Månedlige arkiver: august 2016

Utlysning av prosjektmidler til samarbeid mellom Norge og utviklingsland

SIU lyser ut rundt 90 millioner kroner til femårige prosjekter gjennom Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid (NORPART). NORPART gir støtte til utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i utviklingsland og Norge.
Søknadsfristen er 5. september 2016 kl. 15.00 norsk tid. Les videre

Tilgang til tidsskrift fra Lippincott for ansatte med bistilling ved fakultetet

Helse Bergen og UiB har hatt separate avtaler til Lippincott-tidsskrift. Helse Bergen fikk sine tilganger gjennom avtale gjort av Helsebiblioteket, som ble avsluttet januar 2016. OVID har altså stengt tilgang for Helse Bergen som institusjon, noe som gjør at selv brukere med UiB brukernavn og passord ikke får tak i artiklene hvis de befinner seg på Helse Bergens nettverk. Vi beklager at situasjonen medfører tungvint tilgang for våre brukere. Dette tilgangsproblemet er nasjonalt. Universitetsbibliotekene ved UiB, UiO, NTNU og UiT samarbeider tett med Helsebiblioteket om forhandlinger med OVID. Forhandlingene som pågår er kompliserte, men vi ser tegn til at vi kan få til en avtale for 2017 og fremover.

For å få tilgang til disse tidsskriftene i dag, gjør slik:
Brukere med ansettelsesforhold ved UiB har brukernavn og passord til UiBs nett.

  • Hvis man befinner seg i UiBs lokaler skal man ha online tilgang
  • Hvis man befinner seg i Helse Bergens lokaler får man ikke online tilgang
  • For tilgang hjemmefra kan Universitetsbibliotekets proxy eller vpn benyttes, se http://www.uib.no/en/ub/79506/using-private-computer. Merk at proxy/vpn ikke virker når man er i UiBs eller Helse Bergens lokaler.

Vi tar imot artikkelbestillinger:

  • via epost ubbmed@uw.uib.no
  • via bibliotekets søkeverktøy på www.uib.no/ub
  • Det er fortsatt mulig å bestille via UBB-knappen i PubMed, men i det nye biblioteksystemet kreves det en pålogging. Da trenger man brukernavn og passord. Brukernavnet finner man på lånekortet, f.eks. ubb1234567. Har man hatt passord i gamle Bibsys ASK kan det brukes videre. Ellers kan man bestille passord her:  https://secure.bibsys.no/FeideBrukerPassord/index.php?cmd=forgotpass. I innloggingsskjermen velger man Bibsys som tilhørighet.

Bibliotek for medisinske og odontologiske fag har høy prioritet på å behandle henvendelser om de tidsskriftene det gjelder så raskt som mulig. Til brukere uten ansettelsesforhold ved UiB sender vi utskrift av artikkelkopier.

Parkering på ”taket”

13511514_1040558346038933_544500915_nDet er nå ny oversikt over parkeringsplassene på ”taket”
Den nye oversikten er i bruk fra mandag 15. August 2016. Det vil si det er nå slutt på først til mølla slik vi hadde det i sommer.

K2 sine parkeringsplasser er som følger: 20,21,22,27,28,29,30,31 og 32. Plass 26 er reservert til gjester og deles ut av ekspedisjonen.

Minner om at alle spørsmål/henvendelser ang. parkering på ”taket” skal via parkeringsansvarlig. Om du har spørsmål kan du kontakte Ingvild Jonsvoll i ekspedisjonen 8etg. (Ingvild.Jonsvoll@uib.no / 55973050)

 

Invitasjon til oppfølgingsmøte om NORPART-programmet på UiB

Møtet er aktuelt for alle som planlegger å søke prosjektstøtte med søknadsfrist 5. september.

Oppfølgingsmøtet om NORPART-programmet holdes på Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling, Jekteviksbakken 31 (Juss 2).  Onsdag 15. juni frå 10.00- 12.00.

Tema for møtet er hvilke momenter som kjennetegner en god søknad, og vi håper at møtet kan være en hjelp til arbeidet med å skrive søknadene og bidra til at flest mulig av UiB-søknadene blir innvilget støtte.

Plan for møtet:
*Innledning og velkommen
*Presentasjon av programmet av Hilde Granås Kjøstvedt, seniorrådgiver SIU
*Studieadministrative forhold som kan ha betydning for en søknad, ved SA
*Diskusjon og utveksling av erfaringer så langt.

Påmelding innen 13. juni: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2170199

Med vennlig hilsen
Helge Bjørlo og Ana Veronica Cordova

Writing Strategy Papers for H2020 working programs and the next EU framework program

MERK DATOENE: 7.-8. september

Er du interessert i Horizon 2020, Europas største program for forskning og innovasjon? Lurer du på hvor EU kommisjonen får ideene fra til temaer på utlysninger? Vil du vite hvordan man kan påvirke Kommisjonen slik at din forskningsidé/tema blir inkludert i H2020 kommende work programme eller  neste rammeprogram?
Da er workshop: “Writing Strategy Papers for H2020 working programs and the next EU framework program” noe for deg.
Dette er første gang en slik seanse organiseres ved UiB, som et ledd i universitets strategi for å maksimere UiBs forskere sjanser i konkurransen om EUs midler.

Workshop blir ledet av Kristof Vlaeminck fra UiB sitt Brusselkontor i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling (FA).

Les videre

Regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering inviterer leiarar, forskarar og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta, og samarbeidspartnarar ved universitet, høgskolar og kommunar til regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering.

Sideinnhold

Når: 21.09.2016 kl. 09.30 – kl. 16.30
Hvor: Bergen, Bikuben

Helse Vests forskningskonferanse 2016

Helse Vests årlige forskingskonferanse blir arrangert torsdag 27. og fredag 28. oktober 2016 i Os, utanfor Bergen (Solstrand Hotel & Bad). Arrangør er Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Målgruppe for konferansen er m.a. styremedlemmar, leiarar, forskarar og brukarar. Meir informasjon her: Forskingskonferansen 2016

FWA og IRB-nr ved UiBs deltagelse i medisinske prosjekter USA

For at forskere ved UiB skal kunne delta i «Human Research Projects» i USA, så må vi være registrert hos U.S. Department of Health and Human Services, samt ha et godkjent FWA-nummer. UiB har nå fornyet sin FWA-godkjenning som nå er gyldig frem til 27.06.2021. Vi må også ha en Institutional Review Board (IRB) som i UiBs tilfelle er Regional Medical Research Ethics Committee West IRB #3.

Nummeret som skal oppgis ved forespørsel fra amerikanske samarbeidspartnere er:
Universitetet i Bergen: FWA 00009490, IRB 00001872

 

Forskningsfondet for astma og allergi – utlysning 2016

Forskningsfondet for Astma og Allergi ble stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund i 1963, med formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren.

I 2016 deler fondet ut kroner 550 000 til forskningsprosjekter og andre prosjekter som fremmer forskning (f.eks. pilotprosjekt)

450 000,- deles ut av Forskningsfondet
100 000,- deles ut av Forskningsfondet på vegne av Gerd og Lars Volders legat.

Kriterier for søknad:
-Fremme forskning innen astma- og allergisektoren
-Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
-Maks søknadssum er kroner 150 000,- og mindre beløp prioriteres

Enkel søknad på maks 2 – 3 A4 sider sendes til forskningsfondet@naaf.no innen 01. september 2016.

Les videre

Erasmus + 2016

En million til etablering av prosjekter innenfor Erasmus+

Ønsker du å nå opp i konkurransen om midler til europeisk utdanningssamarbeid?
SIU tilbyr støtte til å utvikle søknaden din gjennom det som kalles prosjektetableringsstøtte (PES) for 2016. Disse midlene er knyttet til sentraliserte tiltak under Erasmus+, og vi har satt av 1 million kroner til etablering av nye prosjekter.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Norge deltar fullt og helt i Erasmus+.

Les videre

Bibliotekkurs høsten 2016

Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøking og referansehåndtering.
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er gratis.  

Følgende kurs tilbys høsten 2016:
– EndNote – begynnerkurs 24. august
– EndNote – begynnerkurs 31. august

Kursene har begrenset deltakertall fordi vi underviser i provisoriske kurslokaler i biblioteket.
Det blir satt opp flere kurs så snart det nye kursrom i biblioteket er ferdig og kan taes i bruk i løpet av høsten.

Påmelding og flere detaljer på UBs websider

Ønsker dere andre typer seminarer på avdelingen eller kurs, vennligst ta kontakt.
Se bibliotekets tilbud

 

WUN Research Development Fund 2016 – utlysning av midler

Det kan søkes om midler til utvikling av forskningssamarbeid og bygging av nettverk mellom partnere i WUN-nettverket. Samarbeidet det søkes om støtte til må falle inn under et av WUN Global Challenges-områdene (Responding to Climate Change, Public Health (non-communicative diseases), Global Higher Education and Research, Understanding Cultures), og/eller ett av de tverrgående temaene i WUN-samarbeidet (Economics, Big Data, Global China Group, Global Africa Group).

Søknadsfrist 14. oktober 2016

For mer informasjon

Utlysning av prosjektmiddel for 2017 fra Norgesuniverstitetet

Søknad skal være godkjent av universitetsledelsen. Dersom UiB sender flere søknader, skal disse rangeres av ledelsen. Vi må derfor sette intern frist for oversendelse av endelig søknad til 10. oktober. Søknader sendes som vedlegg til e-post til Kontor for etter- og videreutdanning, post@evu.uib.no Det er likevel viktig å være oppmerksom på at det er fagmiljøet selv som må sende den endelige elektroniske søknaden til NUV innen 20. oktober mens det er universitetsledelsen som må sende godkjenning og evt rangering av søknadene til NUV innen samme frist.

Fullstendig utlysning med generelle overordnede retningslinjer og spesifikke faglige kriterier finnes på Norgesuniversitetets nettsted https://norgesuniversitetet.no/utlysninger/utlysning-2017

 

Disputas uke 34

Leslie S.P. EideLeslie Sofia Pareja Eide disputerer for Ph.d. graden torsdag, 25. august 2016
Prøveforelesning: Torsdag, 25. august 2016 , kl. 10:15
Oppgitt emne:  “Delirium and surgery: theoretical and methodological issues in current Research”
Sted:  Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Torsdag, 25. august 2016 , kl. 12:15
Sted:  Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Delirium after aortic valve therapy. A prospective cohort study of octogenarian patients following surgical aortic valve replacement and transcatheter aortic valve implantation”
1st opponent:  Senior Research Associate James Rudolph, Brown School of Public Health, Providence, USA
2nd opponent: Docent Marie Ernsth Bravell, Jönköping University, Sweden

Pressemelding