Forfatterarkiv: mikre2647

Disputas – Ingrid G. Rekeland | 02. Mai 2024

Prøveforelesning:      Torsdag 02. mai 2024 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Long-covid-19: Diagnose, epidemiologi, patofysiologi og behandlingsmuligheter»

Foto/ill.: Privat

Disputas:                     Torsdag 02. mai 2024 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS): Clinical trials, medical treatment and pathomechanisms»

 1. opponent: Professor Per Ole Iversen, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Førsteamanuensis Rasmus Goll, UiT, Norges arktiske universitet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bettina Riedel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av Professor Camilla Tøndel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Invitasjon til undersøkelse om kritisk tenkning

Invitasjon til undersøkelse om kritisk tenkning
Kjære undervisere ved K1,

Vi ønsker å invitere dere til å delta i en viktig undersøkelse knyttet til kritisk tenkning. Dette forskningsprosjektet har som mål å forstå undervisernes perspektiver og tilnærminger til kritisk tenkning i medisinsk utdanning.

 

Hva handler undersøkelsen om?

Undersøkelsen tar omtrent 10 minutter å gjennomføre og består av 5 åpne spørsmål. Vi ønsker å høre deres tanker om hvordan kritisk tenkning kan integreres i undervisningen, hvilke metoder dere bruker, og eventuelle utfordringer dere møter.

 

Hvordan delta?

Dere finner undersøkelsen her: https://svar.uib.no/LinkCollector?key=E5Z7JGURL5C2

Anonymitet og personvern:
Vi forsikrer dere om at undersøkelsen ikke ber om personlig informasjon, og vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger. Svarene vil bli behandlet konfidensielt.

 

Ansvarlige for forskningsprosjektet

Dette forskningsprosjektet består av følgende personer:

Jonathan Soule (bioCEED, UiB)
Cecilie Boge (UiB læringslab)
Pascal Schaldach (Leibniz University Hannover/BIO UiB)
Jorun Nylehn (BIO, UiB)

Vi setter stor pris på deres deltakelse og ser frem til å lære mer om deres perspektiver på kritisk tenkning i undervisningen!

Med vennlig hilsen,

Forskningsprosjektteamet

Disputas Åslaug Anfinsen – 05.04.2024

Prøveforelesning:     Fredag 05. april 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                 «The value of multi-omics data for personalized nutrition»

 

Disputas:                   Fredag 05. april 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:       «The dynamics of nutritional-related blood biomarker and metabolite concentrations during the postprandial and fasting states. And the implications when using nutritional-related biomarkers and metabolites in clinical care and research settings»

 

 1. opponent:                   Professor Emerita Hannelore Daniel, Tekniske universitetet i München, Tyskland
 2. opponent:                   Professor Kjetil Retterstøl, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding (Ikke ankommet)

Disputas: Cedric Davidsen – 22.03.2024

Prøveforelesning:     Fredag 22. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «Radiation, a Diagnostic and Therapeutic Tool in Medicine for over a Century»

Foto/ill.: Cedric Davidsen (tatt selv med tidsutløser)

Disputas:                   Fredag 22. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «Operator radiation exposure in cardiac catheterization»

 1. opponent: PhD Margaret McEntegart, Columbia University Medical Center, USA
 2. opponent: Ph.d. Magnus Settergren, Karolinska institutt, Sverige
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Dana Cramariuc, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Fellesskapssamling med Computational Biology Unity (CBU)

Mange av dere har bedt om det, og vi er glade for å kunngjøre at vi vil ha et felles MED-CBU-seminar den 21. mars kl. 11:15. Som sist har seminaret som mål å fremme samhandling mellom forskere ved MED og CBU, og vil bli etterfulgt av en mingling lunsj. Seminaret vil finne sted i ‘blåbær’ rommet på CBU, 5. etasje i Datablokk på Høyteknologisenteret. Hvis du trenger hjelp med veibeskrivelse, gi beskjed. Hvis du er interessert i å delta på dette arrangementet, vennligst ta kontakt med Marc (marc.vaudel@uib.no) eller Silje (Silje.Skrede@uib.no) for å sikre at det blir bestilt nok mat. Hvis du også har forslag til aktiviteter, workshops eller ønsker å bidra til organiseringen – gi oss beskjed!

Disputas: Marianne Catharina Astor – 19.03.2024

Prøveforelesning:      Tirsdag 19. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:                «Effects of vitamin D on bone and muscles»

Foto/ill.: Ingrid Hagerup

Disputas:                    Tirsdag 19. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:      «Hypoparathyroidism in Norway»

 1. opponent: Professor Lars Rejnmark, Aarhus universitet
 2. opponent: Professor Kerstin Landin-Wilhelmsen, Gøteborgs universitet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Hildegunn Aarsetøy, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tomas Eagan.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas: Erlend Eriksen – 15.03.2024

Prøveforelesning:      Fredag 15. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «Mekanisk sirkulasjonsstøtte – til nytte eller til skade?»

Foto/ill.: Tina Vaksdal

Disputas:                    Fredag 15. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Multimodality imaging in the immediate and long-term evaluation of bioresorbable vascular scaffolds. In patients with ST-elevation myocardial infarction»

 1. opponent: Førsteamanuensis Matthias Götberg, Universitetet i Lund, Sverige
 2. opponent: Ph.d. Kristin Angel, Rikshospitalet, OUS
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Venny Lise Kvalheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Dana Cramariuc.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas: Arleen Aune – 15.03.2024

Prøveforelesning:      Fredag 15. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Necessity for sex-specific classification and treatment targets in arterial hypertension»

Foto/ill.: Elise Aasebø

Disputas:                    Fredag 15. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Cardiac organ damage in systemic hypertension: Impact of gender, etiology, and comorbidities»

 1. Opponent:                   Professor Maria Lorenza Muiesan, Universitetet i Brescia, Italia
 2. Opponent:                 Professor emeritus Michel Burnier, Universitetet i Lausanne, Sveits
 3. Medlem av komiteen: Professor Hans-Peter Marti, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas: Hilde Kristin Vindenes – 08.03.2024

Prøveforelesning:      Fredag 08. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Behandling av håndeksem»

Foto/ill.: Privat

Disputas:                    Fredag 08. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Occupational and environmental exposures: Impact on skin and associations with skin microbiome»

 1. opponent: Førsteamanuensis Åke Svensson, Lunds Universitet, Sverige
 2. opponent: Ph.d. Merete Åse Eggesbø, Folkehelseinstituttet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bjørn Blomberg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Vestlandslege kolleger – Jostein Førsvoll

Hei kjære kolleger i K2,

Jeg er Jostein Andersen Førsvoll og arbeider ved Stavanger Universitetssjukehus. Her arbeider jeg som overlege ved Barne- og Ungdomsklinikken med fagansvar for barneendokrinologi.

Første februar tiltrer jeg som førsteamanuensis og fagkoordinator på 5.studieår for Vestlandslegen.

Foto:./ill: Privat

Jeg har arbeidet som universitetslektor i mange år, og har vært med på å undervise medisinstudenter som har hatt «desentral» pediatripraksis i Stavanger. Jeg liker godt å undervise, og synes dette arbeidet har vært givende. Vestlandslegen opplever jeg som en naturlig fortsettelse av samarbeidet mellom sykehuset vårt og Universitetet i Bergen. Jeg ønsker å være med på og forme et godt studiemiljø for studenter og for undervisere på det 5. studieåret, og jeg ser frem til oppstart til høsten.

På litt sikt håper jeg også at denne stillingen vil gi rom for forskning, og at jeg kan bidra til å til prosjekter som skaper fag- og forskningssamarbeid mellom Barne- og Ungdomsklinikkene på Vestlandet.

Disputas Jan-Lukas Førde – 23. Februar 2024

Prøveforelesning:     Fredag 23. februar 2024 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «Animal and non-animal models for cancer drug testing: State of the art and future prospects»

Foto/ill.: Sandra Berglid

Disputas:                   Fredag 23. februar 2024 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «The Zebrafish Larva as a Model System for Myeloid Malignancies»

 1. opponent: Førsteamanuensis Federico Fenaroli, Universitetet i Stavanger
 2. opponent: Førsteamanuensis Maria Omsland, Høgskolen på Vestlandet
 3. medlem av komiteen: Forsker Anja Torsvik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Vestlandslegen kolleger – Tore Grimstad

Hei kjære kollegaer i K2.

Jeg heter Tore Grimstad, er indremedisiner og gastroenterolog, samt førsteamanuensis II i bistilling ved K2, med arbeidssted Stavanger.

Klinisk jobber jeg på gastromedisinsk poliklinikk, ellers driver jeg forskning mest innen inflammatorisk tarmsykdom, og er involvert i både kliniske, basalt rettede samt mikrobiomrelaterte prosjekter.

Foto.:/ill Privat

Siden våren 2018 har jeg undervist medisinerstudenter i utplasseringspraksis fra UiB MED8, og i tillegg Vestlandslegestudenter fra høsten 2023. Jeg synes det er spennende og inspirerende å undervise studentene, fremtidens leger, særlig å bidra til klinisk rettede og forhåpentligvis lærerike diskusjoner med studentene i et aktiviserende miljø. Jeg synes spesielt spesialvisitter med smågrupper av studenter utgjør en spennende og utviklende undervisningsarena, hvor målet er å engasjere studentene og tilrettelegge for god læring med trygge rammer. Dette setter også viktige krav til oss undervisere som kliniske rollemodeller.

Jeg synes også det er givende å arbeide sammen med andre mot et felles mål, og ha mulighet til å følge og veilede PhD-kandidater i den vitenskapelige prosessen fra prosjektforbedelse til ferdig avhandling. Jeg ønsker å bidra til å bygge opp et vitenskapelig miljø og å veilede andre forskere ved en seksjon som i alle år har fokusert på pasientbehandling og drevet omfattende og intensiv klinisk drift. Jeg gleder meg derfor over en stadig økende vitenskapelig aktivitet ved gastromedisinsk seksjon i Stavanger.

Vestlandslegen er i sin spede begynnelse, starten har vært krevende, men også spennende. Vi har en unik mulighet til å videreutvikle faglig-, undervisnings- og forskningsmessig kompetanse i årene som kommer, som vil komme både pasienter, studenter og ansatte til gode. Jeg håper mitt engasjement ved UiB vil gi meg anledning til å bidra rikelig på disse områdene.

Vi har virkelig spennende år foran oss!

Vestlandslegen kolleger – Målfrid Holmaas Bjørgaas

Hei kjære kolleger i K2,

Rask info om meg:
Målfrid Holmaas Bjørgaas
Palliativ medisin
Universitetslektor for Vestlandslegen, 5% stilling
Overlege ved Palliativt senter, Stavanger Universitetssykehus.

Foto:./ill Privat

Jeg underviser studentene i Vestlandslegen i palliasjon i deres 7.semester. Palliasjon er plassert sammen med onkologi og hematologi, og i november hadde vi første kull med 8 studenter. Jeg hadde da et to-dagers palliasjonsseminar med forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver og refleksjon, med vekt på det tverrfaglige perspektivet som er essensielt i palliasjon. Studentene fikk møte flere fagpersoner, som leger, fysioterapeuter og sykehusprest. Vi besøkte også Boganes lindrende enhet som drives av Stavanger kommune.

I november 2024 kommer kull nr 2, visstnok med nesten 20 studenter. Så det blir spennende.

Jeg har alltid likt å undervise, og gjør det mye også i min stilling som overlege, både innad på SUS og ut i tilhørende kommuner. Jeg finner det veldig meningsfullt å dele av min erfaring som både allmennlege og palliasjonslege, med de unge legene, og jeg håper de kan få et innblikk i hvordan vi kan møte pasienter og pårørende som hele mennesker. Jeg håper også å kunne formidle viktigheten av å avstå fra unyttig behandling i livets siste fase, og at det å gi god lindring er verdifullt i seg selv, selv om pasientene ikke blir friske.

Vestlandslegen kolleger – Tesfaye Madebo

Hei kjære kollegaer i K2,

Jeg er Tesfaye Madebo og jobber son spesialist i lungemedisin og indremedisin. Jeg arbeider som overlege ved Lungeavdeling ved SUS og i bistilling som førsteamanuesis ved K2 (Vestlandslegen, UIB)

Foto.:/ill Privat

I klinikken jobber jeg mest innen lungekreft (diagnostikk og behandling) og en rekke andre lungesykdommer både på post og poliklinikk og i vakt sammenheng.  På noen av hovedproblemstillingene innen lungefaget har vi samarbeid prosjekter med kollegaer fra UiB (innen lungekreft (samvalg, OL Margrethe) og lungesykdommer i ATLAS4LAR gruppe (professor Lars Thore) har vi pågående kliniske studier.Som en del av nasjonal lungekreft nettverket samarbeider vi med andre store sykehusene i Norge f. eks OUS (DART, SOLUCOM, MIMILUC og LUNGEVAC studier) og ved St. Olavs Hospital (TRIPLEX og THORA II), hovedsakelig klinisk fase II og III legemiddelforsøk studier. Selv om det har vært imponerende resultater de siste årene innen nye behandlingsformer, som immunoterapi og biologisk behandling for lungekreft, opplever mange pasienter fortsatt progresjon eller tilbakefall. Det er avgjørende å øke vår forståelse av den underliggende biologien som påvirker responsene og resistensen. Det pågår mange spennende studier i Norge som SUS er en del av for å identifisere prediktive og prognostiske markører, med håp om å utvikle bedre behandlingsmuligheter over tid.

I tillegg til mitt kliniske arbeid og forskning, er jeg aktivt involvert i studentundervisning innen lungefaget for medisinstudenter, yngre leger og kreftsykepleiere. Jeg fungerer også som co-veileder for en Ph.d.-student. Jeg setter stor pris på muligheten til å bidra til oppbyggingen av medisinstudiet ved SUS som en del av Vestlandslegen/UiB, som ikke bare er spennende, men også utgjør et betydelig bidrag til det lokale SUS miljøet. Det er et stort privilegium for meg å forene klinisk praksis, forskning og undervisning i mitt yrke (nå i regi UiB).

Hva liker du å jobbe med på K2?
Jeg starter å jobbe offisielt med medisin studenter fra mai 2023 som er relativt kort tid i jobben som førsteamanuensis. Jeg liker veldig godt å jobbe på Vestlandslegen/ K2 fordi gjennom klinisk arbeid, forskning og undervisninger som en del en store miljø har jeg stor mulighet til å utvikle meg faglig.  Jeg kontinuerlig tilegner meg ny innsikt gjennom samarbeid med kollegaer, forskningssamarbeidspartnere på tvers av spesialiteter og engasjerte studenter. Denne dynamiske interaksjonen gir meg ikke bare energi, men også mål å strekke meg etter. Å samarbeide på tvers av fagområder er særlig berikende, og gir meg muligheten til å utforske ulike perspektiver.
I tillegg gir arbeidet meg sjansen til å møte kollegaer i forskjellige stadier av deres karrierer, både på tvers av fagområder og institusjoner. Denne mangfoldige interaksjonen bidrar til en bredere forståelse av fagfeltet mitt. Arbeidet på vestlandslegen/ K2 gir meg også tilgang til kurs innen pedagogikk og veiledning, noe som ikke bare beriker min faglige kompetanse, men også har en positiv innvirkning på min personlige utvikling. Gjennom undervisningen møter jeg dyktige og nysgjerrige studenter, og det er en glede å kunne bidra til at de tilegner seg kunnskap om lunge- og indremedisinfaget. Å veilede og undervise medisinstudenter og yngre leger gir meg en stor tilfredsstillelse. Det er inspirerende å observere mine kollegaers faglige og kliniske kompetanse vokse og utvikle seg. Arbeidsmiljøet er behagelig, og mine kollegaer, både innen vitenskapelige og administrative stillinger, opplever jeg som kompetente, hjelpsomme og engasjerte. Dette skaper en positiv forventning og entusiasme for hver arbeidsdag.

Tesfaye Madebo
Overlege v/ SUS
1.amanuensis v/UiB

Vestlandslegen kolleger – Kjetil Isaksen

Kjære kollegaer på K2

Mitt navn er Kjetil Isaksen, jeg er nylig ansatt som førsteamanuensis ved K2, med arbeidssted Stavanger universitetssjukehus. Jeg jobber klinisk som invasiv kardiolog og er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og hjertesykdommer.

I min jobb som Universitetsansatt jobber jeg med undervisning av UiB studenter fra “gammel ordning” og det nyoppstartede kullet studenter tilknyttet Vestlandslegen. Jeg underviser i hjertesykdommer.

Foto:./ill

Det har vært særlig spennende å få være med på planleggingen, og nå også gjennomføring av undervisning for de første studentene i Vestlandslegen. Jeg er overbevist om at vi i samarbeid med UiB sentralt skal klare å lage et skikkelig bra opplegg for fremtidens leger her ved SUS.

Det er inspirerende å treffe dyktige og lærevillige studenter, og mitt mål er å kunne gi et lite bidrag til deres faglige utvikling og modning inn i legerollen.

Kjetil Isaksen
Førsteamanuensis
Spesialist Indremedisin

Disputas – Md. Obaidur Rahman – 02. Februar 2024

Prøveforelesning:     Fredag 02. februar 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «The clinical and regultory hurdles for cell replacement strategies in Addison’s disease»

Foto:../ill. Privat

Disputas:                   Fredag 02. februar 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «Autoimmune primary adrenal insufficiency – autoantibodies and cell regeneration»

 1. opponent: Professor Per-Ola Carlsson, Uppsala Universitet, Sverige
 2. opponent: PhD Ras Trokovic, Helsinki Universitet, Finland
 3. medlem av komiteen: Professor Helena Harris, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Solveig Tangedal – 1. Februar 2024

Prøveforelesning:     1. februar 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditoriet , Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «The role of human respiratory microbiota in health and disease»

Disputas:                   1. februar 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «The lower airway microbiota and inflammation in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Thoughts on where to measure it, how to interpret it, and why it might matter»

Foto/ill.: Frida og Hedda Tangedal-Straus

 1. opponent: Professor Christopher Brightling, University of Leicester, U.K.
 2. opponent: Førsteamanuensis Kristian Tonby, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Anagha Madhusuda Joshi-Michoel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Vestlandslegen kolleger – Katrine Brække Norheim

Hei kjære kollegaer i K2,

Mitt navn er Katrine Brække Norheim. Jeg er avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.

Jeg er spesialist i indremedisin og revmatologi. Jeg er ansatt som 1. amanuensis ved K2, med arbeidssted i Stavanger.

Foto /ill:. Privat

Jeg har undervisning for medisinstudenter fra UiB MED8 og for studenter i Vestlandslegen innenfor revmatologi. Det er spennende og lærerikt å få holde studentundervisning, og jeg håper jeg kan bidra til å gjøre studentene nysgjerrige og trygge i møte med pasienter. Jeg er spesielt opptatt av å hjelpe studentene å utvikle et godt klinisk blikk og å møte pasientene med respekt og verdighet. Gjennom mitt engasjement ved UiB ønsker jeg å bidra til et medisinstudium som gir trygge leger som ivaretar pasienter, kollegaer og seg selv.

Vestlandslegen kolleger – Svein Joar Auglænd Johnsen

Hei kjære kollegaer i K2,

Jeg heter Svein Joar Auglænd Johnsen og har spesialisert meg innen indremedisin og revmatologi. For tiden jobber jeg ved Institutt K2 som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, og min arbeidsplass er i Stavanger.

I min nåværende rolle som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, samarbeider jeg tett med koordinator for de kirurgiske fag og faglærerne innenfor spesifikke grenspesialiteter. Sammen har vi utarbeidet forslag til et nytt studiefag for 4.-6. studieår, der målet er å integrere medisinske og kirurgiske fag på best mulig måte. Dette innebærer undervisning i både gastromedisin og gastrokirurgi i samme uke, samt tverrfaglig undervisning om spesifikke temaer som for eksempel kirurgi ved inflammatorisk tarmsykdom.

 

Foto/ill.: Privat

 

I høst gjennomførte vi for første gang en introduksjonsuke og undervisningsopplegg for en pilotgruppe med studenter. Dette var basert på eksisterende undervisning ved UiB og i samarbeid med fagansvarlige i de ulike fagene. Nå står vi overfor evaluering og forbedring av dette opplegget, samtidig som vi forbereder oss på å ta imot en større gruppe studenter kommende høst.

Det som gjør stillingen min inspirerende, er det banebrytende arbeidet med regional medisinutdanning. Dette konseptet er nytt både i Norge og i sammenlignbare naboland. Samarbeidet mellom Stavanger Universitetssjukehus og UiB kan bidra til å øke utdanningskapasiteten for leger i Norge. Å jobbe i et team med erfarne fagpersoner på tvers av fagområder mot denne målsettingen oppleves som inspirerende. Det er også en ære å være involvert i utdanningen av ambisiøse medisinstudenter, med håp om at de med tiden blir kolleger og arvtakere.

Mitt ønske er å bidra til at Universitetet i Bergen, i samarbeid med Vestlandslegen, kan utdanne kompetente leger som er godt forberedt på utfordringene de vil møte som LIS-1. Jeg håper at mitt engasjement vil resultere i vellykket gjennomføring av studentenes utdanning og at de finner en spesialisering som de trives med. Videre håper jeg å være en del av oppbyggingen av en campus som leverer høykvalitets undervisning, forskning og innovasjon. Samarbeidet på tvers av fagområder skal også legge grunnlaget for nye og spennende prosjekter. Jeg har flere egne prosjekter under planlegging, og jeg håper at disse kommer i gang snart, samtidig som jeg ser frem til å utvikle meg til å bli professorkompetent.

(English) Dispuas – Anne Helene Køstner – 14. Desember 2023

Prøveforelesning: Torsdag 14. desember 2023 kl. 10.00
Sted: Sal 2, Undervisnings-senteret, Sørlandet sykehus HF, Egsveien 100, bygg 8, Kristiansand
Oppgitt emne: «The role of the microbiome in colorectal cancer development and prognosis and treatment»

Foto/ill.: Privat

Disputas: Torsdag 14. desember 2023 kl. 12.00
Sted: Sal 2, Undervisnings-senteret, Sørlandet sykehus HF, Egsveien 100, bygg 8, Kristiansand
Avhandlingens tittel: «Correlating local and systemic tumor-associated inflammation in colon cancer – CRP and the tumor immune microenvironment»

1. opponent: Førsteamanuensis Ninna Aggerholm Pedersen, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Emiel Janssen, Universitetet i Stavanger
3. medlem av komiteen: Professor Unn Ljøstad, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø
Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Guri Fossdal, 1. Desember 2023

Prøveforelesning:      Fredag 01. desember 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Treatment of steatotic liver disease»

Foto/ill.: (Privat)

Disputas:                    Fredag 01. desember 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Primary sclerosing cholangitis. Surrogate markers of natural history, disease severity, and prognosis»

 1. opponent: Professor Maja Sofie Thiele, Syddansk Universitet, Danmark
 2. opponent: Professor Reidar Fossmark, NTNU
 3. medlem av komiteen: Professor Simon Erling Dankel, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av professor Silje Skrede.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Britt Engan, 3. November

Prøveforelesning:      Fredag 03. november 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Fysisk aktivitet og kardiovaskulær helse hos unge»

Foto/ill.: Thomas Green

Disputas:                    Fredag 03. november 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      «Cardiac Function and Early Risk Markers for Cardiovascular Disease in Children and Young Adults Surviving Severe Childhood Disease»

 1. opponent: Forsker Bjørnar Grenne, NTNU
 2. opponent: Professor Jan Sunnegårdh, Gøteborgs universitet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Dana Cramariuc, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Camilla Tøndel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Åse Bjorvatn Sævik – 23.10.2023

Prøveforelesning:      Mandag 23. oktober 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium B301, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsveien 22
Oppgitt emne:                «An update on autoimmune endocrine diseases»

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Disputas:                    Mandag 23. oktober 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium B301, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsveien 22
Avhandlingens tittel:      «Clues to Diagnosis and Clinical Outcomes in Autoimmune Addison’s Disease»

 1. opponent: Professor Stefan Bornstein, Universitetsklinikken Carl Gustav Carus Dresden, Tyskland
 2. opponent: Ph.d. Earn Gan, Newcastle Universitet, Storbritannia
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Katrin Brauckhoff, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Roland Jonsson.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Nina Urke Ertesvåg – 23.10.2023

Prøveforelesning:      Mandag 23. oktober 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «How immunity changes over the course of life: implications for vaccine development»

Foto/ill.: Kristin Risa, UiB

Disputas:                    Mandag 23. oktober 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Antibody responses after influenza and SARS-CoV-2 vaccination and infection: Lessons across the ages»

 1. opponent: Professor Christopher Chiu, Imperial College London
 2. opponent: Professor II Laura Kakkola, Universitetet i Turku
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Oddvar Oppegaard, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Marc Vaudel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Karen Galta Sørensen 06. Oktober .2023

Prøveforelesning:      6. oktober 2023 kl. 09.15
Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Oppgitt emne:                «The role of infant nutrition in asthma and allergy development»

Bilde / ill: Svein Gabrielsen Lunde

Disputas:                     6. oktober 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel:      «Asthma, atopy, and lung function in young adults after hospitalization for bronchiolitis in infancy»

 1. opponent: Professor Klaus Bønnelykke, Københavns Universitet, Danmark
 2. opponent: Førsteamanuensis Emma Goksör, Gøteborgs Universitet, Sverige
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Katrine Brække Norheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tor Ketil Larsen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Cecilie Fredvik Torkildsen, 26. September

Prøveforelesning:      Tirsdag 26. september 2023 kl. 09.15

Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Oppgitt emne:                «Treatment options for patients with incurable ovarian cancer balancing the burden of treatment and quality of life»

Foto/ill.: Svein Lunde, SUS

 

Disputas:                    Tirsdag 26. september 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Avhandlingens tittel:      «Rethinking High-Grade Serous Ovarian Carcinoma: Comprehensive Bioprofiling for Enhanced Identification of Surgical Phenotypes and Treatment Outcomes»

 

 1. opponent: Professor Ingrid A. Hedenfalk, Lund Universitet, Sverige
 2. opponent: PhD Oliver Zianovic, Universitetssykehuset, Heidelberg, Tyskland
 3. medlem av komiteen: Professor Hartwig Kørner, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Dennis Nilsen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Thea Sjøgren 15. September

Prøveforelesning:      Fredag 15. september 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «Tissue-resident memory T-cells in health and disease»

Foto/ill.: Privat

Disputas:                    Fredag 15. september 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Immune regulatory mechanisms in endocrine autoimmune disorders»

 

 1. opponent: Professor Riitta Lahesmaa, Universitetet i Turku, Finland
 2. opponent: PhD Alexandre Corthay, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Helena Harris, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Kurt Hanevik.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Ruben Dyrhovden, 21.0

Prøveforelesning:      Mandag 21. august 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditoriet i Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Metagenomic next-generation sequencing – its potential in infection diagnostics»

Foto/ill.: Jørgen Barth

Disputas:                    Mandag 21. august 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditoriet i Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «The use of 16S rRNA targeted next generation sequencing in diagnostics of polymicrobial invasive infections»

 1. opponent: Professor Niels Nørskov-Lauritsen, Odense Universitetshospital
 2. opponent: Førsteamanuensis Hege Vangstein Aamot, Høgskolen i Østfold
 3. medlem av komiteen: Professor Karl-Henning Kalland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Eivind Rath – 15. Juni 2023

Prøveforelesning:      Torsdag 15. – juni 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje
Oppgitt emne:                «Precision Medicine and its Role in the Treatment of Sepsis»

Foto/ill.: Jørgen Barth

Disputas:                     Torsdag 15. – juni 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28,     underetasje
Avhandlingens tittel:      «Diagnosis, Severity Assessment and Treatment of Streptococcal Skin and Soft Tissue Infections»

 1. opponent: Førsteamanuensis Fredrik Kahn Lund, Universitet, Sverige
 2. opponent: Professor Anne Margarita Dyrhol-Riise, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Bjørn Tore Gjertsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Håkon Skogrand Eliassen – 13. Juni

Prøveforelesning:      Tirsdag 13. juni 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Describe how the civilian primary and specialist health care systems contribute to total defense. How may future contribution and collaboration be strengthened?”

Foto/ill.: Eli Marie Eliassen

Disputas:                    Tirsdag 13. juni 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Physical and cognitive performance after blood donation»

 

 1. opponent: Ph.d. Geir Bjerkan, Forsvarets sanitet
 2. opponent: Ph.d. Helen Brandstorp, Helsedirektoratet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Øyvind Thomassen, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av professor Hege Synnøve Clemm.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding