Månedlige arkiver: februar 2016

Vil du ha litt driftsmidler?

Eystein 2Ja, da må du i hvert fall søke!

Intensjonen med små driftsmidler (SMÅFORSK) er at de skal gis til grupper som ikke har store tildelinger slik at de kan komme i gang med prosjekter. Midlene er et spleiselag mellom NFR og UiB og skal brukes opp det året de bevilges. Det kan søkes om dekning av utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader. I tråd med ordningens intensjoner er det et krav at man er en fast ansatt aktiv forsker ved K2. Instituttledelsen legger derfor stor vekt på at søkeren kan dokumentere at vedkommende har søkt om midler fra andre kilder de siste 2 årene.

Kriterier og krav

  • Forskningsgruppene ved leder står som søker og formålet må drøftes og prioriteres innad i forskningsgruppen
  • Det må dokumenteres at gruppen har søkt andre eksterne forskningsmidler i 2015
  • Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret, midlene er ikke overførbare til neste år.
  • Bevilgninger går til forskningsgrupper som ikke har store driftsmidler allerede
  • Det skal dokumenteres hva midlene skal benyttes til

Gjør ikke som han i lignelsen om talentene og gravde den ned. Bruk SMÅFORSK til å investere i større fremtidige tildelinger.

Lykke til!

Forskningsutvalget ved K2 tildeler midler på neste møte. Søknadsskjema fylles ut og sendes til Siv Johnsen Eggereide siv.eggereide@uib.no
Frist: 1. mars 2016

Søknadsskjema

Eystein Husebye
Visestyrer

Endring av introduksjonsseminar for internasjonale nyansatte

Det er gjort noen endringer i introduksjonsseminaret for utenlandske nyansatte.
I stedet for et heldagsseminar blir det to halvdagseminar.
Del 1 – går ca en gang i måneden. Tema her er: Praktisk informasjon og tilbud for internasjonale forskere på UiB , og Plikter og rettigheter som ansatt ved UiB.
I denne delen har Servicesenter for internasjonal mobilitet (SIM) hele programmet selv. Les videre

Nytt om navn

Jianhua HanVi presenterer Jianhua Han, MSc i molekylærmedisin. Jianhua begynte som avdelingsingeniør i Emmets gruppe i Translasjonell molekylær avbildning i kreft i januar 2016.
Dersom du vil hilse på, finner du henne i 9. etasje (rom 9920) i labbygget.

 

Utlysning stipendiat og postdoktorstillinger, vår 2016

Nye stipendiat og postdoktor stillinger

Det medisinsk-odontologiske fakultet lyser i vår ut følgende bevilgningsfinansierte stipendiat og postdoktor stillinger;

16 stipendiat stillingar
12 åpne stillinger
2 stillinger øremerket odontologi (samfunnsodontologi og kjeve- og ansiktsradiologi)
2 x 50% stillinger øyremerket dobbeltkompetanseløpet i odontologi (oral kirurgi og endodonti)

3 postdoktor stillingar
2 åpne stillinger
1 stilling øremerket fakultetet sine kjernefasiliteter (Kjernefasiliteten for metabolomikk (CMB), Kjernefasiliteten for flow cytometri, Molecular Imaging Center (MIC), Kjernefasiliteten for
proteomikk (PROBE), Genomics Core Facility (GCF), Dyreavdelinga, Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse og Forskingseining for helseundersøkelser)

Utlysingene vil komme i BT, Jobbnorge og Euraxess søndag 14.2. med søknadsfrist 6.3.2016.

Fritak fra papirbasert stoffkartotek


UiB har fått forlenget sitt fritak fra papirbasert stoffkartotek i 2 nye år.
Som tidligere så er det noen krav vi må oppfylle:
Lett tilgang til elektronisk stoffkartotek (PC, mobil, ipad, etc), og for de kjemikaliene som inneholder kravet om «pasienten bringes omgående til sykehus» eller «øyeblikkelig legehjelp kreves» (pkt 4 i sikkerhetsdatabladet) skal det være SDS eller et verneblad tilgjengelig på labben.

Mvh
Bente-Lise Lillebø

Call for nominations: Johnny Ludvigsson Prize

The Swedish Child Diabetes Foundation is pleased to announce that nominations are now welcome for candidates for the 2016 Johnny Ludvigsson Prize for excellent research in childhood and adolescent diabetes.

Please note that nominations must be submitted to reach the Swedish Child Diabetes Foundation office by Friday 13 May this year, as 15 May is on a Sunday.

Please see the enclosed pdf-file for further details.

If you have any questions, please contact the Swedish Child Diabetes Foundation office by telephone +46 13 105690, or e-mail kansli@barndiabetesfonden.se

Best regards,
The Swedish Child Diabetes Foundation

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Structure – Function studies of HNF1A (MODY3) gene mutations in South Indian patients with monogenic diabetes.
Balamurugan K, Bjørkhaug L, Mahajan S, Kanthimathi S, Njølstad PR, Srinivasan N, Mohan V, Radha V.
Clin Genet. 2016 Feb 8.

Genetics of structural connectivity and information processing in the brain.
Giddaluru S, Espeseth T, Salami A, Westlye LT, Lundquist A, Christoforou A, Cichon S, Adolfsson R, Steen VM, Reinvang I, Nilsson LG, Le Hellard S, Nyberg L.
Brain Struct Funct. 2016 Feb 6.

Reply: Esmolol Added in Cardioplegia.
Dahle GO, Salminen PR, Moen CA, Eliassen F, Jonassen AK, Haaverstad R, Matre K, Grong K.
J Cardiothorac Vasc Anesth. 2016 Jan;30(1):e9-e10.

Participation in research bronchoscopy: a literature review.
Martinsen EM, Leiten EO, Bakke PS, Eagan TM, Grønseth R.
Eur Clin Respir J. 2016 Feb 3;3:29511.

Tetradecylthiopropionic acid induces hepatic mitochondrial dysfunction and steatosis, accompanied by increased plasma homocysteine in mice.
Berge RK, Bjørndal B, Strand E, Bohov P, Lindquist C, Nordrehaug JE, Svardal A, Skorve J, Nygård O.
Lipids Health Dis. 2016 Feb 5;15(1):24.

Myocardial function after polarizing versus depolarizing cardiac arrest with blood cardioplegia in a porcine model of cardiopulmonary bypass†.
Aass T, Stangeland L, Moen CA, Salminen PR, Dahle GO, Chambers DJ, Markou T, Eliassen F, Urban M, Haaverstad R, Matre K, Grong K.
Eur J Cardiothorac Surg. 2016 Feb 2.

Proteome-wide survey of the autoimmune target repertoire in autoimmune polyendocrine syndrome type 1.
Landegren N, Sharon D, Freyhult E, Hallgren Å, Eriksson D, Edqvist PH, Bensing S, Wahlberg J, Nelson LM, Gustafsson J, Husebye ES, Anderson MS, Snyder M, Kämpe O.
Sci Rep. 2016 Feb 1;6:20104.

Does endurance exercise cause atrial fibrillation in women?
Myrstad M, Aarønæs M, Graff-Iversen S, Nystad W, Ranhoff AH.
Int J Cardiol. 2015 Apr 1;184:431-2.

Per Bakke

Helga

På tirsdag ble Helga bisatt. Storetveit kirke var fylt til randen og vel så det. Hundrevis av mennesker deltok. Bisettelsen og minnestunden etterpå ble en vakker, varm og verdig avskjed med Helga. Det som gjorde sterkest inntrykk var Pål og deres fantastiske gutter som alle sa rørende ord til Helga.

Jeg har tenkt mye på noe Pål sa i kirken: Helga forlot livet, men ikke oss.

Det er sterke ord, og selv om jeg vil tro at Pål med ordet «oss» mente familien, tenker jeg at det også gjelder oss andre. At vi alle må prøve å følge opp Helgas eksempel. Hun var spesielt god til å se folk rundt seg og gi positive tilbakemeldinger. Det kan vi også gjøre.

Akademia er svært kompetitivt, og det skal det være. Men midt i konkurransen om stillinger og ressurser, er det lett å glemme at vi alle er sårbare individer. Vi må ta bedre vare på hverandre, også de som tilsynelatende klarer alt. Det vil være en verdig måte å hedre Helgas minne.

Per

Nytt om navn

Vi pSteffenresenterer Steffen Aleksander Slettevoll, MSc i medisinsk biologi.
Steffen begynte i februar 2016 som PhD-stipendiat ved Influensasenteret- Rebecca Cox. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne ham i 5. etasje i laboratoriebygget.

Feilparkering

På grunn av mye feilparkering ser vi oss nødt til å minne om at parkeringsplassene «på taket» utenfor Laboratoriebygget er reserverte plasser. Feilparkerte biler skaper mye frustrasjon og tidsbruk for dem som blir berørt. Plassene kan ikke benyttes uten avtale med personen som har fått tildelt plassen, eller parkeringsansvarlig Ingvild Lekven Jonsvoll.
Dersom dette problemet fortsetter vil det bli aktuelt med bøter og borttauing.

Mvh
Ingvild Lekven Jonsvoll
Lærling
Klinisk institutt 2
Universitetet i Bergen
www.uib.no/klin2
Tlf: +47 5597 3050

Apple trekker tilbake adaptere

appleVi vil informere om at Apple trekker tilbake en spesifikk type strømadapter som har vært i bruk for Mac maskiner (og noen iOS enheter) siste årene.
Følg lenken under for å lese mer om dette, og instruksjoner for hvordan du kan sjekke om du har en berørt adapter.
http://www.apple.com/no/support/ac-wallplug-adapter/
Dersom du har en av de berørte adapterene kan du ta den med til IT-Avdelingen for å få levert ut en ny.
Ta gjerne kontakt på https://bs.uib.no/ før du kommer sånn at vi kan sørge for å ha en klar.
PS. Husk å ta med den gamle adapteren din sånn at vi kan levere den videre til vår leverandør.

Mvh.
IT-Avdelingen

 

Forskningspresentasjoner 2015

forskerskolen_2I forrige uke ble årets forskningspresentasjoner gjennomført.
De tre beste presentasjonene i klassene muntlig og poster ble premiert, samt at en fra hver kategori vant prisen “Folkets favoritt”.
Førsteplass for muntlige presentasjoner gikk til Simon Dankel fra K2, mens Anna Berg, også fra K2, fikk førsteplass for sin posterpresentasjon.
Vi gratulerer!
For mer informasjon og navn på resten av vinnerne, se her.

Invitasjon til “The 4th Norwegian Microbiology Meeting” (NoMi-16)

NOMIVi har gleden av å invitere alle masterstudenter, PhD studenter og post-docs til “The 4th Norwegian Microbiology Meeting” (NoMi-16) som i år arrangeres ved Quality Hotel & Resort in Sarpsborg den 13-15 april 2016.

NoMi er en tverrfaglig konferanse med mål om
å samle norske juniorforskere innen mikrobiologi. Hensikten med møtet er å bygge Les videre

Chinese University of Hong Kong – utlysing av stipend for gjesteforskeropphold


PhD-kandidater og forskere på Worldwide Universities Network (WUN) medlemsuniversiteter (herunder Universitetet i Bergen) inviteres til å søke om støtte for gjesteforskeropphold på Chinese University of Hong Kong i perioden 01.08.2016 – 31.07.2017.
Søknadsfrist: 8. april 2016.

Ytterligere detaljer om utlysning, søknad, kontaktperson m.m. finnes på nettsiden:
PhD-kandiater
Forskere

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Drug Information Services Today: Current Role and Future Perspectives in Rational Drug Therapy.
Amundstuen Reppe L, Spigset O, Schjøtt J.
Clin Ther. 2016 Jan 28.

Cardiac surgery for infective endocarditis in patients with intravenous drug use†.
Østerdal OB, Salminen PR, Jordal S, Sjursen H, Wendelbo Ø, Haaverstad R.
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2016 Jan 29.

A study protocol for a randomised controlled trial evaluating clinical effects of platelet transfusion products: the Pathogen Reduction Evaluation and Predictive Analytical Rating Score (PREPAReS) trial.
Ypma PF, van der Meer PF, Heddle NM, van Hilten JA, Stijnen T, Middelburg RA, Hervig T, van der Bom JG, Brand A, Kerkhoffs JL; PREPAReS Study Group.
BMJ Open. 2016 Jan 27;6(1):e010156.

Hydroxyurea synergizes with valproic acid in wild-type p53 acute myeloid leukaemia.
Leitch C, Osdal T, Andresen V, Molland M, Kristiansen S, Nguyen XN, Bruserud Ø, Gjertsen BT, McCormack E.
Oncotarget. 2016 Jan 23.

Atherosclerosis in Sjögren’s syndrome: evidence, possible mechanisms and knowledge gaps.
Valim V, Gerdts E, Jonsson R, Ferreira GA, Brokstad KA, Brun JG, Bergljot Midtbø H, Mydel PM.
Clin Exp Rheumatol. 2016 Jan 20.

Early Life Origins of Lung Ageing: Early Life Exposures and Lung Function Decline in Adulthood in Two European Cohorts Aged 28-73 Years.
Dratva J, Zemp E, Dharmage SC, Accordini S, Burdet L, Gislason T, Heinrich J, Janson C, Jarvis D, de Marco R, Norbäck D, Pons M, Real FG, Sunyer J, Villani S, Probst-Hensch N, Svanes C.
PLoS One. 2016 Jan 26;11(1):e0145127.