Daglige arkiver: 21. september 2023

New call for innovation projects

Our goal is to contribute to more efficient healthcare services and expedite the translation of research into patient benefits. For instance, we recognize that one critical area for improvement lies in the patients’ transitions from large hospitals to their home municipalities.  

In partnership with Helse Vest, we have allocated earmarked funds of up to NOK 5 million specifically for innovative projects aimed at addressing challenges in the field of cancer research and treatment.

The application deadline is Tuesday 17th of October at 13.00

We look forward to receiving your application!

https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/#h-utlysninger

FORSKER GRAND PRIX

Ni forskere. Fire minutter. Én vinner.

Bli med og hei på K2s egen Christiane Helgestad Gjerde!

27.september i Mimes Brønn på Høgskulen på Vestlandet.

Dørene åpner kl. 18.00. Showet starter kl. 19.00

Dette er en formidlingskonkurranse der ni forskere får fire minutter hver til å engasjere publikum og dommere.

I den innledende runden vil de ni forskerne presentere sin forskning på fire minutter, men kun tre går videre til finalerunden. Her får de fire nye minutter til å fenge både publikum og dommerne. Forskerne har brukt lang tid til å forberede seg, men hvem klarer å gå til topps når det virkelig gjelder?

https://www.forskningsdagenebergen.com/bergen/forsker-grand-prix-2023/

KNOCKING ON THE DOOR OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: the AU-EU Innovation Agenda and the involvement of Nordic actors

On behalf of Nordic Universities, it is our great pleasure to invite you to the HYBRID event:

KNOCKING ON THE DOOR OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS:
the AU-EU Innovation Agenda and the involvement of Nordic actors”

 27th of September 2023, 14:30-17:00
During this event we will discuss the current state of the development of the joint European–African Research & Innovation agenda, its priorities and future implementation through Horizon Europe. The event also aims to build on already existing research cooperation between Nordic and African Universities to contribute to the implementation of the EU-AU R&I agenda. We will pay
 particular attention to the cooperation between Nordic and African universities during this event and what role universities can play in this process. More information about the event can be found here.

Other invited speakers include Umesh Bawa – Director of SANORD & Director of International Relations at the University of the Western Cape, Lora Borissova – Cabinet Expert of European Commissioner of International Partnerships Jutta Urpilainen, and Professor Kenneth Matengu – Vice-Chancellor at the University of Namibia & Chair of the Pan African University Council. In addition, high-level representatives of Nordic Universities will also be attending ready to engage in fruitful exchanges.

Registration is closed, but online participation is still possible. E-mail til Charlotte Eide (charlotte.eide@uib.no) to get online access.

BRSI guest lecture, Juhi Bagaitkar, Ph.D.

On the 5th October Dr Bagaitkar, will give a lecture on her research titled “Type III Interferons and oral mucosal antiviral immunity”.

The lecture starts at 1pm in BB-Bygget Auditorium 4

Everyone is welcome, no registration required.
This event is proudly organized by the Bergen Research School of Inflammation.

Invitasjon til bidragsytere til Lærernes dag 2024

Invitasjon til Lærernes dag 2024

Lærernes dag skal arrangeres 26. januar 2024. Vi ønsker med dette å inviterer fagmiljøer fra alle fakulteter og institutter til å melde inn forelesninger, seminar, workshops og andre faglige bidrag som profilerer aktuell forskning ved UiB. Vi ønsker derfor at denne invitasjonen spres til alle relevante fagmiljø både på fakultet og institutt.

Om arrangementet
Lærernes dag[1] har siden 1992 vært et åpent arrangement ved Universitetet i Bergen rettet mot lærere i grunn- og videregående skole. Arrangementet har blitt universitetets største etterutdanningstiltak for lærere, og har tradisjonelt sett samlet ca. 1 200 deltakere på kampus. I pandemiårene ble arrangementet holdt digitalt og i 2023 som et hybrid arrangement.

For UiB har Lærernes dag flere viktige funksjoner; den fungerer som en etterutdanningsarena og en møteplass overfor skolesektoren, en profileringsarena for forskning, et årvisst tilbud til en stor og viktig gruppe UiB-alumner, og en kontaktflate mot skolene og lærerne til mange potensielle søkere til UiBs studietilbud.

Evalueringen av det hybride arrangementet i 2023 viste at det hybride formatet har noen utfordringer og vi ønsker i 2024 å ta arrangementet tilbake til kampus, slik det ble gjennomført før pandemien. Vi vil åpne kampus og vise frem hva UiB har å by på, og håper dere vil være med og bidra til at denne dagen skal bli en flott opplevelse!

Lærernes dag vil bli arrangert ved forskjellige lokasjoner på kampus. Det kommer nærmere informasjon om rom/steder når programmet er klart. Kulturoperatørene vil bistå UiB i det arrangementstekniske og følge opp bidragsyterne både frem mot arrangementet og på selve dagen. Det vil altså være god teknisk støtte og oppfølging for alle bidragsytere.

Koordinerende enhet for Lærernes dag 2024 er Lektorsenteret, som samarbeider med UiB Videre, Kommunikasjonsavdelingen og fakultetene om arrangementet.

Hvilke bidrag ønsker vi i 2024?
Det samlede programmet skal være variert og ta utgangspunkt i fakultetenes bredde i forskning og formidling. Du som bidragsyter bør legge til grunn at målgruppen for arrangementet er lærere og andre ansatte i skolen, fra både ungdomsskoler og videregående skoler. Vurder derfor hvordan du best mulig kan formidle fagkunnskapen til disse målgruppene. Bidragene bør ha relevans enten for undervisningsfag, tverrfaglige tema i skolen eller mer profesjonsrettet mot læreryrket og skolen generelt, med alt av tematikk knyttet til ungdom og samfunn som dette innebærer.

Bidragene kan være i form av 1) foredrag eller 2) samtale/debatt mellom to eller flere bidragsytere.

Vi regner med å sette av omkring 45 minutter per bidrag. Innenfor denne tiden ønsker vi at det settes av i hvert fall 10 minutter til spørsmål og eventuelle innlegg fra deltakerne. Evalueringene fra de siste par årene har vist at deltakerne ønsker muligheten for interaksjon, og vi vil derfor sikre at det blir satt av tid til dette i neste års arrangement.

Meld deg som bidragsholder
I første omgang trenger vi en tilbakemelding som består av navn og foreløpig tittel på bidraget innen 28.09.23. Benytt dette nettskjemaet[2] for å melde inn bidrag til Lærenes dag. Det er også et engelsk nettskjema[3] for innmelding av bidrag.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med prosjektkomiteen på laerernesdag@uib.no

Du kan gjerne kontakte ditt fakultets representant i den utvidede programkomiteen for å lufte ideer og forslag. Kommunikasjonsrådgiverne på ditt fakultet kan også bistå.

Programkomiteen består av:

Jus Henning Simonsen Henning.simonsen@uib.no
HF Helge Restad Helge.restad@uib.no
MN Ragnhild Hannaas ragnhild.hannaas@uib.no
SV Anna Kristina Polster Anna.Polster@uib.no
PSYK Birthe Berven Dahle Birthe.Dahle@uib.no
MED Kristin Kvinge Kristin.Kvinge@uib.no
KMD Anna Svingen-Austestad anna.svingen-austestad@uib.no

 

Besøk også gjerne nettsiden for lærernes dag[4].

Vi ser frem til alle bidragene deres, som vi håper vil gjøre Lærernes dag 2024 til en flott opplevelse!

Vennlig hilsen Lektorsenteret

Populærvitenskapelig oppdatering

Vår aktive emeritus Laurence Albert Bindoff har vært med å oversette den første barneboken om mitokondriesykdom! Den nye boken “Feil i energifabrikken” er rettet mot barn og unge og er finansiert med støtte fra EØS-midlene. Den kan også leses av foreldre og lærere som ønsker mer kunnskap om unge pasienter med mitokondriesykdom. Forfatter av boken er professor Manuela Grazina ved Universitetet i Coimbra (Portugal).
For mer informasjon eller dersom du ønsker et eksemplar av boken, kontakt Laurence per mail: Laurence.Bindoff@uib.no

UH-nett Vest – Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet lyser ut NOK 3 mill. til nettverks- og prosjektutvikling for 2023/2024

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører på Vestlandet. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging, prosjektutvikling og formidlingsaktivitet.

Det kan søkes om såkornsmidler innen to kategorier:

  1. Til prosjekter som skal være samfunnsrelevante og bidra til fornying og innovasjon på Vestlandet. Forutsetning for tildeling er at nettverkene har en konkret plan om å søke videre finansiering til prosjekter. Minst to medlemsinstitusjoner i UH-nett Vest skal delta i en søknad. Det kan søkes om inntil NOK 200.000.
  2. Til prosjekter som ønsker å formidle forskningsbasert kunnskap til et publikum i eller utenfor akademia. Minst to medlemsinstitusjoner i UH-nett Vest skal delta i en søknad. Det kan søkes om inntil NOK 200.000.

Søknadsfrist er 15. oktober, 2023.

Les mer om utlysningen her.

Ved spørsmål kan Kristin Hansen kontaktes.

Webinar – IBA vaccinology course

Når: 25.09.23, klokken 14.00-15.00
Foredragsholder: Stanley Plotkin, Professor emeritus of Virology, University of Pennsylvania
Tittel: Correlates of vaccine-induced immunity
Hvor: Zoom
Link til webinar: https://uib.zoom.us/j/64462229768?pwd=TWQ2Z1lIdm4vbzNmUGREZm5RTEh4UT09

Passcode: Y3P8ctu5

 

Når: 26.09.23, klokken 15.00-16.00
Foredragsholder: Florian Krammer, Professor, Department of Microbiology, Icahn School of Medicine, Mount Sinai
Tittel: Antigen discovery & vaccine development
Hvor: Zoom
Link til webinar: https://uib.zoom.us/j/64462229768?pwd=TWQ2Z1lIdm4vbzNmUGREZm5RTEh4UT09

Passcode: Y3P8ctu5

 

Veien til “samarbeidsprosjekter” i forskning

Forsknings- og innovasjonsavdelingen arrangerer 03.10 et dagsseminar om veien til samarbeidsprosjekt. Dette er åpent for alle forskere på alle karrierenivå. Våre forskningsrådgivere vil være til stede for diskutere ideer og muligheter. Foreløpig er det få påmeldte og FIA trenger hjelp til å promotere dette i fagmiljøene. Det foregår i Nygårdgaten 5 og fristen for påmelding er 26.09.23