Daglige arkiver: 23. august 2016

Forskningspris og heder til en av våre PhD-kandidater

terjeI forbindelse med den årlige Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery i Reykjavik 17.-19.august i år, var vår PhD-kandidat cand.med. Terje Aass nominert og vant prisen «C. Walton Lillehei, Ph.D., M. D. Young Investigators Award» på $5000 for sitt foredrag:

 Myocardial energy status and ultrastructure with polarizing and depolarizing             cardioplegic arrest in a porcine model. 

Terje Aass er overlege ved Thoraxkirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, og arbeider også med et doktorgradsprosjekt knyttet til Hjerteforskningsgruppen ved K2. Prosjektet er en dyreeksperimentell studie av en ny kardioplegiløsning som brukes for å stanse hjertet og beskytte myokard ved åpne hjerteoperasjoner der en bruker hjerte-lunge maskin.
Walton Lillehei, en amerikansk hjertekirurg med norske aner, betegnes internasjonalt som den åpne hjertekirurgiens far.