Månedlige arkiver: juni 2016

God sommer

sommer4Dette er det siste nummeret av K2Nytt før sommeren og det er naturlig å ta en liten oppsummering på det første halvåret av 2016. Det har vært preget av både opp- og ned-turer. Den desidert største nedturen var Helga Salvesens død i januar. Helga var en ener på mange måter og hennes bortgang rørte oss alle. Å ta vare på hverandre i hverdagen er den beste måten å hedre henne på.

Det har vært mange oppturer dette halvåret. Hva som er viktigst, avhenger av hvem du spør. Stian Knappskog vil kanskje svare at han fikk Søren Falk sin pris for yngre forskere. Torbjørn Jonung vil kanskje si at han mottok undervisningsprisen, mens Eystein Husebye at EU prosjektet hvor han er koordinator, går på skinner. Siv som har oversikt over økonomien vil kanskje svare at K2 budsjettet er i balanse. For egen del vil jeg anføre at vi fått på plass en ny strategiplan for instituttet med klare mål og tiltak. Den vil vi komme tilbake til over sommeren.

Uansett, det går mot sommer og det gjelder å lade batteriene og innse at livet er mer enn jobb og K2

God Sommer!
Per

 

Håndklær til bruk for ansatte i Laboratoriebygget

Det er nå tilgjengelig håndklær i dusjrom/garderober for ansatte som ønsker å dusje ved ankomst til jobb.
Håndklærne ligger på hylle i dusjrommet. Det er viktig at de etter bruk blir kastet i tøysekk på stativ inne i dusjrommet.
NB! SYKEHUSKLÆR SKAL IKKE KASTES I DISSE TØYSEKKENE.
Vi vet at mange av våre ansatte sykler eller løper til jobb, og det er derfor hyggelig å kunne tilby dette tiltaket.
Det er foreløpig en prøveordning.

 

Skriv så du blir lest! Skrivekurs for UiB forskere

BlyantDet inviteres til nytt skrivekurs 21. september, for forskere som vil skrive treffsikre kronikker, blogginnlegg og andre populærvitenskapelige tekster

Alle forskere ved UiB, inkludert stipendiater, er velkommen til å søke plass på dette kurset.

Denne gangen prioriteres deltakere som er tilknyttet prosjekter og sentre med ekstern finansiering, for eksempel fra EUs forskningsprogrammer, Forskningsrådet, Bergen forskningsstiftelse og lignende.

Søknadsfrist 31. august.
Mer informasjon og påmeldingskjema på ansattsidene:
http://www.uib.no/foransatte/99055/skriv-s%C3%A5-du-blir-lest

 

Forskningskonferansen 2016

Helse Vests årlige forskingskonferanse blir arrangert torsdag 27. og fredag 28. oktober 2016 i Os, utenfor Bergen (Solstrand Hotel & Bad). Arrangør er Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Målgruppe for konferansen er m.a. styremedlemmer, ledere, forskere og brukere.

Frist for påmelding 31. august 2016

For program og påmelding

Parkering i sommer

13511514_1040558346038933_544500915_nParkeringsansvarlig for plassene på taket tar sommerferie 8.juli (uke 27).
Uke 27 er den siste uken for utdelt  parkering. Etter dette vil det bli første mann/kvinnen til mølla som gjelder. Ny mulighet om å søke parkering vil bli sendt ut mandag 8.august. Denne oversikten vil da gjelde ut året.

Om du har spørsmål kan du kontakte Ingvild Jonsvoll i ekspedisjonen 8etg. (Ingvild.Jonsvoll@uib.no / 55973050)

Look to Israel?

Eystein 2For et par uker siden hørte jeg professor Ulf Landegren fra Uppsala Universitet snakke om innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. Landegren selv har utviklet en rekke innovative molekylære verktøy til måling av DNA, RNA og proteiner i blod og vev, noe som har resultert i en lang rekke patenter og selskapsdannelser, blant annet Olink (www.olink.com).

Landegren hadde også betraktninger om hvordan myndigheter og universiteter la til rette for innovasjon og presenterte en figur som viser hvordan en rekke land fordeler seg med tanke på andel av brutto nasjonalprodukt brukt på forskning og utvikling i forhold til antall forskere og ingeniører. Figuren er hentet fra en artikkel i Nature Immunology (Kollias  og Lambris, 2015) der Greske forskere påpeker alt som ikke fungerte i Gresk forskningspolitikk. De nevner blant annet politisk styrt forskning uten klar strategi, ingen reell evaluering av pengebruken og når evaluering gjøres får den ikke konsekvenser.
ChartForskning og utvikling (R & D) versus forskere/ingeniører per million. Sirklenes størrelse reflekterer størrelse på beløpene benyttet til R & D.

Ikke helt overaskende er Norge klart dårligst av de nordiske landene når det gjelder pengebruk, til tross for at det synes å være tverrpolitisk enighet om at det skal satses mer på forskning og vi er «et av de rikeste landene i verden». Et annet slående trekk som plasserer oss på det Landegren mener er feil banehalvdel, er at Norge har svært mange forskere per million innbyggere i forhold til tilgjengelige forsknings- og utviklingsmidler. Ved første øyekast kan det synes bra med mange forskere, men om begrensede forsknings- og innovasjonsmidler fordeles på veldig mange hender så er sjansen stor for at det blir litt om mye og lite gjennombruddsforskning som kan kommersialiseres. Kikker man over på den andre banehalvdelen finner man Israel alene innenfor 16-meteren med en andel av brutto nasjonalprodukt på 4,3 % fordelt på ca 1600 forskere per million. Kanskje er det en sammenheng mellom dette og det faktum at Israel produserer flere high-tech bedrifter enn land som Storbritannia, Canada, og Kina. Kanskje har vi noe å lære av både Israel og våre nærmeste naboland.

God helg når den tid kommer!

Eystein

HMS-hjørnet

Invitasjon til brukeropplæring i EcoExposure – påminnelse

UiB og K2 skal benytte EcoExposure som eksponeringsregister for ansatte og studenter som kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid. K2 får besøk av Bente-Lise Lillebø fra HMS-avdelingen, som skal informere om hvordan vi som brukere skal registrere eksponering.

Tid: Torsdag 23. juni, klokken 12.30-13.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget

Vel møtt!

Horizon 2020 – innspill på Advisory Group report

Advisory Group (AG) rapporten for Samfunnsutfordringer innen helse, demografiske endringer og livskvalitet (SC1) er nå tilgjengelig. Rapporten er rådgivende for utformingen av arbeidsprogrammet for SC1 for perioden 2018-2020. Dette er beskrevet i forordet.  AG-rapporten vil brukes som bakgrunn for diskusjonene i møtet mellom AG og Programkomiteen (PC) den 21. september 2016.  Programkomiteen skal gi innspill på vegne av Norge. Gode innspill legger grunnlaget for dette.

Innspill til rapporten kan sendes Kristin Andersen (kran@rcn.no) , senest torsdag 30. juni.
Innspill og kommentarer må skrives inn i vedlagte skjema .

Vedlegg:
AG advice report 2018-2020
Skjema

Informasjonsmøte – opplæringsprogram for postdoktorer

Postdoktorprogram ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet vil fra i høst sette i gang et opplæringsprogram for postdoktorer. Det er et behov for å tilføre kompetanse til postdoktorene som både vil være av betydning for deres fremtidige virke innen akademia og i andre stillinger. Dette vil både styrke postdoktorenes kompetanse, bidra til å skape et fellesskap blant postdoktorene og gjøre stillingen som postdoktor ved MOF mer attraktiv. Programmet vil bestå av ulike moduler.

Dere inviteres herved til et informasjonsmøte omkring dette, hvor dere vil få nærmere informasjon om innhold og omfang.  Merk at dette gjelder alle postdoktorer, ikke bare de som er UiB-finansiert.

Tid: torsdag 23. juni 2016 kl. 11-12
Sted: Birkhaugsalen (3. et. Sentralblokken)

Vi oppfordrer alle til å møte – dette blir spennende!!

Mvh
Eyvind Rødahl
prodekan

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til irene.hjelmaas@uib.no

Antipsychotic Drugs and Risk of Hip Fracture in People Aged 60 and Older in Norway.Bakken MS, Schjøtt J, Engeland A, Engesaeter LB, Ruths S.J Am Geriatr Soc. 2016 Jun;64(6):1203-9.

A new, simple and robust radioligand binding method used to determine kinetic off-rate constants for unlabeled ligands. Application at α<sub>2A</sub>- and α<sub>2C</sub>-adrenoceptors.
Uhlén S, Schiöth HB, Jahnsen JA.Eur J Pharmacol. 2016 Jun 15. pii: S0014-2999(16)30382-X.

Giardia lamblia – pathogen or commensal?
Hanevik K.Clin Infect Dis. 2016 Jun 16.

Metagenomic Analysis of Cerebrospinal Fluid from Patients with Multiple Sclerosis.
Perlejewski K, Bukowska-Ośko I, Nakamura S, Motooka D, Stokowy T, Płoski R, Rydzanicz M, Zakrzewska-Pniewska B, Podlecka-Piętowska A, Nojszewska M, Gogol A, Caraballo Cortés K, Demkow U, Stępień A, Laskus T, Radkowski M.Adv Exp Med Biol. 2016 Jun 17.

Legemiddelbruk hos blodgivere.
Berg JA, Schjøtt J.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 May 3;136(8):718-20.

Informasjonsmøte: FORNY2020 og BIOTEK2021

Have you considered to apply for funding from FORNY2020 or BIOTEK2021?

In 2015, the Norwegian Research Council allocated 300 million NOK through the funding programs FORNY2020 and BIOTEK2021. The programs target research projects with a commercial potential, and can be used to conduct testing, upscaling and continuation etc. The next deadline is 7th of September.

The Norwegian Research Council visits Bergen 21. of June to inform researchers about FORNY2020 and BIOTEK2021. This is an opportunity to get information and ask questions to advisers with first-hand information about the programs. Join our info meeting to get all the information you need. Les videre

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til irene.hjelmaas@uib.no.

In sepsis, 88% of bacteraemia patients are discriminated by unsupervised hierarchical cluster analysis of 5 inflammatory mediators.
Mosevoll KA, Reikvam H, Fanebust HR, Flaaten H, Skrede S, Bruserud Ø.
Intensive Care Med Exp. 2015 Dec;3(Suppl 1):A881.

RareVariantVis: new tool for visualization of causative variants in rare monogenic disorders using whole genome sequencing data.
Stokowy T, Garbulowski M, Fiskerstrand T, Holdhus R, Labun K, Sztromwasser P, Gilissen C, Hoischen A, Houge G, Petersen K, Jonassen I, Steen VM.
Bioinformatics. 2016 Jun 10.

Short Stature: Comparison of WHO and National Growth Standards/References for Height.
Christesen HT, Pedersen BT, Pournara E, Petit IO, Júlíusson PB.
PLoS One. 2016 Jun 9;11(6):e0157277. d

Need of education for dry powder inhaler storage and retention – a patient-reported survey.
Norderud Lærum B, Telg G, Stratelis G.
Multidiscip Respir Med. 2016 Jun 8;11:21

Prognostic significance of S100A4 expression in stage II and III colorectal cancer: results from a population-based series and a randomized phase III study on adjuvant chemotherapy.
Boye K, Jacob H, Frikstad KM, Nesland JM, Maelandsmo GM, Dahl O, Nesbakken A, Flatmark K.
Cancer Med. 2016 Jun 8.

Disease activity is associated with reduced left ventricular systolic myocardial function in patients with rheumatoid arthritis.
Midtbø H, Semb AG, Matre K, Kvien TK, Gerdts E.
Ann Rheum Dis. 2016 Jun 7.

Regeneration of pancreatic insulin-producing cells by in situ adaptive cell conversion.
Chera S, Herrera PL.
Curr Opin Genet Dev. 2016 Jun 3;40:1-10.

Felles Undervisningsdag K1-K2

Har dJone Trovik, portrett til disputasu hørt om Enhet for læring? Medisinsk-odontologisk fakultet har i samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus ansatt egen pedagog for å styrke nettopp medisinsk undervisningskompetanse. Hvordan dette kan hjelpe oss i vår undervisning vil du få vite på Undervisningsdagen 2016 den 12. Oktober.

Vi vil holde Undervisningsdagen felles med K1, og denne gangen som en hel dag , ikke to halve dager som i fjor. Med Ny studieplan i gang vil vi nå få demonstrasjon av hvordan Team-Basert Læring er tatt i bruk. Til inspirasjon for hvordan vi alle kan gjøre dette (faktisk uten å måtte bygge om undervisningsrom).

Digital forelesning; å lage filmer der foreleser viser både lyd og bilde er noe vi har mulighet for å benytte. Dette kan være både mindre enheter som studentene ser som forberedelse før ”selve” forelesningen eller man kan legge ut en hel tradisjonell forelesning. Programmet som benyttes heter TechSmith Relay (mer informasjon finnes på relay.uninett.no). På undervisningsdagen vil vi vise eksempler og praktiske tips om bruk.

MOF UiB har inngått avtale med NTNU og UiT om å styrke eksamensarbeid ved å lage en stor felles database for Flervalgsoppgaver (MCQ). Da vil vi sikre at eksamen blir lik på tvers av universitetene og vi får tilgang til andres oppgaver. MCQ kan godt benyttes med kasuistikk som innledning og deretter ulike spørsmål knyttet mot diagnostikk og behandling. Men for å lage GODE flervalgsoppgaver vil vi nytte erfaring fra dem som har gjort dette strukturert over flere år. Målet er at alle undervisere skal kunne lage oppgaver fra sine emner. Da vil arbeidet med å sette sammen den enkelte eksamen bli mindre arbeidskrevende og retting vil bli automatisert og mindre subjektiv.

Så husk å sette av datoen 12. oktober! Alle undervisere ønskes hjertelig velkommen!

Jone

Nytt om navn

Marc VaudelVi presenterer Marc Vaudel, forsker i bioinformatikk. Marc begynte i  mai 2016 som forsker ved KG Jebsen Center for Diabetes Research og  Center for Medical Genetics and Molecular Medicine.
Hvis du ønsker å si hei, kan du finne ham i etasje 2 i laboratoriebygget.

Forskningsrådet – utlysning av postdoktormidler i samarbeidsprosjekt med IARC

NFRForskningsrådet har publisert utlysning av midler til postdoktor på kreftområdet med søknadsfrist 7. september 2016. Postdoktorperioden er totalt 3 år, hvorav de to første årene ved International Agency for Research on Cancer (IARC) i Lyon, Frankrike, og det siste året ved den norske søkerinstitusjonen. Prosjektet skal være tematisk innenfor IARCs strategi, og søknaden skrives i dialog med en forskningsgruppe ved IARC.

Les hele utlysningsteksten her.
Du kan fylle ut søknadsskjemaet fra 6 uker før søknadsfristen. Innen den tid oppfordrer vi potensielle søkere til å ta kontakt med forskere ved IARC og forberede søknaden.

Spre gjerne denne informasjonen.

Mvh
Forskningsrådet