Månedlige arkiver: desember 2016

God Jul

bakke0x2c_per_0x2830x29Det nærmer seg jul og det er tid for et tilbakeblikk på 2016 sett fra instituttleders ståsted. For K2 har året vært preget av både oppturer og nedturer. Den utvilsomt største nedturen var Helga sin bortgang i januar. Det berørte oss alle og viser at vi alle er sårbare og at vi i arbeidet og konkurransen om tilslag på søknader, gode publikasjoner og bedre undervisning, må huske å ta vare på hverandre.

Oppturene har vært flere. Vi har hatt 26 disputaser. Dette er vel en firedel av alle disputasene på fakultetet. For tiden har K2 147 stipendiater i doktorgradsprogrammet hvilket utgjør nær en tredel av alle MOF stipendiatene i dette programmet. Når det gjelder publikasjonsaktiviteten er det litt tidlig å si hvordan det har gått i år. Jeg kommer tilbake til det over nyttår. Det nye studieplanen i medisin er godt i gang selv om mye arbeid gjenstår. På farmasi ble det tatt opp et rekordantall studenter i år, hele 44 hvilket er en nær fordobling av tidligere års opptak.  Vi har fått orden på økonomien og går over i 2017 med et overskudd, hvilket gir oss et handlingsrom vi ikke tidligere har hatt. BOA økonomien nådde det budsjetterte estimatet på 80 millioner kroner. Gledelig er at det er mange forskningsgrupper som står bak denne summen. Det skal også nevnes at K2 fikk et nytt Jebsen senter i år, til Eystein Husebye sin forskningsgruppe.

I år har K2 fått en ny strategiplan for tre årsperioden 2016-18. Den er på bare vel en side, og skulle være lett å sette seg inn i. Flere av målene er nådd selv om det er flere igjen.

Jeg vil takke alle for innsatsen i år som er gått. Jeg tillater meg å trekke frem emeritusene våre som gjør en kjempeinnsats som Custos på disputaser og som også i stor grad bidrar med publikasjoner.

Fredelig Jul!
Per

 

Nytt om navn

15577715_1199340486827384_880035647_nVi presenterer Johnny Laupsa-Borge, master i human ernæring ved UiB. Han begynte 1. desember som stipendiat ved K2, og er tilknyttet forskningsgruppene Ueland/Nygård (G3) og Hormon (G2). Hovedveileder er Ottar Nygård, og Johnny skal hovedsakelig se nærmere på hvordan inntak av mettet fett kan påvirke variabler assosiert med aterogen dyslipidemi. Hvis du ønsker å si hei, finner du ham i 8. etasje i laboratoriebygget.

Utlysing av Peder Sather midler for 2017

Universitetet i Bergen er med i Peder Sather konsortiet sammen med en rekke andre norske institusjoner. Dette er en ordning hvor norske fagmiljø kan få økonomisk støtte til samarbeid med forskere ved UC-Berkeley.

Utlysingen av Peder Sather midler for 2016 er nå kunngjort. Informasjon og søknadsskjema finnes på følgende adresse: http://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/

Vi gjør oppmerksom på at alle disipliner og fag kan søke, og minner om at søknadsfristen er 1. mars 2017.

POST, TRANSPORT og CAMPUSBUSS – JULEN 2016.

P.g.a. ferieavvikling vil postutkjøringen bli levert på et tidligere tidspunkt  i romjulen.

TPS ber konkret om at enheter, institutt og fakultet som holder stengt i romjulen, melder fra til TPS om dette, og da så snart som mulig.

Dette gjør du på E-post: transport@uib.no.

Campusbussen går IKKE uke 52 .

Første dag i rute blir mandag 2. januar 2017.

Materiell  avvikler delvis juleferie.

Kun mindre transport oppdrag blir derfor gjennomført f.o.m. 27. desember > t.o.m. 30.desember.

Utlysning – Anders Jahres medisinske priser 2017

Universitetet i Oslo har hvert år siden 1969 hatt gleden av å utdele Anders Jahres medisinske pris for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin. Fra 1965 har prisen i tillegg vært supplert med en pris til yngre medisinske forskere under 40 år. For å styrke prisene ytterligere har styret valgt å øke prisbeløpet. Prisene vil nå deles ut hvert annet år i stedet for årlig. Les mer her

Anders Jahres medisinske priser er i løpet av denne tiden blitt tildelt over 150 nordiske forskere. Prisen oppleves både som en anerkjennelse for det forskningsarbeidet som er utført og som en stimulans til videre innsats for den medisinske forskning. For å få kjennskap til kandidater til disse prisene, er Universitetet i Oslo avhengig av hjelp fra de medisinske fakulteter ved universitetene i Norden.

Rundskriv av Anders Jahres medisinske pris finner du her.

Bare tjenestegjørende professorer innen medisin har forslagsrett på kandidater. Vi ber om at forslag på kandidater til Anders Jahres medisinske priser sendes i pdf som ikke overstiger 3 MB til sekretær for utdelingskomiteen, Anette Sørensen, på e-postadresse anette.sorensen@medisin.uio.no.

Frist for innsendelse av forslag er 1. februar 2017.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av utdelingskomiteen, professor Harald Stenmark, på epostadresse h.a.stenmark@medisin.uio.no.

Ytterligere informasjon og liste over tidligere prisvinnere, også på engelsk, finnes her

Brev fra Brussel

picture-23423-1472555091Dear colleagues,

In case you are interested in bringing your research to a European level, some interesting times are ahead of us. First of all, new calls for proposals have been published for thematic area ‘Health, Demographic Change and Wellbeing’. Secondly, the European Commission is currently working on the work programme 2018-2020. If you want to have your saying for the content of the topics, January will be the time to do so.

Les videre

Information om stipendium

For omtrent ett år siden var det mulighet til å søke stipend for post-doktorgradsstudier i human ernæring fra Henning og Johan Throne-Holst Foundation www.throneholst.org for gründer av vitenskapelig forskning.

Det er også mulig å lære om stipend for videreutdanning eller tid gjesteforsker stipend under forskningstiden eller om gjesteforskerstipend for å få utenlandske forskere til å  komme til en institusjon Norge eller Sverige for å stimulere det interne arbeidet. Den neste søknadsrunde er i februar 2017.

For mer informasjon

Vil du ha litt driftsmidler?

Eystein 2Ja, da må du i hvert fall søke, og i år er søknadsfristen allerede 13. januar!

Intensjonen med små driftsmidler (SMÅFORSK) er at de skal gis til grupper som ikke har store tildelinger slik at de kan komme i gang med prosjekter. Midlene er et spleiselag mellom NFR og UiB og skal brukes opp det året de bevilges. Det kan søkes om dekke utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader. I tråd med ordningens intensjoner er det er et krav at man er en fast ansatt aktiv forsker ved K2. Instituttledelsen legger derfor stor vekt på at søkeren kan dokumentere at vedkommende har søkt om midler fra andre kilder de siste 2 årene.

Kriterier og krav

  • Forskningsgruppene ved leder står som søker og formålet må drøftes og prioriteres innad i forskningsgruppen
  • Det må dokumenteres at gruppen har søkt andre eksterne forskningsmidler i 2016
  • Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret, midlene er ikke overførbare til neste år.
  • Bevilgninger går til forskningsgrupper som ikke har store driftsmidler allerede
  • Det skal dokumenteres hva midlene skal benyttes til

Gjør ikke som han i lignelsen om talentene og gravde den ned. Bruk SMÅFORSK til å investere i større fremtidige tildelinger.

Lykke til!

Forskningsutvalget ved K2 tildeler midler på neste møte. Søknadsskjema fylles ut og sendes til Siv Johnsen Eggereide

Søknadsskjema

Frist: 13. januar 2017

Eystein Husebye
Visestyrer

HMS hjørnet – Hvem er du?

ssaasaPå UiB sine nettsider kan man søke opp en person om man lurer på telefonnummer, email eller annen info. Det er også mulig å legge inn et bilde av deg selv. Dette er noe UiB ønsker at vi har på våre profiler. Dessverre er det mange her på K2 som ikke har bilde av seg selv, men det er veldig enkelt å fikse.

Du kan ta kontakt med Irene Hjelmaas eller Ingvild Lekven Jonsvoll (8etg – lab-bygget) for å bli tatt bilde av. Bildet laster du opp på profilen din på “din side”, på www.uib.no/login. Du kan komme opppom torsdag, 15.desember klokken: 9-10 eller onsdag 21. desember klokken: 10 – 11 for å bli tatt bilde av.

Dags at kåre årets beste posters og orale presentasjoner holdt av unge forskere på K1/K2!

Alle som har presentert resultater på konferanser I 2016 oppfordres å melde seg på det tradisjonsrike arrangementet “Årets forsknings-presentasjoner” i regi av Forskerskolen i klinisk medisin.

Det er veldig enkelt – du melder deg på gjennom å sende inn en poster/abstrakt som du allerede har bidratt med på en konferanse i 2016. Påmeldingsfrist er 18 desember. Siste uken i Januar (23-27/1) blir alle posters på display for publikum i hovedentreen i Sentralblokka. Onsdagen holdes en formell poster-sesjon. På torsdagen holdes det orale presentasjoner for ett utvalg av bidragene. Se poster her.

De beste presentasjonene belønnes med 5000 kr!

Grip sjansen! Dette er en viktig mulighet for forskningsgruppene å vise frem sin forskning og ge våre unge forskerne visibilitet på sykehuset og for publikum!

Hvem kan stille? Alle unge forskere i PhD-programmet, forskerlinjen, masterstudenter og postdocs. For informasjon og påmelding:

forskningspresentasjoner.forskerskolen@uib.no

www.facebook.com/groups/forskerskolen

 

Pedagogisk opplæring av nye seminarledere ved UiB for vårsemesteret 2017

Vedlagt er informasjon om UiB sitt tilbud om opplæring til viderekomne studenter som skal ha seminarundervisning eller veilede skriftlige oppgaver i vårsemesteret 2017.

Tid: Modul 1a + 1b:  Mandag 9. januar + tirsdag 10. januar, kl. 9.15 – 15.00
Modul 2: Onsdag 11. januar, kl. 9.15 – 15.00

Sted: VilVite senteret, 2.etasje, konferanserom C+D (Thormøhlens gate 51)

 

Informasjon om stipend til USA – Helgrad og utveksling

Norge-Amerika Foreningen vil gjerne informere om et stipend deres studenter som skal studere i USA på graduate nivå (master, PhD, post-doc) kan søke på.

Søknadsfrist er 18. desember 2016 for studieperioden høsten 2017 og våren 2018. Studentene trenger ikke ha opptak på skole/søkt utveksling fra deres institusjon innen søknadsfristen. Vi støtter både helgrad og delgrad, og i år tildelte vi stipend til 25 studenter.

Beløpene våre varierer fra $3 000 – $20 000, som kommer veldig godt til skolekostnader og levekostnader.

Vi møter ofte studenter som ikke tenker på finansiering før de kommer inn på studiet, og håper at dere kan minne de på å være tidlig ute med å tenke på finansiering.

For mer informasjon, se www.noram.no/graduate-stipender/.

Har dere ansatte/professorer eller andre som har lyst til å ha et opphold i USA, for å forske eller undervise et semester? Vår samarbeidsorganisasjon i USA, American Scandinavian Foundation har et stipend som heter Visiting Lectureships. Søknadsfrist er 15. februar 2017, og vi anbefaler å starte tidlig med en søknad.

Teknikkerforum 15th of December

Dear all,

Attached you can find the program for the next Technician Forum.

It will take place Thursday 15th December, 13:00 – 15:00, meeting room 9.1 and 9.2 of laboratory building.

Topics:

Julie Stavnes: Season greeting from the Head of Administration

Caroline Benedicte Nitter Engen: Ethical aspects and future perspectives in regards to personalized medicine

Thank you for your help in making the forum.

Welcome!

Technician forum community: Ersilia Bifulco, Jenny Zhang, Tove Folkestad

 

The Translational Hematology Cluster presents «Therapy Development in Malignant Blood Disease

The Translational Hematology Cluster invites all interested to participate in this semesters half-day seminar with the theme «Therapy Development in Malignant Blood Disease». Topics from basal research developing novel cancer therapeutics to implementation of new drugs in the clinic will be covered.

Time: 14th of December, 12:00
Venue: Conference room, 3rd floor, BBB.

For the program, click here

Looking forward to seeing you there!

Utlysning av midler – samarbeidsavtalen UiB-BKK

Det vises til brev fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (2015/6653-16) om utlysning av midler til studentstipend og forskningsprosjekter gjennom samarbeidsavtalen mellom BKK og UiB.

Utlysningstekst finner du her og søknadsskjema finner du her.

Midlene skal bidra til å støtte masterstudenter og ph.d.-kandidater ved Universitetet i Bergen, som arbeider med oppgaver eller avhandlinger som er knyttet til ny kunnskap om teknologiske, naturvitenskapelige og samfunnsmessige problemstillinger relatert til utvikling og utnyttelse av fornybar energi, energiomstilling og fremtidsrettet infrastruktur.

Det kan søkes om midler til studiereiser, konferanser og feltarbeid.

Alle søknadene sendes samlet på epost til marianne.stien@uib.no innen torsdag 5. januar 2017.