Dei store samfunnsutfordringane – møte om helse og innvandring

I serien “De store samfunnsutfordringene” ser UiB og Bergens Tidende på kva flyktningkrisa betyr for det norske helsevesenet. Dette temaet blir drøfta på eit ope møte laurdag 5. mars kl 15.00, i Universitetsaulaen.

Jussprofessor Karl Harald Søvig innleier om helserettar og -problemstillingar for personar uten lovleg opphald i Noreg.
Debattredaktør i Bergens Tidende, Hilde Sandvik, leier ein paneldiskusjon med desse paneldeltakarane:
Marry-Anne Karlsen: Karlsen disputerte ved UiB i 2015, med ei avhandling om migrasjonskontroll og velferdspolitikk
Ingebjørn Bleidvin: lege og kommentator i Bergens Tidende
Kjersti Toppe: stortingspolitikar for Senterpartiet

Les meir på denne nettsida.

Vennleg helsing
Borghild Gramstad
Førstekonsulent
Det samfunnsvitskaplege fakultet
Universitetet i Bergen
www.uib.no
Tlf: +47 55 58 90 67

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *