Daglige arkiver: 31. januar 2017

Mulighet til å søke prosjektmidler fra Extrastiftelsen gjennom Redd Barna

reddbarnaRedd Barna ønsker prosjektideer og skisser:

 • Helseprosjekter, vår =  frist skisse 15. februar 2017 (men send den gjerne før)
 • Forskningsprosjekter =  frist skisse 1. april 2017
 • Helseprosjekter, høst =  frist skisse 15. august 2017

Redd Barna er medlem av Extrastiftelsen, som hvert år lyser ut prosjektmidler innen forskning og helseprosjekter. I forbindelse med utlysningen for 2017 inviterer Redd Barna nå forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke midler til nye prosjekter gjennom oss.

Extrastiftelsen har endret retningslinjer og frister siden i fjor. Forskningsprosjekter har frist 1. juni 2017, og helseprosjekter (tidligere forebygging og rehabilitering) har frist 15. mars og 15. september 2017. Vi anbefaler at dere leser mer her: https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-forskning/ og https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-helseprosjekter/ og www.extrastiftelsen.no

Tips til søknader: https://www.facebook.com/extrastiftelsen/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Redd Barnas Norgesprogram overvåker oppfyllelsen av barns rettigheter i Norge, og synliggjøre situasjonen til barn som befinner seg i en sårbar og utsatt situasjon. Vi dokumenterer barns situasjon, utvikler og sprer ny kunnskap og driver politisk påvirkningsarbeid. En viktig del av kunnskapen og dokumentasjonen vi behøver for arbeidet henter vi fra prosjekter som gjennomføres i samarbeid med partnere.

Vi ønsker både forsknings- og utredningsprosjekter og operative prosjekter (f. eks. utprøving av metoder, kartlegginger, prosesser med barn etc.) knyttet til temaer som angår barns rettigheter og situasjon i Norge.

Vi er særlig interessert i prosjektideer knyttet til følgende temaer:

 • Asyl- og flyktningbarn
 • Vold og overgrep mot barn, herunder nettrelaterte overgrep
 • Handel med barn
 • Integrering
 • Barnevern
 • Barnefattigdom og sosial eksklusjon
 • Inkludering og solidaritet i skolen
 • Barns medvirkning
 • Andre grupper barn som ikke får oppfylt sine rettigheter / barns rettigheter generelt
 • Frivillighet

Dersom noen har gode prosjektideer innenfor andre temaer relatert til barns situasjon og rettigheter i Norge mottar vi gjerne det også.

For at vi i fellesskap skal få tid til å utvikle søknad frem mot søknadsfristen, vil vi gjerne i første omgang ha en skisse på 1-2 sider som kort beskriver prosjektidé og målsetning. Prosjektskissen sendes på e-post til stina.eiet.hamberg@reddbarna.no. Spørsmål sendes til samme mailadresse.

Tilbud om TBL-kurs ved MOF 24. februar og 9. mars 2017

To tider å velge mellom:

Fredag 24. februar kl. 12.00 – 15.00
Torsdag 9. mars kl. 12.00 – 15.00

Sted: Bygg for biologiske basalfag, ferdighetsrom 1 (stort) i Medisinsk ferdighetssenter 3. etg

Tilsvarende kurs ble sist tilbudt på samme tid i vårsemesteret i fjor, og kursholdere er som tidligere;  Olav Tenstad og Arne Tjølsen.

Påmeldingsfrist til begge kurs er 17. februar, se lenken i vedlegget her.

 

Invitation to the 13th basic confocal course at MIC

MIC is happy to announce our 13th confocal course. The course is aimed at those of you who want to learn how to use a confocal microscope and will help you get started in the field of confocal imaging either you use the equipment at MIC or at your local institution. The principles of confocal imaging and the parameters to be aware of to be able to acquire the optimal images are the same regardless of which imaging system you use.

Some previous experience in confocal microscopy is clearly an advantage but not a prerequisite.

MIC has 2 confocal systems: Leica SP5 and Leica SP8 and you will be introduced to one of them.

Time: 21st-24th of March 2017
Place: Molecular Imaging Center, Inst. of Biomedicine, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen
Course fee: 4.500,- (incl. course material, dinner on the second evening and lunch on the last day)

The course has limited capacity of 18 participants and registration deadline is 20th of February 2017.

For registration please fill in this form: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3026262

More information and preliminary program please visit MICs webpage: www.uib.no/rg/mic