Forfatterarkiv: ijo013

Tusen takk!

21057060_1438821782879252_2076556124_oFor ca. to år siden ble jeg ansatt her på Klinisk institutt 2 som lærling i kontor og administrasjonsfaget. Jeg ble tatt imot med åpne armer av alle ansatte og jeg husker at jeg tenkte ‘’jeg kan da ingenting om medisin, hvordan skal dette gå?’’

Ekspedisjonen har vært mitt andre hjem og det er vanskelig å kvitte seg med noe som man har blitt så knyttet til. Jeg håper alle er fornøyd med mitt arbeid og jeg vet at jeg er meget fornøyd med mitt opphold her. Bedre kollegaer skal man lete lenge etter.

Som ansatt har jeg virkelig kost meg, det har vært gøy å komme på jobb og jeg vil nok alltid klare å finne veien opp igjen her, selv om jeg forsvinner som en ansatt vil jeg aldri glemme dere og hvordan jeg har hatt det her.

To år har flydd forbi og nå jeg er ferdig som lærling. Nå skal jeg videre og jeg vil bruke denne anledningen til å si tusen takk til alle dere flotte ansatte ved K2. Dere er helt fenomenale. Takk til alle som har vært behjelpelig når jeg har stormet inn på kontoret/laboratoriet og stilt spørsmål etter spørsmål. Dere har vært til stor hjelp og uten dere hadde jeg aldri bestått fagprøven.

Det er med tungt hjerte at jeg forlater dere, men dere får en ny og lærevillig lærling i ekspedisjonen.

Tusen takk for meg. Jeg er evig takknemlig!

-Ingvild Lekven Jonsvoll

 

Tenke det, ville det, gjøre det

Ultrafiolett EysteinMange av oss så hvordan Karsten Warholm ble verdensmester og vant 400 meter hekk i London onsdag. En fantastisk prestasjon som viser hvordan et talent kan, med systematisk arbeid, sette seg de høyeste mål, og nå dem.

La denne bragden være en inspirasjon for oss på K2. UiB er i likhet med Ulsteinvik ikke metropoler for vitenskap og idrett, men vi kan likevel levere prestasjoner i topp internasjonal klasse innen forskning, undervisning og formidling. Selv om Warholms suksess først og fremst er hans egen fortjeneste, er den også et resultat av gode hjelpere og et tilrettelagt miljø rundt. Derfor er det viktig universitetet sentralt, fakultetet og instituttet alle legger til rette for at talenter skal kunne utvikle seg og vise seg fram. K2 vil arbeide for at alle ved instituttet skal kunne bli blant de beste på sitt område, og den nye instituttlederen vil være sentral i dette arbeidet.

Da søknadsfristen til stillingen som instituttleder gikk ut 4. august, hadde 4 godt kvalifiserte personer søkt. Nå vil den sakkyndige komiteen ta fatt på arbeidet med å finne fram til den best egnede søkeren som vi håper kan ta fatt på arbeidet 1. september. Fram til da vil jeg lede instituttet.

Med håp om en fruktbar høst,

Eystein

Konstituert instituttleder

 

Congratulations on your publication in JAMA

alf_inge_larsen_og_eldar_soreideNY INTERNASJONAL STUDIE VISER AT LENGRE NEDKJØLING ETTER HJERTESTANS IKKE GIR SIKKER BEDRING AV PROGNOSEN

Stavanger universitetssjukehus har som eneste norske sykehus deltatt i en europeisk hjertestansstudie som nylig ble publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA). Selv om ikke studien viste at 48 timers nedkjølingsperiode gav signifikant bedre resultat enn standard 24 timers nedkjøling var der likevel en interessant forskjell i 6-måneders overlevelse som kan indikere at en større studie bør gjennomføres for å avklare spørsmålet.

I 2013 inngikk professor Eldar Søreide (K1) og professor Alf Ingen Larsen (K2), som ledere av henholdsvis akuttmedisinsk og kardiologisk forskningsgruppe ved SUS, en forskningsintensjonsavtale med Aarhus universitetssykehus. Et av resultatene er

Targeted Temperature Management for 48 vs 24 Hours and Neurologic Outcome After Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Randomized Clinical Trial.
Kirkegaard H, Søreide E, de Haas I, Pettilä V, Taccone FS, Arus U, Storm C, Hassager C, Nielsen JF, Sørensen CA, Ilkjær S, Jeppesen AN, Grejs AM, Duez CHV, Hjort J, Larsen AI, Toome V, Tiainen M, Hästbacka J, Laitio T, Skrifvars MB.
JAMA. 2017 Jul 25;318(4):341-350. doi: 10.1001/jama.2017.8978.

som nylig ble publisert i JAMA.

Studien ble behørig kommentert i en lederartikkel av en av de fremste ekspertene på feltet, professor Cliffton Callaway fra Pittsburgh universitetet.

Targeted Temperature Management After Cardiac Arrest: Finding the Right Dose for Critical Care Interventions.

Callaway CW. JAMA. 2017 Jul 25;318(4):334-336. doi: 10.1001/jama.2017.8977.

Callaway poengterte at selv om studien ikke klarte å vise en statistisk signifikant 15% absolutt forskjell i overlevelse mellom gruppene, tydet resultatene på at der kunne foreligge en mindre men likevel interessant forskjell i favør av lengre nedkjølings-periode. Dette vil kun en mye større studie kunne bekrefte eller avkrefte. Videre ble studien berømmet for både god datakvalitet og god oppfølging av pasientene.  Overlevelsen i begge studiegruppene var også mye høyere enn den som er rapportert i tidligere liknende studier. Dette kan skyldes flere forhold, ikke minst at både den prehospitale og hospitale behandlingen generelt er blitt bedre over år.

De to norske medforfattere av studien ønsker å takke alt involvert helsepersonell generelt og familiene og pasientene som sa ja til å delta spesielt. De synes denne publikasjonen illustrerer mulighetene og betydningen av samarbeid mellom forskningsgrupper og mellom institusjoner i flere land. På den måten håper de publikasjonen kan tjene til inspirasjon for yngre kolleger.

Register now for the course ‘Large genetic studies in biobanks: from registries screening, to interpretation of GWAS and beyond’

We are pleased to announce that registration is now open for the NORBIS course ‘Large genetic studies in biobanks: from registries screening, to interpretation of GWAS and beyond’, which will take place at University of Oslo October 23-27, 2017. This course will cover challenges facing the use of biobanks and registries for large scale genetic analyses, and is organised by Stephanie Le Hellard.

You will find more details about the course and how to register here:   https://goo.gl/DfZAtm

Registration ends September 15. NORBIS members will have priority, and we will cover travel expenses for our members, as usual. Note that this course runs without a UiO course code. We will provide a diploma describing the work load after the course, to be approved at your local institution. Also note that we need 15+ registered participants in order to run this course.

The Times They are a-changin

Ultrafiolett EysteinBob Dylan synger om at det er på tide å våkne opp for tidene har forandrer seg; så også for UiB og K2. UiB-styret fattet to vedtak 1. juni som berører oss. Det ene virker uanselig; vi skal nå hete «Det medisinske fakultet» – enkelt og greit, men samtidig tydelig og kraftfullt. Det andre vedtaket, at Per Bakke er tilbudt stillingen som dekanus berører mer. Jeg mottok nyheten med blandede følelser. Jeg ble svært glad på Pers og egne vegne; Det medisinske fakultet får en ny og visjonær leder. Baksiden er imidlertid at K2 snart står uten sjef.

Per har ledet instituttet gjennom en stor og omfattende omorganisering og har klart å få grupper fra ulike institutter til å jobbe godt sammen med et lavt konfliktnivå. Under Pers ledelse har virksomheten hatt en imponerende vekst. K2-forskere publiserer regelmessig i «top tier» tidsskrifter, får tilslag fra nasjonale (K.G.-Jebsen, NFR, Kreftforeningen) og internasjonale fond og organisasjoner (EU, Novo Nordisk). Vi har klart å betale ned gjeld og har skaffet oss et handlingsrom som muliggjør strategiske grep for å ytterligere å forbedre kvaliteten på forskning, undervisning og formidling.

Per etterlater seg med andre ord et institutt med god vitalkapasitet og lite obstruktivitet. Når han 31. juli strekker fram høyre arm med stafettpinnen, hvem står klar til å gripe den og utfordringen med å lede K2 videre?

Instituttledelsen tenker at det skal være mulig å drive egen forskning og samtidig lede K2, noe Per har vist er mulig med sine om lag 130 artikler publisert siden 2010. Den nye instituttlederen får egen postdocstilling, en administrasjon som kan avlaste, og mulighetene til å bygge opp en tjenlig ledergruppe – alt for å legge til rette for høy faglig aktivitet.

Vi håper at «The Times They are a-changin» på en positiv måte og at mange, både interne og eksterne, ser mulighetene som ligger i stillingen som instituttleder og søker.

Eystein

Avslutning for instituttleder Per Bakke

bakke0x2c_per_0x2830x29Du er herved invitert til en avslutning for vår kjære instituttleder Per Bakke. Per skal over i en ny og spennende stilling som dekan ved Det Medisinske fakultet. K2 ønsker da å holde en uformell avslutning for Per.

Tid: Onsdag 28. juni kl. 12:00–13:00
Sted: Vrimlearealet/gangen i 8 etg.
Alle er invitert til å delta!

Vennligst gi beskjed til Ingvild Jonsvoll (ingvild.jonsvoll@uib.no) innen fredag 23. juni om du har mulighet til å komme, slike at vi vet hvor mye kake vi skal bestille inn.

Vennligst gi beskjed til Julie Stavnes (Julie.Stavnes@uib.no) om du vil si noen ord til Per.

 

Disputas uke 25

Anna BergAnna Berg disputerer for Ph.d. graden torsdag, 22. juni 2017
Prøveforelesning:
torsdag, 22. juni 2017, kl: 10:15
Oppgitt emne:  ”Biomarkers in gynecological oncology and their clinical implications”
Sted:  Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72
Disputas: torsdag, 22. juni 2017, kl: 12:15
Sted: 
Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel:  ”Molecular alterations and diagnostic imaging in premaligannt and malignant endometrial lesions for improved diagnosis and treatment”
1st opponent:  Professor Jan Blaakær, Syddansk Universitet, Danmark
2nd opponent:  Postdoktor Eva Colàs, Vall d’Hebron Research Institute, Spaina

Pressemelding

Bioinformatics i Bergen | 2. og 3. oktober 2017

Årets Bioinformatics i Bergen (BiB) retrett foregår 2.–3. oktober 2017 på Solstrand hotell på Os.

Arrangementet er rettet mot alle lokale forskere som arbeider innen bioinformatikkfeltet, og søker å gi et rammeverk som forskere kan møte, utveksle ideer og skape muligheter for nettverk og samarbeid. Dagsordenen vil inneholde presentasjoner fra forskere i Bergen-området og gjesteforelesere fra utlandet, samt sosiale og friluftsliv

Takket være økonomisk støtte fra Bergen Research Foundation (BFS), er det ingen registreringsavgift for møtet; Transport, overnatting og måltider vil bli dekket. Arrangementskapasiteten er begrenset til 50 deltakere, vi har fortsatt noen plasser tilgjengelig, så hvis du vil delta, vennligst registrer din interesse ved å svare på denne linken før 15.juni 2017 

Disputas uke 24

jacob_holter_grundtJacob Holter Grundt disputerer for Ph.d. graden torsdag, 15. juni 2017
Prøveforelesning: torsdag, 15. juni 2017 kl: 10:15
Oppgitt emne:  ”Prevention strategies at the population Level to combat the obesity epidemic in children – role of sugar-sweetened bebarages”
Sted: Auditoriet, Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Disputas: torsdag, 15. juni 2017 kl: 12:15
Sted:  Auditoriet, Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Avhandlingens tittel:  ”Biological and behavioral determinants of fetal and childhood Growth and risk of developing obesity”
1st opponent:  Professor Mark Hanson, University of Southhampton, U.K.
2nd opponent:  Professor Anne karen Jenum, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Disputas uke 24

Kai TriebnerKai Philipp Triebner disputerer for Ph.d. graden torsdag, 15. juni 2017
Prøveforelesning: torsdag, 15. juni 2017 kl: 10:00
Oppgitt emne:  ”Hormonal contraceptives and respiratory health”
Sted:  Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Disputas: torsdag, 15. juni 2017 kl: 12:30
Sted:  Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel:  ”Respiratory Health in aging women. The influence of menopause on asthma incidence and lung function decline”
1st opponent: Professor Charlotte Suppli Ulrik, København Universitet, Danmark
2nd opponent: Professor Laure Morin-Papunen, Universitetet i Oulu, Finland

Pressemelding

Disputas uke 24

Knut Anders MosevollKnut Anders Mosevoll disputerer for Ph.d. graden fredag, 16. juni 2017
Prøveforelesning:
fredag, 16. juni 2017 kl: 09:15
Oppgitt emne:  ”Storskalaanalyser: nytten av -omics i klinisk medisin”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.
Disputas: fredag, 16. juni 2017 kl: 11:15
Sted:  Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:  ”Cytokine profiles in inflammation”
1st opponent:  Førsteamanuensis Are Martin Holm, Universitetet i Oslo
2nd opponent:  Førsteamanuensis Anders Dahm, Universitetet i Oslo

Pressmelding

 

Vel overstått OSCE

Jone Trovik, portrett til disputasTakk til OSCE-ladden Ketil Grong for stødig organisering, motivering, arrangering og evaluering. Og takk til dem som laget oppgaver og bidro som eksaminator/sensor samt tidtager/organisering.

For de som ikke har skjønt hva dette er; Objective Structured Clinical Exam, til erstatning for tradisjonell muntlig eksaminering. Det lages stasjoner med en oppgave som skal være klinisk rettet, i år hadde de 14 ulike oppgaver som ble kjørt parallelt to ”runder”. Altså hver oppgave dubleres; avholdes i to ulike rom med hver sin eksaminator=sensor. Studentene var denne gang innom 14 ulike oppgaver; stemmegaffelprøve, makroanatomi: identifisere hjertestrukturer, hypertensjon/Kontorblodtrykk: måling av blodtrykk, hjerteauskultasjon, halspalpasjon, abdomen og rektaleksplorasjon, leddstatus-undersøkelse, hjerte-lunge-redning, taking og tolking av normalt EKG, anamneseopptak (kommunikasjon), mikroskopi/evaluering av dyrkningsskåler, hofteundersøkelse og tilslutt geriatri (sistnevnte post vet jeg ikke helt hva gikk ut på).

OSCE-ladden med teknisk assistent rigget dagen før (på Medisinsk Ferdighetssenter og kurssaler BBB-bygget, noen få eksaminatorer stakk innom. 32 studenter deltok på eksamen, to ”hvilestasjoner” innimellom de 14 aktive eksamineringsstasjoner= 2,5 timer aktiv eksaminering. etter eksamen 4 timers rydding.

Konklusjon; Studentene var fornøyde. OSCE generalen sliten (men fornøyd?), men trenger mer PRAKTISK/ADMINISTRATIV hjelp neste gang.

Utfordringer: elektronisk løsning for hvordan registrere resultat pr stasjon umiddelbart må anskaffes. Når dette rulles ut i stor skala; 160 studenter hver vår 6. Semester trengs flere parallelle sirkler og både areal og utstyr må multipliseres.

Neste OSCE høst 2017 er 8. November. Da forutsetter at ALLE grupper fra K2 med undervisningsbidrag inn ilp. 1.-6..semester (dvs tre første studieår) SKAL utarbeide minst en stasjonsoppgave hver og ha tilgjengelig tre personer som kan være eksaminator/sensor pr oppgave en leverer. Dvs. INGEN ordinær undervisning denne dag. Og det forutsetter at man har personell tilgjengelig (ingen god dag å planlegge/reise på kongress/møte…).

Vår 2018 skal vi ha første OSCE for hele kullet, dvs 5 parallelle sesjoner. Vi vil trenge 65 eksaminatorer og da blir det definitivt FACULTY LOCKDOWN. Dato vil bli annonsert tidlig på høsten, slik at undervisere kan allokeres hit.

Men før den tid: god pinse!

Jone

Fakultetets dag: Dette er vinnerne!

vikseogdicksteinFakultetets dag er dagen hvor vi på Det medisinsk-odontologiske fakultet løfter frem fremragende forskere og undervisere. Vi får også besøk av en berømt forsker, les mer om det her: Falch-forelesning av Fred “Rusty” Gage”

I år deler vi også ut Søren Falch Øyenlege og øyenlege Sigurd Falchs Prisbelønning for fremragende lederskap innen medisinsk forskning (Falchs seniorpris) i tillegg til Falchs juniorpris som går til spesielt dyktige forskere yngre enn 40 år.

Falchs seniorpris tildeles: Kenneth Dickstein
Falchs juniorpris tildeles: Bjørn Egil Vikse

Prisutdelingene skjer torsdag 8. juni, i Stort Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus.

 

WELCOME to join the 6th Building Bridges Symposium “Epigenetics in Clinical and Translational Research”, October 10-11, Biomedicum Helsin

6th Building Bridges Symposium Epigenetics in Clinical and Translational Research October 10-11, 2017 Biomedicum Helsinki, Finland

www.helsinki.fi/docpop/BB2017/

The Building Bridges symposia series is arranged to bridge clinical and basic/translational research and provide examples of how teams of investigators are working together towards a better understanding of the pathophysiology of disease and improved options for patient treatment and care.

The 6th Building Bridges symposium will highlight how epigenetics research can be leveraged to improve our understanding of health and disease.  We set the stage by learning about the basics:  What is epigenetics?  How can studying epigenetics enable precision medicine?  Then, with research-focused talks from clinical and translational researchers, we explore detailed examples of discovery, development, and application in the areas of 1) epigenomics, 2) cell differentiation in disease, and 3) epigenetic modifiers as drug targets.  We close the symposium by engaging the public in the future societal applications of epigenetics Research.

Join us for the latest insights into epigenetics and epigenomics research and a special outreach session to the general Public!

Participants:  The course is targeted both as an introduction to epigenetics as well as a demonstration of advancements in epigenetics research.  As such, the events are open to the entire scientific community.  Doctoral candidates wishing to learn about epigenetics, especially in relation to human health and disease, are encouraged to attend.

 

Organizers: Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), Centre for Genomic Regulation (CRG, Barcelona), EU-LIFE, University of Helsinki Doctoral Programmes in Biomedicine (DPBM), Clinical Research (KLTO), and Population Health (DocPop)

Sykkel VM og UiB

UiB har en enestående sjanse til bli eksponert i TV-sendingene fra sykkel VM. Det er etablert et godt samarbeid med prosjektleder på TV 2, Trond Ahlsen. Konkret ønsker UiB, i samarbeid med TV, å få eksponert alle de sju fakultetene på tv og video/tekst i aktuelle programmer og formater. Overskriften for eksponeringen er «folkehelse», men her er i tillegg åpning for ulike samfunnsperspektivet i sykkel-kontekst: Miljø – transport – mosjon -kultur – historie fra byen og Vestlandet – geologi – næring – mer generell informasjon om bygningene til UiB og profilen vår. Sendeflatene er God morgen Norge, selve rittsendingene og kveldssendingene, så det er mange timer TV som skal fylles med innhold.

Kom gjerne med innspill og ideer til personer, forskning, utdanninger og annet som kan jobbes inn til TV-sendingene. Send det til Irene Irene.Hjelmaas@uib.no innen fredag 9/6-17

Helseinnovatørskolen del II

Vi er glade for å lansere Helseinnovatørskolen del II. Dette programmet er rettet mot de fremste yngre helseforskerne og klinikerne i Norden. Formålet er å bidra til mer innovasjon og kommersialisering av helseforskningen. Både UIB og NTNU har hatt med gode deltagere på Helseinnovatørskolen del I i vår. Det er mulig å sende kandidater direkte til del II, men det er en fordel å ha gjennomgått del I først.

Merk at søknadsfrist allerede er 15 juni.

Mer informasjon for søkere finner du her

Fakultetets dag 8. juni 2017

Fakultetets dag 8. juni kl. 10–13, Stort Auditorium, Sentralblokken

Program og oversikt over prisvinnerne finnes her.

Årets Søren Falch forelesing er ved Professor Fred (“Rusty”) Gage, San Diego. Han publiserte i 1998 at hjernen kan lage nye nerveceller i voksende alder.

Dette uventede funnet av plastisitet i CNS finner sted gjennom hele livet, og legger grunnlaget for regenerativ medisin rettet mot erstatning av skadd eller sykt CNS-vev ved blant annet hjerneslag, Alzheimer og traumer

Fred Gage kommer til å snakke om “Function and Regulation of Neurons born in the Adult Brain” torsdag 8. juni kl. 11:00–11:45 i Store Auditorium.

Disputas uke 23

karen_klepsland_maulandKaren Klepsland Mauland disputerer for Ph.d. graden fredag, 9. juni 2017
Prøveforelesning: F
redag, 9. juni 2017 kl. 10:00
Oppgitt emne:  “The immune landscape in endometrial cancer, potential consequences for therapy”
Sted:  Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Disputas: 
Fredag, 9. juni 2017 kl. 12:00
Sted:  Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel:  “Context-related biomarkers in endometrial cancer. A study with focus on obesity and genomic alterations”
1st opponent:  PhD Koen Van de Vijver, Netherlands Cancer Institute, The Netherlands
2nd opponent: 
Førsteamanuensis Kristina Lindemann, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Disputas uke 22

Geir Olav Dahle disputerer for Ph.d. graden onsdag, 31. mai 2017
Prøveforelesning: Onsdag 31. mai 2017, kl. 10:15
Oppgitt emne:  ”Utslitt og avmagret kvinne med KOLS forverrelse. Respiratorisk støtte: hvilke alternativer finnes, hvordan og hvorfor?”
Sted:  Stort auditorium, sentralblokken 3etg. Haukeland Universitetetssykehus
Disputas:
Onsdag 31. mai 2017, kl. 12:15
Sted: 
Stort auditorium, sentralblokken 3etg. Haukeland Universitetetssykehus
Avhandlingens tittel:  ”Cardiac Performance after Adrenergic blocker-enriched Blood Cardioplegia – An evaluation of left ventricular function by Pressure Volume Loops and Myocardial Deformation”
1st opponent:  Professor Vibeke Elisabeth Hjortdal, Aarhus Universitet, Danmark
2nd opponent: Professor Petter Aadahl, NTNU

Pressemelding

Ukens leder: ERC utlysninger

HelgeERC ble etablert for å legge til rette for langtidsfinansiering for forskere som driver med banebrytende, høy-risiko/høy-gevinst forskning der intensjonen er å etablere fremragende forskningsmiljøer i Europa. Høy vitenskapelig kvalitet er derfor det eneste evalueringskriteriet ved valg av forsker og forskningsprosjekt. Det banebrytende og ambisiøse prosjektet må balanseres med mulighet for suksessfull gjennomføring. I tillegg evalueres den intellektuelle kapasiteten, kreativiteten og forpliktelsen til prosjektlederen. Prosjektsøknaden bør gå på tvers av ulike forskningsområder, og ERC er positive til søknader som omfatter nye og kommende forskningsområder.

Ultrafiolett EysteinProsjektlederen til en ERC Starting Grant skal ha fått sin doktorgrad > 2 and < 7 år siden, mens denne perioden for ERC Consolidator Grant er > 7 and < 12 år. Klinisk utdanning, langtidssykdom og fødselspermisjon for mor og far kan tas med i betraktning ved utregning av forløpt tid.

ERC Starting og Consolidator Grant ser etter uavhengige unge forskere og forskere halvveis i karrieren som har potensiale til å utvikles til fremtidens toppforskere og/eller ledere innenfor deres forskningsområde. Hva kan, i ditt tilfelle, være bevis på forskningsuavhengighet? Det forventes at søkeren har publisert minst en viktig artikkel som sisteforfatter eller uten sin doktorgradsveileder for Starting Grant kandidater, og flere slike publikasjoner for Consolidator Grant kandidater.

18052967_1319147584846673_870994871_nFor 2016 var suksessraten innen helseforskning på 14 % for Starting og Consolidator søknadene, en prosent som er på linje med, og til og med høyere enn, tilsvarende program i Forskningsrådet.

Vi ønsker å oppfordre dere til å ta kontakt med oss om dere vurderer å søke disse stipendene i løpet av 2017 eller 2018. Utlysningen for Starting Grant åpner mest sannsynlig i løpet av sommeren 2017 og har vanligvis frist i løpet av oktober, mens Consolidator Grant utlysning forventes å åpne i løpet av høsten 2017 med forventet frist i løpet av februar 2018. I den anledning ønsker vi å gjøre dere oppmerksom på ERC Starting and Consolidator Grants Course som arrangeres av 14459722_1114441688650598_195979061_nForskningsadministrativ avdeling ved UiB. Representanter fra konsulentfirmaet Beacon Tech vil guide dere gjennom de ulike elementene i søknaden og gi råd om presentasjon av deres forskningside og dere selv. Dere kan også avtale en privat økt med dem etter lunsj for å diskutere deres ide og andre ting dere måtte lure på. Kurset finner sted 14. juni på hotell Ørnen og du kan registrere deg via denne lenken.

Helge, Eystein, Amra og Itana

Hjelp oss å skape et enda bedre fakultet!

Alle ansatte ved K1, K2 og IBM inviteres til allmøte på Stort Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus, tirsdag kl. 13.00 – 13.45.

Hovedtekst: Fakultetet evaluerer nå effekten av ny organiseringen fra 2013 (prosjektet «Framtidens fakultet»). Mer informasjon her.

Hva fungerer bedre nå og hva kan fortsatt forbedres?

På møtet vil fakultetsledelsen informere kort om evalueringen, og ta imot spørsmål og kommentarer fra dere.

Oppsummert:

HVA: Allmøte for alle ansatte om evaluering av «Framtidens fakultet»

HVOR: Stort Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus

NÅR: Tirsdag 23.mai 2017 kl. 13.00 – 13.45.

 

Disputas uke 21

portrett_hall_schartum-hansen_xHall Schartum-Hansen disputerer for Ph.D. graden tirsdag, 23.mai 2017
Prøveforelesning: Tirsdag 23.mai 2017 klokken: 10:15
Oppgitt emne: ”New markers and impact of secular trends on cardiovascular risk prediction”
Sted: Stort auditorium, HUS, Sentralblokken 3.etasje, Jonas Lies vei 65
Disputas: Tirsdag 23.mai 2017 klokken: 12:15
Sted: Stort auditorium, HUS, Sentralblokken 3.etasje, Jonas Lies vei 65
Avhandlingens tittel: ”Determinants of long-term outcome in patients With cardiovascular disease. Choline oxidation and loop diuretics- cross – sectional and prospective relationships in large Norwegian cohorts of patients With suspected or verified coronary heart disease”
1st opponent: Professor Stefan Agewall, University of Oslo
2nd opponent: Professor Henrik Schirmer, UiT – Norges arktiske universitet.

Pressemelding

Nytt om navn

Sushma Bartaula-BrevikVi presenterer Sushma Bartaula, PhD fra Universitetet i Bergen. Sushma begynte i mai 2017 som Postdoktor ved K2, og er tilknyttet forskningsgruppen Bruserud (G5). Hun skal arbeide med å karakterisere signalveiene i leukemicellene fra pasienter med akutt myelogen leukemi, og spesielt samspillet og kommunikasjonen mellom ulike signalveier, under veiledning av Professor Øystein Bruserud. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 3. etasje i laboratoriebygget

Innovasjonsseminar i kommende uke

helgeNeste uke står innovasjon i fokus. Sammen med institutt for Biomedisin har vi invitert Ulf Landegren som er professor molekylær medisin ved Department of  Immunology, Genetics and Pathology and SciLifeLab, i Uppsala til å holde CCBIO/ BBB-seminar torsdag 11.5 kl 1430 i auditorium 4, BBB.

I tillegg blir det et foredrag om innovasjon kl 8.30 på BBB, rom 9A109 i 9. etasje rettet mot forskningsgruppeledere. Det vil også være anledning til å møte Ulf til samtale enkeltvis i den grad tiden strekker til. Da trenger vi tilbakemelding om hvem som ønsker å møte ham, helst innen kommende tirsdag gjennom email til Eystein eller Helge.

Ultrafiolett EysteinUlf Landegren utmerker seg både ved en fremragende vitenskapelig innsats, men også ved at han har over 40 patenter og applikasjoner som er blitt kommersialisert. Han har startet i alt seks selskap og to av disse er blitt solgt til henholdsvis Affymetrix og Agilent.

Da håper vi at vi ser deg på seminar med Ulf Landegren i neste uke.

Gode helgeønsker

Eystein og Helge