Daglige arkiver: 15. september 2023

Ukens leder

Vestlandslegen finansiert – og ny utplassering utprøves på Voss

For en uke siden kom endelig gladmeldingen: Regjeringspartiene har blitt enige om å opprette 20 nye studieplasser ved UiBs medisinutdanning, og finansieringen av første trinn av Vestlandslegen er dermed på plass. De første studentene startet i Stavanger i august, og skal fullføre studiene ved SUS etter å ha hatt sine tre første år med undervisning i Bergen. Langvarig, godt arbeid fra fakultetet har dermed båret frukter. K2s Simon Dankel har nå tatt over for Steinar Hunskår som koordinator for Vestlandslegen. Som diskutert på UGLE-møtet nylig, blir det viktig fremover at vi fortsetter det gode arbeidet i undervisningsgruppene med å integrere undervisningsmiljøene.

For første gang får medisinstudenter fra Bergen praksis i gynekologi og obstetrikk ved gynekologi- og fødeavdelingen på Voss sykehus. De første studentene er allerede i gang, og i høst skal til sammen 4 studenter få en uke hver. På sikt er målet at minst en student hver uke i løpet av den 6 uker lange praksisperioden, skal få anledning til å ha tjeneste på Voss i en av sine tre uker praksis. «Jeg har følt meg godt tatt imot på Voss. Det er veldig kjekt og lærerikt å se hvordan et lite sykehus fungerer og det er relativt enkelt å kaste seg med på det som skjer,» sier medisinstudent Marit Lysebo.  Gratulerer til undervisningsgruppen i GYN/OBS og klinikkoverlege Birte Haugland for å få dette på plass!

Utdanningsprisen 2023 fra Helse Vest skal deles ut på Utdanningskonferansen i Helse Vest som holdes i Bergen 30.nov.-1.des. Hvis du synes K2 skal fremme deg eller en annen kandidat, send forslaget til mette.vesterhus@uib.noinnen mandag 2. oktober. Les mer her: Utdanningskonferansen 2023 – Helse Vest RHF (helse-vest.no)

Mette