Invitasjon til bidragsytere til Lærernes dag 2024

Invitasjon til Lærernes dag 2024

Lærernes dag skal arrangeres 26. januar 2024. Vi ønsker med dette å inviterer fagmiljøer fra alle fakulteter og institutter til å melde inn forelesninger, seminar, workshops og andre faglige bidrag som profilerer aktuell forskning ved UiB. Vi ønsker derfor at denne invitasjonen spres til alle relevante fagmiljø både på fakultet og institutt.

Om arrangementet
Lærernes dag[1] har siden 1992 vært et åpent arrangement ved Universitetet i Bergen rettet mot lærere i grunn- og videregående skole. Arrangementet har blitt universitetets største etterutdanningstiltak for lærere, og har tradisjonelt sett samlet ca. 1 200 deltakere på kampus. I pandemiårene ble arrangementet holdt digitalt og i 2023 som et hybrid arrangement.

For UiB har Lærernes dag flere viktige funksjoner; den fungerer som en etterutdanningsarena og en møteplass overfor skolesektoren, en profileringsarena for forskning, et årvisst tilbud til en stor og viktig gruppe UiB-alumner, og en kontaktflate mot skolene og lærerne til mange potensielle søkere til UiBs studietilbud.

Evalueringen av det hybride arrangementet i 2023 viste at det hybride formatet har noen utfordringer og vi ønsker i 2024 å ta arrangementet tilbake til kampus, slik det ble gjennomført før pandemien. Vi vil åpne kampus og vise frem hva UiB har å by på, og håper dere vil være med og bidra til at denne dagen skal bli en flott opplevelse!

Lærernes dag vil bli arrangert ved forskjellige lokasjoner på kampus. Det kommer nærmere informasjon om rom/steder når programmet er klart. Kulturoperatørene vil bistå UiB i det arrangementstekniske og følge opp bidragsyterne både frem mot arrangementet og på selve dagen. Det vil altså være god teknisk støtte og oppfølging for alle bidragsytere.

Koordinerende enhet for Lærernes dag 2024 er Lektorsenteret, som samarbeider med UiB Videre, Kommunikasjonsavdelingen og fakultetene om arrangementet.

Hvilke bidrag ønsker vi i 2024?
Det samlede programmet skal være variert og ta utgangspunkt i fakultetenes bredde i forskning og formidling. Du som bidragsyter bør legge til grunn at målgruppen for arrangementet er lærere og andre ansatte i skolen, fra både ungdomsskoler og videregående skoler. Vurder derfor hvordan du best mulig kan formidle fagkunnskapen til disse målgruppene. Bidragene bør ha relevans enten for undervisningsfag, tverrfaglige tema i skolen eller mer profesjonsrettet mot læreryrket og skolen generelt, med alt av tematikk knyttet til ungdom og samfunn som dette innebærer.

Bidragene kan være i form av 1) foredrag eller 2) samtale/debatt mellom to eller flere bidragsytere.

Vi regner med å sette av omkring 45 minutter per bidrag. Innenfor denne tiden ønsker vi at det settes av i hvert fall 10 minutter til spørsmål og eventuelle innlegg fra deltakerne. Evalueringene fra de siste par årene har vist at deltakerne ønsker muligheten for interaksjon, og vi vil derfor sikre at det blir satt av tid til dette i neste års arrangement.

Meld deg som bidragsholder
I første omgang trenger vi en tilbakemelding som består av navn og foreløpig tittel på bidraget innen 28.09.23. Benytt dette nettskjemaet[2] for å melde inn bidrag til Lærenes dag. Det er også et engelsk nettskjema[3] for innmelding av bidrag.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med prosjektkomiteen på laerernesdag@uib.no

Du kan gjerne kontakte ditt fakultets representant i den utvidede programkomiteen for å lufte ideer og forslag. Kommunikasjonsrådgiverne på ditt fakultet kan også bistå.

Programkomiteen består av:

Jus Henning Simonsen Henning.simonsen@uib.no
HF Helge Restad Helge.restad@uib.no
MN Ragnhild Hannaas ragnhild.hannaas@uib.no
SV Anna Kristina Polster Anna.Polster@uib.no
PSYK Birthe Berven Dahle Birthe.Dahle@uib.no
MED Kristin Kvinge Kristin.Kvinge@uib.no
KMD Anna Svingen-Austestad anna.svingen-austestad@uib.no

 

Besøk også gjerne nettsiden for lærernes dag[4].

Vi ser frem til alle bidragene deres, som vi håper vil gjøre Lærernes dag 2024 til en flott opplevelse!

Vennlig hilsen Lektorsenteret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *