Viktige saker i høst

bakke0x2c_per_0x2830x29Vel overstått sommer! Jeg håper alle har fått ladet batteriene og er klar for høsten. Lederen før sommeren tok opp det nye strategidokumentet til K2 og anga at vi skulle bruke det aktivt i arbeidet med å utvikle K2. Strategidokumentet angår oss alle og finnes her for de som trenger å  friske det opp.

K2 ledelsen kommer til å ha særlig fokus på disse punktene i strategidokumentet i høst: Rekruttering, publikasjonsaktivitet, bruk av MittUIB, Canvas og Inspera, samt økonomirapportering. Vi kommer nærmere tilbake til disse sakene i senere ledere.
Når det gjelder rekruttering, skal anføres følgende: Instituttøkonomien er i balanse, og i de neste årene er det en del naturlig aldersavgang. Det åpner for muligheter for strategisk rekruttering. Rekrutteringsutvalget som Øystein Bruserud var leder for, anførte at en ved rekruttering etter avgang først bør sjekke at det aktuelle faget har den undervisningskapasiteten som trenges. Deretter bør stillingen utlyses breiest mulig for å sikre best mulig rekruttering. Dette synes jeg er gode tanker. Fortsettelse følger.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *