K2 Strategi for 2016-18

Per BakkeDen nye strategiplanen for perioden 2016 til 2018 begynner å ta form. Den bygger på de forslagene som kom inn på instituttets strategiseminar i januar i år. Der deltok forskningsgruppeledere, plattformledere og instituttrådets medlemmer. Siden har instituttledelsen jobbet videre med planen. Arkitekten bak oppbyggingen av strategiplanen har vært Vidar Steen. Den er inndelt i punkter som omhandler forskning, undervisning, rekruttering, innovasjon og kompetanse, samt helse, miljø og sikkerhet. Vidar har påpekt at målene i planen bør være Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske og Tidfestede (SMART). Planen, inkludert mål og tiltak omfatter vel en -1- side. Da er det håp om at vi kan huske den og forholde oss den til og faktisk ta den i bruk.

Vedlagt denne lederen er planen slik den foreligger i dag. Det understrekes at den ikke er endelig. Jeg ønsker at alle, også du, skal lese den og kommentere den. Alle kommentarer mottas med takk. Send dine kommentarer til Irene innen fredag 4. mars. Instituttledelsen vil så bearbeide kommentarene hvoretter den vil bli diskutert i den utvidete ledergruppen før den vedtas av instituttrådet.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *