Forfatterarkiv: imo014

Ukens leder

Vestlandslegen: Presentasjon av nye tilsatte

De fleste stillingene som er utlyst i forbindelse med den kliniske delen av Vestlandslegen ved Stavanger universitetssjukehus er nå tilsatt eller i siste delen av tilsettingsprosessen. For bedre å integrere disse i moderinstituttet, blir det fra neste uke en presentasjon av hver enkelt ansatt i K2-nytt. I tillegg til å få nyttig informasjon om hver tilsatt, håper vi det vil gjøre det lettere å ta kontakt. Økt samarbeid om undervisning med faggrupper på tvers vil kunne gjøre hverdagene lettere både i Bergen og i Stavanger. Videre gir det mulighet for økt forskningssamarbeid, et stort og kun delvis utnyttet potensial.

Velkommen til alle nytilsatte ved Stavanger universitetssjukehus!

Pål

Masterprosjekt i farmasi 2024/2025

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2024 – vår 2025. Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender det inn via dette skjemaet innen 10. januar 2024.

Sammendrag/ prosjektbeskrivelse skal inneholde:

 • Prosjektets/oppgavens tittel/arbeidstittel.
 • Navn på veileder(e) og veileder(e)s arbeidssted/hvor oppgaven skal utføres, kontaktinformasjon til veileder/kontaktperson. Alle studenter bør ha 2 veiledere, og skal ha minst en UiB-ansatt (intern) veileder. Ved eksterne prosjekt skal den eksterne part sørge for hovedveileder, mens veileder ved UiB skal være bi-veileder.
 • Kort sammendrag av prosjektets problemstilling, målsetning for oppgaven og informasjon om hvilke forskningsmetoder som er aktuelle i prosjektet. Det skal framgå hvorfor oppgaven vurderes som aktuell for mastergradsstudenter i farmasi.
 • Eventuelt informasjon om hvilke studieretningsemner som er aktuelle i oppgaven.
 • Informasjon om hvordan og evt. når veileder velger ut studenten(e) og evt. frister for studentene om å melde interesse må beskrives (se PUF-referat 13. mars 2019, sak 3/19). Oppgaven skal ikke tildeles noen studenter før ETTER presentasjonen (23. februar), se mer informasjon under.

Mer om tildeling og valg av oppgave:
Dersom det er flere studenter som melder sin interesse, må veileder varsle de som evt. ikke ble tilbudt oppgaven. Om studenten har meldt sin interesse for flere prosjekter, må studenten også varsle alle veiledere de har vært i kontakt med når de har valgt prosjekt.

Masteroppgaven:
Studentene på kull 2020 (17 stk.) på Integrert masterprogram i farmasi ved UiB skal undervisningsåret 2024/2025 gjennomføre en mastergradsoppgave tilsvarende 45 studiepoengs omfang og studieretningsemner på 15 studiepoeng.

Innleveringsdato for masteroppgaven er mandag 20. mai 2025, kl. 12.00.

Studentene skal ha valgt oppgave og inngått «Avtale for mastergradsoppgave i farmasi» om veiledning innen 1. april 2024.

Senter for farmasi planlegger et møte for masterstudentene fredag 23. februar 2024 hvor vi inviterer dere til å presentere deres masterprosjekt. Dagen avsluttes med Farmasøytisk Vinterfest på kvelden.


Vi ber dere sette av datoen 23. februar 2024. Vi vil komme tilbake med mer info om sted og program.

Kontaktperson for faglige spørsmål:
Lone Holst, Lone.Holst@uib.no, 55 58 61 52

Kontakt for administrative spørsmål:
Marte Nørve Årvik, marte.arvik@uib.no, tlf. 55 58 63 58

Med vennlig hilsen

Lone Holst                                                                              Marte Nørve Årvik

programutvalgsleder                                                               rådgiver

NFR tematiske utlysninger/RCN thematic calls

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forskerprosjekt-fornyelse-tematisk/

Søknadstype Forskerprosjekt

Søknadsfrist 6. mars 2024, 13:00 CET

Norwegian Centres of Excellence scheme

The SFF scheme gives Norway’s best researchers the opportunity to organise their research activities in centres that seek to achieve ambitious scientific objectives through collaboration. The research conducted at the centres must be innovative and have major potential to generate ground-breaking results that advance the international research frontier. SFF centres may receive support for a total of ten years (an initial six-year period with the possibility of a four-year extension).

The next call for proposal by the SFF scheme is planned in 2025 and allocated towards the end of 2027.

https://www.forskningsradet.no/en/apply-for-funding/funding-from-the-research-council/sff/

Save the date for SDG Conference Bergen in 2024

SDG Conference in Bergen 7–9 February 2024: Save the date!

The seventh SDG Conference will take place 7–9 February 2024. Save the dates!

The topic for the conference is The role of universities in transformative change. We need fundamental changes in societal structures and values to address climate change, biodiversity loss, and unsustainable consumption.

Take part in the conference through our interactive digital platform. Last year, the conference gathered over 1500 virtual participants from more than 100 countries globally.

Registration opens in December at the SDG Conference web site.

The 2024 conference emphasizes the critical role universities have in facilitating transformative change in response to global challenges. Read the 2024 concept note

We hope you will join us for these important conversations!

The program will be released soon at uib.no/en/sdgconference.

Speakers include:

 • Farhana Sultana, Syracuse University
 • Arturo Escobar, University of North Carolina
 • Ioan Fazey, University of Dundee
 • Linda Sygna, Co-Founder of cCHANGE
 • … and many more!

Midler til forskning fra Stiftelsen Dam – utlysningen er åpen

Det er nå mulig å søke midler til forskning fra Stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Mer informasjon om utlysningen finnes her: https://dam.no/programmer/forskning/utlysning/

Se vedlegg for mer informasjon om hvordan søke og viktige frister.

Hvis du har spørsmål om ordningen eller lurer på om ditt forskningsprosjekt kan søkes via Nasjonalforeningen for folkehelsen, ta kontakt med Øivind Kristensen, oikr@nasjonalforeningen.no tlf. 404 45 793

OSKE12 – pasienter i back-up

Kan du være reserve-pasient til OSKE-eksamen?

Som dere sikkert vet, skal den avsluttende eksamen for avgangskullet på medisin, holdes onsdag 6.desember.
I den forbindelse har vi litt lite med reserve-pasienter, og ønsker å ha noen i back-up.

Dette vil da innebære at man kan stille på relativt kort varsel (til og med på samme dag) og kunne komme relativt fort ned til BB bygget. Må være tilgjengelige hele dagen.

Her er det vi trenger:

Menn i 40-50 årene
Kvinner i 30 årene
Enten menn eller kvinner i alderen 40 og oppover.

Har du anledning og lyst til å være tilgjengelig; ta kontakt med semesterkoordinator MED12, Ingvild.jonsvoll@uib

Present your health management research – European Health Management Conference 2024

We are glad to invite you to submit your health management research for presentation during the European Health Management Conference 2024 that will take place in Bucharest, Romania, on 5-7 June under the theme ‘Shaping and managing innovative health ecosystems’. The Conference is co-hosted by the Ministry of Health of Romania and the National Institute of Health Services Management.

The European Health Management Conference is a great platform to showcase cutting-edge research, share provocative ideas, and discuss complex problems with a view to reach implementable solutions. EHMA 2024 will explore the entire spectrum of health megatrends. From the digital transformation of healthcare systems and services to the ever-growing importance of sustainability, and the evolving skill sets required by the healthcare workforce, we aim to explore how the health sector is adapting to these changes. We emphasise an ecosystem approach, promoting collaboration among stakeholders. Our aim is to facilitate dialogue on how different health care actors can work together and leverage each other’s strengths to drive innovation and address pressing challenges.

Since its inception, the European Health Management Conference has served as a forum for promoting discussions and sharing innovative solutions in the ever-evolving healthcare landscape. Each year, we bring together a wide spectrum of healthcare stakeholders, including managers, leaders, researchers, academics, patients, policymakers, and industry representatives. This diverse collective of expertise enhances the dialogue on pressing health management issues.

For this reason, we would be delighted to have you and colleagues consider submitting an abstract to present your health management best practices and research. You can find more information on the Call for Abstracts and how to send your submission here.

SUBMIT YOUR ABSTRACT

Furthermore, we will host the 22nd edition of the Karolinska Institutet Medical Management Center (MMC) & EHMA Research Award dedicated to doctoral theses in health management. Candidates should be researchers in the final phase of their PhD studies or who have recently completed a PhD (within 12 months from graduation). The best papers will have the opportunity to compete for a €1,000 prize. This is a prestigious award, and we would be thankful if you could share this information within your network. More information is available here.

As we strive to connect health managers, experts and researchers, we would be grateful if you could help us disseminate our Call for Abstracts within your organisation and network.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact the EHMA team at conference@ehma.org.

Looking forward to seeing you at the conference!

3R-seminar “Microbes in humans and laboratory animals”

Registration is now open for the 3R-seminar “Microbes in humans and laboratory animals, arranged by the Animal Welfare Body of Oulu Laboratory Animal Centre, together with the Health and Biosciences Doctoral Programme, University of Oulu Graduate School.

The seminar takes place on Tuesday, 12 December 2023, at 8:30 – 15:00 (Finnish time, EET). The seminar will also be shared through a video link.

The seminar is directed primarily to researchers using laboratory animals in experiments, the scientific fields therefore including basic biomedical research and preclinical medical research. Microbe-host interactions in both human disease and laboratory animal research will be discussed, as well as the effects of microbiome on the translatability of preclinical research results. The seminar topic is therefore of interest also to medical researchers who do not use laboratory animals themselves.

The event can be considered part of the statutory maintenance of the professional competence for people working with laboratory animals.

Program here and registration below.

 

Registration for attending on-site

https://link.webropolsurveys.com/S/1871FD69C31F6095

 The registration link is open until Wednesday, 6 December. It is possible to attend without pre-registration, but please register if you think you will attend even a part of the seminar, because we need to know the approximate number of participants to prepare for the coffee service.

Registration for remote participation

https://oulu.zoom.us/webinar/register/WN_MISmIFVmTJiKVIzjskq9Fg

It is possible to get a certificate of attendance also for remote participation, provided that the participant’s video link is open throughout the seminar.

Credits for doctoral researchers at the University of Oulu

If you are a doctoral researcher and want to receive credits from the 3R seminar, follow these instructions. The seminar is worth 0,25 credits.

 1. Login to Peppi, move to the PSP and open tab ”Selecting studies”.
 2. Add personal study unit e.g. to optional field-specific studies by clicking “+” sign on the right. Instructions for adding personal study unit can be found in student’s Peppi wiki page.
 3. Fill in the name of the seminar both in Finnish and English (3R seminar: Microbes in humans and laboratory animals), number of credits (0,25 credit), and description details which must include the name of the seminar, place and date. Do not use course codes. Add information in English in both language boxes. Please note, that the study unit’s information that you have entered will be directly included in your official transcript of records.
 4. Save the information.
 5. Ask your principal supervisor to confirm the information and credits given to the Graduate School (uniogs(at)oulu.fi).
 6. The study unit will be registered after the principal supervisor’s confirmation.

Innovation and Entrepreneurship course

Are you a student, PhD student, or researcher eager to explore innovation and entrepreneurship?

UiB Medical faculty is hosting a course on Innovation and Entrepreneurship and this time the course will be run in English and is open to a broader audience.

It is an intensive two-week course where you will learn the general principles, will meet many external lecturers, and will have an opportunity to work on a real innovation idea to explore its path to the market.

What: Innovation and Entrepreneurship course – ELMED 223-A

When: January 15-26

Where: Eitri

More info here

If you have any questions or need help signing up, please, contact Hege Ommedal (Hege.Ommedal@uib.no).

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Tiden flyr, og det er ikke så lenge igjen til jul! I tillegg til alle eksamener som foregår nå betyr det også at det ikke er så lenge igjen til fristen av NFR evalueringen. Jeg minner på at selv om din forskningsgruppe ikke skal vurderes separat så blir K2 evaluert i sin helhet, slik at websidene til alle forskningsgruppene skal være oppdaterte. Og som jeg skrev allerede for noen uker siden, burde ALLE oppdatere sine personlige sider, og husk å inkludere et bilde.

Og så vil jeg gjerne minne dere på at fristen til å sende inn nominasjoner til fakultetets arbeidsmiljøpris er 8. desember. Har du en kollega som gjør en ekstra innsats for arbeidsmiljøet? Ikke bare med tanke på HMS men også trivsel, inkludering og «vi»-følelsen? Ikke nøl med å foreslå vedkommende til prisen! Skjemaet finnes her.

Ha en riktig god helg!

Frukostseminar om KI-satsinga med Forskingsrådets rådgivande ekspertgruppe

Den rådgivande ekspertgruppa leverte sitt innspel til KI-satsinga 15. november. I dette frukostmøtet vil ekspertgruppa presentere anbefalingane.

For tida arbeider vi med å forme ut planar for korleis vi best kan lyse ut 1 milliard kroner til forsking på kunstig intelligens.

Tidlegare i haust inviterte vi difor alle interesserte til å kome med innspel til dette arbeidet. Totalt kom det inn over 110 skriftlege innspel.

I samband med arbeidet vart det oppnevnt ei eiga rådgivande ekspertgruppe. Den rådgivande ekspertgruppa leverte sitt innspel til KI-satsinga 15. november.

I dette frukostmøtet vil ekspertgruppa presentere deira anbefalingar.

Seminaret er digitalt og finn stad 30. nov kl 08:30 – 09:15

Meld deg på her https://forskningsradet.pameldingssystem.no/frukostseminar-ki-satsinga

Årsmarkering – Trond Mohn stiftelse

Trond Mohn stiftelses årsmarkering går av stabelen 1. desember. På menyen er Starting Grant til unge forskere, presentasjon av PET-nukleærmedisin og klassisk musikk. Gratis og åpent for alle.

Program for årsmarkeringen

 • Kunngjøring av årets tildelinger fra programmet TMS Starting Grant som rekrutterer forskere til Universitetet i Bergen i samarbeid med universitetet
 • Presentasjon av stiftelsens øvrige utdelingsaktivitet det siste året
 • Presentasjon av TMS’ og Tromsø forskningsstiftelses felles satsing innen PET-nukleærmedisin. Satsingen gjennomføres i samarbeid med universitetene og universitetssykehusene i Bergen, Tromsø og Trondheim

Geir Botnen vil bidra med klassiske perler på klaver.
Konferansier for dagen er Siri Lill Mannes.

Se her for program og påmelding.

 

Bruk av kunstig intelligens (KI) ved Det medisinske fakultet

UiB har oppdatert sine retningslinjer for redelighet og fusk som også omtaler bruk av kunstig intelligens. Vi ser imidlertid at det er behov for en presisering av hva dette innebærer for dere som studerer på Det medisinske fakultet.

KI er en spennende og nyttig teknologi som kan bidra til både læring og utvikling for deg som student, dersom du bruker den fornuftig. Det er viktig å være bevisst på hva som er de etiske, juridiske og faglige rammene rundt bruken. Det er viktig å huske på at ingen KI-verktøy er intelligente på ordentlig – de er bare gode på å imitere menneskelig intelligens. Et tekstgenereringsverktøy er trent til å svare på dine spørsmål uansett. Dersom den ikke finner svaret i det materialet de er trent på, vil den være «kreativ» og svare noe som den tror kan være sant. Dersom du er kritisk til svaret, vil den korrigere sitt opprinnelige svar, selv om du kanskje tar feil. Selv om det kalles kunstig intelligens, så er slike verktøy altså ikke spesielt intelligente. De strever med å skille mellom evidensbaserte fakta og ubegrunnede påstander, såkalt «fake news». I tillegg bruker de i hovedsak data og kilder fra vestlige, engelskspråklige land og er foreløpig dårlig på kjønnsbalanse, kulturforskjeller og etnisk variasjon.

Dere kan bruke denne typen verktøy for å øke egen læring og utvikling, samt lære dere hvordan dere skal stille dere kritisk til svarene fra slike verktøy. Det er også verdt å merke seg at de ulike chatbot’ene som er tilgjengelige på markedet er gode på ulike ting. ChatGPT-3.5 har fortsatt den beste språkmodellen og er mest kreativ, mens Bing,Chat GPT-4er bedre på oppdatert kunnskap, referanser og kildehenvisninger, fordi den også henter informasjon fra internett., benytter imidlertid også internett. Grammarly er egnet for å kontrollere grammatikk og språkkvalitet, Deepl er god på oversettelser, mens Elicit og Jenni er laget for vitenskapelige oppsummeringer. Dette er bare noen av alle de AI-verktøyene som har dukket opp det siste året. De ulike løsningen blir stadig mer avanserte og bedre på å integrere flere funksjoner i samme modell (multimodale modeller eller foundation models).

Husk på at dere er her for å lære og at det hverken er hensiktsmessig eller særlig tillitvekkende å belage seg på KI for å finne alle svar i en travel yrkeshverdag.

 

Her er noen eksempler på hva studenter kan bruke KI til:

 • Ideer og inspirasjon: Man kan bruke KI-verktøy (eks: ChatGPT, Bing eller Bard) til å lage et forslag til en tekst basert på et tema eller et spørsmål. Dette kan hjelpe til med å finne inspirasjon, argumenter, eksempler eller kilder til skriveoppgaver. Man må likevel være kritisk til teksten som produseres, og alltid henvise til verktøyet som er brukt.
 • Forbedre språket: Man kan bruke ulike verktøy til å sjekke grammatikk, stavefeil, ordvalg eller stil i teksten sin (eks: Grammarly, ChatGPT). Man må likevel være oppmerksom på at verktøyet ikke alltid gir riktige eller passende forslag, slik at alle forslag må vurderes kritisk.
 • Lære seg nye ting: Man kan bruke KI-verktøy (eks: Bing, Bard eller ChatGPT) til å skaffe seg en generell oversikt over et nytt tema, fag eller emne.
 • Som studiekompis: Du kan få en chatbot til å stille deg spørsmål fra pensum, eller til å gi deg eksempler på ulike eksamensoppgaver du kan løse alene eller med medstudenter. Man må være svært skeptisk til svarene som gis. Husk på at de kan være hentet fra et annet pensum og/eller annen medisinsk praksis enn det vi benytter i Norge i dag. Jo mindre man vet selv om et tema, jo vanskeligere vil det være å vurdere og etterprøve kvaliteten på informasjonen du får. Det kan være lurt å sammenlikne med lærebok eller annen kvalitetssikret kilde oppgitt av underviser. Du kan også be om konstruktiv tilbakemelding på dine egenproduserte tekster.
 • Øving på kliniske situasjoner, dialog og diagnostikk: Du kan be en chatbot om å lage et rollespill eller oppgave, der du er legen/tannlegen/ernæringsfysiologen e.l. og chatboten er pasienten. Dere kan sammen skape en dialog som skal lede frem til en diagnose, rett behandling eller rett medikament. Eksempel på en slik prompt kan være «Gi meg et fiktivt utfyllende blodprøvesvar og anamnese til en pasient som ligger i et akuttmottak og har en definert diagnose. Jeg skal forsøke å resonere meg fram til og gjette diagnosen ut ifra blodprøvene. Når jeg er ferdig, gir du meg en tilbakemelding“. Jo mer spesifikk du er i din bestilling, jo bedre vil den svare deg. Det krever litt trening på å bli god på å lage godt fungerende prompt’er.
 • Som hjelp til å organisere studiehverdagen din. Eksempelvis kan du be den lage en plan for å jobbe deg gjennom pensum i tide for eksamen som passer med dine andre aktiviteter.

Dette kan man ikke benytte KI-verktøy til som student:

 • Akseptere informasjonen uten å kontrollere hvorvidt den stemmer eller ikke
 • Konstruere data, bilder eller film uten å oppgi at KI-verktøy er benyttet
 • Kopiere tekst direkte uten å markere tydelig at den kommer fra et KI-verktøy
 • Oppgi personidentifiserbar informasjon
 • Besvare eksamen, hjemmeoppgaver, bachelor- og masteroppgaver med tekst som er helt eller delvis generert av KI (med mindre annet er oppgitt)

Reielegheit og fusk | Studieavdelingen | UiB

https://www.uib.no/student/164404/verkt%C3%B8y-basert-p%C3%A5-kunstig-intelligens-i-utdanning#plagiat-og-fusk-nbsp

Student Use Cases for AI | Harvard Business Publishing Education

ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide – UNESCO Digital Library

AI Will—and Should—Change Medical School, Says Harvard’s Dean for Medical Education | Medical Education and Training | JAMA | JAMA Network

Ukens leder

 Fordeler og ulemper ved å integrere chatbots i skrivingen av forskningssøknader

I nyere tid har bruken av avanserte teknologier i ulike deler av akademia blitt stadig mer vanlig. En slik teknologi som vekker oppmerksomhet, er ChatGPT, en kraftig språkmodell utviklet av OpenAI. Denne redaksjonelle artikkelen utforsker de potensielle fordelene og ulempene ved å integrere ChatGPT i prosessen med å skrive forskningssøknader.

A Fordeler:

Effektivitet og tidsbesparing:

Fordel 1: ChatGPT kan betydelig fremskynde de innledende stadiene av søknadsskriving ved raskt å generere sammenhengende og relevante innhold. Forskere kan bruke det til å skissere ideer, generere nøkkelområder og til og med utarbeide deler av forslagene sine, noe som sparer verdifull tid.

Idegenerering og utvidelse:

Fordel 2: ChatGPT’s evne til å generere mangfoldig og kontekstuelt relevant tekst kan være en verdifull ressurs for idédugnad og utvidelse av forskningsideer. Forskere kan bruke det til å utforske forskjellige vinkler og perspektiver knyttet til det foreslåtte arbeidet.

Språkforbedring:

Fordel 3: ChatGPT kan hjelpe med å forfine språket og strukturen i forslagene, og hjelpe forskere med å formulere ideene sine mer effektivt. Det kan foreslå forbedringer i klarhet, sammenheng og generell skrivestil.

Tilgjengelighet og inkludering:

Fordel 4: ChatGPT kan forbedre tilgjengeligheten for forskere som kan møte språkhindringer eller utfordringer med å uttrykke ideene sine skriftlig. Det fremmer inkludering ved å gi språkstøtte og hjelp til de med varierende ferdighetsnivåer.

B Ulemper:

Mangel på domenespesifikk kunnskap:

Ulempe 1: En av hovedbegrensningene ved ChatGPT er mangelen på domenespesifikk kunnskap. Den kan ikke forstå intrikate detaljer i svært spesialiserte forskningsområder, noe som kan føre til unøyaktigheter eller irrelevante innhold i forslagene. 

Risiko for plagiat:

Ulempe 2: Overavhengighet av ChatGPT uten riktig verifisering kan medføre risiko for ufrivillig plagiering. Forskere må nøye gjennomgå og autentisere det genererte innholdet for å sikre originalitet og unngå potensielle etiske problemer.

Kontekstuell forståelse:

Ulempe 3: ChatGPT kan slite med nyansefylt kontekstuell forståelse. Den kan misforstå den tiltenkte betydningen eller tonen i visse fraser, noe som potensielt kan føre til misforståelser i forslagsinnholdet. 

Etiske hensyn:

Ulempe 4: Bruken av AI i skrivingen av forskningsforslag reiser etiske bekymringer knyttet til åpenhet og forfatterskap. Forskere må være åpne om omfanget av AI-hjelpen som brukes og sørge for at de intellektuelle bidragene anerkjennes på riktig måte.

C Konklusjon:

Mens ChatGPT har stor potensiale til å forbedre effektiviteten og tilgjengeligheten av skrivingen av forskningssøknader, bør forskere nærme seg bruken med et kritisk blikk. Å utnytte ChatGPTs styrker for idégenerering og språkforbedring kan være verdifullt, men forsiktig tilsyn og domenespesifikk verifisering er nødvendig for å redusere potensielle ulemper. Etiske hensyn bør veilede forskere i å opprettholde integriteten og ektheten i arbeidet sitt. I den stadig skiftende landskapet av akademisk skriving, vil det være avgjørende å finne en balanse mellom å utnytte AI’s evner og å bevare essensen av menneskelig kreativitet for fortsatt fremgang innen forskningsarbeid.

Diskusjon:

Lederen ovenfor (A-C) ble skrevet og oversatt (til norsk) med chatboten ChatGPR uten å endre innholdet (chat.openai.com; “Can you write an editoral on the pros and cons of using ChatGTP in writing research proposals?”). Det tok 10-15 sekunder og er kun et enkelt eksempel på det som er pågående revolusjon innen bruk av AI til språk og tekstbehandling.

Kunstig intelligens og språkmoduler som ChatGPT er på full fart inn i akademia. Jeg tror ikke det er noe poeng å diskutere om det kan/skal brukes eller ikke, men mer hva det best kan brukes til og hvordan. Det er en rekke nåværende og fremtidige anvendelsesmuligheter. Eksempelet ovenfor gjelder bruk av chatboten ChatGPT innen det å skrive forskningssøknader. Ifølge en spørreundersøkelse i Nature av 1600 forskere bruker allerede 15% ChapGTP som hjelp til å skrive søknader om forskningsmidler og hele 25% til skriving av vitenskapelige artikler (doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-02980-0).

Men er dette å fuske? Jeg synes ikke det og tror en heller på se på det som en kraftig forbedring av feks. Google mht. å skaffe systematisk kunnskap og at mennesket fortsatt må tolke og bruke informasjonen med et kritisk blikk. Kunstig intelligens med chatboter som ChatGTP kan også påvirke og forbedre prosesser som kan synes tidkrevende og unødvendige. De fleste forskere er vel enige om at det å skrive søknader i seg selv er nyttig mht. å systematisere prosjektideer, men at å skrive søknadene i dag tar mye tid og at en stor del av søknadene gjelder detaljer som kan synes unødvendige.

I en annen artikkel i Nature (doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-03238-5), diskuteres verdien av mange av aspektene ved søknadsskriving om forskningsmidler nå når søknader kan skrives med help av chatboter som ChatGTP og om selve søknadsprosessen faktisk bør endres.

Hvordan ligger vi an når det gjelder å benytte kunstig intelligens i vårt arbeide? Sannsynligvis ligger vi etter den internasjonale trenden. Det er viktig å ta i bruk denne teknologien. På neste FORUM har vi kunstig intelligens og chatboter som tema og tenker det bør inkluderes i programmet for K2-seminaret til våren. UiB har en egen satsing oå området, UiB AI (https://www.uib.no/ai), der leder for styringsgruppen er professor Pinar Heggernes. Det er allerede en rekke kurs og informasjonsvideoer om emnet, se feks. https://www.youtube.com/watch?v=sJbp2dB3hyA. Jeg vil ellers minne om at UiB nylig har tilgjengeliggjort Bing Chat Enterprise for alle ansatte ved UiB. Denne kjører chatboten GTP-4 fra Open AI.  Åpne bing.com og trykk på knappen for Chat.

Det går mot helg. Ifølge Bing Chat Enterprise: «Det finnes selvfølgelig mange andre ting som nordmenn liker å gjøre i helgen, som å se på TV, gå på kino, spille spill, lese bøker, handle, besøke venner og familie, gå på museum, gå på kafé, gå på konserter, osv. Men friluftsliv, hytteliv og matpakke er noen av de mest typiske norske aktivitetene som skiller dem fra andre folk».

Ha en riktig god helg!

Utlysning for SFI

Ny planlagt utlysning i 2024 for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

 • Forskningsrådet planlegger en utlysning av SFI-V i 2024
 • Minst 8 nye sentre høsten 2025
 • Utlysning vil ligne SFI-IV, men NFR forslår større endringer i utlysningsprosessen:
  • 2-trinnsutlysning
  • Maks. 30-35 i 2. trinn
  • Intervju som del av 2. trinn
 • Tidslinje (tentativ)
  • Feb. 2024: utlysning 1. trinn
  • Apr./Mai 2024: søknadsfrist 1. trinn
  • Sep. 2024: resultater 1. trinn
  • Dec. 2024: søknadsfrist 2. trinn
  • Vår 2025: resultater 2. trinn
  • Høst 2024: oppstart nye SFIer

Er du interessert? Ta kontakt med Silke og Susanna så snart som mulig.

CCBIO Junior Scientist Symposium, December 6, 2023.

We are happy to invite you all to the CCBIO Junior Scientist Symposium, December 6, 2023. This seminar series is a perfect place to meet and interact with other young scientists. We anticipate lively and interesting discussion also this time. We are looking forward to the keynote lecture by CCBIO Professor Dana Costea, who will share her story about how and why she ended up in cancer research. The program spans several exiting topics including preclinical development of new therapeutics in mantle cell lymphoma, the link between salivary gland manifestation and renal disease in Sjøgren’s Syndrome and how brain-blood derived exosomes may act as biomarkers in multiple sclerosis (MS). A novel tool for spatial analyses of the tumor microenvironment will also be presented.

Please register within December 4th at 11.00.

When: December 6, 2023, at 09.00-13.00

Where: Auditorium B302, Sentralblokka, Haukeland University Hospital 3rd floor, Bergen

Registration: on this link

Open to both junior and senior researchers as well as students. The symposium series is open, but also part of the CCBIO Research School under the code CCBIO901, and participation is eligible for ECTS.

 

Program:

09.00-09.15: Introduction

09.15-10.00: “My Path in the World of Cancer Research” Keynote lecture by Professor Daniela Costea

10.00-10.20: Coffee break

10.20-10.45: “Preclinical development of novel therapeutics in Mantle Cell Lymphoma” by May Eriksen Gjerstad

10.45-11.10: “Sjögren’s syndrome- Assessment of salivary gland manifestations and their association with renal disease” by Hanne Borge

11.10-12:00 Lunch (free of charge, register within December 4th at 11.00)

12:00-12:25: “Brain-derived blood exosomes – a potential for new biomarkers in multiple sclerosis: Pilot study results from relapsing MS patients under anti-CD20 therapy” by Sam Anandhan

12:25-12:50: “Spatial analysis of the cancer tissue microenvironment using mass cytometry imaging technologies” Rezvan Ehsani

12:50-13:00: Concluding remarks

Mari Kyllesø Halle and Vladan Milosevic are coordinators of the junior seminars and are planning and chairing these meetings. Any questions can be addressed to them.

Medisinsk ferdighetssenter tildelt den prestisjefylte Læringsmiljøprisen for 2023.

Prisen ble delt ut på ferdighetssenterets ‘Åpen dag’ mandag 13. november og overrekt leder for senteret, Bernt Aarli, av prorektor Pinar Heggernes og læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet Lars Jacob Ruland.

Senteret gjør seg bemerket ved sin innsats og engasjement for å skape et godt læringsmiljø.

Vi gratulerer med velfortjent pris!

– Slapp alt jeg hadde i hendene og jublet | Aktuelt | UiB

UiBs søknadsportal for fond og legater er nå åpen

I UiBs søknadsportal gis en oversikt over ulike stiftelser det er mulig å søke om midler fra. Dette er stiftelser som har forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen som sine vedtektsfestede formål.

Målgruppen er ansatte, stipendiater, postdoktorer og studenter ved UiB, og noen av stiftelsene gir også anledning for eksterne å søke midler. Hvem som kan søke fremkommer ved å se på den enkelte stiftelse i portalen.

I søknadsportalen er det også mulig å filtrere etter hvilken søkergruppe (ansatt, student, stipendiat etc.) og/eller hvilket fagområde man tilhører, så vil aktuelle stiftelser vises.

Generell søknadsfrist er 12. januar 2024.

Merk at Astri og Edvard Riisøens legat ikke inngår i søknadsportalen enda, men vil bli lagt til snarlig. Legatet deler ut midler til forskning av hjerte- og karsykdommer, samt andre uutforskede sykdommer, f.eks. kreft og revmatiske lidelser. 

Se også fakultetets nettside som omhandler fond og legater. Denne siden vil bli oppdatert dersom det lyses ut midler fra stiftelser som ikke inngår i UiBs søknadsportal.

Aarhus Institute of Advanced Studies Fellowships

This is an excellent opportunity for curiosity-driven, talented researchers from all over the world and within all research disciplines

Up to 10 fellowships are available for curiosity-driven, talented researchers from all over the world and within all research disciplines. The new AIAS-AUFF Fellowships have a duration of 23 months, starting on 1 September 2024.

As a fellow you will benefit from the international and multidisciplinary environment at AIAS that brings researchers together across disciplines, academic seniority and borders in a thriving and creative house.

Eligibility

 • applicants must hold a Ph.D.-degree and a minimum of two and up to ten years of experience
 • researchers are eligible for application if they have not resided in Denmark in more than 12 monthswithin the last two years prior to the application deadline 1 February 2024

https://aias.au.dk/events/show/artikel/10-individual-fellowships-open-for-application

NFR Innspelsmøte Bergen – Samfunnsoppdrag: Inkludering av barn og unge

5 desember 2023 kl 10-13

Mange barn og unge slit med å bli inkluderte i samfunnet. Ein av ti unge mellom 15-29 år står utanfor utdanning, arbeid og opplæring. Dette har ikkje berre store konsekvensar for den enkelte, men også for samfunnet.

Ansvaret for å inkludere fleire barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv er fordelt over ei rekkje politikkområde, forvaltningsnivå og samfunnsaktørar. No mobiliserer regjeringa breitt for å forme ut eit målretta samfunnsoppdrag som skal føre til kunnskapsbasert politikk til det beste for barn og unge.

Forskingsrådet leiar ei operativ gruppe i dette arbeidet. Gruppa inviterer no til innspelsmøter. Alle som ønskjer å bidra med innspel til samfunnsoppdraget er velkomne til å delta.

I innspelsmøta blir det lagt til rette for diskusjon og idéutveksling, der det overordna målet er å redusere utanforskap blant barn og unge i Noreg. Både enkeltpersonar eller representantar for organisasjonar, verksemder, offentleg sektor, forsking osb. er velkomne til å delta.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/innspillsmote-samfunnsoppdrag-inkludering-unge-bergen/

Cancer researchers can apply for project funding from Foundation Dam/Stiftelsen Dam

Cancer researchers can apply for project funding from Foundation Dam/Stiftelsen Dam. In addition to researcher positions, support for research in line with the purpose of the program can be applied for.

The application is sent to the Norwegian Cancer Society, which mediates applications for funds to Foundation Dam.

The application deadline for sketches is Thursday 1st of February 2024.

We look forward to receiving your application!

Read more in Norwegian https://dam.no/programmer/forskning/utlysning/

Apply for funding in Norwegian https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/#h-utlysninger

Enhet for læring – våren 2024

Enhet for læring har flere kurstilbud for våren 2024 som nå har åpnet for påmelding.

Kursene egner seg for alle som kunne tenke seg påfyll eller inspirasjon, OG de kan alle inngå i kravet om utdanningsfaglig kompetanse for vitenskapelig ansatte (kravet er 200 timer ≈ 8 studiepoeng, for detaljer se her).

Våren 2024 tilbys:

 • MEDDID601: Innføring i  medisinsk didaktikk (5 stp)

I tillegg til gjennomføringen av dette kurset i Bergen planlegger vi i løpet av 2024 egne gjennomføringer i bade Stavanger og Haugesund.

 • MEDPVEIL602: Praksisveiledning (3 stp) OBS: oppstart tidlig i vårsemesteret!
 • MEDTBL601: Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring (2 stp)

Det er ledige plasser på alle kursene.

All info og lenker til påmelding er samlet her: https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/164787/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-v%C3%A5ren-2024

Trenger du hjelp til å lage en pedagogisk mappe har vi laget en åpen ressurs i MittUiB som er tilgjengelig her: https://mitt.uib.no/courses/46939

Join us at Eitri Datathon 2024! 

Are you passionate about AI, healthcare, or both? Do you aspire to understand how data can revolutionize the healthcare industry? Would you like to work closely with leading medical AI experts and clinicians from around the world?

 

At this event, clinicians, data scientists, and social scientists will come together to harness clinical data and apply machine learning to address specific healthcare challenges.

This year, alongside advancing AI in medicine, we will place a special emphasis on addressing biases in health data.

Event Details:

📆 Date: January 7-8, 2024 (with a pre-meeting online on January 5).

📍 Location: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen

For more information and to register, visit:

https://www.eitrilab.no/datathon2024

Don’t miss this opportunity to be part of a transformative healthcare journey!

For inquiries, please, email Torleif at tml@visinnovasjon.no or Maija at maija.slaidina@uib.no.

Click here to join us at Eitri Datathon 2024!

Ukens leder

Vær med å bygge medisinsk forskning på Vestlandet

Tirsdag denne uken ble det arrangert felles forskningsdag mellom Det medisinske fakultet og Stavanger universitetssykehus. Der fikk vi presentert en rekke prosjekter som illustrerte godt hva vi kan få til sammen.

Innleggene som ble presentert av en representant fra hvert sted understrekte spesielt nytten av registre og å etterstrebe store pasientmaterialer. Å inkludere både Bergen og Stavanger i en studie betyr at antallet deltagere kan dobles og dermed er det lettere å vise statistisk signifikante funn. Camilla Krakstad løftet også fram hvilke muligheter som ligger i utenlandsopphold og hvordan gode registre og biobanker gjør oss attraktive i internasjonal sammenheng.

K2-ledelsen jobber nå aktivt for å bedre samarbeidet og oppfordrer kollegaene om å søke sammen i forskningsgrupper. Mange av gruppene i Bergen er større enn i Stavanger og det kan derfor være en god ide å inkludere kollegaene i de gruppene det er naturlig å samarbeide. Hvordan dette løses i praksis blir opp til de enkelte, men felles forsoningsmøter digitalt og fysisk er et godt sted å begynne og man kan invitere hverandre til universitetsoppgaver som komitearbeid for eksempel i samband med disputaser. Å fronte fellesprosjekter bør kunne styrke konkuranseevnen i forhold til forskningsmidler.

Det er også gode synergier å hente på undervisningssiden, der vi bør samarbeide mer, koordinere undervisningsopplegg, dele undervisnings materiell og eksamensoppgaver. Om fag og eksamener kommer på samme tid kan man bruke de samme oppgavene. Her er det med andre ord mange muligheter.

Neste gang vi arrangerer et slikt møte er det bra om de som ikke har pågående samarbeidsprosjekter mellom våre campuser passer på å komme, det kan lønne seg.

God helg

Eystein

Visestyrer