Månedlige arkiver: februar 2016

K2 Strategi for 2016-18

Per BakkeDen nye strategiplanen for perioden 2016 til 2018 begynner å ta form. Den bygger på de forslagene som kom inn på instituttets strategiseminar i januar i år. Der deltok forskningsgruppeledere, plattformledere og instituttrådets medlemmer. Siden har instituttledelsen jobbet videre med planen. Arkitekten bak oppbyggingen av strategiplanen har vært Vidar Steen. Den er inndelt i punkter som omhandler forskning, undervisning, rekruttering, innovasjon og kompetanse, samt helse, miljø og sikkerhet. Vidar har påpekt at målene i planen bør være Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske og Tidfestede (SMART). Planen, inkludert mål og tiltak omfatter vel en -1- side. Da er det håp om at vi kan huske den og forholde oss den til og faktisk ta den i bruk.

Vedlagt denne lederen er planen slik den foreligger i dag. Det understrekes at den ikke er endelig. Jeg ønsker at alle, også du, skal lese den og kommentere den. Alle kommentarer mottas med takk. Send dine kommentarer til Irene innen fredag 4. mars. Instituttledelsen vil så bearbeide kommentarene hvoretter den vil bli diskutert i den utvidete ledergruppen før den vedtas av instituttrådet.

Per

Intern utlysning av UNESCO professorat

UNESCO
Som kjent har UiB inngått avtale med UNESCO om UNESCO Chair ved UiB, som vil få organisatorisk tilknytning til Senter for vitenskapsteori ved HF. Det er kun fast ansatte som kan søke, og stillingen er derfor lyst ut internt.
Se SVT sine nettsider ved å bruke denne lenken.

Med vennlig hilsen
Susanne Ostendorf
Seksjonssjef HR og service
Det humanistiske fakultet
Universitetet i Bergen
Tel: (+47) 55 58 80 95

K1/K2 Seminarseries 2016

Vi har gleden av å invitere alle til neste K1/K2 seminar!

Hans-Peter Marti, Prof., Nyreforskningsgruppen ved K1, skal holde seminar om:
“Novel Concepts in Diagnosis and Therapy of Chronic Kidney Diseases (CKD)”

Tid: Onsdag , 2 Mars, 14.15-15.00
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken

Det vil bli servert pizza før seminaret, fra 14:05 – 14:15

Alle er velkomne!

Se vedlegg for abstrakt.

UiB øker antallet lærlinger

Ingvild Lekven Jonsvoll , lærling i kontor- og administrasjonsfaget på Klinisk institutt 2, som ligger under Det medisinsk-odontologiske fakultet. I dag er det 9 lærlinger ved UiB, men planen er å øke antallet i tiden fremover.

Å ta imot lærlinger er en viktig del av samfunnsansvaret vårt – særlig nå i tider med trange kår på arbeidsmarkedet, sier Lise Gundersen, seniorrådgiver ved HR-avdelingen til Universitetet i Bergen. Les mer her.

Ingvill Lekven Jonsvoll, lærling ved K2

Disputas uke 9

ASH

ASH

Alexander Hellesen disputerer for Ph.d. graden fredag 4. mars 2016
Prøveforelesning: Fredag 4. mars 2016, kl. 10:30
Oppgitt emne: “Are regulatory T cells self-reactive?”
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 4.mars 2016, kl. 12:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: 
“Immuno-endocrine interactions in autoimmune Addison’s disease”
1st opponent: Professor Urs Christen, Klinikum der Goethe Universität, Tyskland
2nd opponent: Seniorforsker Alexandre Corthay, Oslo Universitetssykehus

Pressemelding

Disputas uke 9

siw_helen_eger_pressemeldingSiw Helen Westby Eger  disputerer for Ph.d. graden fredag 4. mars 2016
Prøveforelesning: Fredag 4. mars 2016, kl. 09:15
Oppgitt emne: “Intrauterin veksthemming; er betydningen for barnets prognose avhengig av gestasjonsalder ved fødsel?”
Sted: Barneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 65
Disputas: Fredag 4.mars 2016, kl. 11:15
Sted: Barneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 65
Avhandlingens tittel: “Significance of intrauterine growth, and abnormal fetal blood flow for neonatal and long term outcome in preterm infants”
1st opponent: Professor Vineta Fellman, Universitetet i Lund, Sverige
2nd opponent: Professor Anne Eskild, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Single-cell proteomics: potential implications for cancer diagnostics.
Gjertsen BT, Gavasso S, Gullaksen SE, Skavland J.
Expert Rev Mol Diagn. 2016 Feb 19.

Carbamylated LL-37 as a modulator of the immune response.
Koro C, Hellvard A, Delaleu N, Binder V, Scavenius C, Bergum B, Główczyk I, Roberts HM, Chapple IL, Grant MM, Rapala-Kozik M, Klaga K, Enghild JJ, Potempa J, Mydel P.
Innate Immun. 2016 Feb 15.

Why did the authors perform a meta-analysis of studies with primary endpoints they consider clinically unimportant?
Kessler J, Yli BM, Stray-Pedersen B, Jacobsen AF, Saugstad OD, Henriksen T.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2016 Feb 16.

TLR-7 and -9 Stimulation of Peripheral Blood B Cells Indicate Altered TLR Signalling in Primary Sjögren’s Syndrome Patients by Increased Secretion of Cytokines.
Karlsen M, Jonsson R, Brun JG, Appel S, Hansen T.
Scand J Immunol. 2015 Dec;82(6):523-31.

Complement Activation Correlates With Disease Severity and Contributes to Cytokine Responses in Plasmodium falciparum Malaria.
Berg A, Otterdal K, Patel S, Gonca M, David C, Dalen I, Nymo S, Nilsson M, Nordling S, Magnusson PU, Ueland T, Prato M, Giribaldi G, Mollnes TE, Aukrust P, Langeland N, Nilsson PH.
J Infect Dis. 2015 Dec 1;212(11):1835-40.

Vitamin D status was not associated with ‘one-year’ progression of coronary artery disease, assessed by coronary angiography in statin-treated patients.
Degerud E, Løland KH, Nygård O, Midttun Ø, Ueland PM, Seifert R, Strand E, Bleie Ø, Dierkes J.
Eur J Prev Cardiol. 2015 May;22(5):594-602.

Noli turbare circolos meos!

Helge-Ikke rør mine sirkler! (Arkimedes, Syrakus, 212 f. Kr.) Det kan jo være kjekt å si, men skjebnesvangert, slik det ble for Arkimedes der han satt fordypet i sine vitenskapelige funderinger i sanden foran huset sitt i Syracus på Sicilia mens en av en av de fiendtlige romerske soldatene kom der han satt (Syrakus var en del av Magna Graecia). Soldaten likte tydeligvis ikke svaret og hogg ned Arkimedes. Det ble Arkimedes’ berømte siste ord.

Det er neppe heldig å beskytte sine sirkler i andre sammenhenger heller, revirtankegang er ofte hemmende for en organisasjon. En viktig oppgave for instituttledelsen er å ha oversikt over ressursbruk, inkludert bruk av arealer og utstyr, slik at vi får effektiv sambruk.  Med tanke på arealbruk har vi fått etasjekontakter spredt over K2 som vi nå kan samhandle direkte med for å optimalisere arealbruken. I tillegg skal K2 oppdatere oversikten over tyngre utstyr som hver gruppe besitter slik at vi kan dele denne informasjonen på hjemmesiden. Vi håper således det kan bli lettere å vite hvor man kan ta kontakt hvis man ønsker å samarbeide med noen som har det ønskede utstyret. Dette er fornuftig ressursbruk, en mulighet til å øke interaksjonene internt på instituttet, og en mulighet for flere “Eureka”-øyeblikk.

Helge Ræder

 

NFR: Søknadsprosess våren 2016

Vårens vakreste eventyr starter snart

Det er på tide å kvesse pennen og skrive søknader til NFR og andre foreninger og fond som deler ut forskningsmidler. K2 satser igjen på i felleskap å utarbeide gode søknader til NFR.

Alle prosjektsøknader som skal utgå fra instituttet må ha godkjent budsjett og instituttleders påskrift. Økonomene våre er hardt belastet generelt, og spesielt i mai med mange søknader. Vær ute i god tid om du vil at søknaden din skal bli sendt. Nedenfor finner dere timeplanen for årets søknadsarbeid.

Lykke til
Eystein Husebye
Visestyrer Les videre

Invitasjon til seminar og demonstrasjon med Meso Scale Discovery

MSDAlle interessenter er herved invitert til å være med når MSD skal presentere og demonstrere sitt multiplex immunoassay instrument ved K2. Denne teknologien vil være av interesse for alle som analyserer biomarkører vha. bl.a. ELISA og Luminex.

Seminaret holdes onsdag 2. mars, kl. 13-14, i auditorium B301 i 3. etasje på Sentralblokken, Haukeland.
Selve demonstrasjonen av instrumentet vil foregå i 5. etasje på labbygget, tirsdag 15. mars. Les videre

Debattinnlegg i Studvest ønskes

Vi i Studvest er svært interessert i å få flere professorer og forskere inn i våre spalter med kronikker og leserinnlegg. Mange er allerede aktive med denne typen ting i både BA og BT, men jeg mener det kan være fordelaktig å bruke Studvest og, som en direkte portal til studentene. Med over 13 000 ukentlige lesere kan man nå ut til mange studenter gjennom våre kanaler.

Debattretningslinjer i Studvest:
Leserinnlegg – 2500 tegn
Kronikk – 4500 tegn
Send bidrag til debatt@studvest.no
Les videre

Flowcytometrimøte på Solstrand

Norsk FlowCytometriForening LogoNorsk Flowcytometriforening arrangerer sitt VIII nasjonale møte, samt kurs i flowcytometri i Bergen, 18.-20. Mai 2016!
Se vedlagte invitasjon.

Kurs i flowcytometri (ExCyte: http://expertcytometry.com/) holdes i forkant av møtet (18. og 19. mai).
Møtet vil bli holdt på Solstrand Hotel og bad 19.-20. mai, 2016.

For informasjon og påmelding til kurs og møte klikk her.

Bergen sommer-forskerskole 2016

I juni i år er vann, klima og samfunn overordnet tema for Bergen sommer-forskerskole, med Professor Terje Tvedt som vitenskapelig leder.

Fra 13.-24. juni 2016 samles noen av verdens fremste eksperter på vann til en tverrfaglig forskerskole som vil ta for seg ulike aspekter ved vann som en global utfordring.

Det blir sju parallelle tredagers kurs med spenn fra naturvitenskap, helse, samfunnsfag og humaniora: Les videre

FORNY2020 verifiseringsmidler – Søknadsfrist 1. mars

BTOBergen Teknologioverføring (BTO) vil gjerne informere om at dere nå har mulighet til å søke om FORNY verifiseringsmidler.
Forskere med aktuelle prosjekter må ta kontakt med BTO så snart som mulig og innen 1. mars for innledende prosjektdiskusjoner. Tiden er med andre ord knapp.
Mer info her.

Vennlig hilsen
Kjetil Myhren-Berge
Kommunikasjonssjef
Bergen Teknologioverføring (BTO)
Telefon: +47 452 06 896
www.bergento.no

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

The molecular structure of thio-ether fatty acids influences PPAR-dependent regulation of lipid metabolism.
Lund J, Stensrud C, Rajender, Bohov P, Thoresen GH, Berge RK, Wright M, Kamal A, Rustan AC, Miller AD, Skorve J.
Bioorg Med Chem. 2016 Jan 23.

The Carnitine-butyrobetaine-trimethylamine-N-oxide pathway and its association with cardiovascular mortality in patients with carotid atherosclerosis.
Skagen K, Trøseid M, Ueland T, Holm S, Abbas A, Gregersen I, Kummen M, Bjerkeli V, Reier-Nilsen F, Russell D, Svardal A, Karlsen TH, Aukrust P, Berge RK, Hov JE, Halvorsen B, Skjelland M.
Atherosclerosis. 2016 Feb 5;247:64-69.

The MDM4 SNP34091 (rs4245739) C-allele is associated with increased risk of ovarian-but not endometrial cancer.
Gansmo LB, Bjørnslett M, Halle MK, Salvesen HB, Dørum A, Birkeland E, Hveem K, Romundstad P, Vatten L, Lønning PE, Knappskog S.
Tumour Biol. 2016 Feb 11.

Novel SLC19A3 Promoter Deletion and Allelic Silencing in Biotin-Thiamine-Responsive Basal Ganglia Encephalopathy.
Flønes I, Sztromwasser P, Haugarvoll K, Dölle C, Lykouri M, Schwarzlmüller T, Jonassen I, Miletic H, Johansson S, Knappskog PM, Bindoff LA, Tzoulis C.
PLoS One. 2016 Feb 10;11(2):e0149055.

BMI and BMI SDS in childhood: annual increments and conditional change.
Brannsether B, Eide GE, Roelants M, Bjerknes R, Júlíusson PB.
Ann Hum Biol. 2016 Feb 10:1-17.

Maternal plasma folate impacts differential DNA methylation in an epigenome-wide meta-analysis of newborns.
Joubert BR, den Dekker HT, Felix JF, Bohlin J, Ligthart S, Beckett E, Tiemeier H, van Meurs JB, Uitterlinden AG, Hofman A, Håberg SE, Reese SE, Peters MJ, Kulle Andreassen B, Steegers EA, Nilsen RM, Vollset SE, Midttun Ø, Ueland PM, Franco OH, Dehghan A, de Jongste JC, Wu MC, Wang T, Peddada SD, Jaddoe VW, Nystad W, Duijts L, London SJ.
Nat Commun. 2016 Feb 10;7:10577.