Daglige arkiver: 11. september 2023

Disputas Gunhild Brørs, 22. september 2023

Prøveforelesning:      Fredag –22. september 2023 kl. 10.15

Sted:                              Stort auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Lies vei 65

Oppgitt emne:                «Changes in Cardiovascular disease incidence in a global perspective and further possibilities for primary prevention»

Disputas:                     Fredag –22. september 2023 kl. 12.15

Sted:                              Stort auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel:      “Health literacy in patients with coronary artery disease following percutaneous coronary intervention”

  1. opponent: Professor Anita Kärner Köhler, Universitetet i Linköping, Sverige
  2. opponent: Professor Henrik Schirmer, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Venny Kvalheim,  Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Stig Harthug

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Sondre Vatne Meling, 22. september

Prøveforelesning:      Fredag 22. september 2023 kl. 09.15

Sted:                              Aulaen, 2. et. sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Oppgitt emne:                «Clinical utility of subjective screening tools for the detection of different forms of neuropathy seen in the context of objectively demonstrable disease»

Disputas:                    Fredag 22. september 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aulaen, 2. et. sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel:      «Diabetes mellitus type 2. The incretin effect and interaction with the autonomic nervous system»

  1. opponent: Ph.d. Christian Stevns Hansen, Steno Diabetes Center, Danmark
  2. opponent: Ph.d. Kari Anne Sveen, Oslo Universitetssykehus
  3. medlem av komiteen: Professor II Lasse Gøransson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Roald Omdal.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Hesham Amin Abouelhana, 22. september 2023

Prøveforelesning:      Fredag 22. september 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «Exploring Indoor Airborne Bacteria and Respiratory Health: Insights from Comparative Studies and Environmental Factors»

Disputas:                    Fredag 22. september 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      «Indoor airborne microbiome, environmental and household determinants and respiratory health in Northern Europe»

  1. opponent: Førsteamanuensis Aldert Zomer, Utrecht University, Nederland
  2. opponent: PhD Anne Mette Madsen, National Research Centre for the Working Environment, København, Danmark
  3. medlem av komiteen: Professor Rebecca Cox, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding