Daglige arkiver: 8. august 2016

Writing Strategy Papers for H2020 working programs and the next EU framework program

MERK DATOENE: 7.-8. september

Er du interessert i Horizon 2020, Europas største program for forskning og innovasjon? Lurer du på hvor EU kommisjonen får ideene fra til temaer på utlysninger? Vil du vite hvordan man kan påvirke Kommisjonen slik at din forskningsidé/tema blir inkludert i H2020 kommende work programme eller  neste rammeprogram?
Da er workshop: “Writing Strategy Papers for H2020 working programs and the next EU framework program” noe for deg.
Dette er første gang en slik seanse organiseres ved UiB, som et ledd i universitets strategi for å maksimere UiBs forskere sjanser i konkurransen om EUs midler.

Workshop blir ledet av Kristof Vlaeminck fra UiB sitt Brusselkontor i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling (FA).

Les videre

Regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering inviterer leiarar, forskarar og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta, og samarbeidspartnarar ved universitet, høgskolar og kommunar til regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering.

Sideinnhold

Når: 21.09.2016 kl. 09.30 – kl. 16.30
Hvor: Bergen, Bikuben

Helse Vests forskningskonferanse 2016

Helse Vests årlige forskingskonferanse blir arrangert torsdag 27. og fredag 28. oktober 2016 i Os, utanfor Bergen (Solstrand Hotel & Bad). Arrangør er Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Målgruppe for konferansen er m.a. styremedlemmar, leiarar, forskarar og brukarar. Meir informasjon her: Forskingskonferansen 2016

FWA og IRB-nr ved UiBs deltagelse i medisinske prosjekter USA

For at forskere ved UiB skal kunne delta i «Human Research Projects» i USA, så må vi være registrert hos U.S. Department of Health and Human Services, samt ha et godkjent FWA-nummer. UiB har nå fornyet sin FWA-godkjenning som nå er gyldig frem til 27.06.2021. Vi må også ha en Institutional Review Board (IRB) som i UiBs tilfelle er Regional Medical Research Ethics Committee West IRB #3.

Nummeret som skal oppgis ved forespørsel fra amerikanske samarbeidspartnere er:
Universitetet i Bergen: FWA 00009490, IRB 00001872

 

Forskningsfondet for astma og allergi – utlysning 2016

Forskningsfondet for Astma og Allergi ble stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund i 1963, med formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren.

I 2016 deler fondet ut kroner 550 000 til forskningsprosjekter og andre prosjekter som fremmer forskning (f.eks. pilotprosjekt)

450 000,- deles ut av Forskningsfondet
100 000,- deles ut av Forskningsfondet på vegne av Gerd og Lars Volders legat.

Kriterier for søknad:
-Fremme forskning innen astma- og allergisektoren
-Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
-Maks søknadssum er kroner 150 000,- og mindre beløp prioriteres

Enkel søknad på maks 2 – 3 A4 sider sendes til forskningsfondet@naaf.no innen 01. september 2016.

Les videre

Erasmus + 2016

En million til etablering av prosjekter innenfor Erasmus+

Ønsker du å nå opp i konkurransen om midler til europeisk utdanningssamarbeid?
SIU tilbyr støtte til å utvikle søknaden din gjennom det som kalles prosjektetableringsstøtte (PES) for 2016. Disse midlene er knyttet til sentraliserte tiltak under Erasmus+, og vi har satt av 1 million kroner til etablering av nye prosjekter.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Norge deltar fullt og helt i Erasmus+.

Les videre

Bibliotekkurs høsten 2016

Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøking og referansehåndtering.
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er gratis.  

Følgende kurs tilbys høsten 2016:
– EndNote – begynnerkurs 24. august
– EndNote – begynnerkurs 31. august

Kursene har begrenset deltakertall fordi vi underviser i provisoriske kurslokaler i biblioteket.
Det blir satt opp flere kurs så snart det nye kursrom i biblioteket er ferdig og kan taes i bruk i løpet av høsten.

Påmelding og flere detaljer på UBs websider

Ønsker dere andre typer seminarer på avdelingen eller kurs, vennligst ta kontakt.
Se bibliotekets tilbud

 

WUN Research Development Fund 2016 – utlysning av midler

Det kan søkes om midler til utvikling av forskningssamarbeid og bygging av nettverk mellom partnere i WUN-nettverket. Samarbeidet det søkes om støtte til må falle inn under et av WUN Global Challenges-områdene (Responding to Climate Change, Public Health (non-communicative diseases), Global Higher Education and Research, Understanding Cultures), og/eller ett av de tverrgående temaene i WUN-samarbeidet (Economics, Big Data, Global China Group, Global Africa Group).

Søknadsfrist 14. oktober 2016

For mer informasjon

Utlysning av prosjektmiddel for 2017 fra Norgesuniverstitetet

Søknad skal være godkjent av universitetsledelsen. Dersom UiB sender flere søknader, skal disse rangeres av ledelsen. Vi må derfor sette intern frist for oversendelse av endelig søknad til 10. oktober. Søknader sendes som vedlegg til e-post til Kontor for etter- og videreutdanning, post@evu.uib.no Det er likevel viktig å være oppmerksom på at det er fagmiljøet selv som må sende den endelige elektroniske søknaden til NUV innen 20. oktober mens det er universitetsledelsen som må sende godkjenning og evt rangering av søknadene til NUV innen samme frist.

Fullstendig utlysning med generelle overordnede retningslinjer og spesifikke faglige kriterier finnes på Norgesuniversitetets nettsted https://norgesuniversitetet.no/utlysninger/utlysning-2017