Daglige arkiver: 3. januar 2017

Invitasjon til Åpningsseminar 30. januar 2017

UgleKlinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultetet, ved Universitetet i Bergen har gleden av å invitere til åpningsseminar for nyopprettet Senter for ernæring den 30.01.2017 kl.10-16, i store auditorium (4601), sentralblokken Haukeland Universitetssjukehus.

Senter for ernæring skal knytte sammen forskningsgrupper og forskere knyttet til ernæring i Vest-Norge. Senteret vil ha forskning som sin hovedoppgave, og vil bli en støtte både for utdanning og formidling.

Åpningsseminaret vil bestå av velkomst fra UiB sentralt, korte foredrag med aktuell ernæringsrettet forskning, mingling og lunsj. Hold av datoen 30.01.2017. Detaljert program og påmelding sendes ut tidlig i januar.

Julehilsen og Lederkonferansen 2017

NSH åpner konferanseåret 2017 med et høringsmøte om Kvinnsland-rapporten, som ble overlevert statsråd Bent Høie tidlig i desember.
Dagen etter inviterer vi til vår årlige Lederkonferanse hvor vi bl.a. får besøk av spanske Ribera Salud og hvor Helselederprisen blir utdelt til årets helseleder.

EARLY BIRD PRISER på Lederkonferansen ut året – meld deg på i dag!

Vi har mange spennende tema på dagsorden i 2017 – se her
NSH takker konferansedeltakere og samarbeidspartnere for året som har gått og vi ønsker dere alle en riktig god jul!

 

Konferanseinvitasjon helsetjenesteforskning mars 2017

Tid:   14. og 15. mars 2017
Sted: Trondheim, Scandic Solsiden

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning  – http://helsetjenesteforskning.org/- arrangerer konferansen som primært er en workshop for forskere innen feltet.

Tema i plenum er

Styringsutfordringer i helsetjenesten, ved professor i statsvitenskap Karsten Vrangbæk ved Universitetet i København, og

Variasjon i forbruk av helsetjenester, ved professor i medisin Barthold Vonen som er direktør ved SKDE,  Helse Nord.

Det er lagt opp til presentasjoner av egne prosjekt for fagfeller på konferansen. Vi ønsker bred deltakelse av forskere og stipendiater, fra universitetene, helseforetakene, høyskolene. Det er tematisk åpent innen området helsetjenesteforskning, og åpent for alle profesjoner.

Abstract frist: utsettes til 15.januar 2017. Abstract på maks. 300 ord sendes til: paal.martinussen@svt.ntnu.no

Lenker til program og påmelding:

https://www.ntnu.no/trykk/publikasjoner/Helsetjenesteforskning/.ui

http://www.ntnu.no/helse/konferanse2017

Peder Sather midler

Universitetet i Bergen er med i Peder Sather konsortiet sammen med en rekke andre norske institusjoner. Dette er en ordning hvor norske fagmiljø kan få økonomisk støtte til samarbeid med forskere ved UC-Berkeley.

Utlysingen av Peder Sather midler for 2016 er nå kunngjort. Informasjon og søknadsskjema finnes her

 

H2020 UTLYSNINGER 2017: Informasjon om BOA-teamets tjenester

BOA-teamet er UiBs sentraladministrative støtteapparat for eksternfinansiering. BOA-teamet vil med dette informere om aktuelle H2020 frister for 2017.

For mer informasjon, trykk her.

NB! De som melder sin interesse i issue-tracker, må også informere instituttet ved instituttleder, at de planlegger å søke på noen av utlysningene. Ta kontakt ved spørsmål.