Daglige arkiver: 6. januar 2017

Godt Nytt År!

bakke0x2c_per_0x2830x29Jeg håper alle har hatt en fredelig jul og fått anledning til å lade batteriene i jule og nyttårs helgen. I 2017 er det mye som skjer. Allerede i januar er det flere saker som kommer opp og som er fokus for denne lederen. Det første er tidsfristen for å søke smådriftsmidler 13. januar. Dette har vært omtalt i en tidligere leder av Eystein , inkludert kriteriene for tildeling.

UiB sin EU kontakt i Brussel, Kristof Vlaeminck, er på besøk i Bergen i uke 3. Den 19. januar arrangerer han et halvdagsseminar om «Hvordan skrive en god EU søknad»  for K2 ansatte. Dette er aktuelt for de som planlegger eller vurderer å søke ulike EU midler. Det er plass til 20 deltakere og plassene tildeles etter først til møllen prinsippet. Påmelding skjer til Irene her. 

Endelig skal nevnes K.G. Jebsen utlysning i translasjonell medisinsk forskning. Det medisinsk-odontologiske fakultet ønsker også i 2017 å fremme kandidater sammen med

Haukeland Universitetssykehus som kan søke om midler og status som et “K.G. Jebsen senter for translasjonell medisinsk forskning”. Fakultetsledelsen inviterer til en prekvalifiseringsrunde der ledende forsknings-grupperinger ved fakultetet oppfordres til å sende inn søknadsskisser. Søknadsskissen skal være på maks 2 sider. Krav til skissen er omtalt nærmere her.

Et panel bestående av tre medlemmer (to eksterne og en lokal) vil vurdere de innkomne skissene – både de prosjektene som forankres ved fakultetet og de som forankres ved Haukeland Universitetssykehus – og innen 24.2.2017 innstille fire kandidater som i neste omgang kan sende fulle søknader. Mer informasjon finnes her.

Frist for innsending av prosjektskissene med vedlegg er 24. januar. Skissene sendes K2 ledelsen ved Julie.

Per

 

HMS hjørnet

uten-navnTeknikerforumet trenger nye krefter! Er du interessert i å sitte i komiteen til teknikerforumet?
Om du tenker dette kunne være noe for deg, ta kontakt med Ingvild Jonsvoll enten på mail (Ingvild.Jonsvoll@uib.no) eller telefon 55973050.

K2 takker fjorårets komitee for vel utført jobb! Takk til Ersilia Bifulco, Tove H. Skogmoe Folkestad og Jenny Liqin Zhang.