Daglige arkiver: 1. september 2023

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Som nevnt før sommeren er forskningsrådets evaluering av medisin og helsefag på gang. K2 har meldt inn 9 forskningsgrupper. I tillegg til forskningsgruppene skal også instituttet som administrativ enhet evalueres som helhet.

Evalueringen er en flerstegsprosess:

  • Utforming av evalueringsmandater (Terms of Reference)
  • Datainnsamling
  • Vurdering og evaluering av data

Til dette trenger vi hjelp av forskningsgruppene som er meldt inn. Kontaktpersoner i de aktuelle forskningsgruppene vil bli invitert til en rekke arbeidsmøter i løpet av høsten.

Ettersom hele K2 også skal evalueres, er det viktig at vår online tilstedeværelse er oppdatert. Oppfordring til alle forskningsgrupper: se gjennom deres tekster på K2 sine websider (som også trenger en oppgradering, vi jobber med saken!), redigere og oppdatere og send en ny versjon til din tildelt webredaktør (eller Irene Hjelmaas og Christina Flornes som kan hjelpe med det tekniske).

Vi har også en rekke vitenskapelig ansatte som ikke er medlem i noen forskningsgruppe. Det er ikke bra, alle må ha tilhørighet til (minst) en forskningsgruppe (og forresten også undervisningsgruppe for dem det gjelder). Er du usikker hvor du tilhører? Ta kontakt en av oss!

God helg i solen!

Susanna og Silke

Intern kontroll av GMO areal og arbeid

Alle institusjoner som bruker genmodifiserte organismer, er pliktige å føre kontroll med den innesluttede bruken

(https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1600/§16). Det er lenge siden dette ble gjennomført. K2 vil derfor ha en gjennomgang med alle forskningsgrupper som har utført GMO forsøk/arbeid i 2022 og 2023.  Fokus vil være på inneslutningstiltak og andre vernetiltak som for eksempel sikkerhetsrutiner og håndtering av avfall, i tillegg til registreringsprotokoll  og labjournaler. Før gjennomgangen vil vi be om at risikovurderinger og arbeidsprosedyrer sendes til HMS-koordinator Siv Lise Bedringaas (Siv.Bedringaas@uib.no).

Forskingsgrupper som dette gjelder, kan bruke denne lenken for å reservere tidspunkt for møte: https://doodle.com/meeting/participate/id/bqZBOjDd

Ta kontakt om ingen av tidspunktene passer.

Kontrollen vil bli gjennomført av HMS-koordinator Siv Lise Bedringaas og vernetjenesten.

Nanopore Sequencing Day Bergen

Avantor/VWR organiserer en seminardag om nanopore sekvensering i Bergen 26. september (program). Deltakelse er gratis og lunsj er inkludert! En rekke forskere fra Vestlandet vil presentere sine inspirerende prosjekter med nanopore sekvensering og representanter fra Oxford Nanopore Technologies vil forklare selve teknologien. I tillegg er det en perfekt mulighet til å nettverke og samarbeide med andre forskere i Bergen.

Send en kort mail til frida.perry@avantorsciences.com hvis du ønsker å delta. Påmeldingsfrist er 15. september.

Dato: 26.9.2023, 8.30-15.30
Sted: Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrres Gate 49, 5015 Bergen