Daglige arkiver: 12. januar 2017

Fagdag om tuberkolose – Ny trussel, gammel sykdom

Tuberkulosepoliklinikken ved Haukeland universitetssjukehus arrangerer FAGDAG OM TUBERKULOSE.

Fagdagen er m.a. for leger i spesialisthelsetenesten kommunehelsetenesten, studenter ved medisinstudiet, helsesøstre, sjukepleiere

 Torsdag 9.februar  kl 08.30 – 15.30.
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

Se vedlagt program og påmelding.  Frist for påmelding 20.01.17

Utlysning ERA-NET for translasjonell kreftforsking (TRANSCAN-2)

kreftforeningenKreftforeningen ønsker med dette å orientere om ny utlysning i ERA‐NET for translasjonell kreftforskning –TRANSCAN‐2.

Tema for utlysningen er Minimally and non‐invasive methods for early detection and/or progression of cancer.

Du kan lese mer om utlysningen på Kreftforeningens og TRANSCAN sine nettsider, se https://kreftforeningen.no/forskning/sok‐forskningsmidler/

http://www.transcanfp7.eu/calls/third‐joint‐transnational‐call‐jtc‐2016.html

Norske forskere oppfordres til å delta i utlysningen!