Mulighet til å søke prosjektmidler fra Extrastiftelsen gjennom Redd Barna

reddbarnaRedd Barna ønsker prosjektideer og skisser:

 • Helseprosjekter, vår =  frist skisse 15. februar 2017 (men send den gjerne før)
 • Forskningsprosjekter =  frist skisse 1. april 2017
 • Helseprosjekter, høst =  frist skisse 15. august 2017

Redd Barna er medlem av Extrastiftelsen, som hvert år lyser ut prosjektmidler innen forskning og helseprosjekter. I forbindelse med utlysningen for 2017 inviterer Redd Barna nå forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke midler til nye prosjekter gjennom oss.

Extrastiftelsen har endret retningslinjer og frister siden i fjor. Forskningsprosjekter har frist 1. juni 2017, og helseprosjekter (tidligere forebygging og rehabilitering) har frist 15. mars og 15. september 2017. Vi anbefaler at dere leser mer her: https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-forskning/ og https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-helseprosjekter/ og www.extrastiftelsen.no

Tips til søknader: https://www.facebook.com/extrastiftelsen/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Redd Barnas Norgesprogram overvåker oppfyllelsen av barns rettigheter i Norge, og synliggjøre situasjonen til barn som befinner seg i en sårbar og utsatt situasjon. Vi dokumenterer barns situasjon, utvikler og sprer ny kunnskap og driver politisk påvirkningsarbeid. En viktig del av kunnskapen og dokumentasjonen vi behøver for arbeidet henter vi fra prosjekter som gjennomføres i samarbeid med partnere.

Vi ønsker både forsknings- og utredningsprosjekter og operative prosjekter (f. eks. utprøving av metoder, kartlegginger, prosesser med barn etc.) knyttet til temaer som angår barns rettigheter og situasjon i Norge.

Vi er særlig interessert i prosjektideer knyttet til følgende temaer:

 • Asyl- og flyktningbarn
 • Vold og overgrep mot barn, herunder nettrelaterte overgrep
 • Handel med barn
 • Integrering
 • Barnevern
 • Barnefattigdom og sosial eksklusjon
 • Inkludering og solidaritet i skolen
 • Barns medvirkning
 • Andre grupper barn som ikke får oppfylt sine rettigheter / barns rettigheter generelt
 • Frivillighet

Dersom noen har gode prosjektideer innenfor andre temaer relatert til barns situasjon og rettigheter i Norge mottar vi gjerne det også.

For at vi i fellesskap skal få tid til å utvikle søknad frem mot søknadsfristen, vil vi gjerne i første omgang ha en skisse på 1-2 sider som kort beskriver prosjektidé og målsetning. Prosjektskissen sendes på e-post til stina.eiet.hamberg@reddbarna.no. Spørsmål sendes til samme mailadresse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *