Innovasjon gir merverdi

helgeDet er vanlig å tenke at endeproduktet av et forskningsprosjekt er publikasjonen(e) som kommer ut av prosjektet. Mange vil tilføye at den populærvitenskapelige formidlingen av prosjektresultatene også er en del endeproduktet: formidling øker merverdien av prosjektresultatene gjennom å belyse samfunnsnytten.

Innovasjon eller nyvinning kan  også bidra til økt merverdi og økt samfunnsnytte av forskningsprosjektet. Kommersialisering av et forskningsprosjekt handler om å å ta steget fra mulighet til virkelighet: å kunne tilby samfunnet ny diagnostikk og terapi, ikke bare legge grunnlaget. Innovasjon er som forskningen en kreativ prosess, men med et litt annet fokus mer rettet mot markedstilpasset anvendelse. Både Helse Vest og EU har i sine søknadsskjemaer allerede tatt innovasjonspotensialet til det aktuelle prosjektet med i bedømmelseskriteriene, og Helse Vest deler også ut en Innovasjonspris.

kineK2 ønsker å styrke innovasjonen på instituttet gjennom å sette mål for innovasjon i strategiplanen, men også gjennom et etablert samarbeid med Bergen teknologioverføring (BTO) hvor en rådgiver fra BTO, Kine Gregersen, framover skal være tilgjengelig i K2 ekspedisjonen 8. etasje hver 2. og 4. tirsdag i måneden. Vi håper du finner en anledning til å ta kontakt med vedkommende. Og motsatt, vedkommende vil aktivt prøve å finne en anledning til å ta kontakt med noen i din forskningsgruppe.  Ta vel imot et slikt initiativ hvis du selv ikke tar initiativet, det kan lønne seg!

Helge Ræder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *