Månedlige arkiver: januar 2017

Endringer i HR-Portalen / Pagaweb

skjermbildeFra 2017 skal alle refusjoner til ansatte sendes gjennom HR-portalen, ikke bare reiser. For refusjoner annet enn reiser skal en bruke skjemaet «Refusjon av utlegg» og det er da tre alternative typer utlegg:

•Refusjon av utlegg

•Refusjon av EK-tjenester (eks. internett, tlf.)

•Refusjon av skattepliktige privatutgifter (eks. medlemsavgifter, privat abonnementer)

Kvitteringer skal skannes inn av den som fyller ut skjemaet og en trenger ikke lenger å sende originale kvitteringer i papirform. Utgiftene konteres av økonomene, så noter på i kommentarfeltet hvilke midler det skal belastes for å unngå forsinkelser.

Det er tre utbetalinger pr. måned: ved hovedlønnsutbetaling den 12. og i tillegg ca. 20. og ca. 28.

Skjema for utbetaling av refusjoner til personer som IKKE er ansatt ved UIB skal gå i papirform som tidligere.

Minner også om at hovedregel er at alle varer og tjenester skal bestilles gjennom UIB sitt bestillingssystem Basware PM. Kontakt rekvirent i gruppen for å gjøre bestilling.

 

Ukens leder

Ræder_portrettFrom Bench to Business

Hvordan skal forskere på Klinisk institutt 2 (K2) bli flinkere til å innovere forskningen sin? Det var tema i en av paneldebattene på K2s strategimøte i forrige uke med paneldeltagere fra Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen teknologioverføring (BTO) og K2 og forskningsgruppeledere i salen. Statsminister Erna Solberg har tidligere sagt at landet trenger flere bedrifter som leverer til statsbudsjettet – ikke flere som lever på statsbudsjettet. Hun ønsket mer innovasjon atter en gang velkommen i nyttårstalen sin hvor hun også trakk fram BerGenBio som et vellykket eksempel på forskerdrevet innovasjon ved vårt fakultet.

K2 har en målsetning om økt innovasjon i nåværende strategiperiode, og punkt nummer en er å etablere en innovasjonsstrategi for K2 nå i vår. Jeg skal lede en rådgivende gruppe som skal utrede innovasjonsstrategien som så skal behandles i Instituttstyret til våren.

Jeg ønsker meg derfor innspill fra deg, både til gruppens sammensetning og til momenter vi bør utrede. Som et eksempel er det allerede foreslått muligheten for speed-dates mellom forskere ved K2 og økonomer fra NHH. Ideen er å pare forskere med grundere for å øke suksessraten.

Prof Tor Andreassen ved NHH poengerte utfordringene ved å være grunder på strategiseminaret: Blant annet måtte grunderen ved siden av å utvikle kundeforståelse, selgeregenskaper og investorrelasjoner også tåle å være fattig, jobbe 80-timers uker, reise opptil 200 reisedøgn, fatte vanskelige beslutninger, leve med risiko, bevege seg raskt og tilpasse seg kontinuerlig. Skal vi i tillegg lede eller delta aktivt i en forskningsgruppe, trenger vi definitivt flere gode hjelpere med på laget. Kanskje veien å gå kan være å bygge bro mellom K2 og miljøene i Sandviken eller for den saks skyld – med andre miljøer i Bergen rettet mot innovasjon, blant annet Innovasjon Norge og det nye Mohn-senteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskolen i Bergen.

Jeg hører gjerne fra deg hvis du har innspill.

Helge

Fagdag om tuberkolose – Ny trussel, gammel sykdom

Tuberkulosepoliklinikken ved Haukeland universitetssjukehus arrangerer FAGDAG OM TUBERKULOSE.

Fagdagen er m.a. for leger i spesialisthelsetenesten kommunehelsetenesten, studenter ved medisinstudiet, helsesøstre, sjukepleiere

 Torsdag 9.februar  kl 08.30 – 15.30.
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

Se vedlagt program og påmelding.  Frist for påmelding 20.01.17

Utlysning ERA-NET for translasjonell kreftforsking (TRANSCAN-2)

kreftforeningenKreftforeningen ønsker med dette å orientere om ny utlysning i ERA‐NET for translasjonell kreftforskning –TRANSCAN‐2.

Tema for utlysningen er Minimally and non‐invasive methods for early detection and/or progression of cancer.

Du kan lese mer om utlysningen på Kreftforeningens og TRANSCAN sine nettsider, se https://kreftforeningen.no/forskning/sok‐forskningsmidler/

http://www.transcanfp7.eu/calls/third‐joint‐transnational‐call‐jtc‐2016.html

Norske forskere oppfordres til å delta i utlysningen!

Godt Nytt År!

bakke0x2c_per_0x2830x29Jeg håper alle har hatt en fredelig jul og fått anledning til å lade batteriene i jule og nyttårs helgen. I 2017 er det mye som skjer. Allerede i januar er det flere saker som kommer opp og som er fokus for denne lederen. Det første er tidsfristen for å søke smådriftsmidler 13. januar. Dette har vært omtalt i en tidligere leder av Eystein , inkludert kriteriene for tildeling.

UiB sin EU kontakt i Brussel, Kristof Vlaeminck, er på besøk i Bergen i uke 3. Den 19. januar arrangerer han et halvdagsseminar om «Hvordan skrive en god EU søknad»  for K2 ansatte. Dette er aktuelt for de som planlegger eller vurderer å søke ulike EU midler. Det er plass til 20 deltakere og plassene tildeles etter først til møllen prinsippet. Påmelding skjer til Irene her. 

Endelig skal nevnes K.G. Jebsen utlysning i translasjonell medisinsk forskning. Det medisinsk-odontologiske fakultet ønsker også i 2017 å fremme kandidater sammen med

Haukeland Universitetssykehus som kan søke om midler og status som et “K.G. Jebsen senter for translasjonell medisinsk forskning”. Fakultetsledelsen inviterer til en prekvalifiseringsrunde der ledende forsknings-grupperinger ved fakultetet oppfordres til å sende inn søknadsskisser. Søknadsskissen skal være på maks 2 sider. Krav til skissen er omtalt nærmere her.

Et panel bestående av tre medlemmer (to eksterne og en lokal) vil vurdere de innkomne skissene – både de prosjektene som forankres ved fakultetet og de som forankres ved Haukeland Universitetssykehus – og innen 24.2.2017 innstille fire kandidater som i neste omgang kan sende fulle søknader. Mer informasjon finnes her.

Frist for innsending av prosjektskissene med vedlegg er 24. januar. Skissene sendes K2 ledelsen ved Julie.

Per

 

HMS hjørnet

uten-navnTeknikerforumet trenger nye krefter! Er du interessert i å sitte i komiteen til teknikerforumet?
Om du tenker dette kunne være noe for deg, ta kontakt med Ingvild Jonsvoll enten på mail (Ingvild.Jonsvoll@uib.no) eller telefon 55973050.

K2 takker fjorårets komitee for vel utført jobb! Takk til Ersilia Bifulco, Tove H. Skogmoe Folkestad og Jenny Liqin Zhang.

 

10. januar arrangeres årets første NOKUT-frokost

Høyskolelektor, stipendiater, professor, universitetslektor, og førsteamanuenser. Hva mener underviserne om utdanningskvaliteten ved norske universiteter og høyskoler?

De siste fire årene har NOKUT bedt studentene si sin mening om kvaliteten på studiet de er i gang med. Nå snur vi oss til dem som står foran studentene. Nemlig underviserne.

  • Hvordan vurderer de studentenes innsats?
  • Deres læringsutbytte?
  • Hvor mye tid bruker de på undervisning?
  • Og hvordan står det egentlig til med studentenes kunnskapsnivå?

Til frokost kommer blant andre leder for UHR Vidar L Haanes, leder i Forskerforbundet Peter Aaslestad, NSO-leder Marianne Andenæs og NOKUT-direktør Terje Mørland til panelsamtale.

Vi samler også underviserne til samtale. Professor Anne C. Elster (Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU), høgskolelektor Petter Kongsgården (Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge) og

førsteamanuensis Anniken Haugelund (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo).

Tid: 08:00-09:30 (frokost serveres fra klokken 0730)
Sted: Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47, Oslo

Kan du ikke delta? Du kan følge frokostmøtet direkte herfra

 

 

Nye rutiner for oppfølging av etiske godkjenninger for doktorgradsprosjekter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Flere av kandidatene som tas opp til ph.d.-programmet ved MOF arbeider med prosjekter som krever etiske godkjenninger (REK-godkjenning eller andre godkjenninger). Det foreligger imidlertid i dag svært begrensede muligheter for fakultetet å følge opp at slike etiske godkjenninger foreligger før prosjektets start.

Les mer her.

Seminar “Transition from academia to industry” January 19 2017, 12:00 – 15:00, Rikshospitalet B: Grønt Aud 1

The postdoc-committee at the Centre for Immune Regulation would like to invite you to the seminar “Transition from academia to industry”.  The invited speakers have either performed a successful transfer from academia to industry or are involved in the transition process, and we are very grateful they have accepted to share their experiences with us. See the program below, or go to the CIR website.

All welcome!

Seminar: “Transition from academia to industry”.

Time and place: Thursday, January 19 2017, 12:00  – 15:00,  Rikshospitalet B: Grønt Aud 1. Add to calendar

12.00-12.05 – Welcome

12.05-12.35 – Øystein Rekdal, CSO, Lytix Biopharma, Oslo. Title: “From bench to bedside with a first in class oncolytic peptide”.

12.35-13.05 – Geir Åge Løset, CSO, Nextera, Oslo. Title: “Basic research and industrial translation – the ultimate blend”.

-Break with refreshments-

13.20-13.50 – Agnete Fredriksen, CSO, Vaccibody. Title: “From PhD to CSO in Clinical stage Biotech Company- my experience from Vaccibody”.

13.50-14.20 – André Borka, Head hunter, Borka Consulting. Title: “(Work)Life after PhD within the pharmaceutical industry, medical technical equipment and life science. Advice on LinkedIn, CVs and job applications”.

14.20-14.50 – Ana Kucera, Regional Sales Manager Carl Zeiss AS. Title: “From PhD to industry: the pros and cons and the process behind”.

Invitasjon til Åpningsseminar 30. januar 2017

UgleKlinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultetet, ved Universitetet i Bergen har gleden av å invitere til åpningsseminar for nyopprettet Senter for ernæring den 30.01.2017 kl.10-16, i store auditorium (4601), sentralblokken Haukeland Universitetssjukehus.

Senter for ernæring skal knytte sammen forskningsgrupper og forskere knyttet til ernæring i Vest-Norge. Senteret vil ha forskning som sin hovedoppgave, og vil bli en støtte både for utdanning og formidling.

Åpningsseminaret vil bestå av velkomst fra UiB sentralt, korte foredrag med aktuell ernæringsrettet forskning, mingling og lunsj. Hold av datoen 30.01.2017. Detaljert program og påmelding sendes ut tidlig i januar.

Julehilsen og Lederkonferansen 2017

NSH åpner konferanseåret 2017 med et høringsmøte om Kvinnsland-rapporten, som ble overlevert statsråd Bent Høie tidlig i desember.
Dagen etter inviterer vi til vår årlige Lederkonferanse hvor vi bl.a. får besøk av spanske Ribera Salud og hvor Helselederprisen blir utdelt til årets helseleder.

EARLY BIRD PRISER på Lederkonferansen ut året – meld deg på i dag!

Vi har mange spennende tema på dagsorden i 2017 – se her
NSH takker konferansedeltakere og samarbeidspartnere for året som har gått og vi ønsker dere alle en riktig god jul!

 

Konferanseinvitasjon helsetjenesteforskning mars 2017

Tid:   14. og 15. mars 2017
Sted: Trondheim, Scandic Solsiden

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning  – http://helsetjenesteforskning.org/- arrangerer konferansen som primært er en workshop for forskere innen feltet.

Tema i plenum er

Styringsutfordringer i helsetjenesten, ved professor i statsvitenskap Karsten Vrangbæk ved Universitetet i København, og

Variasjon i forbruk av helsetjenester, ved professor i medisin Barthold Vonen som er direktør ved SKDE,  Helse Nord.

Det er lagt opp til presentasjoner av egne prosjekt for fagfeller på konferansen. Vi ønsker bred deltakelse av forskere og stipendiater, fra universitetene, helseforetakene, høyskolene. Det er tematisk åpent innen området helsetjenesteforskning, og åpent for alle profesjoner.

Abstract frist: utsettes til 15.januar 2017. Abstract på maks. 300 ord sendes til: paal.martinussen@svt.ntnu.no

Lenker til program og påmelding:

https://www.ntnu.no/trykk/publikasjoner/Helsetjenesteforskning/.ui

http://www.ntnu.no/helse/konferanse2017

Peder Sather midler

Universitetet i Bergen er med i Peder Sather konsortiet sammen med en rekke andre norske institusjoner. Dette er en ordning hvor norske fagmiljø kan få økonomisk støtte til samarbeid med forskere ved UC-Berkeley.

Utlysingen av Peder Sather midler for 2016 er nå kunngjort. Informasjon og søknadsskjema finnes her

 

H2020 UTLYSNINGER 2017: Informasjon om BOA-teamets tjenester

BOA-teamet er UiBs sentraladministrative støtteapparat for eksternfinansiering. BOA-teamet vil med dette informere om aktuelle H2020 frister for 2017.

For mer informasjon, trykk her.

NB! De som melder sin interesse i issue-tracker, må også informere instituttet ved instituttleder, at de planlegger å søke på noen av utlysningene. Ta kontakt ved spørsmål.