Månedlige arkiver: september 2016

Ukens leder – Innovasjon og K2

Per BakkeDet er et økende fokus både i EU og hos norske myndigheter på innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. Et økt samarbeid mellom akademi og industri er etterspurt, og da særlig samarbeid med såkalte SMEs (Small Medium sized Enterprises), dvs små og mellomstore bedrifter. Grunnen er at økt aktivitet blant små og mellomstore bedrifter er en bærebjelke for å få fart på økonomien. For mange i akademia er samarbeidet med industrien en litt fremmed tanke. Enkelt har kommet til meg og sagt at dette truer den frie forskningen. Jeg tenker at vi skal se på dette som en mulighet, ikke bare til å tenke nytt innen forskningsprosjekter og gjennomføring av studier, men og finansering av forskningen. Også norsk industrien er i økende grad interessert i forskning. Antall bedrifter som hadde søkt NFR om forskningsmidler er doblet på to år og økningen er sterkest i Rogaland og Hordaland.

De er mange forskningsmiljøer på K2 som burde være av interesse for industrien, ikke bare pga temaene de forsker på, men og pga den kompetanse vi sitter på når det gjelder det å drive forskning.

En utfordring er å skape kontakt med små og mellomstore bedrifter. Kine Gregersen fra BTO vil være på K2 hver 2. og 4. tirsdag i måneden og vil bidra til kontakt som nylig omtalt i en mail. Kanskje K2 i tillegg skulle skape en møteplass med industrien?

Som et eksempel på norske myndigheters interesse for innovasjon skal til slutt nevnes at NFR «vil stimulere helsenæringen»

Per

HMS hjørnet

informasjon_til_verneombud-1024x703Det er nå tid til å velge verneombud igjen!
Verneombud velges for to år av gangen. Nåværende funksjonsperiode for verneombudene ved Universitetet i Bergen (UiB) utløper ved årsskiftet, og det skal gjennomføres valg av verneombud for funksjonsperioden 1. januar 2017 – 31. desember 2018.

Frist for å melde sitt kandidatur er 17/10.

For mer informasjon om blant annet verneombudsrollen og gjennomføring av valget, kan du trykke her

Nytt om navn

Vi presenterer Sunniva Todnem Sakkestad, cand.med. ved Universitetet i Bergen. Hun begynte som doktorgradsstipendiat ved K2 i september 2016 innen feltet infeksjonsmedisin og immunologi med tilknytning til ETECvac-studien. Hovedveileder er Kurt Hanevik. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 5. etasje i laboratoriebygget.  

 

Karrieredag for alle ph.d.-kandidater ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – torsdag 6.oktober

Velkommen til karrieredag torsdag 6. oktober! Fra klokka 10 – 14 i auditorium 4, BBB.

Du finner programmet her.

Karrieresenteret presenterer nyttige tips i forbindelse med CV/søknadsskriving, tidligere ph.d.-kandidater vil komme å informere om sin karrierevei, og det vil bli bedriftspresentasjoner i vrimlearealet i BBB. Det blir også enkel servering. På følgende side vil man kunne finne et oppdatert program: https://w3.uib.no/nb/mofa/100454/karrieredag

Lenke til påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2449399

 

Følg Det medisinsk-odontologiske fakultet på Facebook!

14188594_1166844113355011_4246962902318979497_oDet medisinske odontologiske fakultet har en egen Facebookside

Her lenker vi til forskningsnyheter, arrangementer og annet som kan være til interesse for studenter og ansatte ved MOF.

Følg siden og titt innom der en gang i blant for å se hva som rører seg!

Vi setter også pris på om du kan like og dele innleggene der inne – på denne måten blir de lest av enda flere.

Tips gjerne seniorkonsulent ingrid.hagerup@uib.no direkte om du vet om noe spennende som skjer som fortjener litt oppmerksomhet på Facebook eller Instagram.

Disputas uke 40

Ingvild Løberg TangenIngvild Løberg Tangen disputerer for Ph.d. graden fredag, 7. Oktober 2016
Prøveforelesning: fredag 07.Oktober 2016, kl. 10:15
Oppgitt emne:  “Macro- and micro-environmental factors in relation to hormone signaling in endometrial cancer”
Sted:  Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: fredag 07.Oktober 2016, kl. 12:15
Sted:  Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingens tittel:  “Hormone signaling related factors as biomarkers in endometrial cancer”
1st opponent:  Researcher Johanne Pijnenborg, TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg, The Netherlands
2nd opponent: Assistant professor Andrea Romano, Maastricht University Medical Centre, The Netherlands

Pressemelding

Utlysning av forskningsstipend ved utenlandsopphold for tilsatte i faste vitenskapelige stillinger – 2017

Det vises til utlysning og søknadsskjema på fakultetets webside:
http://www.uib.no/mofa/66285/finansiering-av-utenlandsopphold-ansatte-ved-mof

Tre kategorier ansatte kan søke:

1. Fast tilsatte i vitenskapelig stilling finansiert av UiB/Det medisinsk-odontologiske fakultet. Søknadsfrist er 1. oktober.

2. Postdoktorer
finansiert av UiB/Det medisinsk-odontologiske fakultet. Søknadsfrist er 1. mars og 1. oktober.

3. Universitetsstipendiater:
Stipendiater finansiert av UiB/Det medisinsk-odontologiske fakultet kan søke inntil kr. 25.000 for delfinansiering av utenlandsopphold. Søknadsfrist er 1. mars og 1. oktober.

 

Forskningsstipend ved utenlandsopphold i forskningsterminen kan søkes av vitenskapelig tilsatte i fast stilling som er finansiert av UiB/ Det medisinsk-odontologiske fakultet. Ved søknad om forskningsstipend må søker ha søkt om forskningstermin innen fastsatt frist (1. mai.), der forskningsoppholdet ved den utenlandske institusjonen inngår i forskningsterminen. Det er videre en forutsetning at det parallelt søkes om midler gjennom Meltzerfondet som har frist 1. desember.

Informasjon om Meltzerfondet finnes her: http://meltzerfondet.no/

 

Free Internet Courses on Pharmaceutical Bioinformatics

Our introductory course in Pharmaceutical Bioinformatics (UU 87,307 7.5 ECTS) for spring 2017 is now open for registration.

The course, which is entirely free to EU / EAA citizens, is suitable for students and researchers who are interested in learning how complex biological processes can be studied down to the finest level of chemical detail with the help of informatics, and how it can be used for understanding life processes and to develop drugs and improved pharmacotherapy.

The course is completely online and takes place during the period January 15 – March 23; for more information and preliminary notification see www.pharmbio.org<http://www.pharmbio.org>.

At the request of many former participants we now also offer two additional online courses:

I. Applied pharmaceutical Structural Bioinformatics (UU 87 309 5 ECTS) (January 15 – February 28)

II. Applied Pharmaceutical Bioinformatics (UU 87320 5 ECTS) (April 2 – May 16)

More information is available at www.pharmbio.org/pages/other_courses<http://www.pharmbio.org/pages/other_courses>.

I would also be grateful if you could pass on the information about the courses from your undergraduate and graduate students as we find it difficult to reach out to them.

 

Genomics Club Invitasjon

Genomics Club announces new season of scientific Meetings.
Our first meeting will take place on the 5th October, 12:00 in room 6.1, Laboratoriebygget (6th floor).

During inauguration meeting we will have three 20 minutes presentations from people experienced with CRISPR technology:

Kornel Labun – CRISPR tools for XXI century genome engineering

Johanna Lüdeke – CRISPR knockout of HADH in HEK293 cells

Simon Dankel – CRISPR applied in functional genetics Research

If you want to be informed of later Genomics Club meetings, please make sure to be included on the Club list by sending an email to tomasz.stokowy@k2.uib.no.

Later meetings will NOT be advertised on the K2/K1 news letters.

Welcome!

Utlysning av forskningsstipend ved utenlandsopphold for stipendiater – søknadsrunde høst 2016

Det vises til utlysning og søknadsskjema på fakultetets webside.

Utlysningen gjelder forskningsstipend for universitetsfinansierte stipendiater ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB. Eksternfinansierte må søke finansieringskilden om støtte. Siden stipendet er en delfinansiering av utenlandsoppholdet, oppfordres alle stipendiater til også å søke midler gjennom andre ordninger. For mer informasjon

Søknadsfrist 1. oktober 2016

Ferieregistrering 2016

Det er på tide å begynne å planlegge siste ferierest. Det medisinsk-odontologiske fakultetet har satt følgende frister for søknad om ferie for 2016:

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie
Påskeferie (uke 12) 01.03.2016 15.03.2016
Vinterferie (uke 13) 01.03.2016 15.03.2016
Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2016 15.04.2016
Høstferie (uke 41) 15.08.2016 01.09.2016
Eventuell restferie 01.10.2016 15.10.2016

Det betyr at søknad om siste restferie skal sendes i PAGA senest 01.10.2016

Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her: http://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent: Elin Myhrvold – Email: elin.myhrvold@UiB.no

Utlysning av forskningsstipend ved utenlandsopphold for postdoktorer – søknadsrunde høsten 2016

Det vises til utlysningen og søknadsskjema på fakultetets webside: http://www.uib.no/mofa/66285/finansiering-av-utenlandsopphold-ansatte-ved-mof

Utlysning og søknadsskjema på engelsk: http://www.uib.no/en/mofa/67056/financial-support-stays-abroad-employees-faculty

Utlysningen gjelder forskningsstipend for universitetsfinansierte postdoktorer ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB. Postdoktorer som er eksternfinansiert (f.eks NFR, Helse Vest, Statens lånekasse, Kreftforeningen mv.) må søke finansieringskilden om støtte.Siden stipendet er tenkt som en delfinansiering av utenlandsoppholdet, oppfordres alle postdoktorer som ønsker et utenlandsopphold til å søke eksterne midler gjennom andre ordninger. Forskningsrådet har en egen stipendbase for forskermobilitet som gir en kort presentasjon av mobilitetsstipend fra Forskningsrådet og andre aktører: http://www.euraxess.no/prognett-euraxess/stipendbasen/1232443083609

Søknadsfrist er 1.Oktober 2016

 

Medisinsk forskning skal bli mer anvendbar

NarrDet legges nye føringer for forskningsmidler finansiert både via samarbeidsorganet og Forskningsrådet. Vitenskapelig kvalitet er fremdeles et viktig kriterium ved vurdering av søknadene, men nå skal nytte for pasienten og helsetjenesten tillegges like mye vekt. I det siste punktet ligger at en må synliggjøre behovet og betydningen av ny kunnskap og innovasjonspotensialet på kort og lang sikt. Med andre ord, høy kvalitet eller høy nytte alene er ikke nok for å nå fram i konkurransen om midler.

Ønsket om at pasientene selv skal initiere forskning og at forskningsresultater raskt skal kunne implementeres i klinikken er forståelig, men et for ensidig fokus på dette kan ha negative sider. Søkerne vil kanskje styre unna ambisiøse høy-risikoprosjekter som sikter på å adressere mer fundamentale problemstillinger på bekostning av «low-hanging fruits» som undersøkelse av om diett A gir litt lavere langtidsblodsukker enn diett B. Langsiktighet er viktig. Det tar lang tid å bygge opp gode forskningsmiljø og å etablere infrastruktur som pasientregistre, utstyrsplattformer og en slagkraftig forskningsgruppe.

Likevel, denne trenden er noe vi må forholde oss til. Når vi skriver søknader blir det viktig å tenke tverrfaglig og tverrinstitusjonelt for å angripe en problemstilling fra mange ulike vinkler. Her er brukermedvirkning, regionalt og nasjonalt samarbeid viktige momenter. For å hjelpe forskerne styrker vi nå forskningsrådgivningen på K2 ved at MOFs forskningsrådgiver Itana Sloper-Krivokapic vil ha kontortid fire dager i uken på K2 i 8. etasje. I tillegg ansetter vi i høst en egen forskningsrådgiver. Bergen teknologioverføring (BTO) vil være tilstede på K2 hver annen tirsdag og vil kunne gi råd om hvordan skrive innovasjon inn i søknader. I tillegg har Samarbeidsorganet etablert et fagsenter for innovasjon som kan hjelpe med å implementere forskningsfunn i klinikken.

Alt dette fører forhåpentlig til nye gode forskningsprosjekter med god finansiering på K2.

Eystein

Artikkel i NEJM

Jan Erik Nordrehaug

Jan Erik Nordrehaug

Det er grunn til å gratulere Jan Erik Nordrehaug som sisteforfatter på en ikke industri-sponset artikkel om coronare stenter i New England Journal of Medicine. Også Ottar Nygård, Dennis Nilsen og Alf-Inge Larsen fra K2 er medforfattere.  Referanse: N Engl J Med. 2016 Aug 29th.

Nye retningslinjer for budsjettpost for open publisering ved UiB

Universitetsstyret har vedtatt nye retningslinjer for budsjettposten for støtte til open publisering som trer i kraft 1. Oktober 2016. Dei viktigaste endringane er:

Full støtte vert berre gjeve til artiklar i Open Access-tidsskrift og open publisering av bøker. Tidsskrift må vere registrert i Directory of Open Access Journals for å kvalifisere til full støtte.

Korresponderande forfattar til Open Access-artiklar i abonnementstidsskrift på nivå 2, kan søkje om refusjon av 50% av forfattarbetalinga (APC). Søknaden må sendast før publisering,  og refusjon vert utbetalt basert på dokumenterte utlegg til forfattarbetaling.

Open publisering av artiklar i abonnementstidsskrift på nivå 1 vert ikkje lenger støtta.

Søknadar vert innvilga basert på våre fullstendige retningslinjer:

Eit nytt søknadsskjema vert tilgjengeleg frå 1. oktober. Stønad kan berre garanterast når søknad er sendt inn og innvilga før publisering.

Om du har spørsmål, ver venleg å kontakte bora@uib.no

Styresaka kan lesast her

  1. oktober arrangerer Universitetsbiblioteket eit seminar om open tilgang til forsking. Her vil det mellom anna vere ei orientering om dei nye retningslinjene:

 

 

Invitation to CCBIO Special Seminar October 11th: S.Net Pre-Conference Event: Ethical and Social Aspects of Cancer Research

cancer_research_ethicsWe’d like to invite you to attend the CCBIO Special Seminar October 11th: S.Net Pre-Conference Event: Ethical and Social Aspects of Cancer Research. This will be held in Auditorium 4, BB building, Jonas Lies vei 91.

This special seminar aims at bringing together researchers from the fields of oncology, medical ethics, priority setting in health care, and science and technology studies, in order to discuss topics ranging from the ethics of personalised medicine, the role of cancer biomarkers in clinical practice, cancer and extraordinary treatments that lead to ever longer lives, and issues of privacy in biobanks.

The seminar is also a pre-event to the 8th annual S.Net meeting, which will take place 12-14 October in Bergen, with several open parts, including all keynote lectures.

As you can see from the program (link below), we have both international and local speakers and many exciting topics. There will also be a lunch session outside of the auditorium, which always is a great opportunity for networking and social interaction. The seminar is open to all and free of charge, so please feel free to forward this invitation.

We would like to underline that all participants need to register through the below link within 5th of October 2016.

Nytt om navn

14423868_1110793502348750_1096619464_oVi presenterer Daniel Cacabelos, B.Sc i kjemi, PhD i fysiologi. Denne spanske forskeren har nettopp blitt med i Lipid gruppen som gjesteforsker. Hvis du ønsker å si hei kan du finne Daniel i 8. etasje i laboratoriebygget .