Månedlige arkiver: mars 2016

Disputas uke 14

Gard Frodahl Tveitevåg SvingenGard Frodahl Tveitevåg Svingen  disputerer for Ph.d. graden tirsdag 07.april 2016
Prøveforelesning: Torsdag 07. april 2016, kl. 09:15
Oppgitt emne: 
“Nutrition in the prevention of cardiovascular disease – is it time for personalized medicine?”
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Tordag 07.april 2016, kl. 11:15
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Components of the choline oxidation pathway in relation to acute myocardial infarction, type 2 diabetes and mortality. Prospective observational studies among patients with suspected or verified coronary heart disease in Norway”
1st opponent: Associate professor Hubert Scharnagl, Medical University of Graz, Østerrike
2nd opponent: Professor Aron Troen, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

Pressemelding

 

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

PI3-kinase mutation linked to insulin and growth factor resistance in vivo.
Winnay JN, Solheim MH, Dirice E, Sakaguchi M, Noh HL, Kang HJ, Takahashi H, Chudasama KK, Kim JK, Molven A, Kahn CR, Njølstad PR.
J Clin Invest. 2016 Mar 14.

The influence of acute unloading on left ventricular strain and strain rate by speckle tracking echocardiography in a porcinemodel.
Dahle GO, Stangeland L, Moen CA, Salminen PR, Haaverstad R, Matre K, Grong K.
Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2016 Mar 11:ajpheart.00947.2015.

Causes of death in childhood-onset Type 1 diabetes: long-term follow-up.
Gagnum V, Stene LC, Jenssen TG, Berteussen LM, Sandvik L, Joner G, Njølstad PR, Skrivarhaug T.
Diabet Med. 2016 Mar 21.

Impact of KRAS, BRAF, PIK3CA, TP53 status and intra-individual mutation heterogeneity on outcome after liver resection for colorectal cancer metastases.
Løes IM, Immervoll H, Sorbye H, Angelsen JH, Horn A, Knappskog S, Lønning PE.
Int J Cancer. 2016 Mar 16.

Altered gut microbiota profile in common variable immunodeficiency associates with levels of lipopolysaccharide and markers of systemic immune activation.
Jørgensen SF, Trøseid M, Kummen M, Anmarkrud JA, Michelsen AE, Osnes LT, Holm K, Høivik ML, Rashidi A, Dahl CP, Vesterhus M, Halvorsen B, Mollnes TE, Berge RK, Moum B, Lundin KE, Fevang B, Ueland T, Karlsen TH, Aukrust P, Hov JR.
Mucosal Immunol. 2016 Mar 16.

Prospective Associations of Systemic and Urinary Choline Metabolites With Incident Type 2 Diabetes.
Svingen GF, Schartum-Hansen H, Pedersen ER, Ueland PM, Tell GS, Mellgren G, Njølstad PR, Seifert R, Strand E, Karlsson T, Nygård O.
Clin Chem. 2016 Mar 15.

Preeclampsia and Congenital Heart Defects.
Brodwall K, Greve G, Øyen N.
JAMA. 2016 Mar 15;315(11):1167-8.

Nutrition in Allogeneic Stem Cell Transplantion–Clinical Guidelines and Immunobiological Aspects.
Tvedt TH, Reikvam H, Bruserud Ø.
Curr Pharm Biotechnol. 2016;17(1):92-104. Review.

The Past, Present and Future Subclassification of Patients with Acute Myeloid Leukemia.
Forthun RB, Hinrichs C, Dowling TH, Bruserud Ø, Selheim F.
Curr Pharm Biotechnol. 2016;17(1):6-19. Review.

Circadian hormone profiles and insulin sensitivity in patients with Addison’s disease: a comparison of continuous subcutaneous hydrocortisone infusion with conventional glucocorticoid replacement therapy.
Björnsdottir S, Øksnes M, Isaksson M, Methlie P, Nilsen RM, Hustad S, Kämpe O, Hulting AL, Husebye ES, Løvås K, Nyström T, Bensing S.
Clin Endocrinol (Oxf). 2015 Jul;83(1):28-35.

Evidence for Genetic Overlap Between Schizophrenia and Age at First Birth in Women.
Mehta D, Tropf FC, Gratten J, Bakshi A, Zhu Z, Bacanu SA, Hemani G, Magnusson PK, Barban N, Esko T, Metspalu A, Snieder H, Mowry BJ, Kendler KS, Yang J, Visscher PM, McGrath JJ, Mills MC, Wray NR, Lee SH; Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, LifeLines Cohort Study, and TwinsUK, Andreassen OA, Bramon E, Bruggeman R, Buxbaum JD, Cairns MJ, Cantor RM, Cloninger CR, Cohen D, Crespo-Facorro B, Darvasi A, DeLisi LE, Dinan T, Djurovic S, Donohoe G, Drapeau E, Escott-Price V, Freimer NB, Georgieva L, de Haan L, Henskens FA, Joa I, Julià A, Khrunin A, Lerer B, Limborska S, Loughland CM, Macek M Jr, Magnusson PK, Marsal S, McCarley RW, McIntosh AM, McQuillin A, Melegh B, Michie PT, Morris DW, Murphy KC, Myin-Germeys I, Olincy A, Van Os J, Pantelis C, Posthuma D, Quested D, Schall U, Scott RJ, Seidman LJ, Toncheva D, Tooney PA, Waddington J, Weinberger DR, Weiser M, Wu JQ.
JAMA Psychiatry. 2016 Mar 23.

Colonic Mucosal Epigenome and Microbiome Development in Children and Adolescents.
Harris RA, Shah R, Hollister EB, Tronstad RR, Hovdenak N, Szigeti R, Versalovic J, Kellermayer R.
J Immunol Res. 2016;2016:9170162.

Vitamin Status among Breastfed Infants in Bhaktapur, Nepal.
Ulak M, Chandyo RK, Thorne-Lyman AL, Henjum S, Ueland PM, Midttun Ø, Shrestha PS, Fawzi WW, Graybill L, Strand TA.
Nutrients. 2016 Mar 8;8(3).

Association between Body Mass Index, Asymmetric Dimethylarginine and Risk of Cardiovascular Events and Mortality in Norwegian Patients with Suspected Stable Angina Pectoris.
Borgeraas H, Hertel JK, Svingen GF, Pedersen ER, Seifert R, Nygård O, Hjelmesæth J.
PLoS One. 2016 Mar 22;11(3):e0152029.

Administrative og tekniske tjenester

I disse dager kan vi lese om danskPer Bakkee og finske universitet som må redusere sine budsjett med 5-10% og si opp ansatte i hundrevis. I Norge er situasjonen heldigvis en annen. UiB har fått redusert sitt budsjett med 70-100 millioner kroner som ledd i regjeringens effektiviseringskutt. Dette utgjør promille av det totale budsjettet. Men likevel er det grunn til å se på hvordan vi driver virksomheten vår. UiB har oppnevnt en «Styringsgruppe for utvikling av effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester»

Det høres fryktelig kjedelig og byråkratisk og man kan fort tenke at dette angår ikke meg. Men det gjør det i høyeste grad. Eksempelvis ansettelsesprosedyrer, innkjøpsordninger, reiseregninger og utarbeidelse av eksamensoppgaver er noe vi alle styrer med i hverdagen. En sak er å gjøre disse ordningene billigere, men vel så viktig er det at kvaliteten på dem bedres. Derfor er arbeidet til denne styringsgruppen viktig, og vi kommer til å høre mer fra den etter hvert.

I mellomtiden går det mot påske. Nå gjelder det å lade batteriene enten det blir her eller der.
God Påske!

Per

Nytt om navn

rita_vikVi introduserer Rita Vik, PhD i ernæring. Rita begynte i mars 2016 som overingeniør i forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU).
Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 8. etasje i laboratoriebygget.

 

Invitation to NORBIS Summer School

norbis2Dear all,

We are happy to announce that the first NORBIS Summer School, “An introduction to molecular biology, bioinformatics and biostatistics” will take place in Bergen, 13th – 17th June, 2016.

Please distribute the attached invitation to anyone who may be interested. We aim for a wide variety of backgrounds at the summer school, and we encourage students in fields such as cell- and molecular biology, marine studies, genetics and medicine to register, along with our own NORBIS students. Les videre

Kunngjøring av valg: Instituttråd – gruppe B

Det skal velges nye representanter til instituttrådet fra gruppe B (midlertidige vitenskapelige ansatte) ved K2 denne våren. Valgperioden er 01.08.16 – 31.07.17

Nytt av året er at ansatte med bistilling hos K2, og hovedstilling på HUS også har stemmerett.

Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter. Forslag til kandidater sendes skriftlig og signert til  Irene Hjelmaas innen 25.04.16
Les videre

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv, forlenget påmeldingsfrist i Bergen

FagakademietVi inviterer ansatte i stat, kommuner, fylkeskommune, NAV, helseforetak og andre offentlig eide virksomheter i alderen 60 år og over til kurset. Det er også meget aktuelt for de som går ut av jobb før 60 år p.g.a. særaldersgrense, uføretrygd, førtidspensjon etc. Det er også anledning til å ta med ektefelle/ledsager.
Forelesere: Harald Engelstad og Kurt O. Bjørnnes
Bergen, 04. OG 05. APRIL 2016 Les videre

Kunngjøring av valg for gruppe B til universitetsstyret 2016-2017

Tiden er igjen kommet for valg av medlem og varamedlemmer til universitetstyret for perioden 1.8.2016 – 31.7.2017; representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B).
Det skal velges ett styremedlem fra gruppen av midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer.
Forslagsfrist:  Onsdag 31. mars
Valgdatoer: Valget holdes elektronisk i perioden 20. -26. april. Valglokalet er åpent fra onsdag 20. april kl. 9.00 til tirsdag 26. april kl. 12.00.
Detaljer om hvordan forslaget skal utformes og hvor det skal sendes finner du på denne siden.

COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST | European Cooperation in Science and TechnologyCOST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”).

Generell informasjon om COST kan finnes her og her.

I februar 2016 ble det vedtatt å igangsette 26 nye COST-aksjoner, hvorav følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning: Les videre

ERPA International Congresses on Education

erpa
Dear Colleague,
It is with great pleasure we inform you about the ERPA International Congresses on Education 2016 that will be held in Sarajevo / Bosnia and Herzegovina from 2 to 4 June 2016.
We hope that the conference will enable you to share your research with an international research community and to engage in discussion about the current issues in the field of education. Les videre

EUs Helseprogram – utlysninger for 2016 – gratis webinar 22. mars

euhp2National Health Service (NHS) i England arrangerer 22. mars et webinar i forbindelse med årets utlysninger. Jeg vil sterkt anbefale mulige interessenter til å delta her. De arrangerte også i fjor et tilsvarende webinar. Der deltok potensielle søkere fra hele EU, og det ble i etterkant utarbeidet en liste over interessenter innen ulike temaer/prosjekter. Det vil si at det er en lett måte å skaffe seg en oversikt over mulige fremtidige samarbeidspartnere, dersom det er ønskelig. Les videre

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Physicians’ Perception of Teratogenic Risk and Confidence in Prescribing Drugs in Pregnancy-Influence of Norwegian Drug Information Centers.
Bakkebø T, Widnes SF, Aamlid SS, Schjøtt J.
Clin Ther. 2016 Mar 10.

The serum level of C-reactive protein (CRP) is associated with cognitive performance in acute phase psychosis.
Johnsen E, Fathian F, Kroken RA, Steen VM, Jørgensen HA, Gjestad R, Løberg EM.
BMC Psychiatry. 2016 Mar 14;16(1):60.

Sample Size in Clinical Cardioprotection Trials Using Myocardial Salvage Index, Infarct Size, or Biochemical Markers as Endpoint.
Engblom H, Heiberg E, Erlinge D, Jensen SE, Nordrehaug JE, Dubois-Randé JL, Halvorsen S, Hoffmann P, Koul S, Carlsson M, Atar D, Arheden H.
J Am Heart Assoc. 2016 Mar 9;5(3).

Analysis of cellular and humoral immune responses against cytomegalovirus in patients with autoimmune Addison’s disease.
Edvardsen K, Hellesen A, Husebye ES, Bratland E.
J Transl Med. 2016 Mar 9;14(1):68.

Suggested Cut-Off Values for Vitamin D as a Risk Marker for Total and Cardiac Death in Patients with Suspected Acute Coronary Syndrome.
Naesgaard PA, León de la Fuente RA, Nilsen ST, Pönitz V, Brügger-Andersen T, Grundt H, Staines H, Nilsen DW.
Front Cardiovasc Med. 2016 Feb 26;3:4.

The Hypoglycemic Phenotype is Islet Cell-Autonomous in Short-chain Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase (SCHAD) Deficient Mice.
Molven A, Hollister-Lock J, Hu J, Martinez R, Njølstad PR, Liew CW, Weir G, Kulkarni RN.
Diabetes. 2016 Mar 7.

Likestillingspolitikk, er det noe vi i K2 må tenke på da?

Jone Trovik, portrett til disputasNår jeg nå skulle skrive leder i 8.mars-uken kunne jeg ikke la anledningen gå fra meg.

Jeg er oppvokst i et skolesystem med nokså jevn fordeling av gutter –jenter og deres ferdigheter. På studiet (tidlig 80-tall) var vi også likt fordelt (i motsetning til dagens kull med 70% jenter), men foreleserne var vesentlig menn og kvinnelige professorer en sjelden rase. (Jeg kan faktisk huske at professor Mai-Elin Koller på anestesiavdelingen gjorde inntrykk som en nesten enslig svale.) Med legeliv i gynekologi har det imidlertid alltid vært mange kvinnelige kolleger parallelt med meg, og på KK har vi nå dominans av kvinner også i ledelsen.

Da jeg trådde inn i Universitetsfunksjonen var det imidlertid som å rykke «tilbake til 80-tallet»: Jeg opplever å være den nesten enslige svalen! Se deg rundt i din seksjon: Hvor mange forskningsgrupper, plattformer eller sentra for fremragende forskning har kvinnelige ledere? Og på mellomledernivå hvordan er det der? På sykehussiden ser vi tydelig hvordan mannlige sykepleiere i stor grad besitter slike stillinger, hvordan er det med bioingeniører?

Er denne ulikheten et problem? Skal vi bare sitte stille og vente på at når dagens kvinnedominerte student- og PhD-kull vokser opp så vil det jevne seg ut? Eller skal vi ha en aktiv likestillingspolitikk der dette er på agendaen? Litt vennlig dytting; aktivt oppfordre kvinner til å søke lederposisjoner (ja du ER flink nok!) og ansette dem! Eller kvotering? Nå lager vi nytt strategidokument. Bør økt kvinneandel i de vitenskapelige stillinger være et mål? Hvis vi ikke tar det med betyr det at vi ikke synes det er viktig (nok) å jobbe mot. Det er et valg.

Jone

 

Nytt om navn

julie sletten
Vi presenterer Julie Sletten, cand.med. med forskerlinje.

Julie begynte i februar 2016 som PhD-stipendiat i Klinisk fosterfysiologisk forskningsgruppe.

Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 4. etasje på Kvinneklinikken.

EUs Helseprogram – Arbeidsprogrammet for 2016 er offentliggjort

helsedirektoratet

Hei!
Arbeidsprogrammet for 2016 er nå offentliggjort. Prosjektmidler for 2016 har blitt publisert med søknadsfrist 2. juni. Se Chafeas hjemmeside.
Oppdragsforsking (Procurement) vil bli utlyst fortløpende på samme hjemmeside.
Se mer informasjon på helsedirektoratets side.
Vedlagt ligger engelsk oppsummering av arbeidsprogrammet for inneværende år.

Med vennlig hilsen
Janicke Fischer
Seniorrådgiver
Avdeling global helse
Helsedirektoratet
P.O.Box 7000 St Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway.