Daglige arkiver: 19. februar 2016

Noli turbare circolos meos!

Helge-Ikke rør mine sirkler! (Arkimedes, Syrakus, 212 f. Kr.) Det kan jo være kjekt å si, men skjebnesvangert, slik det ble for Arkimedes der han satt fordypet i sine vitenskapelige funderinger i sanden foran huset sitt i Syracus på Sicilia mens en av en av de fiendtlige romerske soldatene kom der han satt (Syrakus var en del av Magna Graecia). Soldaten likte tydeligvis ikke svaret og hogg ned Arkimedes. Det ble Arkimedes’ berømte siste ord.

Det er neppe heldig å beskytte sine sirkler i andre sammenhenger heller, revirtankegang er ofte hemmende for en organisasjon. En viktig oppgave for instituttledelsen er å ha oversikt over ressursbruk, inkludert bruk av arealer og utstyr, slik at vi får effektiv sambruk.  Med tanke på arealbruk har vi fått etasjekontakter spredt over K2 som vi nå kan samhandle direkte med for å optimalisere arealbruken. I tillegg skal K2 oppdatere oversikten over tyngre utstyr som hver gruppe besitter slik at vi kan dele denne informasjonen på hjemmesiden. Vi håper således det kan bli lettere å vite hvor man kan ta kontakt hvis man ønsker å samarbeide med noen som har det ønskede utstyret. Dette er fornuftig ressursbruk, en mulighet til å øke interaksjonene internt på instituttet, og en mulighet for flere “Eureka”-øyeblikk.

Helge Ræder

 

NFR: Søknadsprosess våren 2016

Vårens vakreste eventyr starter snart

Det er på tide å kvesse pennen og skrive søknader til NFR og andre foreninger og fond som deler ut forskningsmidler. K2 satser igjen på i felleskap å utarbeide gode søknader til NFR.

Alle prosjektsøknader som skal utgå fra instituttet må ha godkjent budsjett og instituttleders påskrift. Økonomene våre er hardt belastet generelt, og spesielt i mai med mange søknader. Vær ute i god tid om du vil at søknaden din skal bli sendt. Nedenfor finner dere timeplanen for årets søknadsarbeid.

Lykke til
Eystein Husebye
Visestyrer Les videre