Daglige arkiver: 12. februar 2016

Vil du ha litt driftsmidler?

Eystein 2Ja, da må du i hvert fall søke!

Intensjonen med små driftsmidler (SMÅFORSK) er at de skal gis til grupper som ikke har store tildelinger slik at de kan komme i gang med prosjekter. Midlene er et spleiselag mellom NFR og UiB og skal brukes opp det året de bevilges. Det kan søkes om dekning av utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader. I tråd med ordningens intensjoner er det et krav at man er en fast ansatt aktiv forsker ved K2. Instituttledelsen legger derfor stor vekt på at søkeren kan dokumentere at vedkommende har søkt om midler fra andre kilder de siste 2 årene.

Kriterier og krav

  • Forskningsgruppene ved leder står som søker og formålet må drøftes og prioriteres innad i forskningsgruppen
  • Det må dokumenteres at gruppen har søkt andre eksterne forskningsmidler i 2015
  • Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret, midlene er ikke overførbare til neste år.
  • Bevilgninger går til forskningsgrupper som ikke har store driftsmidler allerede
  • Det skal dokumenteres hva midlene skal benyttes til

Gjør ikke som han i lignelsen om talentene og gravde den ned. Bruk SMÅFORSK til å investere i større fremtidige tildelinger.

Lykke til!

Forskningsutvalget ved K2 tildeler midler på neste møte. Søknadsskjema fylles ut og sendes til Siv Johnsen Eggereide siv.eggereide@uib.no
Frist: 1. mars 2016

Søknadsskjema

Eystein Husebye
Visestyrer

Endring av introduksjonsseminar for internasjonale nyansatte

Det er gjort noen endringer i introduksjonsseminaret for utenlandske nyansatte.
I stedet for et heldagsseminar blir det to halvdagseminar.
Del 1 – går ca en gang i måneden. Tema her er: Praktisk informasjon og tilbud for internasjonale forskere på UiB , og Plikter og rettigheter som ansatt ved UiB.
I denne delen har Servicesenter for internasjonal mobilitet (SIM) hele programmet selv. Les videre

Nytt om navn

Jianhua HanVi presenterer Jianhua Han, MSc i molekylærmedisin. Jianhua begynte som avdelingsingeniør i Emmets gruppe i Translasjonell molekylær avbildning i kreft i januar 2016.
Dersom du vil hilse på, finner du henne i 9. etasje (rom 9920) i labbygget.

 

Utlysning stipendiat og postdoktorstillinger, vår 2016

Nye stipendiat og postdoktor stillinger

Det medisinsk-odontologiske fakultet lyser i vår ut følgende bevilgningsfinansierte stipendiat og postdoktor stillinger;

16 stipendiat stillingar
12 åpne stillinger
2 stillinger øremerket odontologi (samfunnsodontologi og kjeve- og ansiktsradiologi)
2 x 50% stillinger øyremerket dobbeltkompetanseløpet i odontologi (oral kirurgi og endodonti)

3 postdoktor stillingar
2 åpne stillinger
1 stilling øremerket fakultetet sine kjernefasiliteter (Kjernefasiliteten for metabolomikk (CMB), Kjernefasiliteten for flow cytometri, Molecular Imaging Center (MIC), Kjernefasiliteten for
proteomikk (PROBE), Genomics Core Facility (GCF), Dyreavdelinga, Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse og Forskingseining for helseundersøkelser)

Utlysingene vil komme i BT, Jobbnorge og Euraxess søndag 14.2. med søknadsfrist 6.3.2016.

Fritak fra papirbasert stoffkartotek


UiB har fått forlenget sitt fritak fra papirbasert stoffkartotek i 2 nye år.
Som tidligere så er det noen krav vi må oppfylle:
Lett tilgang til elektronisk stoffkartotek (PC, mobil, ipad, etc), og for de kjemikaliene som inneholder kravet om «pasienten bringes omgående til sykehus» eller «øyeblikkelig legehjelp kreves» (pkt 4 i sikkerhetsdatabladet) skal det være SDS eller et verneblad tilgjengelig på labben.

Mvh
Bente-Lise Lillebø

Call for nominations: Johnny Ludvigsson Prize

The Swedish Child Diabetes Foundation is pleased to announce that nominations are now welcome for candidates for the 2016 Johnny Ludvigsson Prize for excellent research in childhood and adolescent diabetes.

Please note that nominations must be submitted to reach the Swedish Child Diabetes Foundation office by Friday 13 May this year, as 15 May is on a Sunday.

Please see the enclosed pdf-file for further details.

If you have any questions, please contact the Swedish Child Diabetes Foundation office by telephone +46 13 105690, or e-mail kansli@barndiabetesfonden.se

Best regards,
The Swedish Child Diabetes Foundation