Daglige arkiver: 11. august 2016

Nytt om navn

13956943_1072627702831997_1409737136_nVi presenterer Katarina Flaskerud, master i økonomi og administrasjon. Katarina begynte i august 2016 som økonomikonsulent ved K2. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 8.etasje i laboratorietbygget.

Utlysning av restmidler fra Epidemisk avdelings vitenskapelige fond, Haukeland sykehus

I forbindelse med avvikling av fondet som stiftelse, har styret vedtatt å dele ut restmidlene, ca 200 000,- i henhold til fondets formål.

Det kan søkes om midler til “videnskabelig arbeide på d epidemiske sykdommers gebet”, inkludert studiereiser og utstyr knyttet til Infeksjonsseksjonen, Haukeland Universitetssjukehus.

Ved spørsmål kontakt Alfred.halstensen@UiB.no

Skriftlig søknad sendes irene.hjelmaas@UiB.no , innen 5. september 2016.