster Anna.Polster@uib.no
PSYK Birthe Berven Dahle Birthe.Dahle@uib.no
MED Kristin Kvinge Kristin.Kvinge@uib.no
KMD Anna Svingen-Austestad anna.svingen-austestad@uib.no

 

Besøk også gjerne nettsiden for lærernes dag[4].

Vi ser frem til alle bidragene deres, som vi håper vil gjøre Lærernes dag 2024 til en flott opplevelse!

Vennlig hilsen Lektorsenteret

Populærvitenskapelig oppdatering

Vår aktive emeritus Laurence Albert Bindoff har vært med å oversette den første barneboken om mitokondriesykdom! Den nye boken “Feil i energifabrikken” er rettet mot barn og unge og er finansiert med støtte fra EØS-midlene. Den kan også leses av foreldre og lærere som ønsker mer kunnskap om unge pasienter med mitokondriesykdom. Forfatter av boken er professor Manuela Grazina ved Universitetet i Coimbra (Portugal).
For mer informasjon eller dersom du ønsker et eksemplar av boken, kontakt Laurence per mail: Laurence.Bindoff@uib.no

UH-nett Vest – Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet lyser ut NOK 3 mill. til nettverks- og prosjektutvikling for 2023/2024

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører på Vestlandet. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging, prosjektutvikling og formidlingsaktivitet.

Det kan søkes om såkornsmidler innen to kategorier:

 1. Til prosjekter som skal være samfunnsrelevante og bidra til fornying og innovasjon på Vestlandet. Forutsetning for tildeling er at nettverkene har en konkret plan om å søke videre finansiering til prosjekter. Minst to medlemsinstitusjoner i UH-nett Vest skal delta i en søknad. Det kan søkes om inntil NOK 200.000.
 2. Til prosjekter som ønsker å formidle forskningsbasert kunnskap til et publikum i eller utenfor akademia. Minst to medlemsinstitusjoner i UH-nett Vest skal delta i en søknad. Det kan søkes om inntil NOK 200.000.

Søknadsfrist er 15. oktober, 2023.

Les mer om utlysningen her.

Ved spørsmål kan Kristin Hansen kontaktes.

Webinar – IBA vaccinology course

Når: 25.09.23, klokken 14.00-15.00
Foredragsholder: Stanley Plotkin, Professor emeritus of Virology, University of Pennsylvania
Tittel: Correlates of vaccine-induced immunity
Hvor: Zoom
Link til webinar: https://uib.zoom.us/j/64462229768?pwd=TWQ2Z1lIdm4vbzNmUGREZm5RTEh4UT09

Passcode: Y3P8ctu5

 

Når: 26.09.23, klokken 15.00-16.00
Foredragsholder: Florian Krammer, Professor, Department of Microbiology, Icahn School of Medicine, Mount Sinai
Tittel: Antigen discovery & vaccine development
Hvor: Zoom
Link til webinar: https://uib.zoom.us/j/64462229768?pwd=TWQ2Z1lIdm4vbzNmUGREZm5RTEh4UT09

Passcode: Y3P8ctu5

 

Veien til “samarbeidsprosjekter” i forskning

Forsknings- og innovasjonsavdelingen arrangerer 03.10 et dagsseminar om veien til samarbeidsprosjekt. Dette er åpent for alle forskere på alle karrierenivå. Våre forskningsrådgivere vil være til stede for diskutere ideer og muligheter. Foreløpig er det få påmeldte og FIA trenger hjelp til å promotere dette i fagmiljøene. Det foregår i Nygårdgaten 5 og fristen for påmelding er 26.09.23

Disputas – Cecilie Fredvik Torkildsen, 26. September

Prøveforelesning:      Tirsdag 26. september 2023 kl. 09.15

Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Oppgitt emne:                «Treatment options for patients with incurable ovarian cancer balancing the burden of treatment and quality of life»

Foto/ill.: Svein Lunde, SUS

 

Disputas:                    Tirsdag 26. september 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Avhandlingens tittel:      «Rethinking High-Grade Serous Ovarian Carcinoma: Comprehensive Bioprofiling for Enhanced Identification of Surgical Phenotypes and Treatment Outcomes»

 

 1. opponent: Professor Ingrid A. Hedenfalk, Lund Universitet, Sverige
 2. opponent: PhD Oliver Zianovic, Universitetssykehuset, Heidelberg, Tyskland
 3. medlem av komiteen: Professor Hartwig Kørner, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Dennis Nilsen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Ukens leder

Vestlandslegen finansiert – og ny utplassering utprøves på Voss

For en uke siden kom endelig gladmeldingen: Regjeringspartiene har blitt enige om å opprette 20 nye studieplasser ved UiBs medisinutdanning, og finansieringen av første trinn av Vestlandslegen er dermed på plass. De første studentene startet i Stavanger i august, og skal fullføre studiene ved SUS etter å ha hatt sine tre første år med undervisning i Bergen. Langvarig, godt arbeid fra fakultetet har dermed båret frukter. K2s Simon Dankel har nå tatt over for Steinar Hunskår som koordinator for Vestlandslegen. Som diskutert på UGLE-møtet nylig, blir det viktig fremover at vi fortsetter det gode arbeidet i undervisningsgruppene med å integrere undervisningsmiljøene.

For første gang får medisinstudenter fra Bergen praksis i gynekologi og obstetrikk ved gynekologi- og fødeavdelingen på Voss sykehus. De første studentene er allerede i gang, og i høst skal til sammen 4 studenter få en uke hver. På sikt er målet at minst en student hver uke i løpet av den 6 uker lange praksisperioden, skal få anledning til å ha tjeneste på Voss i en av sine tre uker praksis. «Jeg har følt meg godt tatt imot på Voss. Det er veldig kjekt og lærerikt å se hvordan et lite sykehus fungerer og det er relativt enkelt å kaste seg med på det som skjer,» sier medisinstudent Marit Lysebo.  Gratulerer til undervisningsgruppen i GYN/OBS og klinikkoverlege Birte Haugland for å få dette på plass!

Utdanningsprisen 2023 fra Helse Vest skal deles ut på Utdanningskonferansen i Helse Vest som holdes i Bergen 30.nov.-1.des. Hvis du synes K2 skal fremme deg eller en annen kandidat, send forslaget til mette.vesterhus@uib.noinnen mandag 2. oktober. Les mer her: Utdanningskonferansen 2023 – Helse Vest RHF (helse-vest.no)

Mette

UiB Career Days 2023

For the first time, UiB is hosting career days for early-stage researchers and their support team. We invite early career academics, their supervisors, research managers, Ph.d coordinators and all others interested in the topic of career development within and outside of academia.

The career days is like a festival with different activities for you to choose from – you pick your best pieces. Register here: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15425782

More info here.

INVITASJON TIL LABFROKOST ONSDAG 27. SEPTEMBER KL 08.30-10-00

ChatGPT i undervisning og vurdering ved UiB

ImageKorleis kan og bør ChatGPT brukast av studentar og tilsette ved UiB? I denne labfrukosten får vi ei kort innføring i kva språkmodellar som ChatGPT er og kva avgrensingar og mogelegheiter som kan finnast ved bruk i undervisning og vurdering. Kva retningslinjer finns det på fakulteta for bruk?

www.uib.no

Vi får en kort innledning om språkmodeller og “intelligens” delen av kunstig intelligens, ved førsteamanuensis David Grellscheid.

Prorektor Pinar Heggernes innleder om valgene som er tatt på UiB når det gjelder retningslinjer for bruk av ChatGPT og lignende verktøy i undervisning og vurdering.

Visedekan Yael Harlap innleder om hvordan Det psykologiske fakultet har tilnærmet seg denne problemstillingen.

Vi får også presentert nye ressurssider for ansatte og studenter.

Vel møtt!

EMBO Postdoctoral Fellowships

Supporting internationally mobile postdoctoral researchers in Europe and around the world

EMBO Postdoctoral Fellowships support excellent postdoctoral researchers throughout Europe and the world for a period of up to two years. International mobility is a key requirement. The fellowship includes a salary or stipend, a relocation allowance and support for fellows with children. Awardees can attend an EMBO Laboratory Leadership course and become part of the global network of EMBO Fellows.

Applications accepted throughout the year (next cutoff date: 9 February 2024, 14:00 CET

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/