Stikkordarkiv: 23/2016

Invitasjon til oppfølgingsmøte om NORPART-programmet på UiB

Møtet er aktuelt for alle som planlegger å søke prosjektstøtte med søknadsfrist 5. september.

Oppfølgingsmøtet om NORPART-programmet holdes på Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling, Jekteviksbakken 31 (Juss 2).  Onsdag 15. juni frå 10.00- 12.00.

Tema for møtet er hvilke momenter som kjennetegner en god søknad, og vi håper at møtet kan være en hjelp til arbeidet med å skrive søknadene og bidra til at flest mulig av UiB-søknadene blir innvilget støtte.

Plan for møtet:
*Innledning og velkommen
*Presentasjon av programmet av Hilde Granås Kjøstvedt, seniorrådgiver SIU
*Studieadministrative forhold som kan ha betydning for en søknad, ved SA
*Diskusjon og utveksling av erfaringer så langt.

Påmelding innen 13. juni: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2170199

Med vennlig hilsen
Helge Bjørlo og Ana Veronica Cordova

Felles Undervisningsdag K1-K2

Har dJone Trovik, portrett til disputasu hørt om Enhet for læring? Medisinsk-odontologisk fakultet har i samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus ansatt egen pedagog for å styrke nettopp medisinsk undervisningskompetanse. Hvordan dette kan hjelpe oss i vår undervisning vil du få vite på Undervisningsdagen 2016 den 12. Oktober.

Vi vil holde Undervisningsdagen felles med K1, og denne gangen som en hel dag , ikke to halve dager som i fjor. Med Ny studieplan i gang vil vi nå få demonstrasjon av hvordan Team-Basert Læring er tatt i bruk. Til inspirasjon for hvordan vi alle kan gjøre dette (faktisk uten å måtte bygge om undervisningsrom).

Digital forelesning; å lage filmer der foreleser viser både lyd og bilde er noe vi har mulighet for å benytte. Dette kan være både mindre enheter som studentene ser som forberedelse før ”selve” forelesningen eller man kan legge ut en hel tradisjonell forelesning. Programmet som benyttes heter TechSmith Relay (mer informasjon finnes på relay.uninett.no). På undervisningsdagen vil vi vise eksempler og praktiske tips om bruk.

MOF UiB har inngått avtale med NTNU og UiT om å styrke eksamensarbeid ved å lage en stor felles database for Flervalgsoppgaver (MCQ). Da vil vi sikre at eksamen blir lik på tvers av universitetene og vi får tilgang til andres oppgaver. MCQ kan godt benyttes med kasuistikk som innledning og deretter ulike spørsmål knyttet mot diagnostikk og behandling. Men for å lage GODE flervalgsoppgaver vil vi nytte erfaring fra dem som har gjort dette strukturert over flere år. Målet er at alle undervisere skal kunne lage oppgaver fra sine emner. Da vil arbeidet med å sette sammen den enkelte eksamen bli mindre arbeidskrevende og retting vil bli automatisert og mindre subjektiv.

Så husk å sette av datoen 12. oktober! Alle undervisere ønskes hjertelig velkommen!

Jone

Nytt om navn

Marc VaudelVi presenterer Marc Vaudel, forsker i bioinformatikk. Marc begynte i  mai 2016 som forsker ved KG Jebsen Center for Diabetes Research og  Center for Medical Genetics and Molecular Medicine.
Hvis du ønsker å si hei, kan du finne ham i etasje 2 i laboratoriebygget.

Forskningsrådet – utlysning av postdoktormidler i samarbeidsprosjekt med IARC

NFRForskningsrådet har publisert utlysning av midler til postdoktor på kreftområdet med søknadsfrist 7. september 2016. Postdoktorperioden er totalt 3 år, hvorav de to første årene ved International Agency for Research on Cancer (IARC) i Lyon, Frankrike, og det siste året ved den norske søkerinstitusjonen. Prosjektet skal være tematisk innenfor IARCs strategi, og søknaden skrives i dialog med en forskningsgruppe ved IARC.

Les hele utlysningsteksten her.
Du kan fylle ut søknadsskjemaet fra 6 uker før søknadsfristen. Innen den tid oppfordrer vi potensielle søkere til å ta kontakt med forskere ved IARC og forberede søknaden.

Spre gjerne denne informasjonen.

Mvh
Forskningsrådet

Søk om BIOTEK2021 optimaliseringsmidler!

BTOBergen Teknologioverføring (BTO) vil gjerne informere om at det nå er mulig å søke om optimaliseringsmidler fra Forskningsrådet (BIOTEK2021).
Forskere med prosjekter som kan være aktuelle må ta kontakt med BTO så snart som mulig, og senest innen 25. juni, for innledende prosjektdiskusjoner.
Mer informasjon om BIOTEK2021 og søknadsprosessen finner du her.

Vennlig hilsen
Sunniva Ullavik Erstad
Communication Advisor
Bergen Teknologioverføring (BTO)
Mobile: +47 920 37 800
www.bergento.no

Translational Hematology Cluster (THC) arrangerer halvdagsseminar 16. juni

Temaet denne gongen er «Post Translational Modification and Signaling». Tidspunkt er 16. juni kl. 12, og lokalet Birkhaugsalen på sjukehuset. Seminaret er ope for alle, og det er inga påmelding. Arrangør er THC, ved komiteen som består av Frode Selheim, Astrid Olsnes Kittang og Rakel Brendsdal Forthun.

Vedlegg: Program

Disputas uke 24

Henriette KarlsenHenriette Odland Karlsen disputerer for Ph.d. graden onsdag 15.juni 2016
Prøveforelesning onsdag 15.juni 2016, kl. 10:15
Oppgitt emne: 
“Intrauterin veksthemning – årsaker, behandlingsmuligheter og langtids helseeffekter”
Sted: 
Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72
Disputas:
 onsdag 15.juni 2016, kl: 12:15
Sted: 
Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel: 
“Maternal influence on fetal size and use of longitudinal fetal surveillance in predicting adverse perinatal outcomes”
1. opponent:  Professor emeritus Bjørn Backe, NTNU
2. opponent: Ph.d. Eva Bergman, Uppsala Universitet, Sverige

Pressemelding

Disputas uke 24

Sahrai SaeedSahrai Saeed disputerer for Ph.d. graden onsdag, 15. juni 2016
Prøveforelesning: Onsdag 15.juni 2016, kl. 09:30
Oppgitt emne:  “Vascular ageing in perspective – mechanisms, consequences and treatment”
Sted:  Birkhaugsalen, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Onsdag 15.juni 2016, kl. 11:15
Sted:  Birkhaugsalen, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingens tittel:  “Aortic stiffness and ambulatory blood pressure for cardiovascular risk assessment in young ischemic stroke patients. Insights from the Norwegian Stroke in the Young Study”
1st opponent:  Professor Peter M. Nilsson, Lunds Universitet, Sverige
2nd opponent: Overlege Eivind Berge, Oslo Universitetssykehus

Pressemelding

Nye Publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

A Common Variant at the 14q32 Endometrial Cancer Risk Locus Activates AKT1 through YY1 Binding.
Painter JN, Kaufmann S, O’Mara TA, Hillman KM, Sivakumaran H, Darabi H, Cheng TH, Pearson J, Kazakoff S, Waddell N, Hoivik EA, Goode EL, Scott RJ, Tomlinson I, Dunning AM, Easton DF, French JD, Salvesen HB, Pollock PM, Thompson DJ, Spurdle AB, Edwards SL.
Am J Hum Genet. 2016 Jun 2;98(6):1159-69.

A longitudinal follow-up of Autoimmune polyendocrine syndrome type 1.
Bruserud Ø, Oftedal BE, Landegren N, Erichsen M, Bratland E, Lima K, Jørgensen AP, Myhre AG, Svartberg J, Fougner KJ, Bakke Å, Nedrebø BG, Mella B, Breivik L, Viken MK, Knappskog PM, Marthinussen MC, Løvås K, Kämpe O, Wolff AB, Husebye ES.
J Clin Endocrinol Metab. 2016 Jun 2:jc20161821.

A Subset of Patients with Acute Myeloid Leukemia Has Leukemia Cells Characterized by Chemokine Responsiveness and Altered Expression of Transcriptional as well as Angiogenic Regulators.
Brenner AK, Reikvam H, Bruserud Ø.
Front Immunol. 2016 May 25;7:205.

Live attenuated influenza vaccination in children induces B-cell responses in tonsils.
Mohn KG, Brokstad KA, Pathirana RD, Bredholt G, Jul-Larsen Å, Trieu MC, Lartey SL, Montemoli E, Tøndel C, Aarstad HJ, Cox RJ.
J Infect Dis. 2016 May 30.

Modeling psychiatric disorders: from genomic findings to cellular phenotypes.
Falk A, Heine VM, Harwood AJ, Sullivan PF, Peitz M, Brüstle O, Shen S, Sun YM, Glover JC, Posthuma D, Djurovic S.
Mol Psychiatry. 2016 May 31.

Uroguanylin Action in the Brain Reduces Weight Gain in Obese Mice via Different Efferent Autonomic Pathways.
Folgueira C, Beiroa D, Callon A, Al-Massadi O, Barja-Fernandez S, Senra A, Fernø J, López M, Dieguez C, Casanueva FF, Rohner-Jeanrenaud F, Seoane LM, Nogueiras R.
Diabetes. 2016 Feb;65(2):421-32.