K2 årsregnskap for 2016

Per BakkeÅrsregnskapet for 2016 er nå avsluttet. De viktigste tallene for annuum regnskapet følger av tabellen her.Summa summarum ble det et overskudd på ca 1,6 mill kroner. Dette ble oppnådd hovedsakelig ved at det ble litt større inntekter og litt lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Før noen nå begynner å fremme forslag hva de skal brukes til, skal det anføres at dette er bundne midler. Men det viktigste for K2 er at vi er kvitt gjelden og har en sunn økonomi.

Den andre tabellen  av interesse er den såkalte BOA økonomien som er bidrags- og oppdragsaktiviteten, eller hvor mye eksterne midler de ulike forskningsgruppene henter inn. Her var det budsjettert med kr 79 millioner og sluttresultatet ble 83, 5 mill. Av oversikten fremgår det at en tredjedel av dette beløpet kommer fra NFR og ca 10% fra EU. Posten annen bidragsaktivitet omfatter først og fremt kreftforeningen, gaveforsterkningsmidler og tilskudd fra stiftelsene. Det er gledelig at vi overpresterte på alle BOA områdene. Samtidig sitter en igjen med følelsen av at vi i budsjettet ikke var ambisiøse nok. Det er fortsatt et stort potensiale for å øke BOA aktiviteten. Dette er også et klart signal fra regjeringen.

Den økonomiske statusen til K2 innebærer at vi for første gang på flere år neste år ikke kommer til å redusere antall faste årsverk, men satse på at stillinger som forsvinner blir erstattet. Vi kommer tilbake til det.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *