Daglige arkiver: 7. september 2023

Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?

Digitalt frokostseminar onsdag 27.september på Zoom kl.0830-1000

Arbeid- hjem- stress + mangfold

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

Velkommen til høstens første frokostseminar om det gode arbeidsmiljø. Vi vet at et godt arbeidsmiljø virker positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte. Hvilken betydning har jobb-privatliv-ubalanse på psykisk helse og sykefravær ? Er stress bare negativt for oss i arbeidslivet? Og hva er egentlig stress?

I vår sektor har vi et stort mangfold når det gjelder fagfelt, forskningsområder,lokalisering samt ansatte og studenter. Hvordan er det å lede i et mangfoldig arbeidsliv?

Vi ønsker å belyse:

  • hjem-jobb sfæren sin betydning for helse og sykefravær
  • stress og stressmestring
  • mangfoldsledelse

Som bidragsytere til webinaret har vi invitert:

– Forsker ved STAMI –  Andrea Rørvik Marti

– Forsker ved NORCE Martin Skagseth

– Utredningsleder Morten Sonniks  IMDI – integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Seminaret arrangeres digitalt onsdag 27.september kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Påmelding innen arbeidsdagens slutt tirsdag 26.september.

Møteledere:

June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og

Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Your pathway to collaborative projects

Storsalen, Nygårdsgaten 5, 3 October, 2023

The event is a follow-up of the Info Day, the Inspiration Workshop, and the Horizon Europe Success Factors held at UiB in 2022.

This time the focus is on collaborative projects, with a main focus on projects in Horizon Europe Pillars 2 and 3, but with the aim to shed light on specific characteristics of collaborative projects and the work with applications for such projects, relevant also for other funding sources than Horizon Europe.

The programme of the event will alternate between plenary and mingling sessions: in the mingling sessions research advisers and other support staff will be available for questions and discussion at stands. There will be a panel discussion with researchers from UiB sharing their experiences, and presentations from research advisers on different aspects of the work with applications for collaborative projects, as well as information on the funding landscape and how one can use UiB’s international network and UiB’s Brussels office.

See the full programme and find the registration form here.  Please register before 26 September.

The 2023 Holberg Debate: ‘Does Consciousness Extend Beyond Brains?’

Holbergprisen inviterer alle til å være til stede under Holbergdebatten 2023, som finner sted i Universitetsaulaen lørdag 2. desember kl. 15:00 – 17:45.

Debatten har fått tittelen: “Does Consciousness Extend Beyond Brains?” Panelet skal drøfte om det finnes bevissthet utenfor hjernen, og hvordan subjektive erfaringer kan forklares, hvis de kun er et produkt av hjernens fysiske aktivitet. Et overordnet spørsmål er om etablert vitenskap i noen grad er blitt dogmatisk: Trengs det «kjettere» for å stille spørsmål som lar oss komme nærmere svarene på store, uløste gåter, eller er de snarere en trussel mot et vitenskapelig verdenssyn?

I panelet har vi:

  • Anil Seth, som er en britisk nevroforsker og forfatter som har drevet frem forskning på hjernen og bevissthet i mer enn 20 år. Han er professor i nevrovitenskap og direktør for Centre for Consciousness Science ved University of Sussex. Hans mest kjente bok er Being You (2017).
  • Tanya Luhrmann, som er Albert Ray Lang Professor of Anthropology ved Stanford University. Hun forsker på hvordan fenomener føles virkelige for folk som påvirkes av psykoser, stemmer, syner og en verden av det overnaturlige. Blant Luhrmanns mange bøker er den prisbelønte When God Talks Back (2012).
  • Rupert Sheldrake, ph.d., som er biolog og forfatter av blant annet The Science Delusion (2012), hvor han hevder at vitenskapens tro på at de store spørsmål i hovedsak er besvart, begrenser dens evne til å utforske verdens uløste gåter, blant annet spørsmålet om bevissthet.
  • David Malone (moderator), som er en prisbelønt skaper av vitenskapelige dokumentarfilmer. Gjennom en 30 år lang karriere har han laget filmer for BBC og britiske Channel 4, blant annet om temaer som bevissthet, selvet og sjelen, søken etter matematisk sikkerhet og forholdet mellom vitenskap og religion.

Mer informasjon ligger på Holbergprisens nettsider. Påmeldingsskjema ligger her. Interesserte må gjerne også følge vår Facebook-arrangementsside. Vi inviterer alle til å stille spørsmål til panelet ved å benytte dette skjemaet.

Tidligere utgaver av Holbergdebatten kan sees her.

For spørsmål: Kontakt media@holbergprisen.no.

USA neste år? Søknadsfrist for Fulbrightstipend 2024-25 er 1.oktober 2023!

Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2024-25

Vi minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2024-25: 1. oktober 2023

Ca. 30 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå.  Stipendbeløp: fra 150,000.-      

 

Informasjon om Fulbrightstipender for norske studenter:

For studenter er minimum oppholdstid i USA ett akademisk år, med følgende unntak:

  • PhD-studenter (stipendiater) kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder.
  • studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Dette forutsetter at de har en grad tilsvarende en bachelor innen sommeren før utreise, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.

Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere her.

1. oktober er også søknadsfrist for Fulbright Norway Distinguished Arctic Scholar Award for 2024-25: https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/arktis-stipend/

Vi håper universiteter og høgskoler vil oppfordre gode kandidater til å søke Fulbrightstipend til USA i 2024-25, og er takknemlige om informasjonen kan videreformidles bredt til studenter og tilsatte både internt og på sosiale medier.
Tusen takk for hjelpen!

How to use AI effectively for researchers in Norway

Kort oppdatering om nytt nettseminar for forskere som jobber ved norske universiteter 21. september kl 11:00. Seminaret holdes på engelsk under temaet: How to use AI effectively for research

Vårt mål er å gi forskere innsikt i hvordan AI kan forbedre forskningsprosessen deres. Vi vil utforske hvordan AI-baserte verktøy kan brukes for å effektivisere forskningsarbeidet, samtidig som vi drøfter etiske aspekter ved AI-støttet forskning.

Vi har gleden av å kunngjøre Abderisak Adam som hovedtaler for seminaret. Adam, tidligere forsker ved Chalmers og nåværende forskningskoordinator ved Avidnote, en prisbelønnet digital plattform for forskere, vil dele sin ekspertise.

Hvis du er interessert i å delta, vennligst registrer deg via følgende lenke:

Registrer deg her:
https://events.teams.microsoft.com/event/f51a69c7-1c44-42f5-b9d1-7685c405e7f7@22922e78-c07a-462d-a26d-31a0393a1538