Forfatterarkiv: mikre2647

Disputas Ester Anne Kringeland

Prøveforelesning:      Tirsdag 06. – desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Oppgitt emne:                «Impact of gender on cardiovascular risk factors and blood pressure -related heart disease»

Ester Anne Kringelands bilde

Disputas:                     Tirsdag 06. – desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Avhandlingens tittel:      «Sex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studies»

 1. opponent: Professor Annika Rosengren University of Gothenburg, Sweden
 2. opponent: Professor Gianfranco Parati University of Milano-Bicocca, Italy
 3. medlem av komiteen: Professor Rune Oskar Bjørneklett, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Francisco Gomez Real.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Nytt om navn på K2

My name is Rose Gold and i work at Camilla Krakstad’s Laboratory at KK

I work with endometrial and cervical cancer datasets to run whole-genome, whole-exome and RNA expression analyses.

I love the idea that Camilla’s group’s work could really help women who suffer from gynaecological cancer diagnoses in the future.

What i really love about k2 is getting to know everyone in the lab, our fun lunches together, and exploring beautiful Bergen outside of work!

Disputas – Lena Hansen

 

Foto/ill.: Kristin Risa

 

Prøveforelesning:     Fredag 23. – september 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91
Oppgitt emne:
«Strategies and regime design to achieve broader immune protection against Influenza and COVID»

 

 

 

 

 


Disputas:                     Fredag 23. – september 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel:      “Strategies for improving influenza vaccines: insights from the Influenza A H1N1 and SARS-CoV-2 pandemics”

 1. opponent: Associate Professor Sophie Valkanger University of Melbourne, Australia
 2. opponent: Assistant Professor Aaron G. Schmidt Harvard Medical School, USA
 3. medlem av komiteen: Professor Anette Susanne Bøe Wolff

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Nils Oskar Jögi

 

Nils Oskar Jögi – Foto: Johan Huimerind

 

Prøveforelesning:      Mandag 19. september 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:
«The human IgE system – friend or foe – evolutionary role in protection against parasites versus allergy development»

 

 

 

 

Disputas:                    Mandag 19. september 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel:      “Helminth exposure and its association with allergies and lung function in Northern European cohorts”

 1. opponent: Dr.med. Charlotte Suppli Ulrik, Universitetet i København, Danmark
 2. opponent: Professor Lars K. Poulsen, Københavns Universitetssykehus, Danmark
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kurt Hanevik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Hege Synnøve Havstad Clemm.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Helene Hersvik Aarstad

Prøveforelesning:      Fredag 16. september 2022 kl. 10.15
Sted:                             Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Oppgitt emne:
«Inflammatory networks in cancer development and treatment response»

Disputas:                    Fredag 16. september 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel:
“The cytokine network in cancer patients studies of head and neck squamous cell and renal cell carcinoma”

 1. opponent: Professor Antti Makitie Universitetet i Helsinki, Finland
 2. opponent: Professor Åslaug Helland Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Einar Klæboe Kristoffersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Hei alle på K2!

Jeg er Michael Johan Kregnes og jobber i Ekspedisjonen for åttende etasje på Klinisk Institutt 2. Jeg har nylig startet som lærling i kontor- og administrasjonsfaget her på UiB. Det trives jeg så langt godt med.

Noe av det jeg liker best med jobben min er at jeg har eget kontor og kan jobbe selvstendig samtidig som man alltid har hyggelige kolleger i nærheten. Det at jeg kan styre litt av arbeidsflyten min selv er også et stort pluss.

Jobben min består av mye forskjellig, men mesteparten av tiden bruker jeg til oppgaver relatert til besvaring av e-poster og bestilling av varer og tjenester som det er behov for her på bygget.

Jeg har ikke lang erfaring med K2 enn så lenge, men jeg kan allerede si at det er en utrolig trivelig arbeidsplass og at jeg sannsynligvis kommer til å trives veldig godt.