Forfatterarkiv: mikre2647

Disputas – Cecilie Fredvik Torkildsen, 26. September

Prøveforelesning:      Tirsdag 26. september 2023 kl. 09.15

Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Oppgitt emne:                «Treatment options for patients with incurable ovarian cancer balancing the burden of treatment and quality of life»

Foto/ill.: Svein Lunde, SUS

 

Disputas:                    Tirsdag 26. september 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Avhandlingens tittel:      «Rethinking High-Grade Serous Ovarian Carcinoma: Comprehensive Bioprofiling for Enhanced Identification of Surgical Phenotypes and Treatment Outcomes»

 

 1. opponent: Professor Ingrid A. Hedenfalk, Lund Universitet, Sverige
 2. opponent: PhD Oliver Zianovic, Universitetssykehuset, Heidelberg, Tyskland
 3. medlem av komiteen: Professor Hartwig Kørner, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Dennis Nilsen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Thea Sjøgren 15. September

Prøveforelesning:      Fredag 15. september 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «Tissue-resident memory T-cells in health and disease»

Foto/ill.: Privat

Disputas:                    Fredag 15. september 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Immune regulatory mechanisms in endocrine autoimmune disorders»

 

 1. opponent: Professor Riitta Lahesmaa, Universitetet i Turku, Finland
 2. opponent: PhD Alexandre Corthay, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Helena Harris, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Kurt Hanevik.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Ruben Dyrhovden, 21.0

Prøveforelesning:      Mandag 21. august 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditoriet i Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Metagenomic next-generation sequencing – its potential in infection diagnostics»

Foto/ill.: Jørgen Barth

Disputas:                    Mandag 21. august 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditoriet i Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «The use of 16S rRNA targeted next generation sequencing in diagnostics of polymicrobial invasive infections»

 1. opponent: Professor Niels Nørskov-Lauritsen, Odense Universitetshospital
 2. opponent: Førsteamanuensis Hege Vangstein Aamot, Høgskolen i Østfold
 3. medlem av komiteen: Professor Karl-Henning Kalland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Eivind Rath – 15. Juni 2023

Prøveforelesning:      Torsdag 15. – juni 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje
Oppgitt emne:                «Precision Medicine and its Role in the Treatment of Sepsis»

Foto/ill.: Jørgen Barth

Disputas:                     Torsdag 15. – juni 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28,     underetasje
Avhandlingens tittel:      «Diagnosis, Severity Assessment and Treatment of Streptococcal Skin and Soft Tissue Infections»

 1. opponent: Førsteamanuensis Fredrik Kahn Lund, Universitet, Sverige
 2. opponent: Professor Anne Margarita Dyrhol-Riise, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Bjørn Tore Gjertsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Håkon Skogrand Eliassen – 13. Juni

Prøveforelesning:      Tirsdag 13. juni 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Describe how the civilian primary and specialist health care systems contribute to total defense. How may future contribution and collaboration be strengthened?”

Foto/ill.: Eli Marie Eliassen

Disputas:                    Tirsdag 13. juni 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Physical and cognitive performance after blood donation»

 

 1. opponent: Ph.d. Geir Bjerkan, Forsvarets sanitet
 2. opponent: Ph.d. Helen Brandstorp, Helsedirektoratet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Øyvind Thomassen, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av professor Hege Synnøve Clemm.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Johannes Just Hjertaas – 05. Juni. 2023

Prøveforelesning:      Mandag 5. juni 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne:                «Outline the principles of ultrasound strain imaging methods illustrated by clinical applications»

Foto/ill.: Privat

 

Disputas:                    Mandag 5. juni 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel:      «Measurement of left ventricular deformation using 3D echocardiography»

1. opponent:                   Universitetslektor Denisa Muraru, Universitetet i Milano Biocca,       Italia
2. opponent:                 Professor Thor Edvardsen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Odd Helge Gilja, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ketil Grong.

 

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Ole-Thomas Steiro 2. Juni – 2023

Prøveforelesning:      Fredag 02. juni 2023 kl. 10.15

Sted:                              Stort auditorium, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsveien 22

Oppgitt emne:                «The role of CCTA in the management of the patients with suspected acute coronary syndrome»

Foto/ill.: Line Lindanger

Disputas:                    Fredag 02. juni 2023 kl. 12.15

Sted:                              Stort auditorium, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsveien 22

Avhandlingens tittel:      «Identification of acute coronary syndrome in the era of high-sensitivity troponin assay»

 1. opponent: Professor Tomas Jernberg, Karolinska Instituttet, Sverige
 2. opponent: Førsteamanuensis, Maria Rubini Gimenez, Universitetet i Leipzig, Tyskland
 3. medlem av komiteen: Professor Jørn Vegard Sagen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Peter Moritz Schuster

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Nyansatt ved K2 – Sabrina Moyo

Jeg heter Sabrina John Moyo og jobber i femte etasje på Klinisk institutt 2 (K2).

Fra januar 2023 begynte jeg å jobbe som forsker, men jeg jobbet tidligere fra 2010 til 2014 som forskningsstipendiat etterfulgt av en postdoktorstilling her ved UiB.

Arbeidet mitt innebærer å drive forskning på ulike infeksjonssykdommer med fokus på antimikrobiell resistens. Jeg har også ansvar for å følge opp og veilede våre pågående forskningsprosjekter i utviklingsland, publisere våre forskningsresultater, skrive søknader om økonomisk støtte og veilede doktorgradsstudenter.

Det jeg liker mest med jobben min er fleksibiliteten og muligheten til å utføre ulike oppgaver i samarbeid med kollegene mine.

Foto/ill:. Private

Arbeidet mitt innebærer mange forskjellige ting, så hvordan jeg bruker mesteparten av dagen på jobb avhenger av oppgaven jeg har på det tidspunktet. Det kan være å skrive eller gjennomgå manuskripter for publikasjoner, virtuelle eller fysiske møter for våre forskningsprosjekter med samarbeidspartnere, utføre eller veilede laboratoriearbeid når det er nødvendig, samt søknader om etisk godkjenning for våre forskningsprosjekter.

Jeg har trivdes i alle årene jeg har jobbet på K2. Jeg liker jobben min på grunn av gode kolleger, teamarbeid og samarbeid i forskningsgruppen som gjør at vi kan nå målene våre, både individuelt og institusjonelt. For det andre er arbeidsmiljøet på K2 positivt og trygt.

Disputas – Alexandra Petrovic – 26. April 2023

Prøveforelesning:      Onsdag 26. – april 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium 1, BB -Bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:                «Dysregulation of innate immunity as a driving force of autoimmunity»

Foto/ill.: Richard Davis, UiB

Foto/ill.: Richard Davis, UiB

Disputas:                     Onsdag 26. – april 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium 1, BB -Bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel:      «In depth analyses of peripheral blood immune cell populations in patients with psoriasis – Effect of biological treatment and alternative medicine»

 1. opponent: Professor Björn Runar Ludviksson, Landspitali, University Hospital of Iceland
 2. opponent: Forsker Mari Løset, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
 3. medlem av komiteen: Forsker Marta Kaminska

Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas: Elinor Chelsom Vogt

Prøveforelesning:      Torsdag 02. mars 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:                «Optimising women’s reproductive and general health to impact the global burden of disease»

Foto/ill.: Magnus Skrede

Disputas:                    Torsdag 02. mars 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:      «Epidemiology and etiology of primary ovarian insuffciency»

 1. opponent: Professor Nicholas Panay, Imperial College London, Storbritannia
 2. opponent: Førsteamanuensis Elisabeth Qvigstad, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Cathrine Ebbing , Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Johanne Holm Toft

Prøveforelesning:      Fredag 24. februar 2023 kl. 09.15
Sted:                              Aula 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Oppgitt emne:                «Metformin for gestational diabetes – benefit and possible disadvantages»

Foto/ill.: Magnus Skrede

Disputas:                    Fredag 24. februar 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aula 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel:      «Hyperglycemia in pregnancy. Diagnostics, biomarkers, follow-up, and monitoring of glycemic control»

 1. opponent: Professor Elisabeth Reinhadt Mathiesen, Københavns universitet
 2. opponent: Ph.d. Marie Cecilie Paasche Roland, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Conrad Bjørshol, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Tor Ketil Larsen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Forskningsgrupper K2: Forskning på hjertesykdom hos kvinner

 

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner uib.no/kvinnehjerte driver med forskning på kjønnsforskjeller i hjerte- og karsykdom og er en nettverksarena for forskere med interesse for temaet. Ideen til senteret hadde senterleder Professor Eva Gerdts hatt i en årrekke, men det var først etter at Hjertefondet ved Universitetet i Bergen tok kontakt at arbeidet for alvor skjøt fart. Etter å ha mottatt finansiering fra Hjertefondet, Bergen Sanitetsforening, Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation ble senteret etablert i juni 2020. Senteret ligger i 9.etasje i Laboratoriebygget og administreres under Klinisk institutt 2.

Forskning på hjertesykdom hos kvinner er senterets hovedoppgave, men senteret er også en nettverksarena for forskere og stipendiater. Senteret arrangerer også seminarer og driver undervisning. Målsetningen med senteret er å jobbe for økt ressurstilførsel til forskningsfeltet, samt å øke kompetansen om hjertesykdom hos kvinner blant forskere, helsearbeidere, helsepolitikere og folk flest.

Senterleder Professor Eva Gerdts er en pioner innen forskning på hjertesykdom hos kvinner, noe hun mottok Hjerteforskningsprisen for i 2022. Senterets ledergruppe ledes av seniorforsker Helga Midtbø. I tillegg er en rekke andre forskere og stipendiater tilknyttet senteret.

Nyansatt på K2 – Beate Andersen

Hei😊 Mitt navn er Beate Andersen og jeg er nyansatt seniorkonsulent fra 1/1-23 ved Broegelmanns Forskningslaboratorium (BFL). Jeg skal jobbe med lederstøtte til forskningsleder og forskere tilknyttet BFL. Videre skal jeg arbeide med BFLs økonomi og de eksterne prosjektene ved forskningsgruppen; budsjettering, rapportering, prosjektsøknader, andre administrative oppgaver og være et knutepunkt i forskningsgruppen.

Jeg liker godt at jobben er selvstendig og at jeg kan jobbe ut ifra langsiktig planlegging av arbeidsoppgavene i tillegg til de daglige gjøremål.

Jeg har blitt veldig godt mottatt både av mine kollegaer i 5 etg og administrasjonen i 8 etg og tror at jeg kommer til å trives godt her.

Disputas Øistein Svanes

Prøveforelesning:      Fredag 20. – januar 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91

Oppgitt emne:                «Sykdomspanoramaet av yrkesrelatert lungesykdom før og nå, og betydningen for lungehelsen i Norge anno 2022.»

Øistein Svanes

Foto/ill: Privat

Disputas:                     Fredag 20. – januar 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel:      «Cleaning at work and at home as related to lung health – With a focus on asthma, COPD and lung function decline, vulnerability established early in life and potential impact for the next generation»

 

 1. opponent: Professor Johny Steinar Kongerud, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Seniorforsker Merete Åse Eggesbø, Folkehelseinstituttet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bernt Bøgvald Aarli, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Benedicte Sjo Tislevoll

Prøveforelesning:      Torsdag 19. januar 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «Deregulated molecular pathways in AML»

 

Benedicte Sjo Tislevoll

Foto/ill.: Jørgen Barth

Disputas:                    Torsdag 19. januar 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28sse

Avhandlingens tittel:      «Single-cell protein profiling in early therapy response evaluation of acute myeloid leukemia by mass cytometry»

 

 1. opponent: Professor Mhairi Copland, Universitetet i Glasgow
 2. opponent: Professor Kim Theilgaard-Mønch, Universitetet i København
 3. medlem av komiteen: Forsker Mari Kyllesø Halle, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Einar Klæboe Kristoffersen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Emma Satrell

Prøveforelesning:      Fredag 16. – desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Oppgitt emne:                «Risiko for sykdom hos barn med medfødte misdannelser i lunger og luftveier – behandling og oppfølging fra barneår og inn i voksenlivet.»

Foto/ill.: Vestre Viken HF

 

Disputas:                     Fredag 16. – desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Avhandlingens tittel:      «Alveolar function following extremely preterm birth»

 1. opponent: Professor Kim Nielsen, Rigshospitalet, Danmark
 2. opponent: Ph.d. Petra Um-Bergstrøm, Karolinska Institutet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Trond Røed Pettersen

Prøveforelesning:      Torsdag 8. – desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje
Oppgitt emne:                «What is the human and societal ‘cost’ of non-adherence to medication?»

 

Trond Røed Pettersen's picture

Foto: Francesco De Cuzzani Solbakk

Disputas:                     Torsdag 8. – desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje
Avhandlingens tittel:      «Patient-reported challenges to medication adherence after percutaneous coronary intervention»

 1. opponent: Professor Felicity Astin, University of Huddersfield, U.K.
 2. opponent: Førsteamanuensis Torstein Hole, Norwegian University of Science and Technology
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Reidun Kjome, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Ernst Omenaas

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Grete May Engeseth

Prøveforelesning:      Fredag 09. desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «NTCP models for patient selection for proton therapy – development, validation, patient selection strategies, model updates, and potential pitfalls»

Grete May Engeseth

Foto: Privat

Disputas:                    Fredag 09. desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Radiation induced brain necrosis after proton therapy for head and neck cancer»

 1. opponent: Førsteamanuensis Ane Appelt, Universitetet i Leeds, Great Britain
 2. opponent: Ph.d. Petra Witt Nyström, Uppsala universitetssykehus, Sverige
 3. medlem av komiteen: Professor Stian Knappskog, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Ester Anne Kringeland

Prøveforelesning:      Tirsdag 06. – desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Oppgitt emne:                «Impact of gender on cardiovascular risk factors and blood pressure -related heart disease»

Ester Anne Kringelands bilde

Disputas:                     Tirsdag 06. – desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Avhandlingens tittel:      «Sex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studies»

 1. opponent: Professor Annika Rosengren University of Gothenburg, Sweden
 2. opponent: Professor Gianfranco Parati University of Milano-Bicocca, Italy
 3. medlem av komiteen: Professor Rune Oskar Bjørneklett, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Francisco Gomez Real.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Nytt om navn på K2

My name is Rose Gold and i work at Camilla Krakstad’s Laboratory at KK

I work with endometrial and cervical cancer datasets to run whole-genome, whole-exome and RNA expression analyses.

I love the idea that Camilla’s group’s work could really help women who suffer from gynaecological cancer diagnoses in the future.

What i really love about k2 is getting to know everyone in the lab, our fun lunches together, and exploring beautiful Bergen outside of work!

Disputas – Lena Hansen

 

Foto/ill.: Kristin Risa

 

Prøveforelesning:     Fredag 23. – september 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91
Oppgitt emne:
«Strategies and regime design to achieve broader immune protection against Influenza and COVID»

 

 

 

 

 


Disputas:                     Fredag 23. – september 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel:      “Strategies for improving influenza vaccines: insights from the Influenza A H1N1 and SARS-CoV-2 pandemics”

 1. opponent: Associate Professor Sophie Valkanger University of Melbourne, Australia
 2. opponent: Assistant Professor Aaron G. Schmidt Harvard Medical School, USA
 3. medlem av komiteen: Professor Anette Susanne Bøe Wolff

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Nils Oskar Jögi

 

Nils Oskar Jögi – Foto: Johan Huimerind

 

Prøveforelesning:      Mandag 19. september 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:
«The human IgE system – friend or foe – evolutionary role in protection against parasites versus allergy development»

 

 

 

 

Disputas:                    Mandag 19. september 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel:      “Helminth exposure and its association with allergies and lung function in Northern European cohorts”

 1. opponent: Dr.med. Charlotte Suppli Ulrik, Universitetet i København, Danmark
 2. opponent: Professor Lars K. Poulsen, Københavns Universitetssykehus, Danmark
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kurt Hanevik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Hege Synnøve Havstad Clemm.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Helene Hersvik Aarstad

Prøveforelesning:      Fredag 16. september 2022 kl. 10.15
Sted:                             Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Oppgitt emne:
«Inflammatory networks in cancer development and treatment response»

Disputas:                    Fredag 16. september 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel:
“The cytokine network in cancer patients studies of head and neck squamous cell and renal cell carcinoma”

 1. opponent: Professor Antti Makitie Universitetet i Helsinki, Finland
 2. opponent: Professor Åslaug Helland Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Einar Klæboe Kristoffersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Hei alle på K2!

Jeg er Michael Johan Kregnes og jobber i Ekspedisjonen for åttende etasje på Klinisk Institutt 2. Jeg har nylig startet som lærling i kontor- og administrasjonsfaget her på UiB. Det trives jeg så langt godt med.

Noe av det jeg liker best med jobben min er at jeg har eget kontor og kan jobbe selvstendig samtidig som man alltid har hyggelige kolleger i nærheten. Det at jeg kan styre litt av arbeidsflyten min selv er også et stort pluss.

Jobben min består av mye forskjellig, men mesteparten av tiden bruker jeg til oppgaver relatert til besvaring av e-poster og bestilling av varer og tjenester som det er behov for her på bygget.

Jeg har ikke lang erfaring med K2 enn så lenge, men jeg kan allerede si at det er en utrolig trivelig arbeidsplass og at jeg sannsynligvis kommer til å trives veldig godt.