Daglige arkiver: 14. september 2023

UiB Career Days 2023

For the first time, UiB is hosting career days for early-stage researchers and their support team. We invite early career academics, their supervisors, research managers, Ph.d coordinators and all others interested in the topic of career development within and outside of academia.

The career days is like a festival with different activities for you to choose from – you pick your best pieces. Register here: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15425782

More info here.

INVITASJON TIL LABFROKOST ONSDAG 27. SEPTEMBER KL 08.30-10-00

ChatGPT i undervisning og vurdering ved UiB

ImageKorleis kan og bør ChatGPT brukast av studentar og tilsette ved UiB? I denne labfrukosten får vi ei kort innføring i kva språkmodellar som ChatGPT er og kva avgrensingar og mogelegheiter som kan finnast ved bruk i undervisning og vurdering. Kva retningslinjer finns det på fakulteta for bruk?

www.uib.no

Vi får en kort innledning om språkmodeller og “intelligens” delen av kunstig intelligens, ved førsteamanuensis David Grellscheid.

Prorektor Pinar Heggernes innleder om valgene som er tatt på UiB når det gjelder retningslinjer for bruk av ChatGPT og lignende verktøy i undervisning og vurdering.

Visedekan Yael Harlap innleder om hvordan Det psykologiske fakultet har tilnærmet seg denne problemstillingen.

Vi får også presentert nye ressurssider for ansatte og studenter.

Vel møtt!

EMBO Postdoctoral Fellowships

Supporting internationally mobile postdoctoral researchers in Europe and around the world

EMBO Postdoctoral Fellowships support excellent postdoctoral researchers throughout Europe and the world for a period of up to two years. International mobility is a key requirement. The fellowship includes a salary or stipend, a relocation allowance and support for fellows with children. Awardees can attend an EMBO Laboratory Leadership course and become part of the global network of EMBO Fellows.

Applications accepted throughout the year (next cutoff date: 9 February 2024, 14:00 CET

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/

EMBO New Venture Fellowships

Supporting young scientists to enter a new field

EMBO New Venture Fellowships support early career scientists, in any field of life science research, who would use this opportunity to enter a new field of research. The intention of these fellowships is to support high quality candidates to explore feasible projects or generate preliminary data to help transform their research trajectory.

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/new-venture-fellowships/

MRCRMs seminarserie – September 2023 

Tittel: SMART-MS – Mesenkymale stamceller som regenerativ behandling i multippel sklerose 

Foredragsholder: Christopher E. Kvistad, forsker og overlege ved neurologisk avdeling og Neuro-Sysmed 

Tid: 19. september 2023, 14:30-15:30 

Sted: BB-bygget, Auditorium 4 

Mer info: MRCRM seminar series – September 2023 – Helse Bergen (helse-bergen.no) 

Velkommen til høstens første seminar i Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) sin seminarserie. Seminaret er åpent for alle og det blir lett servering.  

 

Nygårdsgaten 5

Fellesadministrasjonen ved UiB flyttet inn i Nygårdsgaten 5 høsten 2023, og rundt 450 ansatte fra ulike avdelinger har sin arbeidsplass i bygget.

For å understøtte målene for fremtidens administrasjon på UiB er det viktig at de fysiske forholdene legger til rette for det. Rehabiliteringen av Nygårdsgaten 5 er et viktig ledd i dette arbeidet.

Målet med samlokaliseringen er blant annet å gi bedre støtte til kjernevirksomheten ved UiB, øke samarbeid på tvers av fagområder, og bidra til en mer helhetlig administrasjon på UiB. På disse nettsidene finner du som ansatt praktisk informasjon rundt din nye arbeidshverdag i Nygårdsgaten 5.

Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5 | Universitetet i Bergen (uib.no)
Nygårdsgaten 5 | UiB Tjenesteutvikling | UiB

PhD Start-up seminar

Dear PhD Candidate at the Faculty of Medicine, UiB. We are pleased to invite you to the PhD Start-up seminar for PhD candidates at the faculty.

The seminar focuses on information of help and support in your PhD study, innovation in PhD research and sharing of experiences from a former PhD candidate. The link for registration is presented below.

The registration is binding, please register here: Registration for the PhD Start-up Seminar. 03.10.2023, 08.30-12.00 at Auditorium Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28 (uib.no). Registration deadline: 20 September.

We will end the seminar with a lunch, a good opportunity to get to know your fellow PhD candidates and to do some networking as well.

We are looking forward to seeing you there.
3 October 2023, 08.30-12.00,  Auditorium in Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.