Daglige arkiver: 5. januar 2017

10. januar arrangeres årets første NOKUT-frokost

Høyskolelektor, stipendiater, professor, universitetslektor, og førsteamanuenser. Hva mener underviserne om utdanningskvaliteten ved norske universiteter og høyskoler?

De siste fire årene har NOKUT bedt studentene si sin mening om kvaliteten på studiet de er i gang med. Nå snur vi oss til dem som står foran studentene. Nemlig underviserne.

  • Hvordan vurderer de studentenes innsats?
  • Deres læringsutbytte?
  • Hvor mye tid bruker de på undervisning?
  • Og hvordan står det egentlig til med studentenes kunnskapsnivå?

Til frokost kommer blant andre leder for UHR Vidar L Haanes, leder i Forskerforbundet Peter Aaslestad, NSO-leder Marianne Andenæs og NOKUT-direktør Terje Mørland til panelsamtale.

Vi samler også underviserne til samtale. Professor Anne C. Elster (Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU), høgskolelektor Petter Kongsgården (Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge) og

førsteamanuensis Anniken Haugelund (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo).

Tid: 08:00-09:30 (frokost serveres fra klokken 0730)
Sted: Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47, Oslo

Kan du ikke delta? Du kan følge frokostmøtet direkte herfra

 

 

Nye rutiner for oppfølging av etiske godkjenninger for doktorgradsprosjekter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Flere av kandidatene som tas opp til ph.d.-programmet ved MOF arbeider med prosjekter som krever etiske godkjenninger (REK-godkjenning eller andre godkjenninger). Det foreligger imidlertid i dag svært begrensede muligheter for fakultetet å følge opp at slike etiske godkjenninger foreligger før prosjektets start.

Les mer her.