Daglige arkiver: 9. august 2016

Utlysning av prosjektmidler til samarbeid mellom Norge og utviklingsland

SIU lyser ut rundt 90 millioner kroner til femårige prosjekter gjennom Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid (NORPART). NORPART gir støtte til utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i utviklingsland og Norge.
Søknadsfristen er 5. september 2016 kl. 15.00 norsk tid. Les videre

Tilgang til tidsskrift fra Lippincott for ansatte med bistilling ved fakultetet

Helse Bergen og UiB har hatt separate avtaler til Lippincott-tidsskrift. Helse Bergen fikk sine tilganger gjennom avtale gjort av Helsebiblioteket, som ble avsluttet januar 2016. OVID har altså stengt tilgang for Helse Bergen som institusjon, noe som gjør at selv brukere med UiB brukernavn og passord ikke får tak i artiklene hvis de befinner seg på Helse Bergens nettverk. Vi beklager at situasjonen medfører tungvint tilgang for våre brukere. Dette tilgangsproblemet er nasjonalt. Universitetsbibliotekene ved UiB, UiO, NTNU og UiT samarbeider tett med Helsebiblioteket om forhandlinger med OVID. Forhandlingene som pågår er kompliserte, men vi ser tegn til at vi kan få til en avtale for 2017 og fremover.

For å få tilgang til disse tidsskriftene i dag, gjør slik:
Brukere med ansettelsesforhold ved UiB har brukernavn og passord til UiBs nett.

  • Hvis man befinner seg i UiBs lokaler skal man ha online tilgang
  • Hvis man befinner seg i Helse Bergens lokaler får man ikke online tilgang
  • For tilgang hjemmefra kan Universitetsbibliotekets proxy eller vpn benyttes, se http://www.uib.no/en/ub/79506/using-private-computer. Merk at proxy/vpn ikke virker når man er i UiBs eller Helse Bergens lokaler.

Vi tar imot artikkelbestillinger:

  • via epost ubbmed@uw.uib.no
  • via bibliotekets søkeverktøy på www.uib.no/ub
  • Det er fortsatt mulig å bestille via UBB-knappen i PubMed, men i det nye biblioteksystemet kreves det en pålogging. Da trenger man brukernavn og passord. Brukernavnet finner man på lånekortet, f.eks. ubb1234567. Har man hatt passord i gamle Bibsys ASK kan det brukes videre. Ellers kan man bestille passord her:  https://secure.bibsys.no/FeideBrukerPassord/index.php?cmd=forgotpass. I innloggingsskjermen velger man Bibsys som tilhørighet.

Bibliotek for medisinske og odontologiske fag har høy prioritet på å behandle henvendelser om de tidsskriftene det gjelder så raskt som mulig. Til brukere uten ansettelsesforhold ved UiB sender vi utskrift av artikkelkopier.

Parkering på ”taket”

13511514_1040558346038933_544500915_nDet er nå ny oversikt over parkeringsplassene på ”taket”
Den nye oversikten er i bruk fra mandag 15. August 2016. Det vil si det er nå slutt på først til mølla slik vi hadde det i sommer.

K2 sine parkeringsplasser er som følger: 20,21,22,27,28,29,30,31 og 32. Plass 26 er reservert til gjester og deles ut av ekspedisjonen.

Minner om at alle spørsmål/henvendelser ang. parkering på ”taket” skal via parkeringsansvarlig. Om du har spørsmål kan du kontakte Ingvild Jonsvoll i ekspedisjonen 8etg. (Ingvild.Jonsvoll@uib.no / 55973050)

 

Invitasjon til oppfølgingsmøte om NORPART-programmet på UiB

Møtet er aktuelt for alle som planlegger å søke prosjektstøtte med søknadsfrist 5. september.

Oppfølgingsmøtet om NORPART-programmet holdes på Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling, Jekteviksbakken 31 (Juss 2).  Onsdag 15. juni frå 10.00- 12.00.

Tema for møtet er hvilke momenter som kjennetegner en god søknad, og vi håper at møtet kan være en hjelp til arbeidet med å skrive søknadene og bidra til at flest mulig av UiB-søknadene blir innvilget støtte.

Plan for møtet:
*Innledning og velkommen
*Presentasjon av programmet av Hilde Granås Kjøstvedt, seniorrådgiver SIU
*Studieadministrative forhold som kan ha betydning for en søknad, ved SA
*Diskusjon og utveksling av erfaringer så langt.

Påmelding innen 13. juni: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2170199

Med vennlig hilsen
Helge Bjørlo og Ana Veronica Cordova