Stikkordarkiv: 08/2016

K2 Strategi for 2016-18

Per BakkeDen nye strategiplanen for perioden 2016 til 2018 begynner å ta form. Den bygger på de forslagene som kom inn på instituttets strategiseminar i januar i år. Der deltok forskningsgruppeledere, plattformledere og instituttrådets medlemmer. Siden har instituttledelsen jobbet videre med planen. Arkitekten bak oppbyggingen av strategiplanen har vært Vidar Steen. Den er inndelt i punkter som omhandler forskning, undervisning, rekruttering, innovasjon og kompetanse, samt helse, miljø og sikkerhet. Vidar har påpekt at målene i planen bør være Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske og Tidfestede (SMART). Planen, inkludert mål og tiltak omfatter vel en -1- side. Da er det håp om at vi kan huske den og forholde oss den til og faktisk ta den i bruk.

Vedlagt denne lederen er planen slik den foreligger i dag. Det understrekes at den ikke er endelig. Jeg ønsker at alle, også du, skal lese den og kommentere den. Alle kommentarer mottas med takk. Send dine kommentarer til Irene innen fredag 4. mars. Instituttledelsen vil så bearbeide kommentarene hvoretter den vil bli diskutert i den utvidete ledergruppen før den vedtas av instituttrådet.

Per

Intern utlysning av UNESCO professorat

UNESCO
Som kjent har UiB inngått avtale med UNESCO om UNESCO Chair ved UiB, som vil få organisatorisk tilknytning til Senter for vitenskapsteori ved HF. Det er kun fast ansatte som kan søke, og stillingen er derfor lyst ut internt.
Se SVT sine nettsider ved å bruke denne lenken.

Med vennlig hilsen
Susanne Ostendorf
Seksjonssjef HR og service
Det humanistiske fakultet
Universitetet i Bergen
Tel: (+47) 55 58 80 95

UiB øker antallet lærlinger

Ingvild Lekven Jonsvoll , lærling i kontor- og administrasjonsfaget på Klinisk institutt 2, som ligger under Det medisinsk-odontologiske fakultet. I dag er det 9 lærlinger ved UiB, men planen er å øke antallet i tiden fremover.

Å ta imot lærlinger er en viktig del av samfunnsansvaret vårt – særlig nå i tider med trange kår på arbeidsmarkedet, sier Lise Gundersen, seniorrådgiver ved HR-avdelingen til Universitetet i Bergen. Les mer her.

Ingvill Lekven Jonsvoll, lærling ved K2

Disputas uke 9

ASH

ASH

Alexander Hellesen disputerer for Ph.d. graden fredag 4. mars 2016
Prøveforelesning: Fredag 4. mars 2016, kl. 10:30
Oppgitt emne: “Are regulatory T cells self-reactive?”
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 4.mars 2016, kl. 12:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: 
“Immuno-endocrine interactions in autoimmune Addison’s disease”
1st opponent: Professor Urs Christen, Klinikum der Goethe Universität, Tyskland
2nd opponent: Seniorforsker Alexandre Corthay, Oslo Universitetssykehus

Pressemelding

Disputas uke 9

siw_helen_eger_pressemeldingSiw Helen Westby Eger  disputerer for Ph.d. graden fredag 4. mars 2016
Prøveforelesning: Fredag 4. mars 2016, kl. 09:15
Oppgitt emne: “Intrauterin veksthemming; er betydningen for barnets prognose avhengig av gestasjonsalder ved fødsel?”
Sted: Barneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 65
Disputas: Fredag 4.mars 2016, kl. 11:15
Sted: Barneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 65
Avhandlingens tittel: “Significance of intrauterine growth, and abnormal fetal blood flow for neonatal and long term outcome in preterm infants”
1st opponent: Professor Vineta Fellman, Universitetet i Lund, Sverige
2nd opponent: Professor Anne Eskild, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Single-cell proteomics: potential implications for cancer diagnostics.
Gjertsen BT, Gavasso S, Gullaksen SE, Skavland J.
Expert Rev Mol Diagn. 2016 Feb 19.

Carbamylated LL-37 as a modulator of the immune response.
Koro C, Hellvard A, Delaleu N, Binder V, Scavenius C, Bergum B, Główczyk I, Roberts HM, Chapple IL, Grant MM, Rapala-Kozik M, Klaga K, Enghild JJ, Potempa J, Mydel P.
Innate Immun. 2016 Feb 15.

Why did the authors perform a meta-analysis of studies with primary endpoints they consider clinically unimportant?
Kessler J, Yli BM, Stray-Pedersen B, Jacobsen AF, Saugstad OD, Henriksen T.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2016 Feb 16.

TLR-7 and -9 Stimulation of Peripheral Blood B Cells Indicate Altered TLR Signalling in Primary Sjögren’s Syndrome Patients by Increased Secretion of Cytokines.
Karlsen M, Jonsson R, Brun JG, Appel S, Hansen T.
Scand J Immunol. 2015 Dec;82(6):523-31.

Complement Activation Correlates With Disease Severity and Contributes to Cytokine Responses in Plasmodium falciparum Malaria.
Berg A, Otterdal K, Patel S, Gonca M, David C, Dalen I, Nymo S, Nilsson M, Nordling S, Magnusson PU, Ueland T, Prato M, Giribaldi G, Mollnes TE, Aukrust P, Langeland N, Nilsson PH.
J Infect Dis. 2015 Dec 1;212(11):1835-40.

Vitamin D status was not associated with ‘one-year’ progression of coronary artery disease, assessed by coronary angiography in statin-treated patients.
Degerud E, Løland KH, Nygård O, Midttun Ø, Ueland PM, Seifert R, Strand E, Bleie Ø, Dierkes J.
Eur J Prev Cardiol. 2015 May;22(5):594-602.