Månedlige arkiver: august 2023

Tema: «Å stille diagnose på medisinen»

INVITASJON!

Velkommen til 25-årsmarkering og generasjonsskifte i Filosofisk Poliklinikk 4. oktober 2023, i Store auditorium, Haukeland universitetssjukehus. (Ta rulletrapp eller heis til tredje etasje. Husk påmelding hvis du vil ha mat)

Tema: «Å stille diagnose på medisinen»

Leger og ikke-leger, pasienter, pårørende, nye og gamle studenter – dette er for dere!

TIDSSKJEMA:

1630-1700: Enkel servering, levende musikk. Er du litt sulten på denne tiden av dagen? Vi spanderer en matbit før jubileumsprogrammet starter – til alle som melder seg på HER.

1700-1930: JUBILEUMSPROGRAM
1. FOREDRAG ved Edvin Schei, leder av Filosofisk Poliklinikk gjennom 25 år: «Fundamentalisme i hvitt. Om makt og autoritetsunderkastelse i medisin og helsefag».

Dette var tittelen på det første foredraget i Filosofisk Poliklinikk, i oktober 1998, i samme auditorium på Haukeland sykehus. Hva har disse 25 årene endret, i medisinens måte å tenke på – og i Scheis?

2. GENERASJONSSKIFTE: NY LEDER OVERTAR FILOSOFISK POLIKLINIKK
Ny leder etter Edvin Schei blir Caroline Engen. Hun er lege med bakgrunn fra kreftforskning, nå postdoktor ved NeuroSysMed  og Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen og under spesialisering i psykiatri. Det blir en kort seremoni, hvor Edvin har lovet å ikke bære Caroline på skuldrene. (Se foto fra 20-årsjubileet, da universitetsrektor Dag Rune Olsen åpnet dagen til akkompagnement av Bergenhus Entusiastkor).

3. PANELSAMTALE: Hvor godt traff diagnosen «Fundamentalisme i hvitt» for 25 år siden? Er sykdommen smittsom eller arvelig, og hvordan har pasienten det i dag? I panelet sitter Pål Gulbrandsen, lege, professor ved Universitetet i Oslo og Per Einar Binder, psykolog, professor ved Universitetet i Bergen, med Caroline Engen og Edvin Schei.

4. FELLES REFLEKSJON: Hvor skal veien gå videre med Filosofisk Poliklinikk? Medisinen, samfunnet og teknologien er i rivende utvikling – kunstig intelligens vil skape nye forutsetninger for legevirksomhet, i en skala vi ikke har sett siden oppdagelsen av røntgenstråler og penicillin. Men hva med den ekte intelligensen, hva blir dens rolle i en verden av naturkatastrofer, migrasjon, aldring og økende ulikhet? Hva slags leger vil verden trenge? Hvordan skal vi tenke og snakke sammen, for å bygge en fremtid uten fundamentalisme i hvitt?

Nettside Filosofisk poliklinikk: filpol.no 

Facebook: klikk her og invitér vennene dine!

Bli med på tenkning og dialog, det er sunt selv om det er gøy!

Frem kandidatar til forskingsprisar og innovasjonspris 2023

Forslagsskjema

Forskingspris

Innovasjonspris

Pris til ung forskar

Skjema kan sendast på e-post til forskning@helse-vest.no

Det regionale samarbeidsorganet for forsking og innovasjon har oppnemnt tre komitear, éin for innovasjonsprisen, éin for forskingsprisen og éin for pris til ung forskar, som skal vurdere forslaga. Forslaga vil bli behandla konfidensielt.

Mer info her.

Utlysning av midler til nettverks- og prosjektutvikling for 2023

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører på Vestlandet. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging, prosjektutvikling og formidlingsaktivitet.

Søknadsdatabasen vil åpne 1. september 2023.
Søknadsfrist: 15.10.2023.

Det kan søkes om såkornsmidler innen to kategorier:

Kategori A:

Under denne kategorien kan det søkes om midler innen et bredt spekter av prosjekter som skal være samfunnsrelevante, og bidra til fornying og innovasjon på Vestlandet.

Kategori B:
Det vil også bli gitt støtte til prosjekter som søker om midler for å formidle forskningsbasert kunnskap.

https://uhnettvest.no/utlysning-av-midler-til-nettverks-og-prosjektutvikling-for-2023/

OBS! Arbeidsmiljøprisen 2023 ved Det medisinske fakultet annonseres – FRIST 8/12

Til instituttene og andre enheter ved Det medisinske fakultet, herved annonseres fakultetets arbeidsmiljøpris for 2023:

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2023.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 8. desember 2023:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14924961

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 21. februar 2024, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Utlysningen og oversikt over fullstendige kriterier er vedlagt denne e-posten, men er også sendt til instituttene via ePhorte, sak 2020/7322

Vi ser fram til mange gode forslag!

The ERA4Health Capacity Building Activities Survey is out we need you insight!

Dear stakeholder in the ERA4Health partnership,

You receive this e-mail because you are in an ERA4Healt partners relevant scientific network and considered as among our stakeholders. Feel free to pass on this survey in your organization or relevant scientific network.

The ERA4Health Partnership increase European transnational collaborative research funding by creating a funding body for joint programming in priority areas addressing European public health needs. We need your view as a stakeholder on what capacity building activities you need. If ERA4Health is relevant to you as researcher and/or innovator, take 5-7 minutes to answer our survey!

Three important priorities in ERA4Health are

 1. Building capacities within the research community and clinical hospitals in conducting ambitious multidisciplinary research projects and Investigator Initiated Clinical Studies (IICS) at European scale
 2. Developing innovative ways of connecting science to society
 3. Integration of Responsible research and innovation (RRI)

Capacity building and career development of scientists and patients is an important requirement in emerging multidisciplinary research areas and in particular for patient-oriented research. To achieve these objectives, it is also necessary to develop and establish suitable tools and training modules for the different stakeholder groups involved.

In this survey, we would like to ask you as potential applicants to ERA4Health, as researcher and/or innovator, what kind of capacity building activities you miss, need or find attractive.
We also include some specific questions for our stakeholders regarding RRI to develop and integrate it in the most relevant way.

Are you interested in participating in an RRI Guidelines development workshop in ERA4Healt? Then send an e-mail to: cam@forskningsradet.no

Here is the link to the survey to answer: EUSurvey – Survey (europa.eu)

If you have questions about the survey contact Adelina Ovcharenko adelina@midgam.org

This survey is also available at our website and distributed via social media for anyone who consider the selves stakeholder and want to answer.

Deadline for answers – 11th September.

Best regards,

ERA4Health Pillar 3 Transversal activities leader Cecile A. Mathiesen
ERA4Health Coordinator Cristina Nieto

Hjerterom: Ressursutfordringer i helsevesenet – hvordan kan teknologi og nye samarbeid bidra?

Vi vil belyse kjente- og kanskje noen ukjente løsninger som bidrar til å løse ressursutfordringen i helsesektoren.

Teknologi, endringsledelse og designdrevet innovasjon er tre nøkkelkomponenter i jakten på personalbesparende løsninger i helsesektoren. Ved å integrere innovativ teknologi, implementere strategiske endringer og utnytte kraften i brukerinvolvering og innsiktsarbeid, kan helseorganisasjoner optimalisere effektiviteten og ressursbruken. På hjerterom 19. september vil du bli bedre kjent med hvordan disse tre faktorene kan lede veien mot en bærekraftig og pasientorientert helseomsorg.

Tid tirsdag 19.09 kl. 11:30 – 15:00

Sted Addresse: Eitri, Haukelandsbakken 31, 5009 Bergen

https://www.innovasjonsukenopp.no/program/hjerterom-ressursutfordringer-i-helsevesenet-hvordan-kan-teknologi-og-nye-samarbeid-bidra

 

 

Velkommen til nasjonal konferanse for høgare utdanning

På konferansen utforskar me fleire kritiske tema innanfor høgare utdanning, frå digital transformasjon og kunstig intelligens til livslang læring og samfunnsrelevans.

Sandra Borch, minister for høgare utdanning og forsking, opnar denne konferansen kor me samlar leiande ekspertar, undervisarar, forskarar og studentar for å diskutere og dele innsikter og erfaringar. Møt nøkkelpersonar, delta i parallelle sesjonar, og bidra til dialogen som formar framtidas utdanning.

Tid og stad: Kristiansand 20.–21. september.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 5. september.

Sjekk ut programmet og meld deg på.

Universitetet i Bergen inviterer til nasjonal konferanse om livslang læring/etter- og videreutdanning i høyere utdanning 7. – 8. november 2023

Til universiteter og høyskoler i Norge, – med oppdatert påmeldingslenke!

Velkommen til Bergen i november, til konferansen Livslang læring for samfunnet​. Deltakerlisten vokser hver dag, vi anbefaler å være rask for å sikre seg plass!

Det er en stor glede for Universitetet i Bergen å invitere til årets nasjonale konferanse for etter- og videreutdanning i høyere utdanning. Vi ser frem til viktige og gode samtaler om livslang læring for samfunnet.
UH-sektoren leverer tjenester til samfunnet av avgjørende betydning og balanserer korte og lange perspektiver på utdanning og forskningsbasert kunnskap. UH-sektoren møter tydelige forventninger fra myndigheter og arbeidslivet for øvrig, som utfordrer og inspirerer oss til å møte samfunnets kompetansebehov med forskning og utdanning som våre kjerneaktiviteter.

Konferansen vil adressere livslang læring i møte med et presset arbeids- og næringsliv og hvordan det store segmentet av små- og mellomstore bedrifter kan ta del i kompetanseløftet som myndighetene etterspør. Programmet legger også opp til innsikt i virkemiddelapparatets muligheter og begrensninger både på individ- og organisasjonsnivå. Vi løfter også frem forskningens plass for å styrke livslang læring, og mulighetene for å utvikle etter- og videreutdanningstilbud.

Vi ser frem til gode dager og ønsker deg og dine kolleger hjertelig velkommen til Universitetet i Bergen 7. – 8. november.
Program, påmeldingskjema og øvrig informasjon – alt finner du på konferansen Livslang læring for samfunnet​.

Vi setter pris på videreformidling av denne til aktuelle kollegaer.

På vegne av Universitetet i Bergen, hjertelig velkommen!

Seminar ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner 04.09.23

Tid: Mandag 04.09.23 kl 12:00-13:00 Sted: Haukeland Universitetssykehus, Laboratoriebygget, møterom 8.1-2, 8. etasje.

Tema: Samarbeid om forskning på kvinnehelse mellom Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen og Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Innledere til diskusjon:

Priyanthi Borgen Gjerde MD PhD, leder AFE, Norce

Professor Eva Gerdts, Senterleder UiB

Priyanthi Borgen Gjerde, MD, Ph.d., har sin hovedstilling som leder for AFE Bergen. Hennes forskningsinteresser er kvinnehelse, mental helse, helsetjenester og sårbare grupper. Hun jobber også en dag i uken som fastlege ved Alrek Legesenter. Hun er spesialist i allmennmedisin og har jobbet som allmennlege, migralege og lege i psykiatrien. Hun har doktorgrad i psykiatri.

Utreiseseminar for forskere

Internasjonalt senter holder utreiseseminar for deg som planlegger et forskningsopphold i utlandet.

14.09.2023 – 12.00–14.00

Tema som vil bli dekket:

 • Trygdetilhørighet utenfor Norge
 • Helserettigheter i utlandet
 • Skatt
 • Forsikring
 • Flyttemelding
 • Helse og vaksinasjoner
 • Personlig sikkerhet
 • IT-sikkerhet
 • Reiser du med familie?

https://www.uib.no/internasjonalt/158626/utreiseseminar-forskere

 

The seminar is held in English.

Demensforskningsprisen 2024 – invitasjon til å nominere kandidater

Til forskere og andre interesserte,

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet. Vi utlyser derfor vår Demensforskningspris som vil bli utdelt under en høytidelig seremoni i april 2024.

Det oppfordres herved til å sende inn forslag på aktuelle kandidater.

Frist søndag 15. oktober 2023.

Prisen er en anerkjennelse som gis på grunnlag av ett eller flere av følgende kriterier:

 • En forsker eller forskergruppe som har bidratt til banebrytende forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt som har økt kunnskapsgrunnlaget om risikofaktorer, årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostiske metoder eller effektiv behandling.
 • En forsker eller forskningsgruppe som har hatt et ekstraordinært godt nasjonalt og eventuelt internasjonalt forskningssamarbeid og/eller tverrvitenskapelig samarbeid som kan gå foran som eksempel for andre.
 • En forsker som er tidlig i sin forskerkarriere som har gjort en særlig innsats på områdene nevnt over, og som i framtiden har potensiale til å ta en sentral rolle i å fremme og heve demensforskningsfeltet i Norge.
 • Forskningen har høy relevans for demensfeltet og har potensiale til å gjøre en forskjell for personer berørt av demens på kort eller lang sikt.

Se her for informasjon om kriterier, nominasjons-skjema og retningslinjer for Demensforskningsprisen.

Demensforskningsprisen utgjør 200 000 kroner og et grafisk blad. Prisbeløpet skal benyttes til forskningsrelatert arbeid.

Kandidater kan fremmes fra alle forskningsmiljøer. Som noe nytt i år er det anledning til å fremme eget kandidatur.

For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt:

Forskningssjef Anne Rita Øksengård, anok@nasjonalforeningen.no, tlf. 48 10 21 33

eller

Forskningskoordinator Ditte Staldgaard, dist@nasjonalforeningen.no, tlf. 92 55 35 45

 

Kartlegging av helsenæringen i Bergensregionen

Helseindustrien er valgt som en av tre fremtidige eksportnæringer for å gjøre Norge mindre avhengig av inntekter fra olje & gas.

Kan Bergen utvikle en sterk helseindustri? Kan innovasjon fra Bergen styrke både lokal økonomi og Norges helsetjenester, samtidig som vi bidrar til bedre global helse.

I samarbeid med Bergens Næringsråd, EY, og andre partnere arbeider vi i Eitri for å styrke helseinnovasjonsmiljøet i regionen. For å nå dette målet, trenger vi innsikten din – ikke som en representant for en organisasjon, men som en enkeltperson og medborger med verdifulle meninger.

Gi oss din mening ved å klikke her.

Det er anonymt og tar bare noen minutter. Vi håper på å høre fra deg innen 31. August.

Hjelp oss å nå ut enda bredere – del denne eposten med dine kolleger, venner og ditt nettverk. Sammen kan vi gjøre en stor forskjell for byen vår.

Kurs i kliniske studier inkludert ICH-GCP (GCP901)

PhD-kurset ”Kurs i kliniske studier inkludert ICH-GCP (GCP901)” er et svært relevant kurs for doktorgradsstudenter som utfører klinisk forskning.

På dette kurset får man en grundig introduksjon til:

 • ICH-GCP og regler som er relevante for søknad og gjennomføring av klinisk forskning,  inkludert helseforskningsloven, ny forordning og tilhørende forskrifter.
 • Ulike enheter informerer hva de kan hjelpe med i planleggingen og gjennomføringen av kliniske studier.
 • Søknadsskrivning om  helseforskningprosjekter til REK/SLV

PhD-kurset GCP901 gir ett studiepoeng, og er en del av Forskerskolen i klinisk medisin. Kurset ledes av professor Camilla Tøndel.

Datoer
Dag 1:  2. oktober kl. 09:00-11:30
Dag 2:  5. oktober 08:30-15:30
Dag 3: 13. oktober 08:30-11:30

Registrering: Via studentweb 8. september, eller kontakt Irene Hjelmaas

Har du spørsmål om kurset, vennligst kontakt personalet:

Kursinnhold: Camilla Tøndel
Administrative saker: Irene Hjelmaas

Ukens leder

Velkommen til nytt semester!

Så er det på`an igjen! Håper alle har hatt en fin ferie og fått ladet batteriene.

I skrivende stund er studentene allerede begynt, og mange K2-ansatte er i full gang med undervisningen. Som Eystein Husebye skrev om sist uke, er første kull for Vestlandslegen nå på plass ved Stavanger universitetssjukehus og det markerer en helt ny organisering av legeutdanningen på vestlandet. Det blir spennende om det kommer en pakke for flere studenter til Vestlandslegen allerede i høstens statsbudsjtt.

Tirsdag 29. august blir det et møte med undervisningsgruppeledern og ledergruppen ved K2. jeg oppfordrer alle UGLEr om å komme og bidra for å bedre organisering og innhold i udervisningen.

Når det gjelder forskning, kommer de første fristene for prosjektsøknader fort på. Fristen for søknader til Helse Vest er alt 15. september så det er bare å sette i gang. Siden Forskningsrådet nå har løpende frist for fri prosjektstøtte, er det lett for at søknader dit blir prioritert ned. Det er svært viktig å ha en proaktiv holdning til å søke NFR slik at dette ikke går i glemmeboken.

Jeg vil oppfordre dere til på melde dere på det nye initiativet Fakultetes forskningsdag 26. september som arrangertes i Eitri. Ellers planlegges en egen forskningsdag ved Stavanger universitetssjukehus forbindelse med de regelmessige undervisningsdagene (Felles utdanningsråd) som klinisk institutt 1 og 2 har ved SUS hvert halvår. Tanken er å sette fokus på forskning med mål å øke forskningssamarbeidet mellom de to institusjonene. Jeg tenker det her er et stort potensial.

Også denne høsten må K2 ha at fokus på økonomi. Som tidligere nevnt har vi av ulike grunner nå et stort underskudd – en utvikling som vi må snu. Står vi sammen, skal vi klare å komme gjennom dette, forhåpentligvis til og med styrket. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og helt nye ideer skapes. Så jeg gjentar oppfordringen før sommeren: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter.

Ha et riktig godt semester!

Pål

Fellesutlysning

Det blir fellesutlysning i høst med følgende stillinger:

7 åpne stipendiatstillinger
4 stipendiatstillinger øremerket forskerlinjen
1 stipendiatstilling øremerket odontologi
2 åpne postdoc-stillinger

Søknadsfrist blir antagelig ca 1 oktober. Mer informasjon følger så snart vi vet mer.

BRSI guest lecture, Riitta Lahesmaa, M.D., Ph.D.

On 14th September Dr Lahesmaa, will give the lecture “New Regulators of Human T-Cell Differentiation”.

The lecture starts at 2pm in Auditorium B301, Sentralblokken

Everyone is welcome, no registration required.
This event is proudly organized by the Bergen Research School of Inflammation.

See the link below for details.

BRSI guest lecture, New Regulators of Human T-Cell Differentiation | Bergen Research School in Inflammation | UiB

Alrekdagene 2023

Alrekdagene 2023 – en forskningsfestival i regi av Alrek helseklynge!

Alrekdagene arrangeres 20. – 22. september, i år setter de ekstra fokus på temaet «prioriteringer». Alle arrangementene er gratis, og du finner hele programmet her: https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/alrekdagene-2023/

Påmelding innen 12. september!

Noen smakebiter fra programmet:

FRIPRO – søkerwebinar om Iøpende søknadsmottak og -behandling

I oktober opnar FRIPRO for løpande søknads-mottak og behandling. Tidlegare i år innførte vi også karenstid og karantene

I søkjarwebinara 12. september (på norsk) og 13. september (på engelsk) vil vi presentere endringane som blir innførte. Du vil m.a. få svar på korleis søknaden din blir behandla, korleis vi sikrar lik behandling av søknader, kva du kan forvente av søknadsbehandlingstid, kva for ei av dei tre utlysingane som passar best for deg og reglane for både karenstid og karantene.

Les mer om endringene som blir innført.

Det vil vere mogleg å sende inn spørsmål i løpet av webinaret, og vi vil svare på spørsmål i den siste delen av live-sendinga. Opptak av webinaret vil vere tilgjengeleg på Forskingsrådets nettside i etterkant.

Passer for:Forskarar som ønskjer å søkje på FRIPRO, tilsette som jobbar med administrativ støtte til dei som søkjar.

Pris:Gratis

Påmeldingsfrist:12. september kl 08.00

Digitalt:Arrangementet strømmes

12. sep kl 10:00 – 11:30
Påmelding her.

Kurs i personvern og informasjonssikkerhet

UiB behandler store mengder personopplysninger og informasjon, både innen forskning og administrasjon. Du som ansatt må kjenne til hvordan personopplysninger behandles og hvordan du kan ivareta informasjonssikkerhet, både for deg som person og for UiB.

Alle våre ansatte gjennomfører et grunnleggende kurs innen personvern og informasjonssikkerhet. Kurset består av korte moduler, som hver tar noen minutter å gjennomføre.

Lenken under går til kurset på Mitt UiB:
Klikk her for å starte kurset

UiB Career days— Identify your skills for career development

When we talk about career, what are we talking about then? UiB asks researchers, managers and editors how they understand the term and how they assess skills and competence. The aim is to create debate and reflection, but also to provide space for networking and new ideas.
Read the full program here:
UiB Career days— Identify your skills for career development | UiB Ferd Career Center for Early Stage Researchers | UiB
Read the full program and
26.-28. September, UiB, Bergen

Hvordan er våre matvalg forbundet med helse og forventet levealder?

Maten vi spiser betyr mye for helsen vår, og usunn mat fører er forbundet med rundt 11 millioner tidlige dødsfall. Les mer her: Hvordan er våre matvalg forbundet med helse og forventet levalder? | Universitetsbiblioteket | UiB

Food4HealthyLife-prosjektet har fått mye oppmerksomhet i store deler av verden (https://plos.altmetric.com/details/122672633/news). Prosjektet viser at mange med gjennomførbare og velrettede kostholdsendringer kan forvente betydelig gevinst i leveutsikter. En god del av disse resultatene vil bli presentert i løpet av aftenen.

Bergen Offentlige Bibliotek, 06.09.2023 – 18.0019.00

Prosjekt Bedre arbeidshverdag

Prosjektet Bedre arbeidshverdag startet etter innføringen av nytt økonomi- og lønnssystem ved UiB.
Prosjektet har et sterkt brukerfokus og involverer ressurser på tvers av organisasjonen. Prosjektets overordnede mål er å etablere felles forenklede og brukervennlige prosesser til studenter og ansatte.

Bedre arbeidshverdag er avgrenset til fire delprosjekt og avsluttes ved utgangen av juni 2023.

Å stille diagnose på medisinen

Filosofisk Poliklinikk feirer 25 år
 4. oktober 2023, Store auditorium, Haukeland universitetssjukehus

INVITASJON TIL JUBILEUMSMARKERING
Som en åpen arena for høyttenkning og intellektuell dugnad har Filosofisk Poliklinikk i 25 år bidratt til takhøyde, undring og konstruktiv kritikk. «Poliklinikken» er en frittstående tenketank tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen og har arrangert over 200 offentlige debattmøter, kurs og seminarer. Metoden er dialog, lytting og nysgjerrighet – ærlige samtaler mellom kunnskapssøkende personer.

Herved innbyr vi til feiring i salen hvor det hele startet for 25 år siden. Alle er velkomne, både studenter, fagpersoner, pasienter, pårørende og andre som er interesserte i en diagnostisk sjekk av medisinen. Ønsker du litt å bite i ved starten må du melde deg på HER.

1630-1700: Enkel servering

1700 – 1930 Program

 1. Foredrag av Edvin Schei, leder av Filosofisk Poliklinikk siden starten i 1998: «Fundamentalisme i hvitt. Om makt og autoritetsunderkastelse i medisin og helsefag». Schei holdt et foredrag med samme tittel på Filosofisk Poliklinikks første møte i oktober 1998, i samme auditorium.
 2. Generasjonsskifte og veien videre. Filosofisk poliklinikk markerer generasjonsskifte: Lege Caroline Engen overtar som ny leder.
 3. Panelsamtale om «Fundamentalisme i hvitt»: Hvor godt traff diagnosen for 25 år siden, er sykdommen smittsom, og hvordan har pasienten det i dag? I panelet sitter Pål Gulbrandsen, lege, professor ved Universitetet i Oslo, Per Einar Binder, psykolog, professor ved Universitetet i Bergen, samt Caroline Engen og Edvin Schei.
 4. Hvor går veien videre med Filosofisk Poliklinikk? Medisinen, samfunnet og teknologien er i rivende utvikling – kunstig intelligens vil skape nye forutsetninger for legevirksomhet, i en skala vi ikke har sett siden oppdagelsen av røntgenstråler og penicillin. Men hva med den ekte intelligensen, hva blir dens rolle i en verden av naturkatastrofer, migrasjon, aldring og økende ulikhet? Hva slags leger vil verden trenge, og hvordan skal de utdannes? Hvordan skal vi tenke og snakke sammen, for å bygge en fremtid uten fundamentalisme i hvitt?

Call for Applications for CAS Research Grant

The Centre for Advanced Study (CAS) invites researchers to pursue excellent, fundamental, curiosity-driven research in Oslo during the 2025/2026 academic year. Assemble your international dream team of prominent researchers and apply for a research stay at CAS.

Application deadline: 18 October 2023.

Each year, we host three research groups which stay at CAS, situated at the stately premises of The Norwegian Academy of Science and Letters in Oslo, for one academic year. Each project receives a grant of roughly NOK 3.2 million.

There are no laboratory facilities at CAS. However, projects involving laboratory work, field work and data collection are welcome to apply to develop the theoretical aspects of their research. Laboratory work, field work and data collection must take place either before the stay at CAS or at another suitable place during the stay.

Only faculty members who hold permanent, full-time, tenured academic positions at CAS’ partner institutions(UiB is partner) in Norway are eligible to apply.

 

ERC Proposal Reading Days open for registration

Bergen Tuesday 12 September 9.00-12.00/12.30-15.30

Conditions for the Reading Days

 • Only by preregistration
 • You must sign Declaration of Confidentiality
 • Photocopying or photos of the applications are not allowed
 • Applications cannot be taken out of the reading room
 • The registration is binding.

Who can participate
The Reading Days are only open for researchers at Norwegian institutions (universities, university colleges, research institutes etc.) and for EU-advisers who are employed by Norwegian institutions. Please use your institutional e-mail address when you register.

The registration is binding. If you sign up, but cannot attend after all, you must deregister before the registration deadline. People who deregister after the deadline or who do not turn up, will be blockedfrom participating in Reading Days for the next 3 months.

Agenda
This is an individual, physical reading session only, and it does not include tutorials about the ERC. In order to participate you should be involved in preparing a proposal and familiar with the various ERC grant schemes, as well as the conditions for participation and proposal documents.

https://forskningsradet.pameldingssystem.no/erc-proposal-reading-day