Månedlige arkiver: januar 2017

Mulighet til å søke prosjektmidler fra Extrastiftelsen gjennom Redd Barna

reddbarnaRedd Barna ønsker prosjektideer og skisser:

 • Helseprosjekter, vår =  frist skisse 15. februar 2017 (men send den gjerne før)
 • Forskningsprosjekter =  frist skisse 1. april 2017
 • Helseprosjekter, høst =  frist skisse 15. august 2017

Redd Barna er medlem av Extrastiftelsen, som hvert år lyser ut prosjektmidler innen forskning og helseprosjekter. I forbindelse med utlysningen for 2017 inviterer Redd Barna nå forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke midler til nye prosjekter gjennom oss.

Extrastiftelsen har endret retningslinjer og frister siden i fjor. Forskningsprosjekter har frist 1. juni 2017, og helseprosjekter (tidligere forebygging og rehabilitering) har frist 15. mars og 15. september 2017. Vi anbefaler at dere leser mer her: https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-forskning/ og https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-helseprosjekter/ og www.extrastiftelsen.no

Tips til søknader: https://www.facebook.com/extrastiftelsen/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Redd Barnas Norgesprogram overvåker oppfyllelsen av barns rettigheter i Norge, og synliggjøre situasjonen til barn som befinner seg i en sårbar og utsatt situasjon. Vi dokumenterer barns situasjon, utvikler og sprer ny kunnskap og driver politisk påvirkningsarbeid. En viktig del av kunnskapen og dokumentasjonen vi behøver for arbeidet henter vi fra prosjekter som gjennomføres i samarbeid med partnere.

Vi ønsker både forsknings- og utredningsprosjekter og operative prosjekter (f. eks. utprøving av metoder, kartlegginger, prosesser med barn etc.) knyttet til temaer som angår barns rettigheter og situasjon i Norge.

Vi er særlig interessert i prosjektideer knyttet til følgende temaer:

 • Asyl- og flyktningbarn
 • Vold og overgrep mot barn, herunder nettrelaterte overgrep
 • Handel med barn
 • Integrering
 • Barnevern
 • Barnefattigdom og sosial eksklusjon
 • Inkludering og solidaritet i skolen
 • Barns medvirkning
 • Andre grupper barn som ikke får oppfylt sine rettigheter / barns rettigheter generelt
 • Frivillighet

Dersom noen har gode prosjektideer innenfor andre temaer relatert til barns situasjon og rettigheter i Norge mottar vi gjerne det også.

For at vi i fellesskap skal få tid til å utvikle søknad frem mot søknadsfristen, vil vi gjerne i første omgang ha en skisse på 1-2 sider som kort beskriver prosjektidé og målsetning. Prosjektskissen sendes på e-post til stina.eiet.hamberg@reddbarna.no. Spørsmål sendes til samme mailadresse.

Tilbud om TBL-kurs ved MOF 24. februar og 9. mars 2017

To tider å velge mellom:

Fredag 24. februar kl. 12.00 – 15.00
Torsdag 9. mars kl. 12.00 – 15.00

Sted: Bygg for biologiske basalfag, ferdighetsrom 1 (stort) i Medisinsk ferdighetssenter 3. etg

Tilsvarende kurs ble sist tilbudt på samme tid i vårsemesteret i fjor, og kursholdere er som tidligere;  Olav Tenstad og Arne Tjølsen.

Påmeldingsfrist til begge kurs er 17. februar, se lenken i vedlegget her.

 

Invitation to the 13th basic confocal course at MIC

MIC is happy to announce our 13th confocal course. The course is aimed at those of you who want to learn how to use a confocal microscope and will help you get started in the field of confocal imaging either you use the equipment at MIC or at your local institution. The principles of confocal imaging and the parameters to be aware of to be able to acquire the optimal images are the same regardless of which imaging system you use.

Some previous experience in confocal microscopy is clearly an advantage but not a prerequisite.

MIC has 2 confocal systems: Leica SP5 and Leica SP8 and you will be introduced to one of them.

Time: 21st-24th of March 2017
Place: Molecular Imaging Center, Inst. of Biomedicine, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen
Course fee: 4.500,- (incl. course material, dinner on the second evening and lunch on the last day)

The course has limited capacity of 18 participants and registration deadline is 20th of February 2017.

For registration please fill in this form: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3026262

More information and preliminary program please visit MICs webpage: www.uib.no/rg/mic

 

Vant pris i forskningsformidlingskonkurranse

I alt sju priser ble delt ut i Forskerskolen for klinisk medisin sin forskningsuke, hvor unge og lovende forskere løftes fram.

Gratulerer til vinnerene: Kai Triebner, Gard F. T. Svingen, Hanne Dillekås, Øystein Eikrem, Ida-Sofie Grønningsæter, Christine Drengenes, Maria K. Jonsson.

Mer informasjon her.

Fra venstre: Kai Triebner, Gard F. T. Svingen, Hanne Dillekås, Øystein Eikrem, Ida-Sofie Grønningsæter, Christine Drengenes, Maria K. Jonsson.

Fra venstre: Kai Triebner, Gard F. T. Svingen, Hanne Dillekås, Øystein Eikrem, Ida-Sofie Grønningsæter, Christine Drengenes, Maria K. Jonsson.

Nytt år og nye muligheter for enda bedre undervisning!

Jone Trovik, portrett til disputasKjære alle. Medisin 2015 skrider frem og vi holder «trøkket» oppe med å bedre vår pedagogiske kompetanse og tilbud.

Vi er så heldige å ha en egen pedagog tilknyttet medisinsk fakultet: Monika Kvernenes. Hun hjelper oss å finne ut hva den enkelte av oss ønsker av videre konkrete tilbud om pedagogisk kompetanse. Det er derfor sendt ut en kartleggingssurvey. Hvis du svarer på den kan vi lage persontilpasset opplegg, er ikke det flott? Vi håper flest mulig svarer på mail tilsendt 18. januar, let i innboksen.

27.april er vårens undervisningsdag. Dette er et forum med mulighet for konkret praktisk påfyll mhp undervisning. Vi har startet arbeid med Medisinsk Flervalgsdatabase for UiB. Hans Flaatten vil vise oss hvor langt dette er kommet, hvordan taksonomi (kategorisering) leges opp og hvordan vi kan benytte Mitt UiB versus Inspera for å lagre/importere oppgaver.

Han har lang erfaring i bruk av MCQ både til eksamen men også som «teaser» før aktuell undervisning («Ukens nøtt»).

OSCE; Objective Structured Clinical Exam for 3. års studenter piloteres for andre gang 4. mai. Et utvalg (ca 50 av 160 studenter) vil få tilbud om delta. Ketil Grong er leder av OSCE-utvalget (takk for flott innsats her Ketil!) og ber nå om konkrete kontaktpersoner fra hvert semester (1. tom 6. semester) for å avklare hva som er undervist av aktuelle ferdigheter og som egner seg for testing til eksamen.

På undervisningsdagen vil vi gå gjennom hvordan OSCE fungere og så gå videre og planlegge hva som kan være aktuelle oppgaver også for neste trinn OSCE (avslutningseksamen 12. semester). Ferdighetssenterets rolle både for å gi ferdighetstrening men også bruk i OSCE vil bli belyst.

Vi organiserer tilbud om klinisk praksis ulikt på ulike avdelinger. Ved Stavanger Universitetssjukehus har de benyttet et systematisk opplegg med praksisveiledere som verdsettes høyt av studentene. Ragnar Sande vil fortelle om hvordan de har oppnådd slik suksess.

Kan vi bli bedre i å anerkjenne og motivere klinikere i undervisningsarbeidet?

«Clinical teacher» er et begrep som brukes av en del medisinske fakultet/medical schools. Dette kan innebære en formell (om enn ulønnet) tilknytning til fakultetet som gir meritt mhp evt senere universitetsansettelse samt tilgang til noen universitetsgoder som adgang til tidsskrift/nettressurser, trenings-/kulturelle tilbud, deltagelse på pedagogiske/andre universitetskurs. Dersom dere har forslag til hva som kan være innhold i slik klinisk instruktør/underviser honorering tar undervisningsleder K2 (jone.trovik@med.uib.no) gjerne imot forslag.

Jone

Disputas uke 5

omsland_03_02jpgMaria Omsland disputerer for Ph.d. graden fredag, 03. februar 2017
Prøveforelesning:
fredag, 03. februar 2017 kl. 10:15
Oppgitt emne:  “Cell-cell communication in cancer and metastasis and novel therapeutical avenues”
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: fredag, 03. februar 2017 kl. 12:15
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: 
“Investigation of the intercellular structure tunneling nanotube (TNT) in leukemia.”
1st opponent:  PhD Graça Raposo, Institut Curie, Frankrike
2nd opponent: Associate Professor Gerwin Huls, Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Nederland

Pressemelding

Kjære kolleger ved Universitetet i Bergen

hhI forbindelse med åpning av Senter for ernæring ønsker vi å kartlegge ressurser og miljøer som driver med ernæringsforskning ved MOF og HUS for å få samlet oversikt over ernæringsrettet forskning.

Kartleggingen vil inkludere vitenskapelige ansatte inkludert forskerstillinger, Phd- og masterstudenter. Ved utfylling av skjema er det særlig viktig at periode for prosjekter/stillinger blir oppgitt for å sikre en oppdatert liste. Master og Phd-studenter og prosjekter kan også bli presentert på våre nettsider (www.uib.no/ernaring).

Det er ønskelig at svar sendes innen 20. februar 2017 til meg (gulen.arslan@uib.no) eller til Birger Berge i administrasjonen (Birger.Berge@uib.no).

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3035016

Ferieinfo 2017

Det er på tide å begynne å planlegge ferie. Det medisinsk-odontologiske fakultetet har satt følgende frister for søknad om ferie for 2017:

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie
Vinterferie (uke 9) 01.02.2017 15.02.2017
Påskeferie (uke 15) 01.03.2017 15.03.2017
Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2017 15.04.2017
Høstferie (uke 41) 15.08.2017 01.09.2017
Eventuell restferie 01.10.2017 15.10.2017

Det betyr at søknad om vinterferie skal sendes i PAGA senest 01.02.2017. Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her: http://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/
Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent: Linn Christine Meland, Linn.Meland@uib.no, tlf. 55 97 29 54.

Tilbud om TBL-kurs ved MOF 24. februar og 9. mars 2017

To tider å velge mellom:

Fredag 24. februar kl. 12.00 – 15.00   eller

Torsdag 9. mars kl. 12.00 – 15.00

Sted: Bygg for biologiske basalfag, ferdighetsrom 1 (stort) i Medisinsk ferdighetssenter 3. etg

Tilsvarende kurs ble sist tilbudt på samme tid i vårsemesteret i fjor, og kursholdere er som tidligere; Olav Tenstad og Arne Tjølsen.

Påmeldingsfrist til begge kurs er 17. februar, se lenken i vedlegget her.

K2 årsregnskap for 2016

Per BakkeÅrsregnskapet for 2016 er nå avsluttet. De viktigste tallene for annuum regnskapet følger av tabellen her.Summa summarum ble det et overskudd på ca 1,6 mill kroner. Dette ble oppnådd hovedsakelig ved at det ble litt større inntekter og litt lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Før noen nå begynner å fremme forslag hva de skal brukes til, skal det anføres at dette er bundne midler. Men det viktigste for K2 er at vi er kvitt gjelden og har en sunn økonomi.

Den andre tabellen  av interesse er den såkalte BOA økonomien som er bidrags- og oppdragsaktiviteten, eller hvor mye eksterne midler de ulike forskningsgruppene henter inn. Her var det budsjettert med kr 79 millioner og sluttresultatet ble 83, 5 mill. Av oversikten fremgår det at en tredjedel av dette beløpet kommer fra NFR og ca 10% fra EU. Posten annen bidragsaktivitet omfatter først og fremt kreftforeningen, gaveforsterkningsmidler og tilskudd fra stiftelsene. Det er gledelig at vi overpresterte på alle BOA områdene. Samtidig sitter en igjen med følelsen av at vi i budsjettet ikke var ambisiøse nok. Det er fortsatt et stort potensiale for å øke BOA aktiviteten. Dette er også et klart signal fra regjeringen.

Den økonomiske statusen til K2 innebærer at vi for første gang på flere år neste år ikke kommer til å redusere antall faste årsverk, men satse på at stillinger som forsvinner blir erstattet. Vi kommer tilbake til det.

Per

Kristofs H2020 Workshop hos K2

Kristof fra UiB sitt Brussel-kontor var på besøk hos K2 torsdag i uke 3. Deltakerne fikk tips og triks om søknadsskriving og tolkning av utlysningsteksten, og det var god tid til spørsmål og diskusjon. Tusen takk til Kristof for at han tok seg tid til å besøke oss, og vi håper at vi kan gjenta dette ved en annen anledning.

kristoff

Disputas uke 3

olsen_jan_roger_0Jan Roger Olsen disputerer for Ph.d. graden fredag, 27. januar 2017
Prøveforelesning: Fredag 27. januar 2017, kl. 10:15
Oppgitt emne: 
“The potential role of immunotherapy of tumors with high mutational/neoantigen load versus low mutational/neoantigen load”
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 27. januar 2017, kl. 13:15
Sted: 
Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:  ”Context dependent transcription factor regulation in normal and malignant cell differentiation”
1st opponent: 
Professor Norman J. Maitland, University of York, Storbritannia
2nd opponent: Professor Juha Klefström, University of Helsinki, Finland

Pressemelding

Horizon 2020 HelpDesk

h2020Horizon 2020 Help Desk er en måte arena hvor bedrifter og forskere kan møte for  utvikle Horizon 2020 (H2020) prosjekter.

Horizon 2020 er EUs største forsker og innovasjons program, og  tilbyr støtte over 7 år (2014-2020).
Hvem bør delta?
Bedrifter og forskere fra Bergens regionen er velkommen til å booke et møte ved HelpDesk.

Hvilken service tilbyr vi?
EU rådgivere og bedriftsutviklere vil svare på dine spørsmål og hjelpe deg med:
– finne riktig utlysning
– søknad skrivning  prosess
– prosjekt organisering
– finne partnere
– finansiering av skrive prosess

Når?
Horizon 2020 HelpDesk arrangeres hver andre onsdag (  ), fra kl. 9:00 – 12:00 hos BTO (2. etg. Vitensenteret, Thormøhlensgate 51)

Du kan registrere deg for HelpDesk her, eller kontakte oss om du har spørsmål.  Kontaktinformasjon finner du her.