Daglige arkiver: 26. februar 2016

K2 Strategi for 2016-18

Per BakkeDen nye strategiplanen for perioden 2016 til 2018 begynner å ta form. Den bygger på de forslagene som kom inn på instituttets strategiseminar i januar i år. Der deltok forskningsgruppeledere, plattformledere og instituttrådets medlemmer. Siden har instituttledelsen jobbet videre med planen. Arkitekten bak oppbyggingen av strategiplanen har vært Vidar Steen. Den er inndelt i punkter som omhandler forskning, undervisning, rekruttering, innovasjon og kompetanse, samt helse, miljø og sikkerhet. Vidar har påpekt at målene i planen bør være Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske og Tidfestede (SMART). Planen, inkludert mål og tiltak omfatter vel en -1- side. Da er det håp om at vi kan huske den og forholde oss den til og faktisk ta den i bruk.

Vedlagt denne lederen er planen slik den foreligger i dag. Det understrekes at den ikke er endelig. Jeg ønsker at alle, også du, skal lese den og kommentere den. Alle kommentarer mottas med takk. Send dine kommentarer til Irene innen fredag 4. mars. Instituttledelsen vil så bearbeide kommentarene hvoretter den vil bli diskutert i den utvidete ledergruppen før den vedtas av instituttrådet.

Per

Intern utlysning av UNESCO professorat

UNESCO
Som kjent har UiB inngått avtale med UNESCO om UNESCO Chair ved UiB, som vil få organisatorisk tilknytning til Senter for vitenskapsteori ved HF. Det er kun fast ansatte som kan søke, og stillingen er derfor lyst ut internt.
Se SVT sine nettsider ved å bruke denne lenken.

Med vennlig hilsen
Susanne Ostendorf
Seksjonssjef HR og service
Det humanistiske fakultet
Universitetet i Bergen
Tel: (+47) 55 58 80 95

K1/K2 Seminarseries 2016

Vi har gleden av å invitere alle til neste K1/K2 seminar!

Hans-Peter Marti, Prof., Nyreforskningsgruppen ved K1, skal holde seminar om:
“Novel Concepts in Diagnosis and Therapy of Chronic Kidney Diseases (CKD)”

Tid: Onsdag , 2 Mars, 14.15-15.00
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken

Det vil bli servert pizza før seminaret, fra 14:05 – 14:15

Alle er velkomne!

Se vedlegg for abstrakt.