NFR: Søknadsprosess våren 2016

Vårens vakreste eventyr starter snart

Det er på tide å kvesse pennen og skrive søknader til NFR og andre foreninger og fond som deler ut forskningsmidler. K2 satser igjen på i felleskap å utarbeide gode søknader til NFR.

Alle prosjektsøknader som skal utgå fra instituttet må ha godkjent budsjett og instituttleders påskrift. Økonomene våre er hardt belastet generelt, og spesielt i mai med mange søknader. Vær ute i god tid om du vil at søknaden din skal bli sendt. Nedenfor finner dere timeplanen for årets søknadsarbeid.

Lykke til
Eystein Husebye
Visestyrer

Timeplan

  • Mandag 29. februar. Frist for å levere 1-2 siders skisser til instituttleder
  • Onsdag 2. mars kl 13:00. Fellesmøte 1 med en kort presentasjon av det faglige målet med prosjektet, og kort hva det vil innebære av budsjettmessige føringer (med oversikt over stillinger og driftsutgifter). Deltagere: utvidet ledergruppe og andre seniore forskere; forskningsrådgiver; administrasjon
  • Mandag 18. april: Opprette online søknad i NFR sine systemer. Og gi tilgang til «sin» økonom.
  • Onsdag 20. april kl 13:00: Fellesmøte. Prosjektlederne presenterer søknadene for hverandre, og instituttledelsen (5 til 10 min per presentasjon).
  • Torsdag 21. april –  Fredag   april     Kontaktmøter mellom administrasjon og forskerne, budsjettplanlegging. Siv lager kalender for møtetider disse to dagene.
  • Ultimo april: Intern peer-review.
  • Mandag 23.mai: Endelig frist for godkjenning av Instituttleder.
  • Onsdag 25. mai: Kl 13.00 Endelig søknadsfrist til NFR.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *