Månedlige arkiver: februar 2017

Hvem får årets undervisningspris

Jone Trovik, portrett til disputasUndervisning er en av kjerneaktivitetene våre og vi vil at det skal gies GOD undervisning ved K2. Pedagogisk kompetanse skal vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger og i lønnsforhandlinger.

Omlegging til Medisin 2015 er et kjempeløft, tusen takk til alle som bidrar inn, både i semesterstyrer og som undervisere og administratorer! Takk også til dem som er avdelingsmentorerer for studenter i tidlig praksis (det er her vi kan legge grunnlag for interesse for eget fag samt fremstå som gode rollemodeller) så vel som dem som har påtatt seg ledelse av egne mentorgrupper.

Undervisning i ny studieplan legges om fra vesentlig tradisjonelle katedrale forelesninger til betydelig mer varierte og studentaktiviserende undervisningsformer.

Er du kjent med pedagogiske aktiviteter/prinsipper som PBL, TBL, flipped classroom eller case-basert undervisning? Hvis ikke kan jeg anbefale pedagogisk grunnkurs eller et av de andre kursene ved pedagogisk avdeling UiB (f.eks Hot Moments in Teaching and Learning). Forelesninger skal selvfølgelig ikke avskaffes men det er vist at VARIASJON i undervisningsaktiviteter fremmer læring, og at ulike undervisningsmetoder bør ”skreddersyes” opp mot hva slags ferdighet som skal læres. Da kommer begrepet læringsmål inn. Når vi har klart for oss hva vi ønsker studenten skal lære seg ved den undervisningstid en har til rådighet kan en så velge den beste undervisningsform.

Ved årets Undervisningspris (Kr 50.000!) ønsker vi å honorere en underviser eller et undervisningsmiljø som har vist stor interesse for å implementere ny undervisning; Ny studieplan med annen undervisning enn det man har hatt tidligere, nye undervisningsformer, utviklet nye kurs (f.eks valgfrie emner); altså INNOVASJON innenfor undervisning.

Jeg vil gjerne ha nominert kandidater, send begrunnet forslag til meg på jone.trovik@med.uib.no innen 10. mars!

Flervalgsdatabasen (MCQ) er under etablering, vi har begynt å teste dataløsning. Det er bare for alle undervisere å sette i gang med å lage oppgaver fra sine enkelte emner: en liten kasuistikk med ett spørsmål til og fire svaralternativ der ETT svar skal være det klart beste. Vi må legge begrunnelse/kommentar til minst ett av svaralternativene. Hvis hver av oss lager EN oppgave fra hver forelesning/gruppeundervisning vi holder kommer databasen fort opp i volum. Spørsmål skal valideres av en annen underviser enn deg selv og gjerne av en student (som er ferdig med den aktuelle termin) eller en nyansatt assistentlege som kan sikre at spørsmål er relevante for målgruppen studenter (og ikke bare for spesielt interesserte professores…). Lykke til!

Og husk Undervisningsdagen 27. April!

Jone

Nomination for 2017 Johnny Ludvigsson Prize for excellent research in childhood and adolescent diabetes.

The Swedish Child Diabetes Foundation is pleased to announce that nominations are now welcome for candidates for the 2017 Johnny Ludvigsson Prize for excellent research in childhood and adolescent diabetes.

Please see the enclosed pdf filefor further details.

If you have any questions, please contact the Swedish Child Diabetes Foundation office by telephone +46 13 105690, or e-mail kansli@barndiabetesfonden.se

Nytt om navn

16976489_1260089977419101_656364950_nVi presenterer Ingeborg Eskerud, cand.med og forskerlinje ved Universitetet i Bergen. Ingeborg begynte i januar 2017 som stipendiat ved Bergen Hypertension and Cardiac Dynamics Group. Hun skal arbeide med billeddiagnostikk av kransårene til hjertet hos pasienter med brystsmerter, under veiledning av Mai Tone Lønnebakken og Eva Gerdts. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 9. etasje i laboratoriebygget

Nytt om navn

hanna-f-skjakodegard-_001Vi presenterer Hanna Flækøy Skjåkødegård, spesialfysioterapeut med mastergrad i klinisk helsevitenskap-fedme og helse fra NTNU. Hanna startet som stipendiat ved K2 den 1.februar 2017 og har Pétur B. Júlíusson som hovedveileder. Hanna sitt PhD-prosjekt er basert på FABO-studien (familiebasert kognitiv atferdsbehandling for barn og unge med alvorlig overvekt) som i årene 2014-2018 gjennomføres ved Poliklinikk for overvekt, Haukeland Universitetssjukehus. Hvis du ønsker å si hei til Hanna, er kontoret hennes i 6.etasje i Barne- og ungdomssjukehuset (BUS 1).

 

Ny redaktør i K2 Nytt – Johnny Laupsa-Borge

15577715_1199340486827384_880035647_nJohnny Laupsa-Borge starter som ny redaktør i K2 Nytt fra neste uke av. Han har bakgrunn som master i human ernæring ved UiB, og begynte som stipendiat ved K2 i desember. Han er tilknyttet forskningsgruppene Ueland/Nygård (G3) og Hormon (G2). Hovedveileder er Ottar Nygård.

Johnny har påtatt seg oppgaven som K2 Nytt-redaktør som del av sitt pliktarbeid ved K2. Vi oppfordrer alle ansatte og gruppeledere til å ta kontakt med Johnny dersom dere har noe på hjertet som dere ønsker å dele med oss andre på K2, det være seg ny forskning, presentasjon av forskningsgrupper eller annet.

Kontakt:  Johnny Laupsa-Borge

Vi ønsker Johnny lykke til med oppgaven.

CCBIO symposium 19-20. april 2017

CCBIO inviterer til sitt 5te årlige symposium 19.-20. april 2017, som også i år foregår på Solstrand Hotel & Bad med perfekte rammer for en oppdatering på det siste innen kreftforskning, og gode forhold for internasjonal og nasjonal nettverksbygging.

CCBIO symposiet er en kombinasjon av inviterte internasjonale og nasjonale eksperter innen kreftforskning, og posterutstilling der yngre forskere får anledning til å presentere sin forskning. Av internasjonale talere kan vi nevne styreformannen i Nobelstiftelsen, Carl-Henrik Heldin, og videre John Heymach, Angela Nieto, Robert Gale, Jean-Christoph Bourdon, Krister Wennerberg, Diane Bielenberg, Salem Chouaib, Frederic Amant, Janine Terra Erler and Jeanette Woods. I tillegg vil vi få høre fra både CCBIO-forskere, andre nasjonale kreftforskere, og fra lovende unge forskere.

Meld deg på før det blir fullbooket og innen fristen 19. mars – velkommen skal du være!

Du finner programmet og registreringsskjema på www.ccbiosymposium.no

Utenlandsstipend fra Kreftforeningen- frist 15.mars 2017

kreftforeningenVi minner om muligheten til å søke om et ekstra tillegg for å dekke merkostnader i forbindelse med utenlandsopphold.

Stipendet gjelder for forskere, postdoktorstipendiater og doktorgradsstipendiater som er lønnet gjennom stipend fra Kreftforeningen.

Ordningen omfatter også dem som gjennom Kreftforeningen mottar midler fra Extrastiftelsen helse- og rehabilitering.

Støtte gis for 2 -12 måneder.

Søknadsfristen er 15. mars 2017

Les mer på Kreftforeningens hjemmesider og søk om utenlandsstipend her.

Disputas uke 9

Johanna HuunJohanna Huun disputerer for Ph.d. graden tirsdag, 28. februar 2017
Prøveforelesning: tirs
dag, 28. februar 2017 kl. 10:15
Oppgitt emne:  “Tumor heterogeneity: implications for breast cancer treatment)
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: tirsdag, 28. februar 2017 kl. 12:15
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: 
“Response to doxorubicin in breast cancer cells. The role of p53-MDM2 and pRb-variants”
1st opponent:  Ph.D Randi Syljuåsen, Oslo Universitetssykehus.
2nd opponent: Ph.D June Helen Myklebust, Oslo Universitetssykehus.

Pressemelding

Vårens vakreste eventyr

bakke0x2c_per_0x2830x29Også i år kommer K2 til å ha en prosess for søknadsstøtte til de som søker NFR midler. Tidsplanen i den interne prosessen på K2 finnes her og bør leses av alle som søker gjennom K2. Merk at den interne K2 fristen for å levere en skisse på 1-2 sider er 24. februar for de som planlegger å søke gjennom NFR programmene BEHANDLING og BEDREHELSE. Den tilsvarende fristen for de øvrige NFR programmene er 10.mars. De som overholder disse fristene blir prioritert i den interne review prosessen ledet av Ola Myklebost. Man får anledning til å legge frem skissen i plenum og få konstruktiv feed back av erfarne kollegaer hvilket er nyttig ved utarbeidelsen av selve protokollen. Videre blir man prioritert til støtte fra forskningsrådiverne våre og budsjetthjelp fra økonomiseksjonen på K2 .

Som Eystein skrev i forrige ukes leder, er det ikke nok med bare gode ideer. Presentasjonen av protokollen og hvordan løse problemet man har skissert, er viktig for å nå opp i søknadskonkurransen. Det er her vårens vakreste eventyr kommer inn.   Forskningsrådgiverne våre, Itana og Amra, ønsker å hjelpe, men det sier seg selv at det må skje en prioritering i bruken av dem. Portvakt blir Eystein. Det betyr at henvendelse om bruken av dem i vår, må gå gjennom han.

De interne fristene er rett rundt hjørnet, men fordelen med dem er at man blir tvunget til å starte allerede nå og ikke vente til rett før NFR fristen.  Konklusjon: Hvis du har tenkt å søke NFR i vår, sjekk tidsplanen og start nå. Det kan lønne seg!

Per

Nytt om navn

dsc_0069Vi presenterer Yasaman Pakdaman, master i Biomedical Scince. Yasaman startet som PhD-stipendiat i S. Johansson/PM Knappskog forskningsgruppe i februar 2017. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i andre etasje i Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin.

Digital sykemelding

NAV har innført et nytt system for digital sykemelding. Dette systemet er foreløpig ikke tilpasset store arbeidsgivere som UiB. Av den grunn ber vi om at alle ansatte fortsatt leverer sine sykemeldinger på papir.

Vi minner også om at ved sykemelding skal både del C og del D leveres til UiB. Dette fordi UiB utbetaler lønn som sykepenger og så søker refusjon fra NAV. Del D skal alltid være fylt og signert ut av den sykemeldte før den leveres til instituttet.

For spørsmål om sykemeldinger kontakt nærmeste leder eller personalkonsulent

 

Møte i nanoBergen

Alle er velkommen til fellesseminar der Richard Hobbs, School of Chemistry, Tri-nity College Dublin, Ireland holder foredraget:

“Single-nanometer-scale electron and ion-beam lithography: Writing with Ångström-wide beams”

Tid: Fredag 17. februar 2017, klokken 14.00

Sted: Auditorium B, Allégaten 66

På’an igjen

Ultrafiolett EysteinVåren som snart står for døren betyr nye søknadsmuligheter, både til forskningsrådet og andre organisasjoner som Kreftforeningen og Ekstrastiftelsen. I tillegg til FRIMEDBIO har Forskningsrådet en rekke utlysninger andre utlysninger, blant annet under programmene BEHANDLING og BEDREHELSE som kan være relevante for K2-forskere (frist 26.04.2017) Instituttet satser nå mye ressurser på forskningsstøtte blant annet gjennom ansettelsen av våre nye forskningsrådgivere Itana og fra april Amra Grudic-Feta. De vil være sentrale i søknadsprosessene under våren. Som oversikten viser gjør K2 gjør det jevnt bra selv om det går litt opp og ned – men vi kan alltid strekke oss lenger. Biomedisin hanket in 5 nye flerårige prosjekter på FRIMEDBIO i 2016, noe vi kan ha ambisjoner om å kopiere.

2013 2014 2015 2016
EU søkt 24 15 12
EU innvilget 2  3 (+1) 2 3
NFR søkt 18 19 47 33
NFR innvilget 5 7 6 6
BFS søkt 2 2 0 2
BFS søkt innvilget 1 1 0 0
Kreftforeningen søkt 18? 20 21 19
Kreftforeningen innvilget 9 11 11 2
Jebsen søkt 2 0 2 6
Jebsen innvilget 0 0 0 *4

*3 forlengelser

Den nylige gjennomgangen av søknadene om smådriftsmidler avdekket at søknadsaktiviteten kunne vært bedre og noen får ikke smådriftsmidler fordi de ikke søker andre steder. Med de begrensningene som ligger i tildelingenes størrelse hadde vi ikke tilstrekkelig med søknader til å dele ut alle midlene og det blir sannsynligvis en søknadsrunde nr 2 senere i år. Det kom heller ingen søknader fra instituttets ansatte utenfor Haukelandcampus som muligens betyr at de er godt fornøyd eller kanskje ikke leser K2-nytt.

Derfor blir det også i år

  • Skissediskusjoner i plenum
  • Budsjetteringshjelp fra administrasjonen
  • Skrivesupport både fra forskningsrådgivere og erfarne kollegaer

For å ta del i disse «hjelpetjenestene» er det nødvendig at søkerne overholder tidsfrister. Deltagelse er også en ypperlig anledning til å få testet og forbedret egne ideer og hjelpe andre til å forbedre sine søknader. For å nå opp i konkurransen behøves ikke bare kreative ideer, men ofte også en bred og multi-disiplinær tilnærming til den problemstillingen en vil løse og gode planer for formidling og forskerutdanning. Alt dette kan man få innspill og ideer til i en strukturert prosess der alle hjelper hverandre.

Eystein