Daglige arkiver: 29. september 2023

Ukens leder

Forskningsdagen på MED – en inspirasjon til samarbeid

Forskningsdagen på MED samlet om lag 100 vitebegjærlige K2-ansatte denne uken. Hovedtema var samarbeid og nye allianser, både innad på instituttet og utad formidlet via foredrag og posterpresentasjoner og uformelle diskusjoner.

To arbeidsgrupper presenterte tiltak for å bedre samarbeidet. Den mest spennende var en «matchmakerfunksjon» kalt Science Match som skal fasilitere samarbeid både på K2 og fakultetet. Som app eller hjemmeside er det tenkt at Science Match skal hjelpe K2-ansatte og studenter til å finne kompetanse, instrumenter, utstyr og kjemikalier som finnes i miljøet. Man trenger kanskje ikke dra til California for en kompetanse som finnes i etasjen under. I den etterfølgende diskusjonen ble det løftet fram at en del uniiversiteter har en ordning der PhD og Masterstudenter roterer mellom flere forsningsgrupper. Dette synes jeg er et spennende konsept som vil kunne øke studentenes kompetanse og stimulere til samarberide – kanskje kan implementeres i det 4-årige PhD-løpet ved fakultet? Oppfordring til fakultetsledelsen nå oversendt!

Men forskning og samarbeid krever midler. Eystein Jansen, kanskje den mest meriterte forskeren på UiB og visepresident i det Europeiske forskningsrådet (European Research Council, ERC) , fortalte om søkemulighetene der.  Fra ERC kan både unge (starting grant), de som er underveis (consolidator) og etablerte (advanced) få penger. Det utlyses også Synergy Grants for banebrytende forskning der 2-4 partnere går sammen om å skape noe helt nytt. Unikt for ERC-bevilgningene er at det bare er et kriterium, scientific excellence! Norge kommer ikke så godt ut i denne konkurransen verken i foprhold til våre nordiske naboer, og i hvert fall ikke i forhold til land som Israel, Sveits, og Nederland som ligger i verdenstoppen på innovasjon og teknologi. Det er for få fra UiB som søker. De som vil søke kan få god støtte av Forskningsavdelingen og det kan søkes om posisjoneringsmidler. Det er også mulighet å melde seg som paneldeltager og slik lære mer om søknadsprosessen og hva som kreves.

Senere på dagen fikk vi en redegjørelse fra Ole Johan Borge, avdelingsdirektør i avd. helseforskning og helseinnovasjon i Norges Forskningsråd. Vi kan ikke forvente at forskningsrådet får mer midler fremover og konkurransen er hard, men det finnes muligheter og det er K2’ere som lykkes. Blant annet fikk Øystein Flugeog Johan Tronstad nå tilslag under Kvinnehelseprogrammet for forskning på ME – gratulerer!

Kvinnehelse er en av de tematiske paraplyene ved fakultetet som har flere sterke miljøer, og der det kan forventes at det kommer øremerkede midler i tiden fremover – jeg tror de fleste gruppene kan ha et kvinne- eller kjønnsperspektiv på forskningen sin, så her er det bare å jobbe strategisk.

Et annen tematisk paraply er bioinformatikk som blir en viktigere og viktigere del av forskningen på fakultetet. Her trenger vi å bygge opp et sterkere miljø på fakultetet og bedre servicen til gruppene slik at ikke bioinformatiske analyser ikke blir den store bremseklossen i prosjektene – hvis det tar år å få analyserte dataset taper vi i konkurransen.

Sist, men ikke minst var posterkonkurransen en forfriskende og interagerende øvelse, men svært gode og varierte presentasjoner. I hard konkurranse stakk Marianne Hannisdal og medarbeidere fra K2 og Biomedisin av med seieren med en poster om bruk av MRI og kunstig intelligens for å prognostisere utviklingen av gliomer – gratulerer!

Forskningsdagen var en suksess og vil helt sikkert stimulere til mer samarbeid på tvers av grupper og institutter og fakulteter – dette trenger vi mer av.

 

Eystein Husebye
Nestleder K2