Forfatterarkiv: ene057

Utlysning av prosjektmidler til samarbeid mellom Norge og utviklingsland

SIU lyser ut rundt 90 millioner kroner til femårige prosjekter gjennom Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid (NORPART). NORPART gir støtte til utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i utviklingsland og Norge.
Søknadsfristen er 5. september 2016 kl. 15.00 norsk tid. Les videre

Invitasjon til oppfølgingsmøte om NORPART-programmet på UiB

Møtet er aktuelt for alle som planlegger å søke prosjektstøtte med søknadsfrist 5. september.

Oppfølgingsmøtet om NORPART-programmet holdes på Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling, Jekteviksbakken 31 (Juss 2).  Onsdag 15. juni frå 10.00- 12.00.

Tema for møtet er hvilke momenter som kjennetegner en god søknad, og vi håper at møtet kan være en hjelp til arbeidet med å skrive søknadene og bidra til at flest mulig av UiB-søknadene blir innvilget støtte.

Plan for møtet:
*Innledning og velkommen
*Presentasjon av programmet av Hilde Granås Kjøstvedt, seniorrådgiver SIU
*Studieadministrative forhold som kan ha betydning for en søknad, ved SA
*Diskusjon og utveksling av erfaringer så langt.

Påmelding innen 13. juni: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2170199

Med vennlig hilsen
Helge Bjørlo og Ana Veronica Cordova

Look to Israel?

Eystein 2For et par uker siden hørte jeg professor Ulf Landegren fra Uppsala Universitet snakke om innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. Landegren selv har utviklet en rekke innovative molekylære verktøy til måling av DNA, RNA og proteiner i blod og vev, noe som har resultert i en lang rekke patenter og selskapsdannelser, blant annet Olink (www.olink.com).

Landegren hadde også betraktninger om hvordan myndigheter og universiteter la til rette for innovasjon og presenterte en figur som viser hvordan en rekke land fordeler seg med tanke på andel av brutto nasjonalprodukt brukt på forskning og utvikling i forhold til antall forskere og ingeniører. Figuren er hentet fra en artikkel i Nature Immunology (Kollias  og Lambris, 2015) der Greske forskere påpeker alt som ikke fungerte i Gresk forskningspolitikk. De nevner blant annet politisk styrt forskning uten klar strategi, ingen reell evaluering av pengebruken og når evaluering gjøres får den ikke konsekvenser.
ChartForskning og utvikling (R & D) versus forskere/ingeniører per million. Sirklenes størrelse reflekterer størrelse på beløpene benyttet til R & D.

Ikke helt overaskende er Norge klart dårligst av de nordiske landene når det gjelder pengebruk, til tross for at det synes å være tverrpolitisk enighet om at det skal satses mer på forskning og vi er «et av de rikeste landene i verden». Et annet slående trekk som plasserer oss på det Landegren mener er feil banehalvdel, er at Norge har svært mange forskere per million innbyggere i forhold til tilgjengelige forsknings- og utviklingsmidler. Ved første øyekast kan det synes bra med mange forskere, men om begrensede forsknings- og innovasjonsmidler fordeles på veldig mange hender så er sjansen stor for at det blir litt om mye og lite gjennombruddsforskning som kan kommersialiseres. Kikker man over på den andre banehalvdelen finner man Israel alene innenfor 16-meteren med en andel av brutto nasjonalprodukt på 4,3 % fordelt på ca 1600 forskere per million. Kanskje er det en sammenheng mellom dette og det faktum at Israel produserer flere high-tech bedrifter enn land som Storbritannia, Canada, og Kina. Kanskje har vi noe å lære av både Israel og våre nærmeste naboland.

God helg når den tid kommer!

Eystein

HMS-hjørnet

Invitasjon til brukeropplæring i EcoExposure – påminnelse

UiB og K2 skal benytte EcoExposure som eksponeringsregister for ansatte og studenter som kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid. K2 får besøk av Bente-Lise Lillebø fra HMS-avdelingen, som skal informere om hvordan vi som brukere skal registrere eksponering.

Tid: Torsdag 23. juni, klokken 12.30-13.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget

Vel møtt!

Informasjonsmøte – opplæringsprogram for postdoktorer

Postdoktorprogram ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet vil fra i høst sette i gang et opplæringsprogram for postdoktorer. Det er et behov for å tilføre kompetanse til postdoktorene som både vil være av betydning for deres fremtidige virke innen akademia og i andre stillinger. Dette vil både styrke postdoktorenes kompetanse, bidra til å skape et fellesskap blant postdoktorene og gjøre stillingen som postdoktor ved MOF mer attraktiv. Programmet vil bestå av ulike moduler.

Dere inviteres herved til et informasjonsmøte omkring dette, hvor dere vil få nærmere informasjon om innhold og omfang.  Merk at dette gjelder alle postdoktorer, ikke bare de som er UiB-finansiert.

Tid: torsdag 23. juni 2016 kl. 11-12
Sted: Birkhaugsalen (3. et. Sentralblokken)

Vi oppfordrer alle til å møte – dette blir spennende!!

Mvh
Eyvind Rødahl
prodekan

Informasjonsmøte: FORNY2020 og BIOTEK2021

Have you considered to apply for funding from FORNY2020 or BIOTEK2021?

In 2015, the Norwegian Research Council allocated 300 million NOK through the funding programs FORNY2020 and BIOTEK2021. The programs target research projects with a commercial potential, and can be used to conduct testing, upscaling and continuation etc. The next deadline is 7th of September.

The Norwegian Research Council visits Bergen 21. of June to inform researchers about FORNY2020 and BIOTEK2021. This is an opportunity to get information and ask questions to advisers with first-hand information about the programs. Join our info meeting to get all the information you need. Les videre

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til irene.hjelmaas@uib.no.

In sepsis, 88% of bacteraemia patients are discriminated by unsupervised hierarchical cluster analysis of 5 inflammatory mediators.
Mosevoll KA, Reikvam H, Fanebust HR, Flaaten H, Skrede S, Bruserud Ø.
Intensive Care Med Exp. 2015 Dec;3(Suppl 1):A881.

RareVariantVis: new tool for visualization of causative variants in rare monogenic disorders using whole genome sequencing data.
Stokowy T, Garbulowski M, Fiskerstrand T, Holdhus R, Labun K, Sztromwasser P, Gilissen C, Hoischen A, Houge G, Petersen K, Jonassen I, Steen VM.
Bioinformatics. 2016 Jun 10.

Short Stature: Comparison of WHO and National Growth Standards/References for Height.
Christesen HT, Pedersen BT, Pournara E, Petit IO, Júlíusson PB.
PLoS One. 2016 Jun 9;11(6):e0157277. d

Need of education for dry powder inhaler storage and retention – a patient-reported survey.
Norderud Lærum B, Telg G, Stratelis G.
Multidiscip Respir Med. 2016 Jun 8;11:21

Prognostic significance of S100A4 expression in stage II and III colorectal cancer: results from a population-based series and a randomized phase III study on adjuvant chemotherapy.
Boye K, Jacob H, Frikstad KM, Nesland JM, Maelandsmo GM, Dahl O, Nesbakken A, Flatmark K.
Cancer Med. 2016 Jun 8.

Disease activity is associated with reduced left ventricular systolic myocardial function in patients with rheumatoid arthritis.
Midtbø H, Semb AG, Matre K, Kvien TK, Gerdts E.
Ann Rheum Dis. 2016 Jun 7.

Regeneration of pancreatic insulin-producing cells by in situ adaptive cell conversion.
Chera S, Herrera PL.
Curr Opin Genet Dev. 2016 Jun 3;40:1-10.

Felles Undervisningsdag K1-K2

Har dJone Trovik, portrett til disputasu hørt om Enhet for læring? Medisinsk-odontologisk fakultet har i samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus ansatt egen pedagog for å styrke nettopp medisinsk undervisningskompetanse. Hvordan dette kan hjelpe oss i vår undervisning vil du få vite på Undervisningsdagen 2016 den 12. Oktober.

Vi vil holde Undervisningsdagen felles med K1, og denne gangen som en hel dag , ikke to halve dager som i fjor. Med Ny studieplan i gang vil vi nå få demonstrasjon av hvordan Team-Basert Læring er tatt i bruk. Til inspirasjon for hvordan vi alle kan gjøre dette (faktisk uten å måtte bygge om undervisningsrom).

Digital forelesning; å lage filmer der foreleser viser både lyd og bilde er noe vi har mulighet for å benytte. Dette kan være både mindre enheter som studentene ser som forberedelse før ”selve” forelesningen eller man kan legge ut en hel tradisjonell forelesning. Programmet som benyttes heter TechSmith Relay (mer informasjon finnes på relay.uninett.no). På undervisningsdagen vil vi vise eksempler og praktiske tips om bruk.

MOF UiB har inngått avtale med NTNU og UiT om å styrke eksamensarbeid ved å lage en stor felles database for Flervalgsoppgaver (MCQ). Da vil vi sikre at eksamen blir lik på tvers av universitetene og vi får tilgang til andres oppgaver. MCQ kan godt benyttes med kasuistikk som innledning og deretter ulike spørsmål knyttet mot diagnostikk og behandling. Men for å lage GODE flervalgsoppgaver vil vi nytte erfaring fra dem som har gjort dette strukturert over flere år. Målet er at alle undervisere skal kunne lage oppgaver fra sine emner. Da vil arbeidet med å sette sammen den enkelte eksamen bli mindre arbeidskrevende og retting vil bli automatisert og mindre subjektiv.

Så husk å sette av datoen 12. oktober! Alle undervisere ønskes hjertelig velkommen!

Jone

Nytt om navn

Marc VaudelVi presenterer Marc Vaudel, forsker i bioinformatikk. Marc begynte i  mai 2016 som forsker ved KG Jebsen Center for Diabetes Research og  Center for Medical Genetics and Molecular Medicine.
Hvis du ønsker å si hei, kan du finne ham i etasje 2 i laboratoriebygget.

Forskningsrådet – utlysning av postdoktormidler i samarbeidsprosjekt med IARC

NFRForskningsrådet har publisert utlysning av midler til postdoktor på kreftområdet med søknadsfrist 7. september 2016. Postdoktorperioden er totalt 3 år, hvorav de to første årene ved International Agency for Research on Cancer (IARC) i Lyon, Frankrike, og det siste året ved den norske søkerinstitusjonen. Prosjektet skal være tematisk innenfor IARCs strategi, og søknaden skrives i dialog med en forskningsgruppe ved IARC.

Les hele utlysningsteksten her.
Du kan fylle ut søknadsskjemaet fra 6 uker før søknadsfristen. Innen den tid oppfordrer vi potensielle søkere til å ta kontakt med forskere ved IARC og forberede søknaden.

Spre gjerne denne informasjonen.

Mvh
Forskningsrådet

Søk om BIOTEK2021 optimaliseringsmidler!

BTOBergen Teknologioverføring (BTO) vil gjerne informere om at det nå er mulig å søke om optimaliseringsmidler fra Forskningsrådet (BIOTEK2021).
Forskere med prosjekter som kan være aktuelle må ta kontakt med BTO så snart som mulig, og senest innen 25. juni, for innledende prosjektdiskusjoner.
Mer informasjon om BIOTEK2021 og søknadsprosessen finner du her.

Vennlig hilsen
Sunniva Ullavik Erstad
Communication Advisor
Bergen Teknologioverføring (BTO)
Mobile: +47 920 37 800
www.bergento.no

Translational Hematology Cluster (THC) arrangerer halvdagsseminar 16. juni

Temaet denne gongen er «Post Translational Modification and Signaling». Tidspunkt er 16. juni kl. 12, og lokalet Birkhaugsalen på sjukehuset. Seminaret er ope for alle, og det er inga påmelding. Arrangør er THC, ved komiteen som består av Frode Selheim, Astrid Olsnes Kittang og Rakel Brendsdal Forthun.

Vedlegg: Program

Nye Publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

A Common Variant at the 14q32 Endometrial Cancer Risk Locus Activates AKT1 through YY1 Binding.
Painter JN, Kaufmann S, O’Mara TA, Hillman KM, Sivakumaran H, Darabi H, Cheng TH, Pearson J, Kazakoff S, Waddell N, Hoivik EA, Goode EL, Scott RJ, Tomlinson I, Dunning AM, Easton DF, French JD, Salvesen HB, Pollock PM, Thompson DJ, Spurdle AB, Edwards SL.
Am J Hum Genet. 2016 Jun 2;98(6):1159-69.

A longitudinal follow-up of Autoimmune polyendocrine syndrome type 1.
Bruserud Ø, Oftedal BE, Landegren N, Erichsen M, Bratland E, Lima K, Jørgensen AP, Myhre AG, Svartberg J, Fougner KJ, Bakke Å, Nedrebø BG, Mella B, Breivik L, Viken MK, Knappskog PM, Marthinussen MC, Løvås K, Kämpe O, Wolff AB, Husebye ES.
J Clin Endocrinol Metab. 2016 Jun 2:jc20161821.

A Subset of Patients with Acute Myeloid Leukemia Has Leukemia Cells Characterized by Chemokine Responsiveness and Altered Expression of Transcriptional as well as Angiogenic Regulators.
Brenner AK, Reikvam H, Bruserud Ø.
Front Immunol. 2016 May 25;7:205.

Live attenuated influenza vaccination in children induces B-cell responses in tonsils.
Mohn KG, Brokstad KA, Pathirana RD, Bredholt G, Jul-Larsen Å, Trieu MC, Lartey SL, Montemoli E, Tøndel C, Aarstad HJ, Cox RJ.
J Infect Dis. 2016 May 30.

Modeling psychiatric disorders: from genomic findings to cellular phenotypes.
Falk A, Heine VM, Harwood AJ, Sullivan PF, Peitz M, Brüstle O, Shen S, Sun YM, Glover JC, Posthuma D, Djurovic S.
Mol Psychiatry. 2016 May 31.

Uroguanylin Action in the Brain Reduces Weight Gain in Obese Mice via Different Efferent Autonomic Pathways.
Folgueira C, Beiroa D, Callon A, Al-Massadi O, Barja-Fernandez S, Senra A, Fernø J, López M, Dieguez C, Casanueva FF, Rohner-Jeanrenaud F, Seoane LM, Nogueiras R.
Diabetes. 2016 Feb;65(2):421-32.

Stillingsutviklingen på K2

Per BakkeForholdet mellom årsverk lønnet på grunnbevilgningen og eksternt, samt forholdet mellom teknisk-administrative og vitenskapelige stillinger vekker alltid interesse. Noen ganger møter jeg den oppfatning at særlig antallet administrative stillinger eser ut på bekostning av de vitenskapelige. Kort sagt, det blir for mye administrasjon og for lite vitenskap. Ferske tall som belyser disse forholdene er nå tilgjengelig for perioden 2013 til 2016.

Figur 1 viser utviklingen av administrative, tekniske og vitenskapelig årsverk på grunnbevilgninger i angitte periode. Det har vært en nedgang i vitenskapelig årsverk (fra 60.7 i 2013 til 52,8 i 2016), en svak reduksjon i administrative årsverk (fra 14.5 til 12.5) og stabilt for de tekniske årsverkene (2013: 36.4 og 2016: 36.3). Ratioen vitenskapelige: administrative på grunnbevilgningen var 4,2 i både 2013 og i 2016.

Bildet blir derimot et litt annet om man tar med de eksternt lønnete stillingene (fig 2). Det har vært en markert økning i vitenskapelige stillinger lønnet eksternt fra, mens administrative stillinger med denne finansieringen har vært tilnærmet uendret.  De to finansieringene sett under ett går frem av figur 3. Konklusjonen er at forholdet mellom vitenskapelige og administrative årsverk går rette veien. Denne utviklingen (fig 3) er villet og tilsiktet, men den kan ikke fortsette slik uavbrutt. Det er et behov for å styrke spesielt økonomiseksjonen og over sommeren begynner det en ny økonomikonsulent. Det vil også bli ansatt en forskningsrådgiver for å styrke søknadene på eksterne midler.

Per

Nytt om navn

Øystein H JohansenVi presenterer Øystein Haarklau Johansen, overlege og spesialist i medisinsk mikrobiologi. Øystein begynte i juni 2016 som doktogradsstipendiat ved K2, og starter nå en studie på diagnostikk av diaréinfeksjoner hos barn i Jimma, Etiopia. Hvis du ønsker å finne ut mer, eller skal til Etiopia, kan du kontakte ham på haarklau@gmail.com eller +251 932514619

Søk om FORNY2020 verifiseringsmidler!

BTOBergen Teknologioverføring (BTO) vil gjerne informere om at det nå er mulig å søke om verifiseringsmidler fra Forskningsrådet (FORNY2020).

Forskere med prosjekter som kan være aktuelle må ta kontakt med BTO så snart som mulig, og senest innen 25. juni, for innledende prosjektdiskusjoner.

Mer informasjon om FORNY2020 og søknadsprosessen finner du her.