Månedlige arkiver: januar 2016

Profesjonalitetsutdanning for kommende medisinere

Jone Trovik, portrett til disputasSå du medisinerspirene med grønne skilt på frakken og forventningsfulle, men litt usikre blikk som svermet rundt på ulike avdelinger 13. og 14 januar?

TAKK for at du tok vel imot dem, for det gjorde du! Jeg har hatt gleden av å lese rapportene som bekrefter at de ble tatt godt vare på gjennom hele kjeden av helsepersonell som de kom borti: portøren som viste rett vei i tunnelen, bioingeniøren som tålmodig forklarte at akkurat dette apparatet målte blodprosent, sykepleieren som passet på studenten som nesten besvimte på undersøkelsesrommet, alle legene som forklarte hvorfor de sa og gjorde alt i løpet av en hel arbeidsdag.

Å få sitt første innblikk i en sykehushverdag , observere masse god samhandling og at vi alle har vår plass i diagnostikk- og behandlingskjeden, har gitt dem viktige forsmak på senere legeliv. Deltagende observasjon av lege-pasientmøter uten at det kreves direkte faglig læring, gir mulighet for å få  gode rollemodeller; dette er profesjonalitetsbygging!

Å få nesen opp av bøkene og inn på vakt- og pasientrom har vekket motivasjon; de ser at de trenger også den basale kunnskap for å forstå komplekse medisinske tilstander.

At de samme studenter skal tilbake på din avdeling gir trygghet for dem og oss. Det gir også en mulighet for den enkelte students lokale veileder å følge nettopp henne/ham over tid. Da kan man også lettere fange opp hvis man ser det ”butter” både mhp faglig tilegning men også ved personlige vansker.

Studentene beskriver en lang rekke av hyggelige og ivaretakende arbeidsplasser. Det er jo først og fremst godt for oss som arbeider der hver dag. La oss fortsette å være imøtekommende overfor hverandre også når vi ikke bare skal vise vår ”beste side” med student på slep.

Jone

Nekrolog: Helga Birgitte Salvesen

HelgaDet er med stor sorg vi torsdag 21. januar mottok budskapet om professor og overlege Helga Birgitte Salvesens bortgang.

Helga disputerte14. juni 2000 for sin doktorgrad i medisin med avhandlingen: “Tumor Biomarkers and Prognostic Factors in Endometrial Carcinoma”. Hun var fra 1991 lege, og fra 2001 overlege, ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og hun ble i 2003 professor ved UiB i gynekologi og obstetrikk.

Hun var en av våre fremste professorer og var ledende på forskning innen gynekologisk kreft. Sammen med sine kolleger har hun stått bak flere, store gjennombrudd innenfor sitt forskningsfelt. Hun var co-direktør ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) som er et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB, og mottok i 2015 Helse Vest forskning- og innovasjonspris for sitt enestående arbeid innen persontilpasset behandling av gynekologisk kreft. Helga ble i 2015 også innvalgt som medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Hun var et spesielt godt forbilde for kvinner i akademia og jobbet aktivt for å fremme kvinnelige forskere.

Helga var spesialist innen gynekologi og obstetrikk, og hun har hatt forskningsopphold ved Harvard University, Broad Institute og University of Chicago, der forskningsfokus har vært på studier av genetiske markører i relasjon til gynekologisk kreft.

Helga har særlig arbeidet med å utvikle de mulighetene som molekylærbiologi kan gi til studiene av gynekologisk kreft. I alt har hun publisert over 130 vitenskapelige artikler og har vært veileder for en lang rekke PhD kandidater.

Det er særlig grunn til å framheve Helga sin store metodologiske bredde og angrepsvinkel i sine studier. Hun bygget i løpet av kort tid opp en stor forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, der hun brakte fram det beste i disiplinoverbyggende klinisk forskning generelt og kreftforskning spesielt. Helga var en engasjert og omsorgsfull lege og forskningsleder, og ble gjennom sitt virke et forbilde for mange unge forskere og leger. Hun hadde alltid pasientenes beste for øyet. Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus er svært takknemlig for den innsats hun la ned gjennom en årrekke ved våre institusjoner og i dyp sorg over å ha mistet en fremragende medarbeider. Våre varme tanker går til Pål og sønnene Tormund, Pål-Christian, Erlend og Håvard i disse tunge dager.

Dag Rune Olsen, rektor
Nina Langeland, dekan
Eivind Hansen, administrerende direktør
Alf Henrik Andreassen, fagdirektør
Ingrid Johanne Garnes, klinikkdirektør KK
Per Bakke, instituttleder

K1/K2 Seminar 2016

Vi har gleden av å invitere alle til årets første K1/K2 seminar!
Lars Herfindal, Prof., Senter for farmasi, skal holde seminar om:
“Therapeutic nanoparticles for delivery of anti-cancer drugs”
Tid: Onsdag 3 februar, klokken 14:15 – 15:00.

Det vil bli servert pizza før seminaret, fra 14:05-14.15.

Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Svein Haavik

Alle er velkomne!
Se vedlegg for abstrakt.

Pest! – Horisontforedrag/Darwindag

Velkommen til årets første horisontforedrag i samarbeid med Darwindagen Bergen, og støttet av Selskapet for vitenskapenes fremme:
Pest! – Horisontforedrag/Darwindag med Nils Chr. Stenseth, Geir Atle Ersland og Bjørn Blomberg
Universitetsaulaen mandag 15. februar
Fra kl. 15.40 er det lett servering i forkant av foredragene som begynner (presis!) kl. 16.00. Les videre

Kommende SIU-utlysninger

SIUSIU kommer til å lyse ut over 200 millioner kroner til utdanningssamarbeid med universiteter i ulike verdensdeler i 2016. I februar kommer utlysninger i følgende programmer:
Partnerskapsprogrammet, NORAM, Nordområdeprogrammet, EURASIA, INTPART, UTFORSK, CAPES-SIU og Nordisk-russisk samarbeid. Noen av disse har søknadsfrist i slutten av mai, andre – i slutten av september. Mer informasjon om programmene finner dere her.

Vi minner også om SIUs mini-workshop om prosjektsøknader som finner sted i forkant av Internasjonaliseringskonferansen.

Hjarteforskingspris til Kenneth Dickstein

Kenneth Dickstein

Kenneth Dickstein (Klinisk institutt 2) er professor ved Universitetet i Bergen (UiB) og overlege ved medisinskintensiv avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Kenneth Dickstein har fått Hjarteforskingsprisen 2016 frå Nasjonalforeininga for folkehelsa. Han får prisen for sitt avgjerande forskingsbidrag innan hjarte- og karforsking, og for rolla i oppbygginga av sitt akademiske miljø.

For meir informasjon sjå vedlagt pressemelding og UiB sine sider.

 

Meeting Series in The Genomics Club

We would like to inform the members of K2 and K1 of a meeting series:
The Genomics Club is a meeting forum for people from different research groups in K1 and K2 who are working with Genomic data.
The Club meets every other Wednesday with chosen presentations, at 12.00 in the meeting room on the 6th floor (6.1-6.2 Laboratory building).
Next presentation will be Wednesday 3rd February: Christine Stansberg who will present the NORBIS research school and Bioinformatics in Bergen. (12.00 in rooms 6.1-6.2)

If you would like to join the Club and get update on the meeting schedule and meet other people working on Genomics please email Tomasz Stokowy.

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Invasive versus conservative strategy in patients aged 80 years or older with non-ST-elevation myocardial infarction or unstable angina pectoris (After Eighty study): an open-label randomised controlled trial.
Tegn N, Abdelnoor M, Aaberge L, Endresen K, Smith P, Aakhus S, Gjertsen E, Dahl-Hofseth O, Ranhoff AH, Gullestad L, Bendz B; After Eighty study investigators.
Lancet. 2016 Jan 12.

Challenges in psychopharmacology: a drug information centre perspective.
Schjøtt J.
J Clin Pharm Ther. 2016 Feb;41(1):4-6.

The Association of Gum Bleeding with Respiratory Health in a Population Based Study from Northern Europe.
Gómez Real F, Pérez Barrionuevo L, Franklin K, Lindberg E, Bertelsen RJ, Benediktsdóttir B, Forsberg B, Gislason T, Jögi R, Johannessen A, Omenaas E, Saure E, Schlünssen V, Skorge TD, Torén K, Pérez Saavedra A, Svanes Ø, Åstrøm AN, Janson C, Svanes C.
PLoS One. 2016 Jan 25;11(1):e0147518.

Prolonged Dye Release from Mesoporous Silica-Based Imaging Probes Facilitates Long-Term Optical Tracking of Cell Populations In Vivo.
Rosenholm JM, Gulin-Sarfraz T, Mamaeva V, Niemi R, Özliseli E, Desai D, Antfolk D, von Haartman E, Lindberg D, Prabhakar N, Näreoja T, Sahlgren C.
Small. 2016 Jan 25.

B vitamin treatments modify the risk of myocardial infarction associated with a MTHFD1 polymorphism in patients with stable angina pectoris.
Ding YP, Pedersen EK, Johansson S, Gregory JF 3rd, Ueland PM, Svingen GF, Helgeland Ø, Meyer K, Fredriksen Å, Nygård OK.
Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2015 Dec 23.

Metabolomics study of fatigue in patients with rheumatoid arthritis naïve to biological treatment.
Surowiec I, Gjesdal CG, Jonsson G, Norheim KB, Lundstedt T, Trygg J, Omdal R.
Rheumatol Int. 2016 Jan 23.

Assessing Early Life Factors for Eosinophilic Esophagitis: Lessons From Other Allergic Diseases.
Jensen ET, Bertelsen RJ.
Curr Treat Options Gastroenterol. 2016 Jan 23.

Expert opinion of mediastinal lymph node positions from an intrabronchial view.
Roth K, Eagan T, Hardie J.
BMC Pulm Med. 2016 Jan 22;16(1):15.

Co-transplantation of multipotent mesenchymal stromal cells in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: A systematic review and meta-analysis.
Kallekleiv M, Larun L, Bruserud Ø, Hatfield KJ.
Cytotherapy. 2016 Feb;18(2):172-85.

Serum Markers in Rheumatoid Arthritis: A Longitudinal Study of Patients Undergoing Infliximab Treatment.
Selaas O, Nordal HH, Halse AK, Brun JG, Jonsson R, Brokstad KA.
Int J Rheumatol. 2015;2015:276815.

Mutations in TP53 increase the risk of SOX2 copy number alterations and silencing of TP53 reduces SOX2 expression in non-small cell lung cancer.
Samulin Erdem J, Skaug V, Bakke P, Gulsvik A, Haugen A, Zienolddiny S.
BMC Cancer. 2016 Jan 19;16(1):28.

Visestyrer for forskning

Per BakkeI K2Nytt-lederen i forrige uke opplyste Roland at han går av som visestyrer for forskning. Roland har hatt stillingen i de tre årene etter at Klinisk institutt 2 ble dannet. Han har gjort en kjempejobb for å legge til rette for forskning på instituttet. Ikke minst har Roland også jobbet for å sette fokus på forskerutdanning og veiledningsopplæringen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har han i stor grad bidratt til å fremme integreringen av miljøene fra de fire gamle instituttene. Selv om han nå går av er jeg sikker på at K2 fortsatt vil nyte godt av hans arbeidskapasitet og kunnskaper innen forskning og forskerutdanning. Stor takk for innsatsen, Roland!

Ny visestyrer for forskning blir Helge Ræder. Han er i gruppen til Pål innen diabetes og har for tiden et BFS stipend. Jeg er sikker på at Helge kommer til å følge opp Roland sin innsats for forskning på K2.

Per

Påminnelse:Invitasjon til nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis

HiBVelkommen til årets nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis 5.-6. april 2016!
I år ønsker vi velkommen på Høgskolens nye og flotte Campus Kronstad.

Vi inviterer til to innholdsrike dager med spennende foredrag, workshops, og posterutstillinger.
Som vanlig har vi fokus på implementering av kunnskapsbasert praksis i praksis og utdanning.
Her er noen av temaene:
* Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet
* Brukermedvirkning
* Kunnskapsbasert forskning
* Implementering av retningslinjer
* Knowledge Translation
* Nasjonale føringer Les videre

Introduction seminar for new employees 5 February

Service centre for international mobillity invites to introduction seminar for new employees 5 February.
The introductory seminar covers mutual prerequisites and expectations, equal opportunities, HR policy and HSE, among other things. The labour unions and various welfare offerings will also be presented.

Registration within 2 February.
More information here.

NORHEART-kurs i Tromsø 14.-16. mars

norheart_logo_cmyk
Metabolic and Mechanical Function of the Heart (MBI-8004)

Dette er et spesialisert kurs som kan være aktuelt for flere PhD studenter ved UiB. Reise og kost dekkes for PhD studenter som er medlem i NORHEART.
Alle som driver med hjerteforskning er velkommen i NORHEART, det er gratis å bli medlem (www.norheart.no).
For mer informasjon og påmelding, se her.

 

Invitasjon til informasjonsmøte om utlysing av nye sentre for fremragende utdanning (SFU) 28.januar

I slutten av februar lyser NOKUT ut tre til seks nye sentre for fremragende utdanning.

Etablering av flere sentre for fremragende utdanning er et strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. Vi oppfordrer derfor fakulteter og fagmiljøer til å vurdere muligheten for å søke om å etablere et SFU-senter gjennom årets utlysing. Nye sentre kan søke om mellom fire og åtte millioner kroner i årlige midler. Alle fagmiljøer kan søke om SFU-status. Les videre

Forskerskolen i klinisk medisin inviterer!

forskerskolen_2

Forskerskolen i Klinisk medisin ønsker å invitere alle forskerinteresserte på årets forskningspresentasjoner:  “Forskningspresentasjoner fra 2015”.

Hva skjer?
Det vil være en posterutstilling i foajeen i sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus fra
25. Januar til 29. Januar.
Onsdag 27. Januar vil det være posterpresentasjoner i foajeen.
Torsdag 28. Januar er det muntlige presentasjoner i Birkhaugsalen.
Fredag 29. Januar klokken 12.00-12.45 vil det være en premieseremoni ved scenen i foajeen, med litt musikalsk underholdning.

Ansatte og alle interesserte oppfordres til å overvære både posterpresentasjonene og de muntlige foredragene samt premieseremonien.
I år premierer vi ikke bare de beste bidragene, men også “Folkets favoritt.” En premie som er basert på antall stemmer. Så her gjelder det å komme til foajeen og til Birkhaugssalen, høre på presentasjonene og/eller støtte andre arbeidskollegaer til å få en hyggelig premie.

Håper vi sees på årets forskningspresentasjoner!

Program posters

Program oral

Disputas uke 4

koch_anne_metteAnne Mette Koch disputerer for Ph.d. graden torsdag 28. januar 2016
Prøveforelesning: Torsdag 28. januar 2016, kl. 09:15
Oppgitt emne: “Fra overvåking til redusert infeksjonsbyrde: Hvordan bør vi implementere kunnskap om sykdomsbyrde fra infeksjonsovervåking i sykehjem og sykehus, og hvordan kan vi måle effekten?”
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Torsdag 28.januar 2016, kl. 11:15
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Lessons learned from infection surveillance: Occurrence, risk factors and consequences of healthcare-associated infections in hospitals and long-term care facilities”
1st opponent: Avdelingsdirektør Bjørn Iversen, Folkehelseinstituttet
2nd opponent: Professor Guri Rørtveit, Universitetet i Bergen

Pressemelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Calprotectin (S100A8/A9) and S100A12 are associated with measures of disease activity in a longitudinal study of patients with rheumatoid arthritis treated with infliximab.
Nordal HH, Brun JG, Hordvik M, Eidsheim M, Jonsson R, Halse AK.
Scand J Rheumatol. 2016 Jan 15:1-8.

Forskning og forskerutdanning ved K2

Roland JonssonPå denne tid av året forbereder instituttene sine rapporter til fakultetet i form av meldinger – og det jeg da tenker mest på er forskerutdannings- og forskningsmeldingene.  Dette er viktige dokumenter som fakultetet i sin tur benytter for å informere og oppdatere universitetet sentralt om sine resultater og langsiktige strategier.  Slik er disse meldingene med på å kommunisere instituttenes tanker, ønsker og behov til UiB.  Er det da noe nytt å rapportere eller er dette bare samme oppramsing som i fjor?  Ja, det er faktisk nye momenter som er kommet til.  Hva har for eks. instituttet gjort når det gjelder internasjonalisering, karriereplanlegging og publisering? Selv om det siste alltid er med, så kommer det nå til å bli satt ekstra fokus på.  Det blir spesielt viktig for K2 å fokusere nettopp på publisering, da vi hatt en nedgang i antall publikasjoner siden 2013. Men vi har hatt en meget god fremgang på eksterne bevilgninger – ikke minst EU og NFR – som forhåpentlig vil resultere i økt publisering på sikt.

Dette er min siste leder i K2Nytt da jeg etter 3 års engasjement som forskningsleder/vise-styrer for forskning ved K2 kommer til å fokusere på andre oppgaver.  Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke for tre givende og spennende år – godt samarbeid i ledergruppen, forskningsutvalget, med forskerutdanningskoordinator og alle jeg har kommet i kontakt med.  Foruten mitt egentlige hovedansvar som leder for Broegelmanns Forskningslaboratorium og forskergruppen immunologi og revmatologi, har jeg parallelt vært delaktig i flere inspirerende og stimulerende arbeidsgrupper med direkte relevans for forskerutdanning og forskning.  Som jeg delvis tidligere har referert til i mine ledere så har jeg deltatt i OU-7 rapporten om forskerutdanning ved UiB, rapporten om veilederopplæring ved UiB (levert til universitetsledelsen før jul), inngått i den av UHR oppnevnte nasjonale karrieregruppen, og ikke minst det kontinuerlige, internasjonale arbeidet som utføres innen ORPHEUS.  Så jeg vil ha nok med oppgaver fremover.

 

Takk for meg,

Roland