Daglige arkiver: 8. september 2023

 Antimicrobial resistancesurveillance in environmental and human samples

Thursday 21st of September 2023 Time: 11:30-16:00 

Auditorium 2, BB-building, Haukeland University Hospital, Jonas Lies vei 91, Bergen.

On September 21st, 2023, Randi Jacobsen Bertelsen is organizing an event entitled “Antimicrobial resistance surveillance in environmental and human samples”. The seminar is very relevant for CAMRIA, with many excellent speakers and topics relevant for our centre – that is why we hope as many of you as possible will be able to participate.

Program here.

It is possible to participate in the event physically (which we encourage you to do if you have the opportunity), or online.

Ny ordning for lokal administratortilgang

Hvis du ikke trenger tilgang som lokal administrator til UiB-PC kan du se bort fra denne eposten!

Denne høsten jobber vi med IT-sikkerhet for hele universitetet, for å beskytte både UiB PC-er og data. Se artikkel i På Høyden: https://pahoyden.no/it-avdelingen-it-sikkerhet/reduserer-risikoen-for-hackerangrep/130033 .

Dette betyr at vi innfører nye rutiner for lokal administratortilgang fra og med 28. september i år. (Dette gjelder foreløpig Windows, ikke Linux eller Mac.)

Dessverre har vi over tid sett at universitet og høyskoler kan være attraktive mål for hackerangrep.

Brukerkontoer med administratortilgang er utsatte og utgjør en stor sikkerhetsrisiko for Universitetet i Bergen.

Vi skal likevel sørge for at vi har løsninger slik at ansatte og studenter får installert de programmene de trenger i sitt arbeid.
Den nye ordningen vi innfører fra 28. september betyr at:

* Alle ansatte og studenter som trenger lokal administratortilgang på sin PC må søke om det i UiBtilgang. (Trenger du rettigheter for flere maskiner så må du søke for hver maskin. Ta kontakt med ITA hvis det er snakk om mange.)
* Hvis søknaden godkjennes av din leder, får du tilgang i ett år før du må søke igjen.
* Gjennom programmet Make Me Admin logger du deg på enkelt og sikkert og får tilgang i 60 minutter av gangen.
* Søknader behandles fortløpende. Ikke vent med å søke dersom du vet at du kommer til å trenge tilgang.
* Samtidig med at du søker, gir du oss informasjon om hvilke programmer du trenger å installere, eventuelt hvilke andre oppgaver som krever administratortilgang. Dette gir oss et godt grunnlag for å lage programpakker og på andre måter legge til rette for en enklere bruk av UiB PC-er i framtiden.

Du finner mer informasjon om ordningen, søknadsskjema og veiledninger her: https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=29b0c7092eba447ba316f88c5b9f0c28&from=3c6eadc7-4024-4189-9f8a-f7d6b279e644

Din nærmeste leder får også en epost med informasjon om denne nye ordningen.

Ta kontakt med IT-avdelingen via hjelp.uib.no hvis du har spørsmål.

Antimicrobial resistancesurveillance in environmental and human samples

Thursday 21st of September 2023 Time: 11:30-16:00 

Auditorium 2, BB-building, Haukeland University Hospital, Jonas Lies vei 91, Bergen.

Program

11:30Welcome

11:35 Antimicrobial Stewardship in Hospitals, Resistance Selection and Transfer in a One Health Context –the STRESST Project-Adam Roberts, Liverpool School of Tropical Medicine, UK 

12:15Klebsiella pneumoniae in a One Health perspective in Norway-Iren Høyland Löhr, Stavanger University Hospital, Norway

12:55Population-levelvariation in the human gut antibiotic resistomeKatariina Pärnänen, University of Turku, Finland

13:35Coffee break (15min)

13:50Residues, recirculation, re-exposure and resistance. Why we need to consider the stability of antimicrobials in the farm environment-Aldert Zomer, Utrecht University, the Netherlands

14:30Monitoring of global AMR patterns using sewage and public data-Patrick Munk, Denmark Technical University, Denmark

15:10AMR in the environment and the need for surveillance: a Norwegian perspective-Nachiket Marathe, Institute of Marine Research, Bergen, Norway

15:50 Closing remarks

To receive a link to follow the event online, you can register here. 

Seminar organizer: Randi J Bertelsen, e-mail: randi.j.bertelsen@uib.no