Månedlige arkiver: oktober 2023

Program og påmelding til administrasjonsdagen ved MED 2023

 

Kjære alle adminstrative kolleger,

Det er en stor glede å invitere dere til Administrasjonsdagen ved Det medisinske fakultet.

Tema for i år er AI, eller kunstig intelligens på godt norsk. Se program for mer informasjon.

Dette blir en flott mulighet for å lære om kunstig intelligens, og diskutere hvordan det vil påvirker oss som administrasjon framover.

Det blir også kaffe, lunsj og sjangser til å mingle. Alt sammen gratis.

Meld deg på nå

Du melder deg vi denne lenken:

Påmelding til Administrasjonsdagen, 8. november (uib.no)

Alle påmeldte blir med i en konkurranse om en flott premie, helt skattefritt.

Forbered deg

Før du deltar på seminaret må du forberede deg. Heldigvis er dette et lavterskeltilbud, og vi har inkluder tre ressurser du kan bruke:

 1. Se innlegget fra UiBs Samia Touileb. Du får en kort introduksjon til den AI-verktøyet Chat GPT (cirka 8 min): (19) UiB AI #5 ChatGPT – trussel eller mulighet i forskning og utdanning? – YouTube
 2. Les denne nyhetssaken om Bing Chat på UiB: Trygg ChatGPT-tjeneste for alle UiB-ansatte (pahoyden.no)
 3. Forsøk deg på Bing Chat  – trykk på binlogoen

Kunstig intelligens er et stort tema, og kanskje ukjent for mange. Vi ber deg derfor om å forberede deg. Ved å fordype deg bittelitt, får vi til bedre diskusjoner og refleksjoner på selve dagen.

Vel møtt!

Nasjonal satsing på kunstig intelligens

NFR inviterer til innspillsmøter om satsing på kunstig intelligens, 5., 6. og 7. november.

Vi inviteres også til skriftlige innspill innen 8. november.

https://www.forskningsradet.no/forskningspolitikk-strategi/ltp/kunstig-intelligens/

Forskningssatsingen ha tre hovedspor

 • Forskning om konsekvenser av kunstig intelligens og annen digital teknologi for samfunnet. Sentrale temaer vil være demokrati, tillit, etikk, økonomi, rettssikkerhet, lovreguleringer, personvern, undervisning og læring, kunst og kultur.
 • Digitale teknologier som forskningsområde i seg selv, altså forskning på blant annet kunstig intelligens, digital sikkerhet, neste generasjons IKT, nye sensorer og kvanteteknologi.
 • Forskning på hvordan digitale teknologier kan brukes til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor og hvordan kunstig intelligens kan brukes i forskningen på mange ulike fagområder.

Vi håper fagmiljøene vil delta på innspillsmøtene.

Åpent hus i anledning Verdens diabetesdag

Mohn Senter for Diabetes Presisjonsmedisin ved Universitetet i Bergen (PRECISE-DIA) forbereder et arrangement til ære for Verdens Diabetesdag 14. november 2023. Vi vil arrangere et “åpent hus” for publikum med spennende foredrag, aktiviteter, omvisning på laboratoriet og utstillinger.

14.11.2023 – 12.00–17.30

Glasblokkene, blokk 2, 6 etg, og Aarskogssalen, 1 etg. blokk 1

Legg til i din egen kalender

Mer info og Facebookevent her.

Vernerunder 2023

Den 22.11 mellom 12:00 og 15:00, vil det bli vernerunder i Glasblokkene og Overlege Danielsens hus.
Den 27.11 mellom 09:00 og 11:30, vil det bli vernerunder i Laboratoriebygget.

Merk at kontorer blir besøkt hvis skjema med avvik er sendt inn.
Vedlagt er lenke til skjema for gjennomgang. Vennligst fyll ut disse hvis dere har noe dere ønsker å rapportere.

Disputas – Britt Engan, 3. November

Prøveforelesning:      Fredag 03. november 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Fysisk aktivitet og kardiovaskulær helse hos unge»

Foto/ill.: Thomas Green

Disputas:                    Fredag 03. november 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      «Cardiac Function and Early Risk Markers for Cardiovascular Disease in Children and Young Adults Surviving Severe Childhood Disease»

 1. opponent: Forsker Bjørnar Grenne, NTNU
 2. opponent: Professor Jan Sunnegårdh, Gøteborgs universitet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Dana Cramariuc, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Camilla Tøndel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Ukens leder

Areal i Laboratorieblokka

Det medisinske fakultet har mye areal tilgjengelig på Campus Haukeland. Noe av arealene er rene universitetsareal som feks. Bygg for biologiske basalfag, mens en del leies av Helse Bergen. Arealene er naturligvis sentrale for undervisning og forskning.

Siste årene er leieutgiftene økt betydelig. Det er derfor nødvendig å vurdere om bruken av arealene er optimal. K2 har tilgang på mye forskningsareal i Laboratorieblokka. Mye av disse arealene er mer eller mindre gratis som del av den gamle Haukelandsavtalen, mens noe av arealene har en pris som til dels er betydelig. Siden forskningsaktivitet knyttet til «wet lab» er mindre i dag enn før pga. dreining av forskningsaktiviteten til mer «dry lab» og bruk av kjernefasiliteter, undersøker vi nå om det er mulig å klare oss med noe mindre laboratorieareal. Det som i så fall spares i leieutgifter vil komme K2 til gode og være positivt for K2s trange økonomi. Det kan gi oss mer handlingsrom til å redusere antall stillinger som for tiden må fryses. Et utvalg ledet av Silke Appel ser på denne muligheten.

Vi vil komme tilbake til saken i en åpen prosess med grundig informasjon og mulighet for innspill og diskusjon om det viser seg at dette blir aktuelt.

Ha en riktig god helg!

Pål

Intensive Track 2024 – Call for Applications

The Female Science Talents Intensive Track goes into its third round! For the year 2024, we are looking for 20 exceptionally talented women in science from all disciplines to take part in our one-year intensive programme.

Benefits of the intensive track

The Intensive Track programme provides selected candidates with multiple opportunities:

 • Participate in two high-level landmark events in Berlin: the International Spring Gathering & International Fall Gathering as part of the Falling Walls Science Summit 2024, including travel scholarships for both events;
 • Take part in a series of online and in-person skill-enhancement workshops on topics such as leadership, business building, grant applications and more;
 • Peer exchange with fellow international young talents from all disciplines;
 • Get unique opportunities for networking with Female Science Talents role models and women leaders in academia, politics, business and the media, including our official partners (Bayer, The Elsevier Foundation, Foundation Medicine, Deutsche Forschungsgemeinschaft);
 • Get opportunities for networking and peer exchange with Falling Walls community members, including Falling Walls Venture, Falling Walls Engage and Falling Walls Lab;
 • Become part an active part of the inspiring Female Science Talents community via events and related communications channels;
 • Benefit from an increased reach and visibility via the Falling Walls website and social media channels;
 • Opportunities for mentoring support with role models from academia, industry and related fields.

Selection Criteria

All PhD-students at the final stage of their research and postdocs or comparable qualification levels from all disciplines at university and non-university research institutions worldwide are eligible to participate.* We are looking for exceptional talents** who conduct inspiring research in their field.

https://falling-walls.com/female-science-talents/intensive-track/call-for-applications/

 

Bioteknologirådets frokostmøte 7 november

Frokostmøte 7. november: Tannlegen som bygger bein

Stamceller er utgangspunktet for alle kroppens celler og vev, både når en helt nytt menneske oppstår fra en enkelt befruktet eggcelle, men også etter fødselen. Hver dag dør tusenvis av celler på forskjellige steder i kroppen din og erstattes fra små lagre med uspesialiserte stamceller som finnes i hvert vev. Hvordan kan stamcellenes unike egenskaper til fornyelse og spesialisering utnyttes innen medisin for å hjelpe syke eller skadede organer med å reparere seg selv?

Cecilie Gjerde, tannlege og spesialist i oralkirurgi og oralmedisin, forteller hvordan hun bygger nytt bein til pasienter ved hjelp av stamceller. Gjerde er tidligere vinner av forskningsformidlingsprisen Forsker Grand Prix og jobber som førsteamanuensis ved institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen.

Tid: 7. november kl 08.30-09.15

Sted: Olav H. Hauge, Litteraturhuset i Bergen og strømming

Les mer her.

 

Konferanse om akademisk frihet

Universitetet i Bergens konferanse om akademisk frihet holdes 2. november i Storsalen i Nygårdsgaten 5.

Universitetet i Bergen står sammen med kolleger og studenter i Norge og verden for akademisk frihet. Vi er overbevist om at de dypeste innsiktene oppstår i demokratiske universitetssamfunn som fremmer faglig integritet, åpen dialog og kritisk tenkning. Akademisk frihet er under press internasjonalt.  Også i Norge er det viktig å vokte om ulike former for trusler mot den akademiske friheten.

Vi ønsker derfor velkommen til en halvdagskonferanse hvor vi vil få høre historiene til forskere og studenter som har opplevd å bli fratatt sin mulighet til å forske, og hvor våre kollegaer vil presentere overordnede tendenser for akademisk frihet internasjonalt. Vi vil også få høre sentrale aktører i norsk utdannings- og forskningssektor diskutere hva vi kan gjøre for å styrke den akademiske friheten her hjemme.

02.11.2023 – 09.00–12.30

Storsalen, Nygårdsgaten 5, Universitetet i Bergen, 5015 Bergen

Kristin Hansen

Påmeldingsfrist

30.10.2023 – 12.00

Påmelding

 

Psykologiske støttegrupper for Ph.D og forskere i tidlig karriere

Andreas H. Schei, psykolog i Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB inviterer Ph.D og unge forskere til gruppesamtale om utfordringene du kan møte på i en akademisk karriere.

Velkommen til en gruppesamtale hvor vi vil utforske utfordringene du tar opp. Oftest viser det seg at utfordringene som blir tatt opp i gruppen er noe mange eller de fleste opplever eller har opplevd. Sammen kan vi dele støtte, innsikt og finne gode løsninger. Mange opplever lettelse over opplevelsen av å ikke være alene med sine utfordringer. Disse gruppene er åpne for alle fakulteter, de holdes på engelsk og ingen sak er for liten eller for stor til å ta med. Tilbakemeldingene har vært svært positive, og folk forteller de føler seg oppmuntret, med fornyet håp og følelse av tilhørighet.

26.10.2023 – 12.15–15.30

Nygårdsgaten 5

Andreas Hillestad Schei

Påmeldingsfrist

25.10.2023 – 15.45

Påmelding

Mer info her.

Utdanningsseminar ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

IGS arrangerer utdanningsseminar onsdag 15. november fra 12-15.30, og vil gjerne at så mange som mulig fra alle de andre instituttene ved MED deltar.

Foreløpig program ser slik ut:

12.00 – 12.30 – Lunsj

12.30 – 14.30 – Mentimeter: Empowering students’ participation for course evaluation and redesign – Mirey Alfarah, vinner av IGS’ utdanningspris for 2022

14.30 – 14.45 – Skikkethetsvurdering av studenter (introduksjon ved Arne Tjølsen)

14.45 – 15.30 – Paneldiskusjon om skikkethetsvurdering av studenter

Mer informasjon kommer i forkant av seminaret.

Ukens leder

Kjære alle sammen,

Mot slutten av høstferien vil jeg gjerne oppfordre alle til å oppdatere sine UiB-personsider. Som de fleste forhåpentligvis har fått med seg er vi i gang med NFR sin evaluering for medisin og helse, EVALMEDHELSE. I forbindelse med dette er det viktig at våre websider er oppdaterte. Og da mener jeg ikke bare sidene til K2 og alle våre forskningsgrupper (som i de fleste tilfeller trenger litt oppdatering), men også personsiden som alle UiB-ansatte har. Dette er noe alle kan og bør oppdatere (som forresten også gjelder undertegnende, jeg jobber med saken)! I tillegg til kontaktinformasjon, hvor du kan legge inn lenke til MazeMap slik at besøkende kan enklere finne frem til deg, kan du informere om din kompetanse, pågående forskningsprosjekter, undervisning, formidling, du kan laste opp en CV og gi lenke til sosiale medier. Og ikke minst: jeg oppfordrer alle til å laste opp et bilde!

Her finner du alt du trenger for å få det til (selv om det dessverre ikke gir deg mer tid for å gjøre det):

            https://manual.uib.no/webmanual/personside/

            https://it.uib.no/MazeMap

Ha en riktig god helg!

Søker du forskningsmidler fra NFR eller andre steder?

Fra 18 oktober er det mulig å sende inn en FRIPRO-søknad til Forskningsrådet

Dersom du ønsker å søke midler fra Forskningsrådet eller en annen ekstern kilde, bør du registrere din søknad her https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15135608

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med din forskningsrådgiver!

BIFF + UiB = sant

Vi samarbeider med Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) 17. – 26. oktober.
I år blir det konkurransen Gulluglen, debattmøter og eigne, gratis filmframsyningar på campus.
Mange tilsette og studentar er involverte i festivalen, og desse får også gunstige billettprisar.

Se hele programmet her.

Trekker spesielt fram:

 1. oktober: Gratis filmvisning på auditoriet i AHH, kl. 16-18: «Periodical»
 2. – 26. oktober: Armauer Hansen Internasjonale Filmfestival.

Forskningspolitisk seminar 2023: Ekstrem oppussing av kunnskapssektoren?

Forskningspolitisk seminar 2023: Ekstrem oppussing av kunnskapssektoren? 

Regjeringen har varslet en «ekstrem oppussing» av universitets- og høyskolesektoren. Også resten av kunnskapssektoren er gjenstand for omorganisering og omprioritering. Samtidig er det trangere tider. Står kunnskapssektoren ved et veiskille?

Forskerforbundet inviterer til et forskningspolitisk seminar med plass til nye, store og annerledes ideer for fremtidens kunnskapspolitikk. Hvordan ser en nyoppusset kunnskapssektor ut hvis du fikk bestemme?

Forskningspolitisk seminar arrangeres tirsdag 7. november på Hotel Bristol i Oslo. Seminaret vil bli strømmet

https://www.forskerforbundet.no/om-forskerforbundet/forskningspolitisk-seminar/2023

Masterprosjekt til IBM

Dear all

The new students on the Master’s programme of biomedicine will be looking for projects this autumn and spring. We are therefore collecting project descriptions for them. Please use the attached form if you have projects for our students. The timeline of the projects is from June/august 2023 to June 2024.

Please send your project to studie.biomed@uib.no by the 24th of October. We will distribute all the projects to the students on Mitt UIB after this deadline. The students are then encouraged to approach the supervisors of the projects they are interested in.

We also ask you to hand in the Master’s agreement (see attached file) 14 days after you have formally signed on a student, or let us know if a project is taken. Then we can update the list of available projects.

Please let me know if you have any questions about taking on a master student. 

Best, Bianca

Utdanningsseminar IGS

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) arrangerer utdanningsseminar onsdag 15. november fra 12-15.30, og vil gjerne at så mange som mulig fra alle de andre instituttene ved MED deltar.

Påmeldingslenke til undervisningsseminaret finner du her:   https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15592519

Programmet ser slik ut:

12.00 – 12.30 – Lunsj

12.30 – 14.30 – Mentimeter: Empowering students’ participation for course evaluation and redesign – Mirey Alfarah, vinner av IGS’ utdanningspris for 2022

14.30 – 14.45 – Skikkethetsvurdering av studenter (introduksjon ved Arne Tjølsen)

14.45 – 15.30 – Paneldiskusjon om skikkethetsvurdering av studenter

Hjertelig velkommen!

Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 18. oktober

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: Can marine proteins protect against type 2 diabetes?

Foreleser: Lise Madsen, leder for Dyreavdelingen, Klinisk institutt 1, UiB

Moderator: Jutta Dierkes

Tid: Onsdag 18. oktober 2023 kl. 14.30-15.30

Sted: Aud. 4, BB-bygget

Studies investigating the relationship between intake of marine proteins and development of obesity and type 2 diabetes are inconclusive. Discrepancies between different prospective studies may relate to variations in type and amount of seafood intake and preparation methods and the degree of obesity in the population. Seafood may mediate its action through omega-3-derived lipid mediators such as endocannabinoids and oxylipins. However, evidence from animal trials demonstrate that other constituents of seafood, such as the fish protein per se can modulate development of obesity and diabetes.

Det blir lett servering.

Velkommen!

Disputas Åse Bjorvatn Sævik – 23.10.2023

Prøveforelesning:      Mandag 23. oktober 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium B301, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsveien 22
Oppgitt emne:                «An update on autoimmune endocrine diseases»

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Disputas:                    Mandag 23. oktober 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium B301, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsveien 22
Avhandlingens tittel:      «Clues to Diagnosis and Clinical Outcomes in Autoimmune Addison’s Disease»

 1. opponent: Professor Stefan Bornstein, Universitetsklinikken Carl Gustav Carus Dresden, Tyskland
 2. opponent: Ph.d. Earn Gan, Newcastle Universitet, Storbritannia
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Katrin Brauckhoff, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Roland Jonsson.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Nina Urke Ertesvåg – 23.10.2023

Prøveforelesning:      Mandag 23. oktober 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «How immunity changes over the course of life: implications for vaccine development»

Foto/ill.: Kristin Risa, UiB

Disputas:                    Mandag 23. oktober 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Antibody responses after influenza and SARS-CoV-2 vaccination and infection: Lessons across the ages»

 1. opponent: Professor Christopher Chiu, Imperial College London
 2. opponent: Professor II Laura Kakkola, Universitetet i Turku
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Oddvar Oppegaard, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Marc Vaudel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Frivillig eksamenspasient desember 2023

Vi skal nå i gang med å rekruttere frivillige eksamenspasienter til høstens oske eksamen.

Dato for eksamen

6. desember 2023 kl. 07.30-16.30.

Eksamen vil være for studenter som er i sitt avsluttende år av studiet. Her vil oppgaven typisk være som en legekonsultasjon der pasienten er instruert til å gi opplysninger som passer med sykdomsbildet. Du som skal være pasient her, vil få en sykehistorie som du skal lære deg og fremføre for studentene.

Eksamensdagen
Som deltaker må du beregne å være til stede fra ca. 07.30. Du får tildelt en stasjon der du skal tilbringe dagen. Vi serverer lunsj i pausen mellom to eksamensøkter og forventer å være ferdig kl 16.30.

Som enhver annen eksamen må oppgavene være hemmelige. Vi kan derfor ikke gå ut på forhånd å si hvilke stasjoner som vil bli satt opp for hver eksamen. Eksamenspasientene kan heller ikke få velge hvilken stasjon de skal delta på. Vi velger ut personer som passer i alder og kjønn til den oppgaven som skal testes, og fordeler deltakerne.

Meld fra om du er tilgjengelig:
Vi ønsker tilbakemelding fra deg på om du har anledning til å delta.

Vil du slettes fra listen vår, kan du også krysse av for det i skjemaet. Svar ved å sende inn her:  https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6837750

Når oppgavene er klare, velger vi ut deltakere blant dem som har sendt inn skjemaet.

Gavekort
For deltakelsen gir vi et gavekort pålydende kr. 1000.

Kjenner du flere som kan tenke seg å delta som frivillige eksamenspasienter? Spre gjerne ordet! Lenke til påmelding finnes her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4576908

Mer info her: https://www.uib.no/ferdighetssenter/114895/frivillig-eksamenspasient

Det er viktig at du ikke har noen formell tilknytning til Det medisinske fakultet, eller har en relasjon til studentene som skal opp til eksamen. 

Ta gjerne kontakt dersom du har ytterligere spørsmål.

# Joint MED-CBU seminar

CBU will host a joint MED-CBU seminar open to all interested in
bioinformatics and data on the 19th of October at 11:15 in the Blåbær
room, høyteknologisenteret 5th floor. This will be followed by an
opportunity to mingle between the MED and CBU communities around *free
pizza*.
If you are interested in joining, please contact Marc
(marc.vaudel@uib.no) so that we can plan the amount of pizza to order.
Please also include dietary requirements and whether you need assistance
of any kind.
Hoping that many of you will join,
Anagha and Marc