Månedlige arkiver: august 2016

Nye publikasjonar utgått frå Gruppe G14

qupic-2Qu Y, Gharbi N, Yuan X, Olsen JR, Blicher P, Dalhus B, Brokstad KA, Lin B, Øyan AM, Zhang W, Kalland KH, Ke X. Axitinib blocks Wnt/β-catenin signaling and directs asymmetric cell division in cancer.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Aug 16;113(33):9339-44. doi: 10.1073/pnas.1604520113. Epub 2016 Aug 1. PMID: 27482107

This publication was selected to be highlighted in the Editors’ Choice
section of Science Signaling, the weekly journal from the publisher of

Science magazine: http://stke.sciencemag.org/content/9/442/ec192

This publication also has been selected for a Feature editorial that will be published in the journal Cell Cycle.

 

Call for applications: CUHK Inbound Research Mobility Scheme for 2016-17

CUHK er et meget renommert forskningsuniversitet i Hong Kong/Kina med eksellente forskningsmiljøer og infrastruktur. Flere UiB forskere samarbeider med CUHK, både bilateralt og multilateralt gjennom WUN. Som WUN medlemsuniversitet, er UiB en av CUHKs prioriterte internasjonale samarbeidspartnere og UiB forskere gis derved muligheten for å søke om støtte til forskningsopphold på CUHK gjennom deres Inbound Research Mobility Scheme.   

Dette er en mulighet for UiB forskere til å søke om støtte for forskningsopphold ved Chinese University of Hong Kong (CUHK) i løpet av 1. halvår 2017.

 

 

Nytt om navn

Reidun ÆsøyVi presenterer Reidun Æsøy, ph.d. i molekylærbiologi. Reidun begynte i august 2016 som forsker i gruppen til Prof. Lars Herfindal.
Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i etasje 9 i laboratoriebygget.

INVITATION: Symposium in the memory of Helga B. Salvesen titled “Biomarkers in Female Cancer”, 14th September 2016

HelgaWe hereby invite you to attend the local symposium in the memory of Helga B. Salvesen to be held 14th September 2016 in Store Auditorium at Haukeland University Hospital. The symposium is titled “Biomarkers in Female Cancer” and is a joint effort between CCBIO and the K2 department at UiB and Kvinneklinikken at Helse Bergen. The aim of the symposium is to honor Helgas memory by focusing on the state of the art within research on gynecologic cancer as well as younger researchers efforts within the field.

As you can see from the program (link below), we have secured international, national and local speakers. There will also be a combined lunch and poster session in the Aula of the Building for Basic Biological Research (BBB), where younger researchers can present their work. The symposium is open to all and free of charge, so please feel free to forward this invitation.

We would like to underline that all participants need to register through the below link within 8th September 2016. Please note that after pressing “Continue” and reviewing the registration you need to press “Register”. You are not registered before you have received the confirmation.

Questions: To CCBIOs Administrative Leader Geir Olav Løken on geir.loken@uib.no

We hope that Helgas memorial symposium will be an inspiring event to all participants!
On behalf of CCBIO and its partners at K2 and Kvinneklinikken,

Disputas uke 36

midtbo_09_09Helga Bergljot Midtbø disputerer for Ph.d. graden fredag, 09. september 2016
Prøveforelesning: 09. september 2016, kl. 09:30
Oppgitt emne:  “The bearing of inflammation on cardiovascular disease. Present knowledge and future Challenges”
Sted:  Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: 09. september 2016, kl. 11:15
Sted:  Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: “Subclinical cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis. Relation to disease activity and cardiovascular risk factors”
1st opponent:  Associate professor Giuseppe Schillaci, Universitetet i Perugia, Italia
2nd opponent Professor Karin Manhem, Universitetet i Gøteborg, Sverige

Pressemelding

Innovasjon gir merverdi

helgeDet er vanlig å tenke at endeproduktet av et forskningsprosjekt er publikasjonen(e) som kommer ut av prosjektet. Mange vil tilføye at den populærvitenskapelige formidlingen av prosjektresultatene også er en del endeproduktet: formidling øker merverdien av prosjektresultatene gjennom å belyse samfunnsnytten.

Innovasjon eller nyvinning kan  også bidra til økt merverdi og økt samfunnsnytte av forskningsprosjektet. Kommersialisering av et forskningsprosjekt handler om å å ta steget fra mulighet til virkelighet: å kunne tilby samfunnet ny diagnostikk og terapi, ikke bare legge grunnlaget. Innovasjon er som forskningen en kreativ prosess, men med et litt annet fokus mer rettet mot markedstilpasset anvendelse. Både Helse Vest og EU har i sine søknadsskjemaer allerede tatt innovasjonspotensialet til det aktuelle prosjektet med i bedømmelseskriteriene, og Helse Vest deler også ut en Innovasjonspris.

kineK2 ønsker å styrke innovasjonen på instituttet gjennom å sette mål for innovasjon i strategiplanen, men også gjennom et etablert samarbeid med Bergen teknologioverføring (BTO) hvor en rådgiver fra BTO, Kine Gregersen, framover skal være tilgjengelig i K2 ekspedisjonen 8. etasje hver 2. og 4. tirsdag i måneden. Vi håper du finner en anledning til å ta kontakt med vedkommende. Og motsatt, vedkommende vil aktivt prøve å finne en anledning til å ta kontakt med noen i din forskningsgruppe.  Ta vel imot et slikt initiativ hvis du selv ikke tar initiativet, det kan lønne seg!

Helge Ræder

PhD course: Course in clinical studies including ICH-GCP

forskerskolen_i_klinisk_medisinCourse in clinical studies including ICH- Good clinical practice (GCP901) is a very relevant course for PhD students doing clinical Research
At this course you will be given a thorough introduction to:

  • ICH-GCP and laws relevant to clinical research including the Health Research Act and related regulations ICH-GCP
  • on the design and conduct of clinical trials and development of some applications that are relevant to clinical research
  • Different units inform what they can assist with in the implementation of clinical trials
  • The importance of ethical considerations in clinical trialsThe PhD course GCP901 is a 1 ECTS course part of the Bergen Postgraduate School of Clinical Medical Research. It is led by Professor Eyvind Rødahl and Professor Thomas Halvorsen. NB! This is same course which was previously called “Good clinical practice (ICH-GCP) for PhD candidates”.

Dates:
Day 1: 26th of September (half day)
Day 2: 29th of September (whole day)
Day 3: 7th of October (half day)

Registration: at the Studentweb by 1st of September
If you have any questions regarding the course please feel free to contact:

Course content: Eyvind Rødahl – Eyvind.Rodahl@uib.no , Thomas Halvorsen-   thomas.halvorsen@helse-bergen.no or Stefan Johansson – Stefan.Johansson@uib.no Administrative matters: Solveig Lund Witsø Solveig.Witso@uib.no

K1/K2 seminarserie 2016

Vi har gleden av å invitere alle til neste K1/K2 seminar tirsdag 30.august.

Grant Brinkworth -PhD, associate professor, University of South Australia, Adelaide, Australia
Principal Research Scientist at CSIRO – Food and Nutrition, Adelaine, AUS
Long-term health and safety effects of Very Low Carbohydrate Diets for Type 2 Diabetes Management:
Current clinical practice guidelines for type 2 diabetes management advocate a diet low in fat and high in unrefined carbohydrates. However, this recommendation has been questioned following advancements in understanding that carbohydrate restriction and higher intakes of protein and unsaturated fat improve blood glucose control and cardiovascular disease risk.
This presentation will discuss the findings of a large, long-term, well-controlled, randomized controlled clinical study comparing the effects of either a traditional high-carbohydrate diet or a very-low-carbohydrate, high-unsaturated-fat diet while participating in a structured exercise program on multiple health outcomes, including glycemic control, cardiovascular disease risk, renal function, and mental wellbeing and performance.
Findings indicate that independent of any change in weight, the blood glucose profile improves substantially in the very-low-carbohydrate group. The diet is well tolerated and the need for medication is also reduced to a greater extent than the traditional high-carbohydrate dietary approach.
Tid: Tirsdag 30. August 14.30-15:30
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Simon Dankel, Dep. Of Clinical Science, UiB

Pizza serveres fra 14:15-14.30.
Alle er velkomne!

 

Forskningspris og heder til en av våre PhD-kandidater

terjeI forbindelse med den årlige Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery i Reykjavik 17.-19.august i år, var vår PhD-kandidat cand.med. Terje Aass nominert og vant prisen «C. Walton Lillehei, Ph.D., M. D. Young Investigators Award» på $5000 for sitt foredrag:

 Myocardial energy status and ultrastructure with polarizing and depolarizing             cardioplegic arrest in a porcine model. 

Terje Aass er overlege ved Thoraxkirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, og arbeider også med et doktorgradsprosjekt knyttet til Hjerteforskningsgruppen ved K2. Prosjektet er en dyreeksperimentell studie av en ny kardioplegiløsning som brukes for å stanse hjertet og beskytte myokard ved åpne hjerteoperasjoner der en bruker hjerte-lunge maskin.
Walton Lillehei, en amerikansk hjertekirurg med norske aner, betegnes internasjonalt som den åpne hjertekirurgiens far.

To viktige søknadsfrister

Marie Skłodowska-Curie actions:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions .
Frist 14/9-16

ERC Starting grants:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.
Frist 18/10-16. De som vil trenge penger fra 2018 må søke nå.

Viktige saker i høst

bakke0x2c_per_0x2830x29Vel overstått sommer! Jeg håper alle har fått ladet batteriene og er klar for høsten. Lederen før sommeren tok opp det nye strategidokumentet til K2 og anga at vi skulle bruke det aktivt i arbeidet med å utvikle K2. Strategidokumentet angår oss alle og finnes her for de som trenger å  friske det opp.

K2 ledelsen kommer til å ha særlig fokus på disse punktene i strategidokumentet i høst: Rekruttering, publikasjonsaktivitet, bruk av MittUIB, Canvas og Inspera, samt økonomirapportering. Vi kommer nærmere tilbake til disse sakene i senere ledere.
Når det gjelder rekruttering, skal anføres følgende: Instituttøkonomien er i balanse, og i de neste årene er det en del naturlig aldersavgang. Det åpner for muligheter for strategisk rekruttering. Rekrutteringsutvalget som Øystein Bruserud var leder for, anførte at en ved rekruttering etter avgang først bør sjekke at det aktuelle faget har den undervisningskapasiteten som trenges. Deretter bør stillingen utlyses breiest mulig for å sikre best mulig rekruttering. Dette synes jeg er gode tanker. Fortsettelse følger.

Per

Nytt om navn

13956943_1072627702831997_1409737136_nVi presenterer Katarina Flaskerud, master i økonomi og administrasjon. Katarina begynte i august 2016 som økonomikonsulent ved K2. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 8.etasje i laboratorietbygget.

Utlysning av restmidler fra Epidemisk avdelings vitenskapelige fond, Haukeland sykehus

I forbindelse med avvikling av fondet som stiftelse, har styret vedtatt å dele ut restmidlene, ca 200 000,- i henhold til fondets formål.

Det kan søkes om midler til “videnskabelig arbeide på d epidemiske sykdommers gebet”, inkludert studiereiser og utstyr knyttet til Infeksjonsseksjonen, Haukeland Universitetssjukehus.

Ved spørsmål kontakt Alfred.halstensen@UiB.no

Skriftlig søknad sendes irene.hjelmaas@UiB.no , innen 5. september 2016.

Bruk Skype for Business 2016!

snip_20160322200021Skype for Business 2016 er åpnet for bruk ved K2. Flere i administrasjonen er allerede i dag på Skype, deriblant adm. sjef, økonomer, studieadministrasjonen og Ingvild i resepsjonen. Det er derfor lettere for deg å sende oss en chat for hjelp og spørsmål.

IT UIB melder om følgende:
Da skal alle ved K2 ha mulighet for å kjøre Skype for Business –  lynmeldinger.
Det er svært mange som ble lagt om nå, så fint om dere tar kontakt med BRITA om noen opplever å ikke få tilgang til tjenesten – det kan hende noen få har feil i mailadressen, da vil de ikke bli generert automatisk.
Det er en liten hake – de som ikke har Exchange (Outlook) vil oppleve tjenesten som lite brukervennlig. Et godt alternativ for disse vil være å gå over til Exchange.

Personaltøy – Laboratoriebygget

Brukt personaltøy blir ikke levert inn i henhold til avtalen. Dette medfører at teamet får regress fra vaskeriet på enkelte størrelser på enkelte dager. Dette oppleves som dumt og urettferdig for dem som leverer sitt tøy slik de skal…

Avtalen og bestillingen vår er basert på at vi henter og leverer tøy hver dag i 1 etg.